2015 faaliyet raporu raporu - Tapu ve Kadastro Genel

17 Şub 2016 ... DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ (2015 YILI GÖREVE ... 2015 YILI HİZMET YER DURUM TABLOSU ... 2000 Adet İmsakiye ,.

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu ve Kadastro Genel- İlgili Belgeler

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2015_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son.pdf

17 Şub 2016 ... 2011 – 2015 Yılları Arasında Birim Evrak Servisine Gelen Evrak Sayısı. 0. 1.000 ... 2011 2012 2013 2014 2015. 6.862 ... 2000 Adet İmsakiye ,.

2015 faaliyet raporu raporu - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2015_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son.pdf

17 Şub 2016 ... DESTEK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ (2015 YILI GÖREVE ... 2015 YILI HİZMET YER DURUM TABLOSU ... 2000 Adet İmsakiye ,.

kys 2015 performans raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kys_2015_performans_raporu_0.pdf

15 May 2015 ... Hizmet satın alımıyla yürütülen temizlik, güvenlik, yemek, v.b. ... Hatay Bölge Müdürlüğü (Adana kad , Akdeniz tapu müd, Osmaniye ... Ġstanbul Bölge Md. Bahçelievler Tapu, Silivri Tapu, BeĢiktaĢ Tapu, Beyoğlu Tapu Md.

2019 yılı faaliyet raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/btdb_2019_faliyet_raporu_0.pdf

(KAYSİS) İmza Yetkilileri Modülüne (İYEM) girişlerini yapmak. d) Başkanlık alt birimlerinin amir/sorumlularındaki değişiklikler ile Başkanlık personelinin;.

İdare Faaliyet Raporu 2018 - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/idari_faaliyet_raporu_2018.pdf

5 Şub 2019 ... Cumhuriyet'in ilanından bu yana Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ... 2002 yılından bu yana hizmet kalitemizin artırılmasına ve ülkemizin büyümesine ... dağılım cetvelleri ile 1 adet seyahat kartı listesinin ve 1 adet yan ödeme ... 112. 6 Çalışan Memnuniyeti, Motivasyonu İle Sosyal Etkinlik ve ...

2017 Yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/faaliyet_raporu_24012018.pdf

31 Ara 2017 ... ve Daire Başkanlıklarına tarafımızdan ulaştırılmıştır. ... Bozüyük Tapu Müdürlüğü bakım-onarım ve tadilat çalışmaları Bölge Müdürlüğü talebi ile ... Bilecik KM. 3 ... Tanıtım Başvuru işlemleri için başvuru sahibinden dilekçesi alındıktan sonra ... RESMİ VE KİRALIK ARAÇLARINCA KAT EDİLEN MESAFE (KM) ...

2016 Yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2016_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_._2016_son_imzali.pdf

2 Oca 2018 ... Genel M. LERİ DA. RAPORU kam Giriş A üdürlüğümü. İRESİ BA lanı üz Makam G. AŞKANLI ... RATEJİK eti, motivas ne kadar iy ... Oran Sitesi Eğitim Kampusünde Bulunan Tapu ve Kadastro Anadolu Meslek. Lisesi ve spor ...

2014 yılı Birim Faaliyet Raporu - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/2014_faaliyet_raporu_destek_hizmetleri_d.bsk_.pdf

ak Kargo. DAİRESİ. 2014 Yıllar klerimizin rihleri aras onra ilgili K n teslimi ta. Teslim ... 2015 Yılı Yatırım Programı Kabul Edilen Devrek Tapu Müdürlüğü ve.

İş Örneklemesi ve Zaman Etüdü Raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ek_4._is_orneklemesi_ve_zaman_etudu_raporu.pdf

Tablo 3 İş Adımlarına Ait Ölçülen Ortalama Zaman ve Standart Sapma Verileri . ... sermaye teknik belge ücretinin hesaplanması ve ilgilisince bankadaki hesaba.

kys 2019 performans raporu - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kys_2019_performans_raporu.pdf

17 May 2019 ... TKGM'de faaliyet ve süreçler etkin yöntemlerle analiz edilip değerlendirilerek gerekli ... Kalite Yönetim Sistemi Proses/Süreç Takip Çizelgesi.

İş Örneklemesi ve Zaman Etüdü Raporu - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ek_4._is_orneklemesi_ve_zaman_etudu_raporu.pdf

İş ölçümü; nitelikli bir işçinin, belli bir işi, standart bir çalışma hızıyla yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin uygulanmasıdır. İş ...

