Mehmet Yardımcı--Zile'de Yatırlar ve Ziyâret Yerleri İle İlgili İnanışlar ...

Erenler yurdu, evliyalar ocağı olan Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Zile'de de ... Hüseyin Gazi Tepesi'nin altındaki köyde Güllü isimli güzel bir kız varmış. ... Bu söz üzerine şiddetli bir rüzgâr eser. Bu rüzgâr kale surlarının üzerinden şehri ...

Mehmet Yardımcı--Zile'de Yatırlar ve Ziyâret Yerleri İle İlgili İnanışlar ...- İlgili Belgeler

Mehmet Yardımcı--Zile'de Yatırlar ve Ziyâret Yerleri İle İlgili İnanışlar ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/mehmet_yardimci_zilede_yatirlar.pdf

Erenler yurdu, evliyalar ocağı olan Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Zile'de de ... Hüseyin Gazi Tepesi'nin altındaki köyde Güllü isimli güzel bir kız varmış. ... Bu söz üzerine şiddetli bir rüzgâr eser. Bu rüzgâr kale surlarının üzerinden şehri ...

ŞARKIŞLA YÖRESİNDE ZİYARET YERLERİ İLE İLGİLİ İNANÇ VE ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/329.pdf

İmparatorluğunun M.S.395'de ikiye ayrılması sonucu Doğu Roma sınırları içinde kalan ilçe,1071 ... Başta Çanakçı, Gazi Köyü, Can Abdal ve Yalani olmak üzere çevre ... Günümüzde her yıl Haziran ayının genellikle üçüncü haftasında (yirmi.

TGTRD'den Zülfüoğullarına ziyaret - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/367db76291893808796e88a761675619.pdf

11 Mar 2017 ... Birsan Birlik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ.'den Ar- mağan Oral ... Yakınları: Mahmut, Sabri ve Şükran Demirağ'ın babaları. ... BULMACA. BAŞKAN ...

Bingöl'de Bulunan Türbeler ve Ziyaret Yerleri

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/470010

Bunların yanı sıra türbeler ve ziyaret yerlerinin kaygı ve korkulardan korunmada psikolojik bir rahatlama oluşturduğu da ... işlevlerindendir (Şahin, 2008: 263). İşte bugün Anadolu'da ... Nakşibendî şeyhlerinden Şeyh Sait Efendi'ye intisap eden.

134 zonguldak yöresi türbe, yatır ve ziyaret yerleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/730879

1 Haz 2019 ... Zonguldak yöresinde Mercimek Dede Türbesi ve Fatma-Havva Ana ... bulmak amacıyla “Muharrem Hoca Türbesi, Çoban Dede, Türbe.

TÜRKLERDE AĞAÇLA İLGİLİ İNANIŞLAR VE BUNLARA BAĞLI ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/37298/makaleler/2/9/arastirmax-turklerde-agacla-ilgili-inanislar-bunlara-bagli-kultler.pdf

Başka bir ifadeyle, Türk insanı ağacın oluşumu ile kendi hayatının tabii seyri ... A. Yaşar Ocak, Bektaşi Menakıbnamelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul ...

Çukurova'da Ölümle İlgili İnanışlar-Uygulamalar ve İskenderun ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_2/yardimci.pdf

insanlar, bazı halleri ölümün bir ön belirtisi saymışlardır. Bu belirtiler- ... Hastanın ölüm anında can çekişme acısını hafifletmek için ağzına zemzem suyu ...

TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE DÜĞME İLE İLGİLİ İNANIŞLAR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364572

“kefen dikme” ile bağlantılı olarak anlamlandırılmıştır. Ölen kişinin ... K.44, K.45). Dinsel ve büyüsel içerikli işlemler içinde yer alan fal, kehanet, rüya yorumları,.

