Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Zeliha ... - DergiPark

isimleri daha vurgulu biçimde ön plana çıkarmak için, belirtilen genel anlamlı isimler ... Soyuer Eczanesi, Güray Emlak Ofisi gibi birden çok unsurdan oluşmuş.

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Zeliha ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Zeliha ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253912

isimleri daha vurgulu biçimde ön plana çıkarmak için, belirtilen genel anlamlı isimler ... Soyuer Eczanesi, Güray Emlak Ofisi gibi birden çok unsurdan oluşmuş.

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme - Çankırı Karatekin ...

http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1859369246_19.pdf

için bu adların neler olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve ne anlamlar içerdiğini ... Merkez, Atahan Reklam, Battalzade Çiğ Köfte, Çınar Emlak, Irak Ticaret,.

türkçe sayı adları üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/614688

29 Kas 2018 ... taraftan da Türk söz varlığında kullanılan sayılar eş zamanlı ve art zamanlı olarak ... Her ne kadar sözdizimi, temel söz varlığı, çekim biçimbilgisi gibi ögelerin etkiye ... on (Türkçe: 10, Korece: 100) sayısının aynı olması da dikkat çekilmesi ... Sayılar. Ana. Türkçe. Ana. Moğolca. Ana Tunguzca Japonca Korece.

doğankent ve güce yer adları üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/845280

31 Eki 2019 ... Toponimi öz olarak bakıldığında, herhangi bir köy, şehir, ülke veya ... Kovancık. 1.27. Yer-Yön Konumu Bildiren Adlar ile Oluşturulan Yer Adları. Alt. Ara ... köylerde genç ve orta yaşlı insan sayısı giderek azalmıştır (Kara 2017:.

giresun yöresi yayla-oba adları üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/845266

31 Eki 2019 ... Kurgun, Mustafa Şenel ve İbrahim Şahin'in çalışmaları ile geçmişte yapılmış birkaç çalışma ve son yıllarda yazılmış yüksek lisans/doktora ...

höbek köyü yer adları üzerine bir inceleme özet a study ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158383

kasaba, şehir, mahalle gibi yerleşim yeri adları ile bu yerleşim yerlerinde bulunan ... derler, ammâ Muhammediyye sâhibi şehrengîz'inde "Gülü bol"dan galatdır.

Divanü Lûgati't-Türk'te Böcek Adları Üzerine Bir İnceleme

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bocek_adlari.pdf

20 Ara 2018 ... Bu makalede, Divanü Lûgati't-Türk geçen böcek adları üzerinde durulacaktır. ... ilgili olarak İlhan ÇENELİ, “Divanü Lûgat-it-Türk'te Hayvan Adları” (Çeneli, 1975: ... “küme ( ~ -i-) 1 flea 2 gnat, mosquito: Evk. kimāje 2; Evn. kime.

Türk Dilinde Organ Adları Üzerine Bir İnceleme - Ana ve Ara Temel ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/levent_dogan_turkce_organ_adlari.pdf

6 Jun 2005 ... Anahtar kelimeler: Temel kelimeler, Adbilimi, Organ Adları, Türk Söz Varlığı. A Study on Organ Names in Turkish Language. Main Basic Words ...

dîvânü lugâti't türk'teki hayvan adları üzerine bir inceleme

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1421778175.pdf

Börining ortak quzgunnug yığaç başında: Kuzgun kurdun avladığı şeye ortak olur, ancak kuzgunun avladığı şey ağaç tepesinde durur. kuzı: kuzu. (DLT I: 7, 208.

höbek köyü yer adları üzerine bir inceleme özet a study on place ...

https://cdn.istanbul.edu.tr/file/1CD58DF90A/74B15E0B1BDC45D494822BDD05F994F5?doi=

Yakın geçmişte ise bu alanda Hasan Eren, Özcan Başkan,. Doğan Aksan, Tuncer Gülensoy, Levent Kurgun gibi araştırıcılar fikir yürütmüşler, bunun yanı sıra ...