TKGM 2017 Yılı Etik Performans Raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/performans_raporu.pdf

3.grup 11.05.2016 tarihinde; "Yener KARATAŞ, İlyas ARSLAN, Ahmet ÖZÇELİK, Fazıl. AYNA” b-Etik Eğitimi alan personelimiz 17.000'i bulmuştur. 2016 yılı ...

tkgm 2018 yılı etik performans raporu - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/performans_raporu_1.pdf

3.grup 11.05.2016 tarihinde; "Yener KARATAŞ, İlyas ARSLAN, Ahmet ÖZÇELİK, Fazıl. AYNA” b-Etik Eğitimi alan personelimiz 17.000'i bulmuştur. 2016 yılı ...

GENELGE: .4.T.XP (2015/.^r....) - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2015-4_sayili_genelge_1.pdf

Belirtmelerinin Tescili ile Veri Giivenligi. GENELGE: .4.T.XP. (2015/.^r....) ... gonderilecek haciz yazilannda (Tapu siciline yonelik her tiirlii tescil, serh, beyan, ...

2015 Genel Kurul Faaliyet Raporu - TSB

https://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/TSB%20GENEL%20KURUL%2015%20FINAL.PDF

Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM). 42 ... 3- Yönetim Kurulunun 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi ... olup, söz konusu davalara ilişkin cevap dilekçeleri hazırlanarak ... akreditasyon kapsamındaki derslerin sınav soru sayısı artırılarak ...

TSB 2015 Genel Kurul Faaliyet Raporu

https://www.tsb.org.tr/Document/Yonetmelikler/TSB%20TR%2014%20yeni.pdf

4- 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun incelenmesi ve ... Sigorta Şirketlerince Sigorta Acenteleri ve Teknik Personel Statik IP Kontrollerine İlişkin ... düzenlemeler ve ilgili sorular dile getirilmiştir. ... SEGEM Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı TOBB ... Aktüerlik Sınavı kapsamındaki konulara yer verilmiş ve 6.

Tapu Arşiv Dairesi Başkanlığı - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/osmanlica_tapu_terimleri_sozlugu.pdf

OSMANLICA. TAPU TERİMLERİ. SÖZLÜĞÜ ... 1) ESKİ TAPU KAYIT VE SENETLERİNDE YAZILI KELİME ... (ﮫﺟﻗا : Osmanlı döneminde gümüş para cinsi ve birimi.

2015 Faaliyet Raporu - Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

http://diabgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2492019164848FAAL%C4%B0YET%20RAPORU%202015.pdf

gerekse teknik heyetler seviyesinde karĢılıklı ziyaretlerin organizasyonu da Genel ... rista n. Ġta ly a. Po lo n y a. Azerb ey ca n. M o ld o v a. H ırv a tista n. Fra n sa ... AGĠT Parlamentosu Seçimler Direktörü Sayın Andreas BAKER, Yeni Seçim ...

tapu müdürlüğü hizmet standartları 181 - Tapu Kadastro Genel ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tapu_10.10.2017.pdf

İstemde bulunanların ve tanıkların kimlik belgeleri,. 2. Temsilci ise temsil belgesi,. 3. Gerçek kişilerin fotoğrafları,. 4. Bina vasıflı taşınmazın DASK sigortası poliçe ...

tapu sicil müdür yardımcısı - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tapu_sicil_mudur_yardimcisi_a.pdf

işlemiyle ilgili olarak Genel Müdür adı- na ön inceleme ve ... bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Tapu sicili, tapu kütüğü ve kat mülki- yeti kütüğü ile ... C) Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik ... fon numarası, imza ve adres bilgilerini başvuru ... yanlıştır? A) Yabancı yatırımcıların şirketteki ortak-.

Tapu Sicili Uygulamaları 2014 - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tapu_sicili_uygulamari_2014_0_0.pdf

15 May 2016 ... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 167. hizmet yılında geçmişten gelen özgüven ve tecrübesiyle, taşınmazlara ... Amme Alacağına İlişkin Haciz Veya İhtiyati Haczin Şerhi. ... Türk Dil Kurumu, Güncel Türkçe Sözlük. (26).

Tapu Dairesi Başkanlığı - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2017-3_sayili_genelge_detaylari_3_0.pdf

tasnif edilmesi ve elektronik ortama aktarılması ile dosyalama ve imhasına dair usul ve esasları belirlemektir. Page 4. Hizmet Geliştirme ve Süreç İyileştirme Birimi.

Tapu İşlemleri Rehberi - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/tapu_islem_rehberi_0_0.pdf

8510 nolu başvurunuza ait evrak kayıt altına alınmış olup randevu ve harçlarla ilgili ayrıca bilgilendirileceksiniz. ÖRNEK - 1. Page 8. A- Kimlik belgesi: Tapu Sicil ...

