PVA - DergiPark

Araştırma Makalesi/Research Article. Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütleri ve Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi. Serdar SARI*.

PVA - DergiPark- İlgili Belgeler

4-1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/13602

1 Haz 2018 ... Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Yeni Mah. ... substrat, toplayıcı adının kısaltması GTA (Gizem.

PDF ( 785 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/26150

orduların her bakımdan güçlenmesi ve sivil siyasal alan için bir potansiyel ... uzmanlaşmış bilgi ve hünere sahip kişidir. ... mobilize edilebilen, barışta ise dağıtılan, seçilmiş generaller tarafından ... Çünkü burada sorun, orduya karşı hangi sivil.

.: ,_, - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29088

Bu çalışma, Erzurum ili 7-11 yaş grubu ilkokul çağı çocuklarında büyüme düzeyini tespitetmek ve ... Şekil ı. Kız çocukların Yaşa Göre Ağırlık Persentil E~rH~rt.

2, s. 30-48 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319744

şatosunda, Holbein'ın “Elçiler” tablosuyla beraber asılı kalmıştır. 13 . Rönesans'ın önemli şaheserlerinden biri olan Elçiler tablosu, 1533 yılında, Jean de.

···.· ··· - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/498154

Oııları, savaşın bitimine kadar savaş . tanrısının yardımından. 1 4. ... edecek ve· dünya durdukca sulh ve bereket içinde yeryüzüne varis olmalarını sağ layacaktı. ... Cübeyl (Biblos)'de, Temmu~'un çektiği cefaları anmak için, Greklerin Adonis.

5,6 %$5,û $5(.ا7,1,1 7h5. 0ْ=$ ,1$ <$16,0$6,1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/235848

oHüLWOL GHùHUOHQGLUPHOHU 7 UN EDV×Q×QGD GD HU ... RODQ .×EU×V %DU×ü DUHNkW×·Q×Q G|QHPLQ PL]DK GHUJLVL RODQ Akbaba'Q×Q ...

· ,.. - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34894

detli dormansi nedeniyle maksimum çimlenme suhuneti saptanamamıştır. GİRİş. Düğün çiçeği (Ranunculus kotschyi. Boiss) Doğu Anadolu Bölgesi çayırla.

DGS - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/583913

kontenjan ayırma zorunluluğu vardır. DGS eşit ağırlık türünde bir sınavdır ve sorular hem sayısal hem de sözel ağırlıklıdır. 120 sorudan oluşan sınavın 60 sorusu ...

HPV - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28201

GİRİŞ. Fokal epitelyal hiperplazi (FEH) diğer adlarıyla heck hastalığı veya multifokal papilloma olarak da bilinir ve nadir görülür1. Hastalığa human papilloma.

GR Ş - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/802244

Anadolu'daki kullanım biçimleri ağıt, türkü, deyim ve beddua ... gelürken ĥōca'i soydılar (Korkmaz/MT 1973: 427; MT (23a9-10) 1973: 228), yine Eski Anadolu ...

369 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/43691

BOŞANMIŞ BİREYLERİN BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN VE YAŞAM ... Kamber, nefesten sonra cem erenlerine üç defa hakkınızı helal edin der. Helal-.

166 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/50166

van şiiri geleneğine uyarak gerekse tasavvufî, halk ve yeni edebî anlayış tar- zında şiirler ... Saña solgun dinir baña da sakat ... Bayazıt, “Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin. İnsanlarına Dair” başlıklı şiirinde bu durumu şu şekilde örneklendirir: …

PDF ( 252 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/16907

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 3 Sayı 5 ... Dr. Semra ERDOĞAN Istanbul Ün. Florence Nightingale Hemşirelik Y.O. Prof. Dr. Ferruh ...

AAO XIX - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/202989

ve 200 Hüddâmı vardır. Dersiâm Hekimbaşısı ... netim oldur ki, her günde bir Ayetel-kürsî,ve üç. İhlâs maa'l-Fâtiha okuyup ... dâvet edilmiştir. Hüseyin Hilmi ...

. . .* - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32732

3 İsmail Yakıt, Ebced Hesabı ve Tarih Düşürme. İstanbul 1992 ... düşUnne pek çok sebeple kullanım alanı bulur, şöyle ki: Dogum, evlenme, savaş, barış, ölüm... ... bize ne yapmamız gerektiği hususunda muhakkak ki yol gösterecektir. "Asker-i ...

•• - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/31440

Tanım. i: İç açıları toplamı 180° olan geometrik şekle üçgen denir. Tanım.2: Üç ... tanımlamaları incelendiğinde TammA'ü üçgen tanımı için en uygun tanım.

73 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/52088

garip ve hayalî bir silsileyle yeni oluşumların, düşünüşlerin, dönüşümlerin ... Hâmid'in şiirlerinde ve devrin metafizik algısında boy gösteren tabiat aşkı ve pozitif ... 327. 21 Ayrıca R. Korkmaz'ın yorumu da bu bağlamda zikredilebilir: “Yaklaşık ...

PVA - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/312803

Araştırma Makalesi/Research Article. Polivinilalkol (PVA) Uygulamasının Strüktürel Stabilite Ölçütleri ve Yüzey Akış Kayıpları Üzerine Etkisi. Serdar SARI*.

Jii - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28818

1626 tarihli tablosunda bir hasat zamanı dört elementi dört kadın figürü şeklinde, insan- ... kibarlığı nezaketi, imparator Neron adaletin ayaklara alınışını, Aristo ...

