FACEBOOK İTİRAF SİTELERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

Beğeni sayılarında en yüksek olan site baz alınarak yazılmıştır. 5.Yöntem ve Uygulama. Öğrencilerin Facebook itiraf siteleri incelendiğinde ülkemizdeki her.

FACEBOOK İTİRAF SİTELERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...- İlgili Belgeler

FACEBOOK İTİRAF SİTELERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83968

Beğeni sayılarında en yüksek olan site baz alınarak yazılmıştır. 5.Yöntem ve Uygulama. Öğrencilerin Facebook itiraf siteleri incelendiğinde ülkemizdeki her.

facebook itiraf sitelerinin üniversite öğrencileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/83968

Beğeni sayılarında en yüksek olan site baz alınarak yazılmıştır. 5.Yöntem ve Uygulama. Öğrencilerin Facebook itiraf siteleri incelendiğinde ülkemizdeki her.

üniversite öğrencileri niçin facebook ... - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/icits2011/papers/27772.pdf

Nicel veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen “Facebook Kullanmama ... Sosyal ağ siteleri; bireylerden oluşan ve bireylerin ortak ilgi, amaç, beğeni, inanç,.

Türkiye'deki Üniversite Kütüphanelerine Ait Web Sitelerinin İçerik ...

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal/publications/webevaluation.pdf

laşık %60'ının çevrimiçi katalogları Web üzerinde bulunmaktadır. Üniversite kütüpha- ... katalog tarama arayüzü (interface) geliştirme, kütüphane tanıtımı, yeni entormasyon ... Kocaeli http://www.kou.edu.tr/kutuphane/Default.htm. Marmara.

Üniversite “Web” Sitelerinin Tanıtım Amaçlı Kullanımı: Üniversitelerin ...

https://www.researchgate.net/profile/Dilek_Morkoc/publication/307716349_Use_of_University_Websites_for_Promotion_A_Research_on_Tourism_Departments_of_Universities/links/5a38c008aca272a6ec1f035b/Use-of-University-Websites

Çalışmada, üniversite “web” sitelerinin önemi ve tanıtım amaçlı kullanımı, Türkiye'de dört yıllık turizm eğitimi ... “Web” sitesi içeriğinde yöneticilerin biyografileri.

Üniversite Öğrencileri Güvenli - TTB

http://www.ttb.org.tr/STED/sted0605/universite.pdf

Dr. Didem Ateş*, Dr. Aktan Karahan**, Dr. Tuğrul Erbaydar***. Özet. Bu çalışma gençlerin güvenli cinsellik stratejilerine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FACEBOOK VE INSTAGRAM ...

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/320/10196356.pdf?sequence=1&isAllowed=y

eğitimine devam eden 250 üniversite öğrencisine ulaşarak veri toplanmıştır ve evreni ... Instagram kullanan öğrencilerin kulanım sıklıkları ile narsistik kişilik envanteri alt ... Kullandığı sosyal ağlardaki takipçi listesinin artması ya da azalması ... arayışı, diğer insanların onayını ve takdirini kazanma isteği, diğer insanlar ...

146 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273466

sitesidir. Facebook, gibi sosyal paylaşım siteleri bireysel kullanıcılara; ... sosyal beğeni oluşturma ve sosyal onay alma ihtiyacının bireyin temel gelişiminin ve.

MADEN SUYU/SODASININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/download/436/371/

ilgili bölümde öğrenim gören öğrencilerin maden suyu ... Maden suyu tüketim sıklığı araştırıldığında, ma ... den sonra tüketilmesinin nedeni hazımsızlık sorunla.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/sosyal-medya-bagimliligi-olcegi-toad.pdf

MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ... 4.3.8. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığının Öğrenim Gördüğü. Fakülteye Göre ... Bu doğrultuda sosyal medya bağımlılığı olan kişiler bir kere de bu perspektiften ... genel olarak internet için kabul görmüş bağımlılık kriterlerinin sosyal medya platformları için ...

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181756

Adıyaman'daki üniversite öğrencileri ve kamu-özel sektör çalışanlarının boş ... etkinliğe katılımının % 99.1 olduğunu; bayanların erkek öğretim üyelerine göre ve ... seçtiklerini, daha sonraki sıralarda ise müzik dinleme (%14.1), tavla oynama.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA İNTERNET BAĞIMLILIĞI ...

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/dzS0J.pdf

sohbet odası ve sanal porno bağımlılığı olarak ... lar ve chat odaları gibi etkileşimli ve gerçek zamanlı ... neklem alma tekniği esas alınmış; Konya mer-.