Kadastro ve LİHKAB Hizmetleri - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kadastro_10.10.2017.pdf

Röleve ölçü krokileri,. 8. Düzenleme ortaklık payı hesabı, mevzuat gereği düzenlenmesi gereken cetveller,. 9. Parsel köşe noktalarının koordinat özet çizelgeleri,.

Kadastro İşlemleri Rehberi - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/kadastro_islemleri_rehberi.pdf

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi ...

devlet su işleri genel müdürlüğü 2015 yılı faaliyet raporu - Kamuda ...

http://www.sp.gov.tr/upload/xSPRapor/files/ut3D6 dsi-2015-faaliyet-raporu.pdf

29 Ara 2015 ... İşletme ve bakım hizmetleri, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, malzeme ve ekipman ... 224 Ordu-Aybastı Perşembe Yaylası Göleti. Ordu ... 242 Bursa-Kestel Gölcük Göleti ... 540 İzmir-Ödemiş Bademli Göleti.

Web Tapu Kullanım Kılavuzu - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/web_tapu_kullanim_kilavuzu.pdf

28. 3.2.5. TAPU VE KADASTRO HARCI SORGULAMA VE ÖDEME . ... çıktısı alınır. Bu belge üzerinde bulunan doğrulama kodları https://webtapu.tkgm.gov.tr adresi üzerinde ... Yetki verilecek kişinin takyidat incelemesi yapılması isteniyor ise.

Kadastro İşlemleri Rehberi - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik_ekleri/kadastro_islemleri_rehberi.pdf

Tesis edilen ilk kayıtlar tamamen mülkiyete ve tapu işlemlerine yönelik olmuş ve bu dönemlerde hiçbir harita çalışması, kadastro tesisi ve güncelleştirilmesi ...

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADASTRO DAİRESİ ...

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/mevzuat/2012-15_sayili_genelge_ve_ekleri.pdf

27 Eki 2017 ... Kadastro müdürü, sayısallaştırma çalışmalarına başlamadan önce ... sayısallaştırmasının kesinleşip kesinleşmediği bilgisi ile parselin ...

tapu müdürü - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/tapu_muduru_a.pdf

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ... Testte her soru için tek bir doğru cevap seçeneği işaretlenecektir. ... değildir. 17. 3402 sayılı Kadastro Kanunu'na göre kadastro teknisyenlerince tespit ... rına ilişkin olarak aşağıda verilen bilgi- ... verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ... kadastro işlemlerinde; ticaret sicil mü-.

KEP - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/uygulama_rehberi_0.pdf

26 Eki 2017 ... Ana İşlem yetkilileri http://pttkep.gov.tr/ adresinden e-imza ile veya parola-şifre kullanarak giriş yaptıktan sonra: - KEP sistemi ilk defa ...

Protokol - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/ilgi_b_protokol_0.pdf

olan tapu harcı ve benzeri harçlar ile damga vergisi bedelinin tahsili amacıyla, ödemeye mesnet teşkil edecek bilgilerin ... Bildirimde, GİB tarafından TKGM için verilen kurum Kodu(101) ve TKGM tarafından her işlemin ... 9047 Damga Vergisi.

Untitled - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2019_yili_genel_atama_donemi_yer_degistirme_sonuclari.pdf

AVCILAR Tapu Müdürlüğü KARAMÜRSEL Tapu Müdürlüğü (KOCAELİ) //. EVET. (İSTANBUL). TAPU MÜDÜRÜ. KAVAKLIDERE Tapu Müdürlüğü REYHANLI ...

Slayt 1 - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/8._kadastro_teknik_hizmetleri_ve_talebe_bagli_hizmetler_0.pdf

9 Nis 2019 ... KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI. YER GÖSTERME İŞLEMLERİ. Parselin Yerinde. Gösterilmesi. Bağımsız Bölümün. Yerinde Gösterilmesi.

İfraz İşlemi - Tapu ve Kadastro Genel

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/ifraz.pdf

Aşama çalıştırıldığında ''İşlem Aşama Zemin'' ekranı açılır. ... Tapu bölümü aşamasında, işleme alınan parselin önceki zemin hissesi üzerinde bulunan. ŞBİ nin ...

yönetmelik - Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/2_5000_sth_yonetmelik_mulga.pdf

Madde 4 — 1: 5.000 ölçekli pafta boyutları, aşağıda belirtilen pafta boyutlarının bölünmesi yoluyla hesaplanır. a. 1 :250.000 (1° 30'xl°) ölçekli pafta boyunun iki, ...