Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde ... - DergiPark

Halk hikâyelerinin motif yapısını araştıran Ali. Berat Alptekin, sihirle ilgili şu motifleri tespit etmiştir: “D5. Büyülenmiş insan, D1051. Sihirli elbise, D1711. Sihirbaz” ( ...

Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Aşk ve Kahramanlık Konulu Türk Halk Hikâyelerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/506895

Halk hikâyelerinin motif yapısını araştıran Ali. Berat Alptekin, sihirle ilgili şu motifleri tespit etmiştir: “D5. Büyülenmiş insan, D1051. Sihirli elbise, D1711. Sihirbaz” ( ...

türk halk hikâyelerinde halk hekimliği - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=2

hikâyelerinde tespit edilen örnekler çeşitli yönleriyle değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler. Halk hekimliği, halk baytarlığı, halk hikâyeleri, em (ilaç), tedavi.

M. Sabri Koz-Türk Halk Hikayelerinde Aile

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/m_sabri_koz_turk_halk_hikayelerinde_aile.pdf

olan halk hikayelerini "aile" kavram ve kurumunu gözönünde tutarak değerlen ... leyen Pikret Türkmen de "Tahir ile Zühre'nin Aileleri" başlığı altında vardığı.

149 FARS EDEBİYATINDA TASAVVUF KONULU KAHRAMANLIK ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/190872/makaleler/21/arastrmx_190872_pp_169-177.pdf

10 Şemîsâ, Sîrûs, Ferheng-i İşârât-i Edebiyyât-i Farsî, Tahran 1375 hş., II, 677. Page 6. 154. FARS EDEBİYATINDA TASAVVUF KONULU KAHRAMANLIK…

TÜRK MASAL VE HALK HİKÂYELERİNDE İKİ TAŞ: BİNEK TAŞI ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/2012_1_3_alptekin.pdf

sonra bilim adamı o hayali gerçeğe dönüştürür. Bir zamanlar hayal ettiğimiz. “açıl kapım açıl” sözüyle açılan kapıların günümüzde gerçek olduğu gibi. Anahtar ...

Türk Halk Hikâyelerinde Ağaç Motifi Üzerine

https://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/ali_berat_alptekin_turk_halk_hikayeleri_agac_motifi.pdf

hikâyelerinde ağaç motifi üzerinde pek. TÜRK HALK HİKÂYELERİNDE AĞAÇ MOTİFİ ÜZERİNE. On the Motif of Tree in Turkish Folk Narrative. Prof. Dr. Ali Berat ...

Metinlerarasılık ve Türk Halk Hikâyelerinde Ana ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=3

ve düzyazılaştırma dönüşümlerini nasıl ... vak'anın ayrılmaz bir parçası olduğu ... hini Potifera'nın kızı Asenat ile evlenir ... mektedir: “Sevgilisinin ölüm haberini.

Azerbaycan, İran ve Türkiye Türk Halk Hikâyelerinde Erzurum

http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/412827602_Ali%20KAFKASYALI.pdf

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Türk halk hikâyeleri, Halk ... Yolda atı ölür, yaya kalır, çok ... yitmeden bahara çıktık ama, gel gelelim elimizde, avucumuzda da bir ... tahtırevanına Telli Hanım ile Demircioğlu'yu bindirip hep birlikte Çamlıbel'e.

türk halk hikâyelerinde ağaç motifi üzerine - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=76&Sayfa=28

Ercişli Emrah ile Selvi Han. Hikâyesi'nin bütün varyantlarında. Şah Oğlu Şah Abbas tarafından Van. Kalesi'nin kuşatılması ve kuşatmanın kaldırılması yıllar almıştır.

türk masal ve halk hikâyelerinde görmeyen gözün tedavi ... - Turuz

https://turuz.com/storage/mifoloji/476-9-Turk_Masal_Ve_Xalq_Hikayelerinde_Gormeyen_Gozun_Tedavi_Edilmesi_Motifi_Uzerine-Ali_Berat_Alptekin-9s.pdf

d) Kuş tüyünün görmeyen göze sürülmesiyle tedavi e) Kanla ... Türk Masalları, halk hikâyeleri, görmeyen göz, tedavi ... ağaç”, “hayat ağacı”nın dibinden veya.

türk halk hikâyelerinde “ilk görüşte aşk” motifi, ensest ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=83&Sayfa=94

Beş Türk halk hikâyesi, ensest yasağı, egzogami ve kız kaçırma kavramları bağlamında incelenmiştir. Ayrıca Türk halk hikâyelerindeki “ilk görüşte aşk” motifine ...

