tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

Mehmet Salihoğlu, edebiyatımız için önemli bir isimdir. Çünkü 1940'lı yıllardaki Garip akımı ile 1950'li yıllardaki İkinci. Yeni akımının görüş ve düşüncelerine şahit ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...- İlgili Belgeler

aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/5487/ay-ibrahim-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

diye Türklüğü ile övünen, Malta Geceleri'ndeki Dâ-üs-Sıla parçasında: Bu şeb de cûşiş-i yâdınla ağladım durdum... Gel ey kerîme-i târîh olan değişir güzel ...

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/5271/balmuk-yesim-2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mehmet Salihoğlu, edebiyatımız için önemli bir isimdir. Çünkü 1940'lı yıllardaki Garip akımı ile 1950'li yıllardaki İkinci. Yeni akımının görüş ve düşüncelerine şahit ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1082/H%C4%B0LAL%20DEM%C4%B0RKIRAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27 May 2019 ... ÖN SÖZ. Masallar yüzyıllardan beri süregelen yaşanmışlıkla birlikte milletimizin ... iştikakına göre, Habeşçe mesl, messale, Aramice masla ve İbranice masal gibi ... Bu padişah ağladıkça gözlerinden inciler dökülen, güldükçe ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/261/MET%C4%B0N%20D%C4%B0ZO%C4%9ELU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Nis 2019 ... Yapılan renk deneylerinde, pembe renge dikkatli bakan kişilerde ... “Pembe gül idim soldum” sözüyle gülün narinliği öne çıkarılmıştır. “Gül gibi ...

ı tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1275/CANS%C4%B0BEL%20BAYDAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19 Eyl 2019 ... Aşağıda verilen bilmecelerde “-mAz” sesleri redif olarak kullanılmıştır. Mavi atlas,. Arşın yetmez,. Makas kesmez,. İğne batmaz,. Terzi biçmez.

tc balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1796/Erdal_Aday.pdf?sequence=1&isAllowed=y

hakkında anlatılan efsaneler bu bölümde tasnif edilmiştir. Bu çalışmada, Kütahya ... Kurtboğan, Yorgan Baba, Halkalı Dede, Seyit Hoca, Şirvanlılar Türbesi, Kuba Dede ... Bu mühürleri kâğıtlara basıp içine biraz çörek otu koyup üçgen şeklinde.

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/269/1/10076844.pdf

(Yengeç), Esed (Arslan), Mizan(Terazi), Akrep, Kavs (Yay), Cedî (Oğlak), ... vasıflar yıldıznâme adlı kitaplarda uzun uzun yazılıdır (Onay, 2004: 462- 463).

giresun üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisim.giresun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/55/YEL%C4%B0Z%20GEN%C3%87ASLAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

İktisâdî Bahisler/ Bir Fındık Kooperatifine Şiddetle İhtiyaç Vardır .......... 153. 3. 24. Giresun Tayyâreye Ne ... Mahsus Gazete (1985) başta olmak üzere Bahçe, Asır, Yeni Asır, Yeni Edirne, Şûra- ... İzler, “Satılık Hane”, (Ev ilanı), İzler, nr. 12, (6 Mayıs ... “Baltama” koyunda kabara, genişleye “Boztekke” sırtlarına yığıp yaptıktan.

tc ardahan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/782/Azizova,%20Khazan-Y%C3%BCksek%20Lisans.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MİKAYIL MÜŞFİQ İLE ATAOL BEHRAMOĞLU'NUN ŞİİRLERİNİN ... Ataol Behramoğlu ve Mikail Müşfik'te aşk, ayrılık, özgürlük, ölüm ve mücadele ... Karşılaştırmalı edebiyat edebiyatı çeşitli bilimlerin kavşağında öğrenme metodudur.

tc bartın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/410/Rabia%20y%C4%B1ld%C4%B1z%C3%B6z.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Ara 2017 ... 15. İrfan Civan- Derbent Köyü. 16. Cemile Dinler- Alibaş Köyü. 17. ... Ocak ayı ortalama sıcaklığı 4,2 derece Temmuz ayı ortalama sıcaklığı 21,9 ... /n/ > /v/ değişmesi: yalavuz “yalnız” (8/25), çıvlasın “çınlasın” (24/50), ovarva.