Geleneksel Kültürümüzde Taş, Zile'de Taşlarla İlgili İnanmalar ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/mehmet_yardimci_geleneksel_kulturumuzde_tas.pdf

mühür yüzüğüne takılır (yada taşı), bu kişiye şimşek değmez, çünkü bu taşın doğasında ... Türk kültüründe önemli bir yere sahip kartal Hun İmparatorluğu'nda.

altay türklerınde yolculuk ıle ılgılı ınanışlar ve ... - folklor/edebiyat

https://www.folkloredebiyat.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=130

Güney Sibirya bölgesinde, ormanlarla kaplı Altay Dağlarının vadilerine, nehir ... olan Altay Türkleri; nereye ve hangi yöne yolculuk yapacak olurlarsa olsunlar, ...

Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/culpan_zaripova_cetin_tatar_turkleri_mitoloji.pdf

Tatar halk edebiyatında mitolojik varlıklarla ilgili mitler, genelde nesir şeklinde yazılan, iyeler ... hikâyede bu konuda şöyle denir: “Bir gün bir çoban ... Ubır'ın kime dadandığını açıklamak için de en iyi yolmuş bu: yaralar, Ubır'ın dadandığı ...

Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar (İyeler ...

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1227-published.pdf

ğün yolda toprağın olayım” gibi bir ibare de vardır. Değerli, aziz insana ... mavi gölü görüp hayran kalmış. ... Suyun berraklığına, soğukluğuna hayran kalındığında ... TÜRKAY, Kaya (1999), Halit Ziya Uşaklıgil, Kavâid-i Lisân-ı Türkî, 1885, Ankara: ... liklerini vermeden önce, geçmişteki anlayışı özetleme tavrını burada da gös-.

Tatar Türklerinde Mitolojik Varlıklarla İlgili Mitler ve İnanışlar ... - Turuz

http://turuz.com/storage/users/kesli-2017/Bolum_1_Files_0-499/0004-%2813-mif%29Tatar_turklerinde_mitolojik_varliklarla_ilgili_-_-_--%2832%29.pdf

Tatar halk edebiyatında mitolojik varlıklarla ilgili mitler, genelde nesir şeklinde yazılan iyeler ve olağanüstü ... bilimi uzmanı N. İsenbet'in derlediği bir mitolojik hikâyede bu konuda şöyle denir: ... Ubır'ın kime dadandı- ğını anlamak için de bu en ...

GÜRÜN'DE ZİYARET YERLERİ Ahmet Gökbel* ÖZET Burada Gürün ...

http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/352.pdf

Gürün, Sivas'ın güneyinde ve merkez ilçeye 138 km uzaklıktadır. Doğusunda ... ve Afşin, batısında Kayseri'ye bağlı Pınarbaşı, kuzeyinde ise Kangal ilçesi ... Türbeye caminin doğusundan bir kaç basamak aşağı inilerek girilmektedir.

Zile Ticaret ve Sanayi Odası - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/5b2b9706ca6ff93d439da76ec16d8a34.pdf

21 Ara 2017 ... 2007 – 2016 İlçe tahıl ürünleri alan ve üretim verimliliği ... Zile Ticaret ve Sanayi Odasına Kayıt ve Terk Edilenler ... toplam vergiye göre ZİLE; Harput, Adana, Malatya, Kayseri ve Antep gibi Anadolu'nun en önemli ... Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına.

Amasyada Adak Yerleri Ile Ilgili Xalq Anlatıları - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Mofolojia/2011/52-Amasyada_Adak_Yerleri_Ile_Ilgili_Xalq_Anlatilari_%28Rahime_Ozdoghan%29_%28Samsun-2006%29.pdf

adı ile nitelenen bu kişiler, halk tarafından velî, evliyâ, baba, dede isimleriyle anılmakta ... Yatır, türbe, ziyaret ve adak yerleri Türk halk kültürünün içinde yüzyıllardır varlığını ... Maniheizm'de vaftiz, komünyon gibi törenler ve oruç tutma olayı vardır. ... verimlerinin, hikâye etme amacı taşıyan türlerine “halk anlatıları” denir.

