2015 faaliyet raporu raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

17 Şub 2016 ... 2011 – 2015 Yılları Arasında Birim Evrak Servisine Gelen Evrak Sayısı. 0. 1.000 ... 2011 2012 2013 2014 2015. 6.862 ... 2000 Adet İmsakiye ,.

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü- İlgili Belgeler

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2015_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son.pdf

17 Şub 2016 ... 2011 – 2015 Yılları Arasında Birim Evrak Servisine Gelen Evrak Sayısı. 0. 1.000 ... 2011 2012 2013 2014 2015. 6.862 ... 2000 Adet İmsakiye ,.

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2015_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son.pdf

17 Şub 2016 ... DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ (2015 YILI GÖREVE ... 2015 YILI HİZMET YER DURUM TABLOSU ... 2000 Adet İmsakiye ,.

kys 2015 performans raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kys_2015_performans_raporu_0.pdf

15 May 2015 ... Hizmet satın alımıyla yürütülen temizlik, güvenlik, yemek, v.b. ... Hatay Bölge Müdürlüğü (Adana kad , Akdeniz tapu müd, Osmaniye ... Ġstanbul Bölge Md. Bahçelievler Tapu, Silivri Tapu, BeĢiktaĢ Tapu, Beyoğlu Tapu Md.

İdare Faaliyet Raporu 2018 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/idari_faaliyet_raporu_2018.pdf

5 Şub 2019 ... Cumhuriyet'in ilanından bu yana Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ... 2002 yılından bu yana hizmet kalitemizin artırılmasına ve ülkemizin büyümesine ... dağılım cetvelleri ile 1 adet seyahat kartı listesinin ve 1 adet yan ödeme ... 112. 6 Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu İle Sosyal Etkinlik ve ...

2019 yılı faaliyet raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/btdb_2019_faliyet_raporu_0.pdf

(KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak. d) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin;.

2014 yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2014_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_.pdf

ak Kargo. DAİRESİ. 2014 Yıllar klerimizin rihleri aras onra ilgili K n teslimi ta. Teslim ... 2015 Yılı Yatırım Programı Kabul Edilen Devrek Tapu Müdürlüğü ve.

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2016_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son_imzali.pdf

2 Oca 2018 ... Genel M. LERİ DA. RAPORU kam Giriş A üdürlüğümü. İRESİ BA lanı üz Makam G. AŞKANLI ... RATEJİK eti, motivas ne kadar iy ... Oran Sitesi Eğitim Kampusünde Bulunan Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek. Lisesi ve spor ...

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/faaliyet_raporu_24012018.pdf

31 Ara 2017 ... ve Daire Başkanlıklarına tarafımızdan ulaştırılmıştır. ... Bozüyük Tapu Müdürlüğü bakım-onarım ve tadilat çalışmaları Bölge Müdürlüğü talebi ile ... Bilecik KM. 3 ... Tanıtım Başvuru işlemleri için başvuru sahibinden dilekçesi alındıktan sonra ... RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARINCA KAT EDİLEN MESAFE (KM) ...

kys 2019 performans raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kys_2019_performans_raporu.pdf

17 May 2019 ... TKGM'de faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli ... Kalite Yönetim Sistemi Proses/Süreç Takip Çizelgesi.

GENELGE: .4.T.XP (2015/.^r....) - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2015-4_sayili_genelge_1.pdf

Belirtmelerinin Tescili ile Veri Giivenligi. GENELGE: .4.T.XP. (2015/.^r....) ... gonderilecek haciz yazilannda (Tapu siciline yonelik her tiirlii tescil, serh, beyan, ...

İş Örneklemesi ve Zaman Etüdü Raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ek_4._is_orneklemesi_ve_zaman_etudu_raporu.pdf

Tablo 3 İş Adımlarına Ait Ölçülen Ortalama Zaman ve Standart Sapma Verileri . ... sermaye teknik belge ücretinin hesaplanması ve ilgilisince bankadaki hesaba.

