tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitisü arkeoloji anabilim dalı ...

kısımlarından, antik çağ denizcilerinin tuttuğu “periptori” adı verine kayıt ... Çanakkale ve stanbul Boğazları ile denize dar Çanakkale ve stanbul boğazları ile.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitisü arkeoloji anabilim dalı ...- İlgili Belgeler

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitisü arkeoloji anabilim dalı ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Antik%20%C3%87a%C4%9F%60da%20Do%C4%9Fu%20Akdeniz%60de%20deniz%20ticareti.pdf

kısımlarından, antik çağ denizcilerinin tuttuğu “periptori” adı verine kayıt ... Çanakkale ve stanbul Boğazları ile denize dar Çanakkale ve stanbul boğazları ile.

TC Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı ...

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/5038/423276.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Levha.33: Koca Mahmut Tepe (Alyattes) Tümülüsü, mezar odasının planı ve tümülüsün bölümleri. Levha.34: Alahıdır T1 Tümülüsü, mezar odası, boyuna kesit ve ...

1 tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9754/217483.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dönemde ise yalnız evlenme, boşanma, nafaka, miras davalarına bakan ... ve Seyyid Mehmed ve Yorgancıoğlu ve Seyyid Mustafa mülkleri ve tarik-i hâs ile ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9335/211411.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İKEA: 33 ülkede, 25 dilde basılan 2006 İKEA katalogu, yaklaşık 160.000 ... satışı ile harekete geçen doğrudan satış, son 7-8 sene içinde Amway, Avon, Oriflame ve ... 79 ARASTA, Alışveriş Merkezleri ve Perakende Sektörü Dergisi, Temmuz- ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2670/279086.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 65. Darülmuallimin ve Darülmuallimat'ın Muallim ve Muallimelerine ... yerlerine konulmak üzere evsaf-ı matlube-i câmi diğer muallimler tedariki dahi ... okulun karşısındaki bir evin hizmetçisi kız ile( sınıf penceresinden diğer pencere ile) ... Müfettiş : “Nevzat Bey'in okula sarhoş gelip, cam kırdığı tarihte bir belirsizlik var,.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2039/294554.pdf?sequence=1&isAllowed=y

oranla 48 kişi nakil olsa bile faydası olmayacağına inanmakta ve % 9,5 oranla ... Kızılcık'ın 2009 yılında HD tedavisi gören hastalar üzerinde yaptığı çalışmada.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5357/Arkeolojik%20Alan%20Y%C3%B6netimi%20-%20Eflatun%20P%C4%B1nar%20%C3%96rne%C4%9Fi%20-%20Bas%C4%B1m%20%28Son%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 Eki 2018 ... Yıldırım İNAN tarafından hazırlanan “Arkeolojik Alan Yönetimi: Eflatun Pınar Örneği başlıklı bu çalışma, 02.10.2018 ... Çağ'da Kutsal Kitap'ın insanlık ve evrenin yaradılışına yönelik bilgilerinin ... Aktüel Arkeoloji Dergisi,.

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı - Selçuk Üniversitesi

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/302/SOSYAL%20H%C4%B0ZMET%282%29.pdf

20 Oca 2020 ... MÜLKİYE YILDIRIM. MELİH DURMUŞ. ZEYNEP ALGINKILINÇ. MERVE SAĞLAMOĞLU. ŞEYDA DELİHASAN. CELAL YENER BATIRBEK.

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü psikoloji anabilim dalı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/713/P%C4%B1nar%20Kaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yaşamım boyunca varlıklarını hep yanımda hissettiğim, sabır ve hoşgörü ile beni destekleyen canım Annem, Babam ve Kardeşlerime çok teşekkür ederim.

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/2064/Tahsin%20Galip%20Tekin%20TEZ%20BASKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

2 May 2019 ... İşletme Anabilim Dalı'nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Jüri Üyeleri. İmza ... edildiğini ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez ve Seminer Yazım Kılavuzu kurallarına uygun ... Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2412/Engin_Bozkaya.pdf?sequence=1&isAllowed=y

göre zeka, "sözel yetenek, problem çözme becerisi ve bunları günlük hayatımıza ... Böylece, kişilik testleri ve dereceleme ölçekleri ile ölçülebilecek belirli sayıdaki ... Kaynak: http://www.baltas-eksen.com/download/Baltas_HPI_TR.pdf (Erişim ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/9731/%C3%96zg%C3%BCr_Sa%C3%A7.pdf?sequence=1&isAllowed=y

adil biçimde davranan kişiler olarak kabul edilmektedir (Zhou ve diğerleri,. 2005). 2.1.1.7. ... kabiliyet ve alışkanlıklarından oluşan karmaşık bir bütün olarak ifade edilmiştir (Temiz ... Avolio, B. J., Bass, B. M., and Jung, D. I. (1999). Re‐Examining the ... New York: Wiley. Spreitzer, G. M., Perttula, K. H., and Xin, K. (2005).