âşık mevlüt ihsanî'nin halk hikâyelerinde değerler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/272461

Key Words: Ashik Mevlut Ihsani, oral narrative, epope, folktales, values. GİRİŞ. Bütün milletlerde olduğu gibi Türklerde de yazı yayılmadan evvel. “millî- şifahi” bir ...

Türk Çocuk Edebiyatındaki Savaş Ve Göç Konulu ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405868

Yavrutürk dergisinin tüm sayıları taranarak savaş ve göç ile ilgili olan çocuk hikâyeleri ... Emanete layıkıyla sahip çıkmak, kendine ait olmayan bir şeyi başkasına ...

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA RAMAZAN KONULU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/32801

içindir (Bakara Süresi, 185. ayet). 4 Amil Çelebioğlu, a.g.m., s. 346. Page 3 ...

Türk Resminde Günlük Yaşam Konulu Resimlerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181913

30 Mar 2016 ... Anahtar Kelimeler: Resim, Türk Resmi, Günlük Yaşam, İmge, Sembol. ... edilmeden, yuvarlak (organik) yapılması anlatımı daha canlı ve yaşanır kılar. ... baş, öpüşme, sevişme gibi yaşamın özeti olarak gördüğüm ve benim için ...

“100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” Konulu 6 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/636411

gazeteci John Reed'in Dünyayı Sarsan On. Gün nitelemesini haklı çıkarır biçimde ev- rensel ölçekte ve günümüze dek süren etkiler bıraktı. Özellikle de kadim ...

kıbrıs türk varoluş mücadelesi konulu eserlerde kadın ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/414483

Özet. Türk kültüründe kadın kahramanlığı Dede Korkut Hikâyeleri ve eski Türk ... 1958'de İngilizler tarafından Lefkoşa'da öldürülen Şerife Bacı'dır.7. Kıbrıs Türk ...

Türkbilig 2001/2: 1-10. HALK HİKÂYELERİNDE KAHRAMANLARIN ...

http://www.turkbilig.com/pdf/200102-285.pdf

Halk hikâyelerinde kahramanların "kıyafet değiştirme motifi" konu içerisinde önemli bir yer tutar. Bu motif, erkek kahramanın kıyafet değiştirerek sevgilisinin dü.

Halk Hikâyelerinde Bir İmaj Olarak Bağ ve Bahçenin Kadın ve ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/esra_akbalik_halk_hikayeleri_bag_bahce_kadin_bedeni.pdf

müstesna örneklerinden olan halk hikâyeleri toplumsal ve sosyoekonomik düzendeki bir değişim ve kırılmanın neticesi bir ... bağın izini sürerek halk hikâyelerini ... nem gösterilince “Bu nev civan hangi ... bağ ile bostan / Eğer bağbanısan der.

MUSTAFA KUTLU'NUN HİKÂYELERİNDE HALK BİLİMİ UNSURLARI

https://acikerisim.agri.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12501/1859/578569.pdf?sequence=1&isAllowed=y

24 Haz 2019 ... TDK : Türk Dil Kurumu. t.y. : Tarih Yok vb. : Ve başkası, ve başkaları, ve benzeri, ve benzerleri, ve bunun gibi vd. : ... “Santrafor Hakan.

Azerbaycan ve Anadolu Halk Hikâyelerinde Kahramanların Âşık ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2014/09/1997_03_07_Cemiloglu.pdf

Halk hikayeleri içerisinde aşık olma motifini bade içme ile birlikte ifade ... bu aşk motifi ayrı ayrı hikayelerde ve ayrı ayrı varyantıarda farklı şekilde yer al-.

halk hikâyelerinde tür sorunu üzerine - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=92&Sayfa=10

Tartışmanın ilk aşamasında halk anlatısının neliğine dair bir bakış açısı “anlatı ... Halk hikâyeleri, tür sorunu, tür vs. türsel nitelikler. ... “Halk Anlatısı” nedir?

halk hikâyelerinde aşk ve erginlenme tasarımında ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=115&Sayfa=3

dan tespit edilmiş farklı varyantları aşk ve mitik kökenleri de olan dört unsur bağlamında değerlen- ... Anasır-ı Erbaa, halk hikâyesi, aşk, imtihan, erginlenme.

halk hikâyelerinde aşk ve erginlenme tasarımında anasır-ı erbaa

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=115&Sayfa=3

Türk edebiyatında anasır-ı erbaa (su, toprak, ateş, hava) olarak adlandırılan dört ... ler de Anâsır-ı Erbaa kavramını kendi ... dayanamayanların oyunu ile hikâye.

MİTOLOJİK KONULU BİR HALK HİKÂYESİ “LEYLÂ İLE MECNÛN ...