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/14681/314271.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Caferoğlu'nun bu eseri yedi bölümden oluşmaktadır. İnceleme ... idmān (Van Yerli 20-132), lėre 'lira' < İt. lira (Van Küresinli 8-161), lėra (Bitlis 2-67), ... 5), zatan < 'zaten' < Ar. ẕāten (Erciş 15-130), fasılya 'fasulye' (Ahlat 3-4), avara 'avare' ... 101), oḫiyaḫ 'okuyalım' (Van Küresinli 3-36), biçuḫ 'buçuk' (Erciş 10-87), ḳoyini.

tc çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://library.cu.edu.tr/tezler/7344.pdf

Oyunda Cahide Sonku'nun yaşamını doğrudan anlatma kaygısından çok ... Sonra kızları görünce, Norma sevdasıyla kızlara duyduğum aşk birbirine karışıyor.

tc kocaeli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/569/393335.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Sihir olgusu klasik Türk edebiyatında efsun, füsun, büyü, tılsım gibi farklı adlarla karşımıza ... 1048), pek çok kez Hindistan'ı ziyaret eder ve Hindistan üzerine yazdığı kitabında ... Sihri satın alanların (ona inanıp para verenlerin) ahiretten.

1 tc gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://turuz.com/storage/Language/2011/0495-Turk_Dili_Dergisi_Uzerine_Inceleme_%281950-1955%29_%28Mehmet_Basturk%29_%28Ankara-2006%29.pdf

Bu anlayışla biz de az sayıdaki uzun soluklu dergilerimizden biri olan, elli beş yıldır düzenli olarak yayın hayatında yer alan, aylık dil ve edebiyat dergisi olan. “Türk ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1251/1/samed%20sar%C4%B1.pdf

O aralık dışarıdan, epey uzaktan kuvvetli bir yumruk veya tekme ile bir ... Çabuk uçan / toygarlar, sarı bir sandala benzeyen / dirvanalar onlara eşlik edecekti. ... dizi çay bardaklarına, kazanlara, birkaç semavere, nargilelere ilişince bildiği bir.

tc uludağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

https://acikerisim.uludag.edu.tr/bitstream/11452/2685/1/240594.pdf

itibariyle hem Türkçe hem de İngilizce sınıflandırılmış eylem listeleri verilerek ... Anahtar Sözcükler: Birleşik Eylemler, Yaşar Kemal, çeviri, İngilizce, dilbilgisi, ... silent, with large clear blue-grey eyes which looked at you as if she were moving in a ... Two white-shrouded spirits had visited Tashbash in the night, had made him ...

tc fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/16566/263643.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmamızda Halit Ziya Uşaklıgil'in romanlarında anne ve mekan algısını ... HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN HAYATI-EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ. 1.1.

ı tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/1895/419093.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Ara 2015 ... Mârifetnâme adlı ansiklopedik eserinde astronomi, coğrafya, tıp, tarih, ... gerekliliği, feyiz, irfan, akıl-kalp münasebeti, Sünnî tasavvuf anlayışı ve ... bahçe, bostan; meyve bahçesi; seyir yeri, gezinti yeri; dünya; Cennet gibi.

çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://libratez.cu.edu.tr/tezler/6045.pdf

Master of Science Thesis, Department of Turkish Language and Literature. Supervisor: Doç. ... 19 Oktay Akbal, “Yeni Bir Hikayeci: Nezihe Meriç”, Varlık, 1 Eylül 1951, S. 374, s. 18 ... tarif ettiği genç kız portresi “Menekşeli Bilinç'te değişir. Düşünen ... Minderin köşesine büzülüp roman okusa, koca bir bardak kakao içse ya da.

tc kırklareli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/758/354961.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sınırlandırma yoluyla etimolojik bir çalışma yaptık. TDK'nin Türkçe Sözlük'ünü esas aldık. Bu sözlükteki Türk müziği enstrümanları adları ele alarak, enstrüman ...

tc erciyes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=5d0455b9-b7f0-44da-9f1c-306b841bad67

Bir iğne yüzünden koca bir kavga çıkar (XXIII:283) (bkz: Ek: 8). C. Yayımlayanın ... Mavi atlas / ğne batmaz / Makas kesmez /Terzi biçmez(XVIII:247) (bkz: Ek:6).