Üniversite Öğrencileri Ve Çalışanların Boş Zaman Etkinlikleri ...

http://oaji.net/articles/2014/1037-1405506036.pdf

Boş zaman değerlendirme olgusu giderek önem kazanmakta ve her kesimden ... yaşamdaki rolleri gereği hemen hepsi boş vakitlerini evde evle ilgili işleri ...

PDF (Üniversite Öğrencileri için Motivasyon Yöntemleri)

http://research.sabanciuniv.edu/20991/1/univmotiv_gurdal_v02_son.pdf

16 Eki 2012 ... muhasebe yazılımının internetten ücretsiz indirilmesini sağlıyor. Lisanstan ... Türkiye'nin en büyük spor istatistik sitesi olan Mackolik.com ile.

üniversite ögrencileri arasında cep telefonu kullanımı ve ...

http://www.saujs.sakarya.edu.tr/tr/download/article-file/193140

Şükrü Ozen, Ersin Uskun, Osman Çerezci. Özet: Bu çalışmada, üniversite öğrencileri arasında cep telefonu (CT) kullanımı, elektromanyetik (EM) kirlilik ve etkileri ...

Araştırma YERLİ DİZİLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/648101

Bu veriler yine RTÜK (2013)'ün %76,7'lik yerli dizi izleme oranı ile örtüşmektedir. Burada örneklem içinde yer alan 100 öğrenciden 82'sinin en az bir diziyi takip ...

Üniversite Öğrencileri Temel İhtiyaçlar Ölçeği' nin - Pamukkale ...

http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=450

Anahtar Sözcükler: Seçim Kuramı, Temel İhtiyaçlar, Geçerlik ve Güvenirlik. Developing ... 231 öğrenci (%34,4) ikinci sınıf, 123 öğrenci. (%18,3) üçüncü sınıf ve ...

Üniversite öğrencileri ve ailelerinde bitkisel ürün ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=turkhijyen&plng=eng&un=THDBD-21347

28 May 2016 ... kadınların ise %27,9'u kullandıkları bitkisel üründen çok yarar gördüklerini ve erkeklerin %40,4'ü, kadınların ise %37,0'ı kullandıkları ürünü ...

Bilgisayar Oyunları ve Bağımlılık: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir ...

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/4i9J8.pdf

(1998) bağımlılık ölçeğinin bilgisayar oyunlarına uyarlanmasıyla hazırlanan anket, ... Katılımcıların en çok oynadığı oyun türleri yüzde 20,7 ile bulmaca ve yüzde ...

Kendini Gerçekleştirme ve Dindarlık: Üniversite Öğrencileri Üzerine ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D00072/2005_29/2005_29_AYTENA.pdf

le sınırlı kalmayıp diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler geliştirmesini, insanların yararına olacak ... gören Maslow, yaşayan dinlerin varlığının da insanın kendini gerçekleştirme eğiliminin bir ... düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır? 2.2. Hipotezler.

üniversite öğrencileri arasında kankalık uygulaması: ktü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/877698

koymak demek olduğu gibi, sevinç ve mutlulukları da birlikte paylaşmayı ifade ... öğrenciden % 70'i kanka'larını daha yakın bulup, % 30'u ise eküri'lerini daha ...

Sosyal medyada sessizleştirme: Üniversite öğrencileri üzerinde bir ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/706330

amaçlanmıştır. Bu düzeyin belirlenmesi için, İstanbul'daki 9 üniversitede öğrenim gören 270 öğrenciye ait veriler ... Wikiler arasında en çok bilinen ve tanınan site. Wikipedia'dır. ... Tablo 1'e göre; katılımcı öğrencilerin %15,9'u (43 kişi) Boğaziçi.

lise ve üniversite öğrencileri için kar-ya saldırganlık ölçeği ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/717722

17 Eki 2016 ... Alan yazın incelendiğinde yurt dışında saldırganlıkla ilgili farklı yaş grupları için ölçek geliştirme çalışmalarına rastlanmıştır (Örneğin; Boxer, ...

lise ve üniversite öğrencileri için kar-ya saldırganlık ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/717722

17 Eki 2016 ... Zeynep KARATAŞ1, Yasemin YAVUZER2 ... Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... geliştirme çalışmalarına rastlanmıştır (Örneğin; Boxer, Tisak ve Goldstein, 2004; Buss ve ... Saldırgan Davranışlar Ölçeği'nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi”, Türk Psikoloji.

