Yordan Yovkov'un Öykülerinde Türk Leksik ... - Türk Dil Kurumu

da Arapça ve Farsça, Yunanca ve İtalyanca vb. kökenli kelimeler Bulgarların ... tıların anlami, ses ve gramer yapısı, Bulgarcanın gramer kurallarına ne derece.

Yordan Yovkov'un Öykülerinde Türk Leksik ... - Türk Dil Kurumu- İlgili Belgeler

Yordan Yovkov'un Öykülerinde Türk Leksik ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2003_15_06_Yenisoy.pdf

da Arapça ve Farsça, Yunanca ve İtalyanca vb. kökenli kelimeler Bulgarların ... tıların anlami, ses ve gramer yapısı, Bulgarcanın gramer kurallarına ne derece.

Yordan Yovkov ve Çağdaş Bulgar Edebiyatı Çalışmaları

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi4/sayi4pdf/cakmakci_murat.pdf

1926), daha sonra 1933 yılında “Tekerleklerin Türküsü” (“Pesenta na koleletata”) adıyla, “Kocabalkan ... dinî açıdan farklıdır. Yani Yovkov, yoksul ve ... Öykülerin kahramanları aktif (“Rodyu”, “Asiye”, “Günahkar”(Greşnitsa) veya pasif “Serafim” ...

Türk dillərində isim köklərində leksik- sеmаntik inkişaf

http://www.dilcilik.az/arasdirmalar/Baba-Meherremli.pdf

rıda da qeyd etdiyimiz kimi, bu tip sözlər qədim kök dil- dən-ulu dildən gələn nostratik söz köklərindəndir. Qədim hind dilində ghasah “qida, ərzaq”, ghas “yemək” ...

TÜRK BOYLARI ARASINDA Coğrafya Kurumu ve ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_05_04_Katanov.pdf

Ben Çin'deki Tatarlar derken, Çince Gan-Su-Sin-Szan denilen ve Tiyan - Şan dağlarının bir bölüm kuzeyini ve tüm güneyeteklerini kapsayan, büyük setin ba-.

kazak türk halk şairi kenen azerbayev ve şiiri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/35%20duruko%C4%9Flu.pdf

yılında yine doğduğu ilçede adına bir müze açılan Azerbayev, dombıra eşliğinde söy- lediği şiir, şarkı ve türküleri ile hem Türk kültürü ve edebiyatçıları arasında ...

“Yeni ve Batılı Türk Sanatının” Peşinde Bir Dergi ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/8_Mehmet%20Can%20Do%C4%9Fan%20_%20Yeni%20ve%20Bat%C4%B1l%C4%B1%20T%C3%BCrk%20Sanat%C4%B1n%C4%B1n.pdf

Temmuz 1957 tarihli son sayısı (66) “Dost Dergisi Üzerine” başlıklı bir ya- zıyla açılan ... “Türk sanatında yeninin, güzelin, değerlinin dostu” diye sunulan dergide;.

Türk Dili ve Edebiyatına Dair Görüşleriyle Celal ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/08/15_%C4%B0smet-EMRE-_-T%C3%BCrk-Dili-ve-Edebiyat%C4%B1na-Dair-G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Fleriyle-2-1.pdf

demektir. Kelimelerle çok oynanıyor. Vakıa bu sayede lisana tasarruf ediliyor. ... lışan ve toplumla münasebeti bulunmayan vehmi bir çalışma sahası olarak.

Türk Şiirinde İki Eylemsiz Dünya Örneği: Tevfik ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/20141017.pdf

17 Eki 2014 ... ... bir medeniyet ve ahlak havarisi olarak önemser (Ünlü 2011:29). ... ile şekillendirdiği bir yaklaşımla hem estetik hem de düşünsel/fikri ifşalar.

Türk Macar İlişkilerinde Türklük Bilimi (Türkoloji ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/03/152-156.pdf

Macarcanın Türkçe gibi eklemeli (bağlamalı diller, iltisaklı diller, agglutinative ... Eren, Türklük Bilimi Sözlüğü: I Yabancı Türkologlar, Ankara, TDK Yay., 1998, s.

Atatürk Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/2_Hamza-Z%C3%BClfikar-_-ATAT%C3%9CRK-KONULU-YAZILARIYLA-T%C3%9CRK-D%C4%B0L%C4%B0-DERG%C4%B0S%C4%B0-_5.pdf

Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumunun kurulduğu yıllarda yayımlanması düşünülen bir dergi gündeme geldiğinde bu dergiye verilecek bir ad dü- şünülmüş, Atatürk' ...

İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay'ın Biyografisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/07/20140736.pdf

Türk Dili. İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr. Koşay'ın Biyografisi. Türk Dil Kurumunun ilk üyelerin- den, ilk Lengüistik-Filoloji Kolu Başkanı ve Türk Tarih Kurumu kurucu ...

