1 İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ ...

... aynı zamanda eski. Moğolcada zırh, silah anlamlarına gelmektedir. ... Çift anlamlı düşünülerek konulan bir isim de Aralıksonu Ocakbaşı'dır. Şurrup'ta iki “r” ...

1 İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ ...- İlgili Belgeler

1 İŞ YERİ İSİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: VAN ÖRNEĞİ ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/9383/makaleler/23/arastirmax-yeri-isimleri-uzerine-bir-arastirma-van-ornegi.pdf

... aynı zamanda eski. Moğolcada zırh, silah anlamlarına gelmektedir. ... Çift anlamlı düşünülerek konulan bir isim de Aralıksonu Ocakbaşı'dır. Şurrup'ta iki “r” ...

tefsir kitaplarının isimleri üzerine bir araştırma - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160597

Anahtar Kelimeler: Kur'ân, Tefsir, Müfessir, İsim, Kitap. On The ... “Kitab” kelimesi Kur'ân'da ikiyüz altmış civarında geçmektedir.11 Bunlardan bir kısmı ... kitap satıcıları, müstensihler (kitap kopya edenler) gibi Varrâkûn denen sınıf ortaya çıktı.

değişen sokak cepheleri üzerine bir araştırma talimhane örneği

http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/11329/0033950.pdf?sequence=1&isAllowed=y

DEĞİŞEN SOKAK CEPHELERİ ÜZERİNE BİR. ARAŞTIRMA. TALİMHANE ÖRNEĞİ. Mimar Selin EMİR. FBE Mimarlık Anabilim Dalı Bina Araştırma ve Planlama ...

Çekim Yeri Seçiminde Grup Etkisi: Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma

http://asosindex.com.tr/TBTKK/atad/154350.pdf

sahip alanlar olmaktadır (Buhalis 2000: 98; Tekin ve. Ardahan 2006: 2 ... otel, ulaşım, eğlence, fiyat gibi unsurlar da çekim ... New York: Van Nostrand Reinhold.

girişimcilik eğilimi üzerine bir araştırma: ispir hamza polat myo örneği

http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/907/Ertugrul_Guresci_Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

girişimcilik eğilimleri verdikleri (Evet) cevap sayısına göre potansiyel girişimci ... soruları, girişimcilik ilgi anketi şekliyle eğitimin son haftası ve son saatinde ...

Tarihi Süreçte Bir Yerleşim Yerinin İsimleri: Konya-Bozkır Örneği

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt6/cilt6sayi28_pdf/safakci_hamit.pdf

THE NAMES OF SETTLEMENT DURING THE HISTORICAL ERA : KONYA-BOZKIR. MODEL ... Bu anlamda Bozkır isminin bir erkek adı olduğu ortaya.

ÖYP araştırma görevlilerinin dikkatine; aşağıda isimleri bulunan ...

http://www.oyp.hacettepe.edu.tr/satinalma_060513.pdf

Ömer DEMİR, Nilgün KAHRAMAN, Gonca ULUDAĞ, Emrah ALTUN, Funda ... KAVAKLI, Firdevs BURÇAK , İpek ÖZBAY, Cevat TOSUN, Kadriye AKSOY, Arda.

Aşağıda isimleri bulunan araştırma görevlilerinin kaynak aktarımları ...

http://www.oyp.hacettepe.edu.tr/KaynaklariAktarilanlar_190713.pdf

Emrah KESER. Ergül TOĞRUL. Esra KÖSE. Fatih DERELİ. Fatma Büşra YILDIRIM. Fırat GÜNER. Gamze BOZ. Güler Duru Aşiret. Hakan ULUSAY. Halil İbrahim.

Orhon Yazıtları'ndaki At İsimleri Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/pentti_aalto_orhan_yazitlari_at_isimleri_uzerine.pdf

Yamtar adı Orhon Yazıtları'nda II E 40 bir ünvan olarak geçer: Tudun. Yamtarıγ “Tudun Yamtar ı (ben gönderdim)”. Vámbéry, Tudun kelimesini Avarlara gönderilen ...

kırgızistan'ın üç büyük şehrinin isimleri üzerine bir deneme

http://saglikturizmi.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3498-published.pdf

KIRGIZİSTAN'IN ÜÇ BÜYÜK ŞEHRİNİN İSİMLERİ ... Kırgızistan'ın üç büyük şehri olan "Bişkek, Oş, Celâl- ... üzerine kadın Celâleddin'e durumu haber verir ve.

DİN DİLİ VE DİLDE DİN: “DİN” ATIFLI ŞAHIS İSİMLERİ ÜZERİNE- II

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/747623

18 Haz 2019 ... başka örnek olarak İbnü'l A'râbî (ﻲﺑاﺮﻋﻷا ﻦﺑا) ismini verebiliriz. Kayıtlarda, sonradan isimleşmiş bir künye olarak bu ismin zıt anlamlı bir isim oldu-.