Sosyal Medya Bağımlılığı: Üniversite Öğrencileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/570665

16 Ara 2018 ... ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılık düzeylerini belirlemek amacıyla, geçerlik ... Sosyal medya bağımlılığı konusunda öğrenci görüşle- ... content/uploads/2012/03/BAY-Final-Konulari.pdf. Cabral ...

izmir'deki kız üniversite öğrencilerinin facebook ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/276373

İZMİR'DEKİ KIZ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANMAMA ... ya da bir süre sonra hesabını kapatan ve İzmir'deki Üniversitelerde okumakta olan toplam 45 kız öğrenci ... dondurmak veya tamamen hesabı silmek,.

üniversite öğrencilerinin facebook kullanma alışkanlıkları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/236373

sosyal paylaşım siteleri değişik amaçlarla kullanılmaktadır. Kullanıcı sayısı ... Facebook'un “beğen” ve “ paylaş” özelliklerini daha sık kullandıkları ve öğrencilerin.

üniversite öğrencilerinin facebook kullanımı ile yalnızlık düzeylerinin ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi60_pdf/8diger_sosyalbilimler/serdar_emrah.pdf

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK KULLANIMI İLE YALNIZLIK ... For this reason, university students try to deal with their loneliness in different ways. ... Giriş. Teknolojideki hızlı ve etkin gelişmeler, modern hayatın farklı alanlarında ...

üniversite öğrencileri arasında internet doğrulama/teyit ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626399

7 Ara 2018 ... Teyit.org. 48 bin 342 Facebook takipçisiyle ülkenin en yaygın kullanılan ikinci internet doğrulama platformu olarak değerlendirilebilir. “Şüpheli ...

Üniversite Öğrencileri için Bilgisayar Tabanlı Sürdürülebilir Dikkat ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/3331/2594

15 Eyl 2019 ... Üniversite Öğrencileri için Bilgisayar Tabanlı Sürdürülebilir. Dikkat Testi Norm Çalışması*. A Norm Study of Computerized Sustained Attention ...

üniversite tercihinde öğrencileri etkileyen faktörler affectıng factors of ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/01.mustafa_cosar.pdf

ÖSYM İnternet Sitesi, 2015 Yılı Sayısal Bilgiler, http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/YGS/2015-. YGSSAYISALBILGILER19032015.pdf Erişim Tarihi: ...

Üniversite Öğrencileri için Problemli Cep Telefonu Kullanım Ölçeği ...

http://www.dusunenadamdergisi.org/tr/DergiPdf/DUSUNEN_ADAM_DERGISI_c271c0027a6d4b66a7f1164b3d88296c.pdf

Anahtar kelimeler: Geçerlik, güvenirlik, problemli cep telefonu kullanımı, üniversite öğrencileri,. ABSTRACT. Development of a Problematic Mobile Phone Use ...

2242 üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları ... - Tubitak

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/2242-2019_proje-rehberi.pdf

Öğrencilerin mühendislik tasarım yönlerinin güçlendirilmesi onların günlük yaşamlarındaki fen, teknoloji, ... Mühendisler ise bir tasarım problemini çözerken veya yeni bir ürün test ... Araştırma konusu genel olmamalı cevabı aranan soru ile sınırlı olmalıdır. ... ADIM 6 (MT, BA): PROJE İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ HAZIRLAYIN.

TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları 2

http://www.cumhuriyet.edu.tr/userfiles/universiteOrencileri.pdf

5 Mar 2019 ... yılın rehberi ayrıca ekte yer almakta olup akademisyenlerimizin proje danışmanı olarak ön lisans ... TÜBİTAK tarafından belirlenen proje rehberine göre hazırlanmış Proje Raporu,. 2.3.3. ... PROJE HAZIRLAMA REHBERİ.

11. TÜRK - ALMAN ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASI KISA FİLM ...

http://www.turkfilmfestival.de/assets/kisafilm_basvuru2019.pdf

TÜRKISCHES FILMFESTIVAL FRANKFURT/M. INTERNATIONAL TÜRK FİLM FESTİVALİ | 27.10.-01.11.2019. 1. FİLM. Özgün Adı. Ingilizce Adı. 2. YÖNETMEN.

11. uluslararası üniversite öğrencileri arası kısa film yarışması

http://www.turkfilmfestival.de/assets/kisafilm_yonetmelik2019.pdf

TÜRKISCHES FILMFESTIVAL FRANKFURT/M. INTERNATIONAL TÜRK FİLM FESTİVALİ | 27.10.-01.11.2019. AMACIMIZ. Amacımız Türk ve Alman ...