Avrupa Konseyi'nde Türk Dili ve Almanya'da Halk ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/01/8_Nevzat-G%C3%96ZAYDIN-_AVRUPA-KONSEY%C4%B0%E2%80%99NDE-T%C3%9CRK-D%C4%B0L%C4%B0-VE-ALMANYA%E2%80%99DA-HALK-%C5%9E%C4%B0%C4%B0R%C4%B0M%C4%B0Z.pdf

8 Oca 2019 ... baktığımız baş ucu eserler veriyorlar. Almanya'daki ... Diğer yanda AB'deki en fazla nüfusun Almanya'da yaşadığını göz önünde tutarsak ...

manas destanı'nda “bark” kelimesi ve eski türk ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/14.NurdinUseev-Manas%20Destan%C4%B1ndayazar%C4%B1ndangelenson.pdf

14 Ara 2016 ... Ayza menen kulatıp,. Boz ala celek, kızıl tuu. Kan Bakayga karmatıp, ... Aydatıp, anı tartıp sürötkö. Uzak duran düşmanı. Mızrak ile devirip,.

III. Milletler Arası Türk Halk Edebiyatı ve Folkloru ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_03_22_Sakaoglu.pdf

Kadınlar (Female Wedding Singers) in Southwestern Turkey/Güneybatı. Türkiye'de Delbekçi Kadınların (Düğünlerdeki Kadın Oyuncular) Def Çalma. Teknikleri" ...

Yeni Türk Harflerinin Yazımıza Getirdiği Kolaylıklar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/12/20121114.pdf

Türk Dili. Her yıl kasım ayı geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaybından duyulan derin acıyı ... Yazıyı sınırlandırmak amacıyla bu harflerin nerelerde, kimler ...

Şeref Bilsel, 1972 yılında Rize'de doğdu. Türk Dili ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/07/8_hayrettin-orhano%C4%9Flu.pdf

8 Tem 2018 ... likte Şeref Bilsel, bunu içerikte ve biçimde ustalıkla kotarmaktadır. Kuşku- suz bu, Türk şiiri için önemli bir açılımdır. Nitekim dünya şiirine bakıldı ...

türk hava kurumu genel başkanlığı ankara türk hava kurumu ... - THK

https://thk.org.tr/pdfs/yonerge/THKY-311Yamacparasutucusveegitimyonergesi.pdf

Kurs sonrasında sertifika arkasına yapıştırılmak üzere THK pulu almak. Teorik ve Uygulamalı Yer Eğitimi (1. Safha). Page 21. THKY-311.

La Fontaine'in Masallar'ında Türk İzleri - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/06/20160722.pdf

La Fontaine'in Masallar'ında Türk İzleri. 84. Türk Dili sız, İspanyol, İngiliz, Avusturya, Hollanda, Macaristan ve Rus edebiyatlarından seçilmiş eserler bile bu ...

Türk dili tarihindeki yeri ve önemi The - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/05.%C5%9E%C4%B0M%C5%9EEK_makale.pdf

5 Nis 2019 ... Anahtar Kelimeler: Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kur'an tercümesi ... 119. elem neşraḥ sūresi yime fażlı ol turur kim [334a/2-334a/6].

Cumhuriyet Dönemi Öncesi Türk Çocuk ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/05/310-313.pdf

Arapça alfabe kitabının sonuna eklediği çocuk hikâyeleri, fabl tercümeleri ve ... (Güliver'in Seyahatnâmesi) (1872), çevireni belli olmayan ilk Jules Verne çevi-.

Almanya'da Türk Çocukları İçin Kitaplar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/855.pdf

Güneşi Bile Tamir Eden Adam / Der Mann, der sogar die Sonne repariert, S. Ada- tepe çevirisidir ve aynı yayınevince yayımlan mıştır; 2010. - Alaaddin' in ...

Altay Türk Kayçılık Geleneği ve Kayçı N. U. ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1998_05_20_Dilek.pdf

bilecek kadar kabiliyetli veya çok iyi destan anlatan kayçılara "Oygor kayçı" adını verirler. Buna mukabil eğer kayçı kötü sesli ve kabiliyetsiz ise "baka çılap .

Çağdaş Kıpçak Grubu Türk Lehçelerinde “bol-” - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/200519tanc.pdf

al- , et bil- , le ol – (<bol - ) indique lui aussi le pouvoir et la possibilité. Ce cas est parallèle á ... Çalışmaya başlarken, yardımcı fiil ve fiil birleşmeleri üzerinde biraz dur- mak gerekir. Türkçe'de ... çekimi ile birlikte kullanılır. Özne genellikle ...