İş Örneklemesi ve Zaman Etüdü Raporu - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ek_4._is_orneklemesi_ve_zaman_etudu_raporu.pdf

İş ölçümü; nitelikli bir işçinin, belli bir işi, standart bir çalışma hızıyla yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasıdır. İş ...

tkgm 2018 yılı etik performans raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/performans_raporu_1.pdf

3.grup 11.05.2016 tarihinde; "Yener KARATAŞ, İlyas ARSLAN, Ahmet ÖZÇELİK, Fazıl. AYNA” b-Etik Eğitimi alan personelimiz 17.000'i bulmuştur. 2016 yılı ...

TKGM 2017 Yılı Etik Performans Raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/performans_raporu.pdf

3.grup 11.05.2016 tarihinde; "Yener KARATAŞ, İlyas ARSLAN, Ahmet ÖZÇELİK, Fazıl. AYNA” b-Etik Eğitimi alan personelimiz 17.000'i bulmuştur. 2016 yılı ...

2015 Faaliyet Raporu - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

http://diabgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2492019164848FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%202015.pdf

gerekse teknik heyetler seviyesinde karĢılıklı ziyaretlerin organizasyonu da Genel ... rista n. Ġta ly a. Po lo n y a. Azerb ey ca n. M o ld o v a. H ırv a tista n. Fra n sa ... AGĠT Parlamentosu Seçimler Direktörü Sayın Andreas BAKER, Yeni Seçim ...

devlet su işleri genel müdürlüğü 2015 yılı faaliyet raporu - Kamuda ...

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ut3D6 dsi-2015-faaliyet-raporu.pdf

29 Ara 2015 ... İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman ... 224 Ordu-Aybastı Perşembe Yaylası Göleti. Ordu ... 242 Bursa-Kestel Gölcük Göleti ... 540 İzmir-Ödemiş Bademli Göleti.

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/osmanlica_tapu_terimleri_sozlugu.pdf

OSMANLICA. TAPU TERİMLERİ. SÖZLÜĞÜ ... 1) ESKİ TAPU KAYIT VE SENETLERİNDE YAZILI KELİME ... (ﮫﺟﻗا : Osmanlı döneminde gümüş para cinsi ve birimi.

Tapu İşlemleri Rehberi - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/tapu_islem_rehberi_0_0.pdf

8510 nolu başvurunuza ait evrak kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz. ÖRNEK - 1. Page 8. A- Kimlik belgesi: Tapu Sicil ...

Tapu Dairesi Başkanlığı - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2017-3_sayili_genelge_detaylari_3_0.pdf

tasnif edilmesi ve elektronik ortama aktarılması ile dosyalama ve imhasına dair usul ve esasları belirlemektir. Page 4. Hizmet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Birimi.

tapu müdürlüğü hizmet standartları 181 - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tapu_10.10.2017.pdf

İstemde bulunanların ve tanıkların kimlik belgeleri,. 2. Temsilci ise temsil belgesi,. 3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,. 4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe ...

Kadastro İşlemleri Rehberi - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/kadastro_islemleri_rehberi.pdf

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi ...

Kadastro ve LİHKAB Hizmetleri - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kadastro_10.10.2017.pdf

Röleve ölçü krokileri,. 8. Düzenleme ortaklık payı hesabı, mevzuat gereği düzenlenmesi gereken cetveller,. 9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,.

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/2012-15_sayili_genelge_ve_ekleri.pdf

27 Eki 2017 ... Kadastro müdürü, sayısallaştırma çalışmalarına başlamadan önce ... sayısallaştırmasının kesinleşip kesinleşmediği bilgisi ile parselin ...

KEP - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/uygulama_rehberi_0.pdf

26 Eki 2017 ... Ana İşlem yetkilileri http://pttkep.gov.tr/ adresinden e-imza ile veya parola-şifre kullanarak giriş yaptıktan sonra: - KEP sistemi ilk defa ...