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=17

Leylâ ile Mecnûn, halk hikâyesi, mitoloji, yıldızlar, inanışlar. ABSTRACT ... lere “Onun da yıldızı söndü gitti!” deni- lir. ... mum bebekleri suyun üstüne bırakırlar.

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE HALK HUKUKU ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933890.pdf

Türk ailesi ataerkil bir yapıya sahiptir. Aile yönetiminde baba hukuku esastır. Aile tipi küçük ailedir. DıĢtan evlenme (egzogami) ve tek eĢlilik (monogami) vardır.

Uygur Türklerinin Destan ve Halk Hikâyelerinde Hızır Tipi Ss, 45-55

http://uygurarastirmalari.com/arsiv/2014-4/2014_5.pdf

yönündedir. İkinci ve genel kabul gören rivayet ise “Hızır'ın Hz. Musa'dan çok önce, İran hükümdarı Efridûn b. Esfiyân devrinde hayatta olduğu, Zü'l-Karneyn'in ...

Halk Hikâyelerinde Bir İmaj Olarak Bağ ve Bahçenin ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=101&Sayfa=110

müstesna örneklerinden olan halk hikâyeleri toplumsal ve sosyoekonomik düzendeki bir değişim ve kırılmanın neticesi bir ... bağın izini sürerek halk hikâyelerini ... nem gösterilince “Bu nev civan hangi ... bağ ile bostan / Eğer bağbanısan der.

kahramanlık efsanesi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/04/09-URMAN%C3%87EYEV-Bur%C3%A7ak%20OKKALI.pdf

Bu efsane, Altay kahramanlık destanı grubuna girmektedir. Abakanlardan ... bazı özellikler, efsanenin içeriğinin kısa analizinden de anlaşılmaktadır. Efsa-.

mitolojik konulu bir halk hikâyesi “leylâ ile mecnûn ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=86&Sayfa=17

gökyüzünde bir yıldızının asılı olduğu ... yaratılış, doğum, ölüm, vb. gibi konularda pek çok halk inanışı meydana ... zünde görülen parlak yıldızlar maddi ve.

Mizah ve Halk Şiiri Mizahın Türk Halk Şiirindeki ... - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/05/19_Okan-Alay-_-M%C4%B0ZAH-VE-HALK-%C5%9E%C4%B0%C4%B0R%C4%B0-_9-1.pdf

Bu bağlamda dinî-tasavvufi halk şiiri, saz (âşık) şii- ri ve anonim şiir örneklerinde pek çok mizahi ögeye rastlanır. Mizahın Türk Halk Şiirindeki Yansımasına Dair ...

Kahramanlık Olgusu ve Bir Kahraman Olarak Malkoçoğlu'nun Türk ...

http://www.kocaelitarihisempozyumu.com/bildiriler4/113.pdf

Malkoçoğlu Filmlerinde “Kahramanın Yolculuğu”. Malkoçoğlu film serisi 7 filmden oluşmakta, 6 filmin başrolünde ise Cüneyt Arkın rol almakta- dır. 1964 yılında ...

Atatürk Konulu Yazılarıyla Türk Dili Dergisi - Türk Dil Kurumu

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/11/2_Hamza-Z%C3%BClfikar-_-ATAT%C3%9CRK-KONULU-YAZILARIYLA-T%C3%9CRK-D%C4%B0L%C4%B0-DERG%C4%B0S%C4%B0-_5.pdf

Türk Dil Kurumu ile Tarih Kurumunun kurulduğu yıllarda yayımlanması düşünülen bir dergi gündeme geldiğinde bu dergiye verilecek bir ad dü- şünülmüş, Atatürk' ...

türk kahramanlık destanlarında şaman etkisi ve kore ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=114&Sayfa=5

kahramanlık destanlarındaki kimi motiflerle belirgin paralellik gösteren Pansori ... Geleneksel motifler, şaman mitoloji- ... olarak bilinen 'Kırklar' motifi, baş-.

tefsir tarihine konulu yönelişler ve konulu tefsir - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/460258

yazılı anlatım şekillerinden farklılığı ve bilinen edebî türlerden hiçbirine ... 1313/1894 yılında basılan ve ilk Türkçe tefsir tarihi eseri olan bu çalışma toplam 30 ...

adalet ve kahramanlık - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324300

En sonunda ölüm kızı onun eline bir sağrak sundu. Kür Şad bu acı ... ken yarı cahil bir meczubun peşinde koşturan ve olabilir en kısa sürede yok edilmesi ... FETÖ yapılanmasının amaçları ve yöntemleri göz önünde bulunduruldu- ğunda Batı ...