Kastamonu İli Araç İlçesindeki Adak Yerleri ve Bu Yerler ile İlgili ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/kastamonu_ili.pdf

Ormanları, yaylaları, doğal güzellikleri ile ünlenmiş bir ilçemizdir.(Akman 2002: 1). Araç ilçesi folkloru hakkında çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise Araç ilçesi' ...

çevre ve şehircilik bakanı mehmet özhaseki kuyumcukent'i ziyaret etti

https://www.kuyumcukent.com.tr/upload/18.SAYI%20DERG12_a1z.pdf

15 Tem 2017 ... (Anne, baba, eş, çocuk) hizmet verilen dö- ... Pırlanta, 14 18 22 ayar altın, fantezi takı çeşitleri ve özel fiyat ... ESTA DİAMOND. Firma Sahibi:.

14. Ders Kitaplarındaki Yardımcı Seslerle İlgili Bilgi ... - TÜRK DİLİ

http://turkdili.gen.tr/files/Karaors_Bilgi_Yanlislari.pdf

sayı sıfatı eki –er (-ar) ünlüyle biten sayılara eklendiğinde araya. “ş” kaynaştırma harfi girer. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala örnek oluştur- mayan bir sözcük ...

1 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 16 Ziyaret Tarihi Ziyaret Edilecek ...

http://www.kalite-ordik.hacettepe.edu.tr/ProgramZiyarettarih170120.pdf

15 Oca 2020 ... Nazile Kalaycı - Edebiyat Fakültesi. Değerlendirici. Sibel Ersoy Evans - Tıp ... Yurdaer Yapıcı - Tıp Fakültesi. Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar ...

MEHMET KAPLAN'IN KLASiK TURK EDEBiYATIYLA iLGiLi ...

http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/download/326/303

Divan- edebiyatını, önde gelen divan şairlerini, çeşitli şiir, beyit ve mısralar ile. "Osmanlıca"yı konu alan yazılarının listesini makalenin sonunda verdik. 1. MEHMET ... edebiyatı" ile karşılaştırılmalıdır (Kaplan, 1996: 13, 44-45; 1997: 236). 2.1.

Sivas'ta Yatırlar

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/dogan_kaya_sivas_yatir.pdf

Kerametleri : Şeyh İsmail Hakkı Toprak'ın rüyasına girerek, oldukça hor kullanılan türbesini mezbelelikten kurtarmasını istemiştir. Ziyaret edenler ve ziyaret ...

mehmet rıfat'ın eserlerinde türkçe eğitimi ile ilgili hususlar - Selçuk ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9946/218734.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sinan Paşa; Tazarruname-i Sinan Paşadan Makalat-ı Müntahabe (Haz. Mehmet Rıfat). Sinan Paşanın felsefi, tasavvufi ahlaki konularda kaleme aldığı manzum.

Istanbul Gizemleri-Büyüler-Yatırlar-Inanclar - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/Tarix/2011/0001-Istanbul_Gizemleri-Buyuler-Yatirlar-Inanclar_%28Giyovanni_Scgaamillo%29%28Istanbul-1993%29.pdf

İstanbul kendi başına bir gizemdir, bir gizem tarihi ve bir gizemler merkezidir her tür ve çeşidinden. Ve İstanbul yüzyıllar dan beri süregelen bir arayışın buluşma ...

Adana Vilâyeti Salnâmelerinde Yatırlar, Ziyaretler - Çukurova ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/CUKUROVA/sempozyum/semp_3/koz.pdf

bir katalog yayimlanmistir: Hasan Duman (Haz.), Osmanli Yilliklari (Salnameler ve. Nevsaller), Bibliyografya ve Bazi Istanbul Kütüphanelerine Göre Bir Katalog.

muş'ta yatırlar ve yatırlarla iligili anlatılan menkıbeler - Turuz

https://media.turuz.com/users/user2/fatos_yalcinkaya_-_musta_yatirlar_ve_yatirlarla_ilgili_anlatilan_menkibeler.pdf

Akkoyunlu Oymakbaşı 'Goşkar Baba'nın' bölgeye Gım Gım diye hitap etmesi. Bölgede sıkça deprem olma olasılığı nedeniyle 'gümlediği' ve bu yüzden halk.