İndir (pdf) - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/edergi/sayi1/e-dergi-ocak2019.pdf

Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi ... B z m Kurum se toprakla lg lenen, k ş a d yet n bel rleyen, mülk yet ... değerleme amaçlı gayr menkul ver tabanında 2 m lyondan fazlası araz olan 6 m lyondan fazla.

mülkiyet - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/edergi/sayi2/tkgm_edergi_sayi2.pdf

Taşınmaz hukuku düzenlemeleri tüm ülkede aynıdır. Taşınmaz işlemlerinde, Federal Noterlik Kanununa ve diğer noterlik mevzua na tabi noterler, tapu kayıt ...

Makale - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/edergi/sayi3/tkgm_edergi_sayi3.pdf

göstermeyi çalıştığı hedefin bir benzerini Hatay için yapmış, hastalığına rağmen ... hâlihazır harita alımını Türk mücahitlere, yaptırmak sureliyle Antakya, İskenderun, Kırıkhan ve Reyhan- ... İnsanlar, inşaat gibi tapu gibi kadastro gibi ... işaret eden Genel Müdür Adlı, iki kurumun bu ortaklık ruhuyla Haritacılık hizmetlerinde kali-.

yönetmelik - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2_5000_sth_yonetmelik_mulga.pdf

Madde 4 — 1: 5.000 ölçekli pafta boyutları, aşağıda belirtilen pafta boyutlarının bölünmesi yoluyla hesaplanır. a. 1 :250.000 (1° 30'xl°) ölçekli pafta boyunun iki, ...

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ilan_metni_7.pdf

25 Mar 2019 ... 7) Başvuru tarihi itibariyle geçerli minimum CPL(A) / IR (A) lisansı ve çift motor IR lisansına sahip olmak ve ayrıca ATPL teori sınavlarını ...

2016YILIFAALİYETRAPORU - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2016-idare-faaliyet-raporu.pdf

gerçekleştirilmiş olup, 23-25 Mayıs 2016 tarihinde yerinde yapılan ... 101. Nirengi. 528. 522. 26. 80. Poligon. 1063. 886. 76. 70. Parselin Yerinde Gösterilmesi.

2014 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2014_tkgm_idare_faaliyet_raporu_0.pdf

mların metav rişi ve sorg arına ait so rol noktalar lerini girme. 54. İLGİLER ... 15 Kalibrasyon Faaliyeti. 2.526.575. 0,41. 22.000. 0,03. 2.548.575. 0,37. 16. Kontrol ...

Untitled - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tusaga-aktif.pdf

OSIM kan der sene abone olmak on baan gepek veya undan boyle ... BRAL. BELEDİYE. LİHKAB. 435. ÜNİVERSİTE. 125. 1090. * 15 NİSAN 2018 tarihi itibariyle.

BÖHHBÜ_Yönetmeliği - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/bohhbu_yonetmeligi.pdf

e) GPS nivelmanı noktaları. Geometrik nivelman bağlantısı yapılan AGA, SGA noktaları ve ASN için nokta numarası, dört ve beşinci basamak sırasıyla “1H”, “2H” ...

Untitled - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

https://212.175.137.41/sites/default/files/icerik/ekleri/2019_yili_genel_atama_donemi_yer_degistirme_sonuclari.pdf

KÜÇÜKÇEKMECE Tapu. 462 30289 AYSEL GÜNER. ROTASYON DIŞI / BİLGİSAYAR İŞLETMENİ. İŞLETMENİ. Müdürlüğü (İSTANBUL). KADASTRO.

Müf Yrd. Hasan YILDIZ - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2_hasan_yildiz.pdf

Kat Mülkiyetli Taşınmazın Müstakil Kalan Kısmının Başka Bir İmar Parseline ... mevzuatına aykırı yapılar bulunan hisseli arsa veya arazilerde, ... üzerine çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas ... meydana gelen parsellerin hangi kadastro veya imar parsellerinden nasıl oluştuğunu,.

Çorum Müsellemleri - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/defter-i_mufassal-i_liva-i_corum_1.pdf

15-Mezraʻa-i Orta Kulu. 16-Karye-i Cırlavuk. 17-Karye-i Kuz Viran. 18-Mezraʻa-i Koz Alanı. 19-Karye-i Demür Ziyāreti. 20-Karye-i Kanlıcı. 21-Mālikāne-i karye-i ...