İnternet Alan İsimleri Sistemi: Markalar Ve Alan İsimleri Arasındaki ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2018/11/Internet_Alan_Isimleri_Sistemi_Markalar_ve-Alan_Isimleri_Arasindaki_Iliski%E2%80%8B.pdf

Sayfa No. SUNUŞ iii. KISALTMALAR v. I. GİRİŞ. 1. II. İNTERNET ALAN İSİMLERİ SİSTEMİ. 5. II.1. İnternet ve Önemi. 5. II.2. İnternetin Gelişimi. 7. II.3.

Çocuk Eğitiminde Masalın Yeri (Binbir Gece Masalları Örneği)

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117870

2 May 2012 ... Anahtar Sözcükler: Masal, Çocuk Eğitimi, Binbir Gece Masalları. ... Gece Masallarının Etkisi ve Yapılan Çevrileri hakkında geniş bilgi için bkz.

ulusal müzik eğitiminde halk müziğinin yeri: türkiye-azerbaycan örneği

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/611/460031.pdf?sequence=1&isAllowed=y

farklı alanda uzmanlaşmaya dönük olduğu, çalgı eğitimi ve halk müziği ... çalışmaları “Folk Songs of Many Nations” adlı kitabında toplamış ve Çin, İskoç ve.

Kilis'in Antep Müdafaasındaki Yeri - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Erg%C3%BCn%C3%B6z-AK%C3%87ORA-Kilisin-Antep-M%C3%BCdafaas%C4%B1ndaki-Yeri.pdf

Şahin Bey, bu kuvvetler ile Kilis-Antep yolu üzerinde üç müdafaa hattı tesbit ile Fransız kuvvetlerinin geçişlerini engellemek istemiştir. Bu müdafaa hatları:.

deniz taşımacılığında gemi acentelerinin yeri ve önemi ve bir araştırma

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/2381/59138.pdf?sequence=1&isAllowed=y

KEGM. : Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü. LÇB. : Liman Çıkış Belgesi. LYBS. : Liman Yönetim Bilgi ... 96 Tutal, a.g.e.,s.16. 97 https://atlantis.denizcilik.gov.tr/.

VAHYİN ve AKLIN YERİ - İslami İlimler Araştırma Vakfı

http://www.isav.org.tr/img/20140116__8280755877.pdf

16 Oca 2014 ... rekli olduğunu bilir.29 Yine insanın düşünmeyi terk ettiğinde zarara uğramasından korkulur. ... Yine bu konuda sevgili meslektaşımız M.Sait Özervarlı'nın çalışmaları var. ... O halde, inzâlde dikey bir indirme de- ğil, yatay bir ... peygamberler ve mesajları 'gerçek akıl'lar ile 'sahte akıl'lar arasında ayraç görevi ...

TOPRAK ve SU ÖRNEĞİ NASIL ALINIR? - Ege Ormancılık Araştırma ...

https://egearastirma.ogm.gov.tr/Yayinlar/El%20Kitaplar%C4%B1/TOPRAK%20ve%20SU%20%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0%20NASIL%20ALINIR.pdf

Toprak Profili Nerelerde Açılmaz? Toprağı incelemek ve toprak örneği almak amacı ile toprağın üst yüzünden ana kayaya doğru açılmış olan düşük kesite “Toprak.

Araştırma Projesi Örneği - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/ozkan.tutuncu/ArastirmaProjesi.pdf

Batı dünyasında geçerli olan araştırma projesi öneri şekilleri ne yazık ki birçok araştırmacı tarafından bilinmemektedir. Bu nedenle bu araştırmada, proje önerisi ...

<Teori ↔Araştırma> Bileşeni: Roy'un Uyum Modeli Örneği

https://pdfs.semanticscholar.org/652b/ce5fa6570adbfeb444e1cf52c5665731b464.pdf

11 Oca 2014 ... Selye'nin Genel Adaptasyon Teorisi'nden etkilenmiş ve bu etkileşim Roy'un modelindeki başetme mekanizmaları ile ilgili görüşlerini ...

Belirtisiz Nesnenin Söz Dizimindeki Yeri Üzerine

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20DILI/leyla_karahan_belirtisiz_nesne_sozdizimi.pdf

Akkuzatif ekinin diğer bazı hâl eklerinden farklı olarak fiil-tamlayıcı ilişkisini kuran, yönlendiren bir ek değil, nesneye tam veya kısmî belirlilik anlamı kazandıran bir.

BİLDİRME EKİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ ÜZERİNE

http://akademikpersonel.bartin.edu.tr/sedatbalyemez/bildiri/sedatbalyemez05.03.2013_11.01.32bildiri.pdf

Biz bu çalışmamızda bildirme ekinin hangi işlevlerinin okullarımızda öğretildiği üzerinde durduk. ... Anahtar Kelimeler Bildirme eki, dil bilgisi öğretimi, ek-fiil ... Biz bu çalışmamızda başta her sınıf düzeyindeki test sorularının soru kökü ... Öğretim programı, bir konuyla ilgili bütün detayların yer aldığı bir anlatım kitabı değildir.