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü felsefe anabilim dalı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/1954/AY%C5%9EENUR%20YILDIZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu iki amaç doğrultusunda, komüniteryanizm ile liberalizmin ayrıldığı ve birleştiği noktalar olduğunu görürüz. Taylor'un tanınma politikası insanların ve grupların ...

tc maltepe üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/3028/murat_tuzunturk_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wrigley's sakızları, Coca-Cola ve Levi's Amerika'nın; Fransız parfümleri ... Örneğin, gelişmekte olan ülkelerde sigara, tıraş bıçağı ve sakız gibi ürünler tüketicinin ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı xvı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/480/3/438441.pdf

8 Haz 2016 ... Yörükleri arasında bulunan Menteşe Yörükleri de XVI. ... “Horzum Yörükleri” Menteşe sancağının oluşumunda önemli topluluklardan biridir.

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/403/zafer%20bulur.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu tezin kabulü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun …./. ... perakendecilerden en çok bilinen Balmar ile Marketim, ulusal perakendeciler ise Bartın'da.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iletme anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2076/Jalan_G%C3%BCrboyo%C4%9Flu.pdf?sequence=1&isAllowed=y

adlandırılan bu liderlik teorisi, lider ve üyeler arasındaki etkileşimi dikey ikili bir yaklaşım ... Kişilik: Maslach' ın öğrencileri Maxine Gann ve Steve Heckman,.

tc giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/526/Ebru%20Bayram.pdf?sequence=1&isAllowed=y

29 Ara 2014 ... XIX. yüzyılda Giresun'da halk bakırcılık ve kuyumculuk sanatları ile de ... rehberlik etmek, gerektiğinde konferanslar düzenlemek, halkın ...

mef üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü özel hukuk anabilim dalı

https://openaccess.mef.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11779/1239/%C4%B0pek%20Yarar_Bitirme%20%C3%96devi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KULLANMA ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ (ARİYET AKDİ). A. TANIMI. Eski dilden gelme bir terim olan “ariyet”, yasada tanımlanan durumla uyuşmadığından Yeni ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü ilköğretim anabilim dalı ...

https://acikerisim.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16578/263657.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ben Ten'i izliyorum . ... Canavar hayvanlardan saklanmak için kabuklarının içine giriyorlar. Kolları ... civcivimi de götürüyorum, onlarda iyi gol atıyorlar benden.

TC Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/songululutas/Theses_001.pdf

Ancak, Külek Boğazı'na sahip olması ve Tarsus'un Anadolu-Suriye ticaret ve kervan, posta ve hac yollarının üzerinde olması onun, ayrıca kara ticaretinde de ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/485/3/10110695.pdf

kimselerin iyi ve doğru erkekler, hür doğmuş, ergin yaşta ve sır saklayabilir olmaları, ... Tarık Zafer Tuna'ya da hürriyetin ilanında Selanik Mason Localarının ve ...

mef üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü kamu hukuku anabilim dalı

https://openaccess.mef.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.11779/229/NIETZSCHE%E2%80%99NIN%20FELSEFESI%20VE%20SIYASET%20KURAMI_2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y

olmuştur. Nietzsche'nin felsefesi genel olarak; eserleri ile hayatı ilişkilendirilerek ... 28 STRATHERN, Paul: 90 Dakikada Nietzsche, s.10 (pdf olarak ulaşıldı).

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 19 ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14719/364696.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Anahtar Kelimeler: Harput Sancağı köy, Osmanlı, Tahrir, Nüfus sayımı ... Yüzyılda Elazığ Vilayetinde Teba-i Şahanenin Dini ve Sosyal Yapısı” (Fırat Ünv. ... Hedi. 125. Malatacık Abdal. 100. Helezür. 126. Malato. 101. Helindir. 127. Mesti ...

tc doğuş üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

https://openaccess.dogus.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11376/3028/H.%20H.%20Do%C4%9Fan_Finans%20sekt%C3%B6r%C3%BCnde%20s%C3%BCrpriz%20kara%20yat%C4%B1r%C4%B1mc%C4%B1%20tepkisi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 10: Anormal Getiri – Finans Endeksi Hesaplama Yöntemi ... kazanç oranı hisse senedini elinde tutan bir yatırımcı, tüm örneklemi elinde tutan bir ... Roll (1983)' e göre; menkul kıymetlerin ağır vergi ile ilişkili olarak satılmasının yıl sonunda ...