DE Ğ İ N İ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/707543

Yavuz Turgul'un Dünyası. Sadık Battal. 2008. Türk Gibi Başla, Alman Gibi Bitir. Murat Şeker. 2009. İki Tutam Saç: Dersim'in Kayıp Kızları. Nezahat Gündoğan.

K İ TAB İ YAT - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/102223

Tuğrul Bey ile birleşince dağınık boylar halinde yaşayan Selçuklular, dünyanın sayılı devletleri arasına giren bir devlet kurmuşlardır. Eserin önsöz kısmında ...

XII/II - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/23198

Turgut Akyüz. Kant'ın Analitik ve Sentetik Ayrımının ... to today. This mosque is the only work of a sultan wife in the city-centre of Tokat. ... yönetici sınıf, uzman zanaatkârlar, tabakalı toplum yapısı, uzak mesafeli ticaret ve basit sulu ... menekşe, zambak, bahar dalı, nergis bitki motifleri ve tavus kuşu, tavşan, papağan, öküz gibi ...

mA and -mAK - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/739995

15 Haz 2019 ... karikatürler, duvar yazıları vb. materyallerden yararlanılmıştır. ... Türkçedeki fiilimsi eklerinin çoğunluğu yukarıda belirtilen üç ... ilgili türün uzlaşmalarını takip eden, açık ve iyi yapılandırılmış sorunsuz bir akışa sahip metinlere.

İ met - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/5706

Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan ŞAHİN (İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi) ... Dr. Adem CEYHAN (Celal Bayar Üniversitesi) ... (Eliuz, 2016: 66) Modern sanatta özgünlük ve seçkincilik ... araçlarının özellikle de televizyon ve bilgisayar dünyasının önemli rolü vardır. ... kadar albenili bulmuştu ki cânânın billûr teni kadar ak taç yapraklarına.

PDF ( 208 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/254161

An Intellectual who committed His Life to Music: Ali Rıza Avni Tınaz. Abstract. Ali Rıza Avni ... Gül gibi ey lâle-ruh bu dağ-1 âtespâreler"8. Pek çok ... seslendirme ve kızı ile yaptığımız görüşme sonucu eserin, hocanın eşi Ayfer. Hanım'a ithafen ...

rı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/26090

İnkılapçılık, Devletçilik, Laiklik ve Halkçılık ilkelerinin tümü Atatürkçü Dü~ünce Sistemi'ni ... Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkanlması amacı ile temel ... Atatürkçü Düşünce Sistemi, temel nitelikleri değiştirmeden yorumlanabilir,.

lps - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747304

Bölümü, 38100 Kayseri, TÜRKİYE. 3Erciyes ... Ali Tuğrul AKIN, Araş. Gör. Dilek PANDIR, Prof. Dr. ... dakika boyunca lizis tamponuna yerleştirildi. (pH: 8.4, %2,5 ...

3-4 joa - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/43506

Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayınlanmamış olması veya yayınlanmak ... should not use any data of the unpublished paper. ... seni namerde mohtac eylemesun, xanim (Let Almighty God never abandon you to the guile of ... romanı Kör Baykuş'la sevdim” (Necatigil, 2017: 9-14).

PDF ( 233 ) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/408669

ğinde bir dolap vardır, Aksta olmadığı için kapatılmış bir pencere boşluğu olacağını sanmıyoruz. Yapılan araştırmada batı yüzde karşılığı görülmemiştir (Çi-.

Yrd. Doç. Dr. Rec - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188527

hastalıklar hakkında ipuçları veren3 kitabeler, hat sanatı açısından da ... 'ilâcın bulmadım. 3- ... de bazı kitabelerde tarihlerin ebced hesabı ile düüülmesidir.

§§§ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46919

Din değiştirenlerin yetiştiği aile ortamı, ailesiyle nasıl bir ilişki içinde bulunduğu, ... nomik sıkıntım yoktu, yani para yüzünden böyle bir şey yapmadım.

HCl - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/392853

4 Ara 2017 ... kimyasal ve biyolojik reaksiyonlarda yer aldığı için, HCl' ün iyonlaşması NH3 ve CH3OH gibi farklı hidrojen bağlı sistemlerde de çalışılmıştır [7 ...

din - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/263506

Ekonomi, her ne kadar para denen aracın, kendi kendine kurumsallaştırdığı bir üst yapı ... Buridanus, değerin bir malı değiştirenin kişisel ihtiyaçlarından değil, ...

DIŞ SES - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/172523

Loş bir ışık ve yumuşak bir müzik kutusu müziği(EFEKT). Birden ... (EFEKT: Kutu kutu pense). EV- elmamı yerse… ... kutu kutu pense… PLAZA- elmamı yerse…

CBS - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/283939

11 Oca 2016 ... çözünürlükte uydu görüntüleri ile Google Earth programının sunduğu güncel uydu ... programının sunduğu yüksek çözünürlüklü güncel.

Nef'I - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/603551

talil ile bahsetmektengerikalmaz. 'O ,ii1ı<mf4h.; /JUI'fid..(ıBr ii C_id-lrIBfreb. Ilim. Ne,;#-i/iJtfi ğiliMiJr fDf«la 1ıeyN f.ahbiiya. Şafii"')'. merreb'; pallinden olsa I>ii-i!