Can Zeliha Gül Doğum Yeri - Vanity Aesthetics Clinic

https://www.vanityclinic.com/assets/file/can-zeliha-gul-cv.pdf

8 Nis 1988 ... Türk Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Derneği. Estetik Plastik ... Serhat Şirvan, Erkan Yüce, Zeliha Gül, Banu Nursoy Şirvan. Turk Plast ...

Türkçede Yağmur Adları Üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387848

Çalışmada Türkçede yağmur ile ilgili 180 civarı kelimenin varlığı tespit edilmiş, bu ... yüzden dilde böyle bir kelime yoktur; ancak yaz yağmuru, yazın yağan ...

Türkçede Yağmur Adları Üzerine* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/387848

Atıf/Citation: Develi, Hayati. “Türkçede Yağmur Adları Üzerine.” Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 57,. 2017, s. 81-106. 10.26561/iutded.369184 ...

uygur kışı adları üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406052

İslamiyet'ten önceki Uygur kişi adlarını ve onların anlam alan- ... tuz, Ay, Çolpan, Tağ (Tağhan), Deniz gibi. 3. ... Tek bir anlam ifade eden ve iki kelimeden.

ödemiş ulu cami ödemiş grand mosque - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263896

13 Ara 2016 ... Anahtar Kelimeler: Ödemiş, Ulu Cami, İzmir, Bıçakçızade. ... Birgi'deki sarayı, saray yaşamı ve Birgi Medresesi'ni anlatmıştır.2 Bölgenin Osmanlı ... tümünde, plan şemalarındaki küçük farklılıklar ayrı tutulursa, taş duvarların ...

Tomarza İlçesi Köy Adları Üzerine Bir Değerlendirme1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/784343

Kaya, B. “ırmak kenarındaki sulak arazi” anlamına gelen Tomararda adını vermelerinin sonrasında da ... Güzelce: “İyi, hoş” (Büyük Türkçe Sözlük 2010: 1014) anlamlarına gelen güzel kelimesi ... çekmekte olan konaklarından almıştır (K.4).

kırgız atasözlerinde geçen hayvan adları üzerine bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181267

da insana uğur getirirdi” demektedir.18 Atlar, hem göçebe hem de yerleşik Türk kültür tarihi içinde çok önemli bir yere sahiptir. Türk milleti, tarihin her döneminde ...

Türkiye'deki Kullanıcıların Bazı Alan Adları Üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/75341

[18] Neden Tr Yok?, http://www.webmastersitesi.com/domain- · sohbet/719310-neden-tr-yok.htm, 04.01.2015. [19]Bizim niye. (.tr) uzantımız yok,.

osmanlı tıp metinlerinde geçen cerrahî alet adları üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/157400

59a/14). destere Testere. Kemik kesmekte kullanılan bir alettir. Ve eger kemük müteekkil olmış olursa etlerin ayıralar daħı destere ile kemügi keseler ...

DİvANÜ LVGAT-İT-TÜRK'DEKİ Kİşİ ADLARI ÜZERİNE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32693

Kendisi bu durumu şu şekilde özetliyor: "Yazdığım dağlar, çöller, dereler, sular, ... Bu adlar Arap ad sistemine ait künye, nisbe, lakap gibi bütün özellikleri.

asi nehri'nin adı üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/565455

Yunan mitolojisine göre Denizler tanrısı Okeanus ve Nehirler tanrıçası. Tetyhis'in çocukları arasında Euphrates (Fırat), Dicle (Tigris), Nilus (Nil) ve Orontes.

MİKADONUN ÇÖPLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Doç ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/118405

oyun 1967-68 mevsiminde Kent Oyuncuları tarafından sahneye ko- nulmuş ve başarı ... Belki de gerçekte bir çok şeyin birden var 01- ğunu ... Artık aramızda ne bir sır. Ne güven, ne inan, ... Sevişme düşüncesi erteienir. ... Değil ya... Taş bebek.

Olan Müslümanlar Üzerine Bir İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162661

mı§ kimselerle görü§erek tespit etme imkarunı elde etmi§, dolayısıyla söz konusu ya§anmı§ ... da deneklerimizin hangi süreçten geçtiklerini tespit etıneye çalı§tıkY ... Zira "yeni dininizde sorguladığınız inanç ve uygulamalar oldu mu?

kum ve oyun alanları üzerine bir inceleme an ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/342245

14 Ağu 2017 ... Kum ve oyun alanları üzerine… 1541 ile bütünleştiren aktivitelere yönlendirebilmekte; çocuk temiz havada aktivite yapma fırsatı bulurken su ...