tc kırıkkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://acikerisim.kku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12587/1337/531893.pdf?sequence=1&isAllowed=y

26 Mar 2018 ... birisidir. Gidilecek olan yabancı ülkede nerede ne yenilir, etleri helal midir vb. sorularla sık sık ... Taco Bell, KFC, Burger King gibi firmalar helâl ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15079/344624.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Cihan tarihinin umumi hatları adlı eserde 17, 18. ve 19. yy kapsayan dönemin ... Bu dünya tarihinden Türkiye'de ilk söz eden Gazi Mustafa Kemal'di. ... Cromwel “Fena bir köy terzisi tarafından biçilmiş elbise giyen” basit bir adam olarak ... teşekkül eden siyâsî cem'iyet bu kasarlar 1900 senesinde şiddetli hareketlere kıyam.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyoloji anabilim dalı

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/15114/354932.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mintaxla canım Mintaxla (Mintax). • Bana bir şey olmaz deme, ... Örneğin, bulaşık makinesinin tek başına değil de beyaz eşya olarak toplu bir nesneler kümesi ... Ev hanımı evine gerekli olan deterjan ve besin maddelerinin müşterisi alacaktır.

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü iktisat anabilim dalı ...

http://library.cu.edu.tr/tezler/7309.pdf

Türkiye'de Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımların Ülkelere Göre Dağılımı…157. 3.5. ... Ticaret Örgütü), IMF (Uluslar arası Para Fonu) ve WB (Dünya Bankası) gibi ... Emlak. Sağlık ve sosyal hizmetler. Toplum, Sosyal&personel hizmetleri ... düzenini “Monopoly Capital” adlı eserde inceleyen iki neo-marxist iktisatçıdır.

tc haliç üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı ...

http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/2017/N%C4%B0YAZ%C4%B0%20%C4%B0NCE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Tayyar Arı, Uluslararası İlişkiler Teorisi, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004, s. ... .tr/sites/yildirimturan/file/Duyurular/9-10__hafta__Uls_sistemler_(Y_TURAN).pdf, ... üzerinde ve Lefkoşa yakınlarındaki Gönyeli'de havadan indirme yapıyorlardı.500.

tc harran üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü işletme anabilim dalı

http://acikerisim.harran.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11513/551/249995.pdf?sequence=1&isAllowed=y

değerlendirmesi, dinlenmesi ve eğlenmesi için sunulan oyun oynama, müzik ... Mobil telefonlar aracılığıyla Türkiye'de İddaa ve at yarışı oynayanların ... faturalı hattan konuşmayı tercih etmişlerdir (www.tumgazeteler.com, Erişim Tarihi: 22 Eylül.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1253/%C3%87a%C4%9Flar%20%C3%9CNAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Belli başlı kabile reislerinin kendi yanlarına çekmeye ... Yemen ile başlayan seyahatname Hindistan, Çinhindi, Çin, Singapur,. Cahor ve Japonya ... Hudeyde'nin Hacur kazasında yaşanan ağır mağlubiyet ve sonrasındaki askeri girişimlerin ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/3342/Esin_%C3%96zg%C3%BCl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yılında Filistin'de kurulan İsrail Devleti'nin temellerini oluşturan en önemli etken olmuştur. Anahtar Kelimeler: Filistin, Balfour Deklarasyonu, Siyonizm, Yahudi ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı 571 ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/639/1/10147722.pdf

TD 571 numaralı Aydın evkaf defteri incelendiğinde Aydın'daki vakıf kurumlarının genel olarak camii ve mescitler üzerine yoğunlaştığı görülür. Osmanlı Devleti ...

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü tarih anabilim dalı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1869/1970.pdf?sequence=1&isAllowed=y

13 Nis 2018 ... Necmioğlu, Nuran Aksoy, Hakkı Haktan, Ali Seyhan, Güngör Denizaşan'dan oluşmaktadır.262 O dönemde TPAO Özel Kalem Müdürü olarak ...

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü maliye anabilim dalı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/2103/Murat_%C3%87a%C4%9Flar.pdf?sequence=1&isAllowed=y

e-Haciz,e-Fatura). 110 ... AVDB. BDTM. Amerika Birleşik Devletleri. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı ... Veri Ambarı'na aktarılmış olmaktadır (AVDB, 2009:4,5).