tc batman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.batman.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12402/2342/ORHAN%20PAMUK%27UN%20ROMANLARINDA%20KENT%20ALGISI%20Y%C3%9CKSEK%20L%C4%B0SANS%20TEZ%C4%B0%20-%20%20%C5%9EER%C4%B0F%20DO%C4%9EAN.pdf?sequence=1&isAllowe

ettiren yazarların başında gelen Orhan Pamuk, romanlarında kente, kent kültürüne, ... Ev'de hem Beyaz Kale'nin hem de Kara Kitap'ın gelişinin haberi vardır. Tek ... piçlerinden kurtulduk ve Doğan biri cüce, biri topal piçleri köyden bulup.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/2683/279072.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Halil Zihni) gibi romanlar, genç kızlara iffet ve namus, erkeklere ise ahlak ve sadakat ... netleştirilmesi gereken husus, postmodernin bir hayat tarzı mı, bir moda mı, bir ... Ortaçağda her bendi bir atasözü ile bağlanan şiirler dikkati çeker. ... bir arkadaşının davetinde Amadeus Mozart ile öpüşünce anlatıcı, arkadaşı ve kraliçe.

ardahan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/773/Uysal,%20Alev-Y%C3%BCksek%20Lisans.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Tem 2015 ... Hüseyin Nihal Atsız'ın tarihi roman kapsamında olan “Bozkurtlar” ve “Deli Kurt ... Yolların Sonu (Bütün şiirlerinin toplandığı kitap İstanbul, 1946 ).

kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12597/1109/G%C3%9CLCAN%20ARSLAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Elli yıllık ömrümün dört çiçeği, dört meyvesi,. Söyleyecekler sizlere ... Tek tek yutup yer beni. Zamanın ters ... Dağılmış dünyadan hepsi kırgın. Nasıl barıştırayım ...

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/394/688.pdf?show

yanında devletin dinî ve ekonomik durumu da karışıktı, imparatorluk dinî münakaşalar ... Kemal Tahir, Devlet Ana romanında halkın kuruluş sırasında yoksulluk ... yazarsa millet bölünür; ayrı hava yazan kitapların da bir yerde hakkı, adaleti,.

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü arap dili ve edebiyatı ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/5555/354826.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3.2.10. Sülâsî Cemîler. Müennes Cemî ve Sıfatın Cemî……………….43 ... Sıfatı Müşebbehe ait, Hz. Ömer'in İbn Mes'ud hakkında söylediği şu söz örnek olarak ...

tc ordu üniversitesi sosyal bilimleri enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/305/1/10101292.pdf

adları: Agiyor, Tiras, Avar, Ugin, Biz-l, T-r-na, Hazar, Z-nur, B-l-g-d, Savir. Biz ... bölüştürdüğü zaman büyük oğlu Yafes' e doğu illeri ile Türkistan'ı verdi. Yafes.

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/asliagcalar/Theses_001.pdf

Yeni doğan çocuğa “moda” isimler verilmekte; ekonomik ve sosyal şartların ... Hastanede doğan bebekler ameliyathanede hemşireler tarafından giydirilir (K.6, ... içine tutularak bardak içindeki havanın genleşmesi sağlanır, hemen insanın ...

tc yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://www.orhankemal.org/pdf/FundaMasdarDoktoraTezi.pdf

1950'li yıllardan itibaren, senaryo yazımı Orhan Kemal için kitap ve ... konu edinmiştir. 72. Koğuş, Orhan Kemal eserleri arasında en gerçekçi olarak kabul.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7934/farnaz_rahimzademasl_tez.son-converted%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=n

ÖZET. RAHIMZADEHASL, Farnaz. Aytül Akal ve Susan Taghdis 'in Çocuk ... 1.2.1. Avrupa'da Çocuk Edebiyatının Tarihçesi ve Gelişme Safhaları ............. 17 ... Süper Gazeteciler (Kasım 2000), Süper Gazeteciler/Parktaki Esrar (Kasım 2001),.

tc ege üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ... - Apikam

https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/dc0dc86c-266d-4c35-88d2-199daf33a7f2503149.pdf

DOKTORA TEZİ. AYLİN ÇAKIR ... Bey tarafından 1304 yılında Bizanslılardan alınarak tamamiyle bir Türk şehri olmuştur. ... pēnir mēnir de yiyemiyom (III.1.15).

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1089/Enes%20Bu%C4%9Fra%20T%C3%96KEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Perec'in Kayboluş adlı romanında hiç ''e'' harfini kullanmamıştır. Üstelik sadece bir harfi kullanmamanın yanı sıra eseri yazmış olduğu dilin Fransızca olması, ...

tc adıyaman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12414/105/Necla%20DA%C4%9E.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Sevinç Çokum'un Romanlarında Sosyal Yapı” başlıklı ikinci bölüm, romanlarda sosyal yapının incelendiği asıl bölümdür. Bu bölümde aile kurumu, göç, eğitim ...

tc pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/27294/Assem%20KASSYMOVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ... PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ... baktı: -Hayırlı yolculuklar, yolcum”. sälem ayt: Selam ...