Sivas'ta Çeşitli İnanışlar

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/dogan_kaya_sivas_batil_inanislar.pdf

3— Yeni doğan çocuğun kirli höllük toprağı kırk gün saklanır; Sonra ... 6— Çocuklarda görülen ve halkın «Göy Öksürük» ... 58— Yanık ekmek yiyen para bulur.

haberler - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/3c9f90b91edc0d3c1a39ecad8ee47953.pdf

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nı. (KUTSO) Bosna ... Helvacıoğlu, KOSGEB Edirne Bölge Müdü- rü Bedri Döngel ... Edirne Ticaret ve Sanayi Oda- sı (ETSO) ...

türk inançları ve inanışlar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/9250

Yaşar KALAFAT, Hikmet TANYU ve (ilk eserleri hariç) Abdulkadir. İNAN Türk dininin Gök Tanrı dini olup; Kamlık (Şamanizm) ın. İslamiyet içindeki falcılık ...

Tekirdağ'da Batıl İnanışlar - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2018/0627-1-Tekirdagda_Batil_Inanishlar-Erman_Artun-8s.pdf

İyi, olumlu büyüler hastalıktan kurtulma, ara düzeltmek, kurt ağzı bağlamak, aşk ve muhabbet, çalınan eşyayı bulmak, loğusanın sütünü arttırmak, çocuk sahibi ...

EPİSTEMOLOJİK İNANIŞLAR VE ÖĞRETME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1681

Epistemoloji, bireyin nasıl öğrendiği ve öğrettiği ile ilgili olarak bireyin kişisel yorumlarını ve epistemolojik anlayışını temel alan; bilgiyi araştıran felsefi bir akımdır.

Bilgisayar Kullanımı - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/7af0d1ba7d9bad4814d085d7f8ba6162.pdf

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ. BİLGİSAYAR KULLANIMI. MODÜLER PROGRAMI. (YETERLİĞE DAYALI). 2013. ANKARA ...

Stratejik Plan - Zile Tso

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/5b2b9706ca6ff93d439da76ec16d8a34.pdf

21 Ara 2017 ... Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ... Kahveciler Odası, Zile Oto Tamirciler Odası, Zile Şoförler ve Otomobilciler Odası, Zile Esnaf ve.

Zile Tso Bülten 2015

http://www.ziletso.org.tr/downloads/yayinlar/30141094a71e5813af012fc6823e4836.pdf

OKULUN PROTOKOLÜ BAŞKAN HİSARCIKLIOĞLU ... Zile'de yapılacak olan Okul Projesi protokolü TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat ... Mlz.Otomotiv San.Tic.

417 KAZAKLARDA BATIL İNANIŞLAR M. Ali YILMAZ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50492

kazanmıştır. Kazak Türklerinde batıl inançlar konusu “Irım” adı altında incelenmektedir. ... Yani Kazaklar batıl inanışları hâlâ geçerli kurallar olarak sayılmakta ve gelecek kuşaklara ... Hayvan kulağı yenilirse daha iyi duyarsın (K2, K14). - Hamile ...

korku kaçınma inanışlar anketi - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/korku-kacinma-inanislar-anketi-toad.pdf

28 Mar 2007 ... katsayısı KKİA-Fiziksel Aktivite bölümü için 0.82, KKİA-İş bölümü için 0.88'dir. Test- tekrar test ... Hipotez 6: KKİA ile emosyonel statü arasında anlamlı bir ilişki vardır. ... 1 (3.30). İlk ve ikinci ölçümlerden elde edilen veriler arasındaki ilişki incelenmiştir. KKİA'nin ... Sent: Wednesday, March 28, 2007 2:14 PM.