Bir Öğrenme Algoritması Üzerine İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/126910

Algoritma. Algoritmanın yapısı çok boyutlu doğrusal enterpolasyona ve bu enterpolasyon için temel oluşturan. “destek” değerlerinin düzeltilmesine dayanır.

Olan Müslümanlar Üzerine Bir İnceleme* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/162661

2- Babaya duyulan öfke, kendisini dinden dönme olarak göstermi§tir. 3- İnandıklan din onları tatmin etmemi§tir. 4- İslam'ı §iddet dini olarak algılayıp, İslam'da ...

RA'D SÛRESİ 41. ÂYET ÜZERİNE BİR İNCELEME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/192170

Mükerrem el-Ifrıkî el-Mısrî İbn Manzur, Lisânü'l-. Arab, “arz” md., Beyrut: Dâru's-sadr, ts., I, 126. 16 el-Hadid 57/17. 17 Ebü'l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed b.

başkanlık sistemi üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/354441

Ülkemizde uzun süredir Anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi konusunda tartışmalar yaşanıyordu. ... çok-partili bir parlamenter sistemde seçmenin, seçimlerden sonra nasıl bir koalisyon oluşacağını, ... Asırlar önce yönetilen Türk devletlerinin başkanlık gibi yönetiliyor olması ... neden gerekli”, Sabah, 5, Şubat 2015.

Devlet Ana Romanı Üzerine Bir İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/670602

Devlet Ana,Kemal Tahir'in tarihsel romanlarından olup bu eserde Os- manlı devletinin kuruluş ... Şövalye ise, asilzadelerin her şeyin sahibi olduğunu, köylünün ...

inci dergisi üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/539424

yim-kuşam-moda anlayışının etkileri incelenmeye çalışılacaktır. Derginin Yönetim ve Basım Bilgileri. İnci dergisi, ilk olarak 1 Şubat 1919 cumartesi günü, “Her ...

çocuklarda ölüm ve yas üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/381434

6 Ara 2017 ... Çocuklar ölüm ya da kayıp karşısında çok çeşitli tepkiler verir. Erişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da yas sürecini komplike eden faktörler.

Fırat Hadisi Üzerine Bir İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/606835

Bir de peygamber dünya semasında devamlı akmakta olan iki nehirle karşılaştı da: Bu iki nehir nedir yâ Cibrîl? dedi. Cibrîl: Bu ikisi Nil ile Fırat'ın asılları- dırlar, ...

tek örnek yundak sözcüğü üzerine inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/641852

yunt yabani kısrakı, hergele ile gezen mādiyān:4 yabani kısrak, eşek sürüsü ile gezen kısrak (Şeyh Süleyman Efendi Lügatı, 309). yunt yılı ilk ili, yani sāl-i ...

baudrıllard'ın sanat anlayışı üzerine bir inceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/193350

Zira dünya ve içindekiler Tanrı tarafından verilmişti, doğa Tanrı'nın armağanıydı ... arttırır Duchamp'ın sanat eseri olarak nitelendirdiği bisiklet tekerleği bir bisiklet ... Elimi her şeyin yüzeyinde gezdiriyorum çünkü bir tür makine olmak istiyorum.

Öğretmenlik Meslek Etiği Üzerine Bir İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/924204

21 Oca 2020 ... Başak Coşkun* - Mustafa Çelikten**. * Dr. Öğretmen, Sümer Fen Lisesi, Kocasinan/ Kayseri/ Türkiye. E-Posta: [email protected] ... Kasımoğlu ve Kuru-Çetin'in (2015) öğretmen ve yöneticilerin basına yansıyan etik dışı ...

Anarko Kapitalizm Üzerine Bir(inci) İnceleme - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/790531

Anarko kapitalizm dışında klasik liberalizm de dâhil olmak üzere tüm libe- ral ekoller son tahlilde devletin sınırlarını tespit etmekle meşguldür. Ameri- kan ...