“oğuz” ve “türk” sözleri üzerine notlar - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/10/03-Louis%20BAZIN.pdf

Ancak göçebe yaşam tarzlarıyla şehirli Türklerden ayrılan Oğuz- ların etnik adı olmasından dolayı bazen şehirlilerin ağzında “köylü” anlamına da gelmiştir. bk.

TÜRK DİLİ ARAŞTIRMALARI YILLIĞI-BELLETEN ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/LKELER_2015_2.pdf

(YAYSİS) üzerinden gönderilmelidir. •. Dergide yayımlanmış yazılara Türk Dil Kurumu ağ sayfasındaki Yayınlar/Süreli Yayınlar Veri. Tabanı bölümünden de ...

Nurullah Ataç ve Türk Diline Etkisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/20140919.pdf

19 Eyl 2014 ... Yeter TORUN. Cumhuriyet Dönemi deneme ve eleştiri yazarı Nurullah Ataç, deneme ve ... Türkçe tilcikler, kelimeler kurmanın ne yeri varmış?

divanü lügati't-türk'ün çevirilerinden hareketle ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/brahim%20TA%C5%9E-D%C4%B0VAN%C3%9C%20L%C3%9CGAT%C4%B0T-T%C3%9CRK%C3%9CN%20%C3%87EV%C4%B0R%C4%B0LER%C4%B0NDEN-.pdf

BOZKURT, Fuat (Uyarlama, Düzenleme, Çeviri): Kaşgarlı Mahmud,. Divan-ü Lūgat-it-Türk (Türk Dili Divanı): Konya 2012. Eğitim Yayınevi. 5. ERCİLASUN ...

Türk Dil Kurumunun Yazım Kılavuzu'na Eklemeler - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2018/09/15_Necl%C3%A2-YAL%C3%87INER-_-T%C3%BCrk-Dil-Kurumunun-Yaz%C4%B1m-K%C4%B1lavuzu%E2%80%99na-Eklemeler.pdf

yımlanan Yazım Kılavuzu'nda (TDK Yay., Ankara 2011) belirlenmiş olan ve birleşik kelimelerin bitişik yazılmasına ilişkin kurallarının -özellikle kural dışı olduğu ...

TÜRK DİL KURUMU KİTAP YAYIN İLKELERİ 1.Türk Dil ... - yaysis

https://yaysis.ayk.gov.tr/BasimYayin/view/files/TDK_kitap_yayin_ilkeleri.pdf

Yayımlanacak eserler için yazar ve çevirici ile Kurumumuz arasında eserlerin baskı ve yayın hakkının Türk Dil Kurumuna devredildiğine ilişkin sözleşme ...

Türk Dilini (Yabancılara) Nasıl Öğretiyoruz? - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2012/12/20121113.pdf

öğretim kitaplarının ne zaman, nasıl ve ne tür bir yöntemle yazıldığı konusunda yapılmış ... Sırf hocalardan kocaman bir "maşallah” veya “aferin” alabilmek için.

Türk Çocuk Edebiyatı Eserlerinden Hareketle Dil ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/623.pdf

Engelli sözcüğüne gelene kadar sakat, malul ve özürlü aşamalarından geçtiğimiz ... “Çocuk değil peri bu” demiş benim için. Periyim ... Babam: “Nesi var oğlunu-.

türk destanlarında kahramanın olağanüstü doğumu - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/12/03.AsiyeFigenKalkan-T%C3%9CRK%20DESTANLARINDA%20KAHRAMANIN%20OLA%C4%9EAN%C3%9CST%C3%9C%20DO%C4%9EUMU.pdf

Oğuz Kağan Destanı'nda Saklap'a, Kıpçak'a, Karluk'a, Kalaç'a ve Kanga- luk'a ad veren Oğuz ... Uygur Türeyiş Destanı'nda da ağaçtan türeme motifi ile.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Anlatılan ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1999_08_07_Alptekin.pdf

Dimne”, “Tutiname”, La Fontaine, Aisopos vb. b. Sözlü kaynaklardan derleme yoluyla toplanan masallar. “Ayı ile Tilki”,. “Kurtla Keçi”, “Ayağına Diken Batan ...

İSTANKÖY'DEKİ ESKİ TÜRK YER ADLARI - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/5_Mehmet-Turgut-BERBERCAN_2018-I.pdf

Bu hedefle çalışmada, Osmanlı Türklerinin bir devamı ve bakiyesi olarak, Türk dünyasının ... Anahtar Kelimeler: İstanköy, Türkler, Türkçe, Yer adları. Old Turkish ...

Kumuk ve Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Sözlü ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/10/2003_16_06_Sarac.pdf

Her dilde atasözleri ve deyimler bulunmaktadır. Atasözleri ve deyimler, ... sözleri ile ilgili yeni derlemeler, N. ve Z. Batırmurzayev'ler ve T. Beybulatov ünlü Kumuk ...