Ötüken Adı ve Yeri Üzerine Düşünceler - Türkoloji Araştırmaları ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/erhan_aydin_otuken_adi_uzerine_dusunceler.pdf

bilgi daha çok Toue-kioue devleti yıkıldıktan sonra Uygurların başkenti olan, Orhon'un batısında. Erdentso'nun da yaklaşık 35-40 km. kuzey batısında bugünkü ...

istanbul arkeoloji müzeleri'nin turizmdeki yeri üzerine bir ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt7/sayi29pdf/arslan_aytugx.pdf

mirasın ve sanatsal etkinliklerin bulunduğu çekiciliklere yeni bilgiler edinmek ve ... 2Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk Müzesi olmak ...

Bartın Bilsem Örneği - Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://cocukuniversitesi.aydin.edu.tr/tez/bartin_bilimsel.pdf

Bu araştırmada, Bartın Bilim ve Sanat Merkezi'ne (BİLSEM) devam eden üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin Türkçe dersi tutumlarının; öğrencilerin cinsiyeti, ...

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme - Çankırı Karatekin ...

http://sbedergi.karatekin.edu.tr/Makaleler/1859369246_19.pdf

için bu adların neler olduğunu, nasıl oluşturulduğunu ve ne anlamlar içerdiğini ... Merkez, Atahan Reklam, Battalzade Çiğ Köfte, Çınar Emlak, Irak Ticaret,.

Ödemiş'in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Zeliha ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/253912

isimleri daha vurgulu biçimde ön plana çıkarmak için, belirtilen genel anlamlı isimler ... Soyuer Eczanesi, Güray Emlak Ofisi gibi birden çok unsurdan oluşmuş.

SÂBİT'İN TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ ÜZERİNE BAZI ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201223-162.pdf

Bu yazıda daha ziyade bir gazel şairi olarak Sâbit'in Türk edebiyatındaki yeri hakkındaki görüşlerimi konuyla ilgili üç farklı noktaya dikkat çekerek ortaya koymaya çalışacağım; bu üç konudaki görüşlerimi sunmaya birer soruyla başlayıp.

Hititlerde Yerleşim Yeri-Kutsal Dağ İlişkisi Üzerine Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/506221

Anahtar Kelimeler: Dağ kültü, dağ inançları, kutsal mekan, Hitit kentleri, Hitit şehirleri. ... Metin Alparslan – Meltem Doğan – Alparslan – Hasan Peker. İstanbul:.

bildirme ekinin dil bilgisi öğretimindeki yeri üzerine - Akademik ...

http://akademikpersonel.bartin.edu.tr/sedatbalyemez/bildiri/sedatbalyemez05.03.2013_11.01.32bildiri.pdf

Anahtar Kelimeler Bildirme eki, dil bilgisi öğretimi, ek-fiil. Abstract ... cümledeki –lar ekinin saygı bildirmek için kullanıldığını öğrenmediğinden Ali Bey'in birden fazla ... Biz bu çalışmamızda başta her sınıf düzeyindeki test sorularının soru kökü olmak üzere neredeyse her ... b) Çekimli fiillere kesinlik, ihtimal anlamı katar.

Baybalık Kentinin Yeri, Yapılış Tarihi ve Amacı Üzerine ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/erhan_aydin_baybalik_kenti.pdf

satırında geçmekte olup, buradaki kısacık cümlede Selenge ırmağının kıyısında ... indicated that the town situated on the coast of the river Selenga was made to ...

Anadolu Sahasına Ait Bir Kiyafet-Name Örneği Üzerine ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Mofolojia/2012/92-Anadolu_Sahasina_Ait_Bir_Kiyafet-Name_Orneghi_Uzerine_Inceleme_%28Gokhan_Turk%29_%28Aydin-2007%29.pdf

ANADOLU SAHASINA AİT BİR KIYAFET-NÂME ÖRNEĞİ. CELEME ... The manuscript work of art “Kıyâfetname”' lacking date of inseption and author records is ...

BAŞKANLIK SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/354441

Başkanlık sistemini uygulayan diğer devletler ABD'ye benzemekle beraber daha çok kendi ülkelerine göre bu sistemi uyarlamışlardır. Parlamenter sistemi gerçek ...

kırk kız efsanesinin yazılı kültürdeki iki örneği üzerine bir ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=116&Sayfa=47

nelere ve destanlara konu teşkil etmiş, nesilden nesile sözlü veya yazılı olarak aktarılan bu efsane ve destanlar millî kültürün önemli bir parçası olmuştur.

Kadın Olgusunun Kültürel Gelişimi ve İslam'da Kadının Yeri Üzerine ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253507

30 May 2016 ... Dursun'a göre İslam dininde kadın erkeğe verilmiş bir meta olarak görülür ve erkeğe metasını istediği gibi kullanma hakkı tanınır. Ona göre kadın ...

âşık veysel'in âşıklık geleneği içerisindeki yeri üzerine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324612

Dr. Esma ŞİMŞEK*. Öz: Temeli, İslâmiyet Öncesi dönemdeki ... Sultan, Hüseyin, Kul Sabrî, Veyselî, Kemter Veli ve Sıtkî gibi şairler. Veysel'i etkilemiş ve bunların ...