zeynep korkmaz'ıntürkiye türkçesinin temeli oğuz türkçesinin

bölümünde kullanılan Oğuz Türkçesine, Türk dilinin tarihî macerasının ... ‚Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi‛ (2013)1, bu ihtiyaca cevap.

zeynep korkmaz'ıntürkiye türkçesinin temeli oğuz türkçesinin- İlgili Belgeler

zeynep korkmaz'ıntürkiye türkçesinin temeli oğuz türkçesinin

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=35

bölümünde kullanılan Oğuz Türkçesine, Türk dilinin tarihî macerasının ... ‚Türkiye Türkçesinin Temeli Oğuz Türkçesinin Gelişimi‛ (2013)1, bu ihtiyaca cevap.

İnternet Türkçesinin Çığlığı

http://turkoloji.cu.edu.tr/DIL%20SORUNLARI/mehmet_kara_internet_turkcesinin_cigligi.pdf

http://www.dilsitesi.com/taquestions.htm http://www.yadyok.boun.edu.tr/ileriingilizce.htm http://www.egm.gov.tr/apk/dergi/35 sayi/yeni/web/makaleler/Interpol ...

çuvaş türkçesinin sözlükleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/704356

rihsel Bulgar/Ogur Türkçesine ait en eski metinler arasına Proto-Bulgarca ... share nothing with the historical heritage of the other written Turkish languages. ... As it is impossible to cover each member of the rich corpus that goes back.

GAGAUZ TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDA TOY KELİMESİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/694533

Gagauz Türkçesinin söz varlığında bulunan toy kelimesi Türk yazı dillerinde ve ... meclisi gibi düşünülebilir (Onun zıt anlamlısı olan vay 'yas' sözünün olması bunu ... çeşitliliğiyle ve eş dizimlilikleriyle kullanılmakta olduğu görülmektedir.

salar türkçesinin çekim morfolojisi - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0355-Salar_Turkcesinin_Chekim_Morfolojisi_%28Gulsun_Mehmet%29_%28Ankara_2007%29.pdf

2.3.4.1 Yönelme Hali İşaretleyicisinin İlgi Hali İşaretleyicisi Yerine. Kullanılması ... 3.2.1.2.1 Geniş / Sürekli Şimdiki Zamanın Olumsuz Görünümü………….136 ... Su Sisisan'ın önderliğinde ayaklanır ve Hoço'yu ele geçirir. ... Salar Türkleri arasında yaygın olan deve oyununda (Döye Oyna) da göç ... Me: ava:ma kumuş-alton.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİ İLE TÜRKİYE TÜRKÇESİNİN CÜMLE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/601327

The research comparatively analyses “Azeri Turkish and Turkish in terms of parts of ... Cümlede özneyi bulmak için fiil olan yükleme kim?, ne?vs.soruları ... “Cömert insan, almaktan çok vermesini sever. ... “Sen usul usul beni kandırıyorsun.

Türkiye Türkçesinin Yinelemeli Alıntıları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564605

gırnata (< İt. clarinetto):. Klarnet. klima (< Fr. climat ~ Ar. iklim): Soğuk veya sıcak hava vererek kapalı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme cihazı.

1kıbrıs türkçesinin ses bilgisi özellikleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/721486

rak; gatmer < katmer < katmar; gavcar < kavcar; gave < kahve; gavla- < kavla-; gay 'kusmuk' < Ar. kay'; gaygana < kaygana; gayış < kayış; gayim ...

ölçünlü türkiye türkçesinin dizemsel yapısı

https://slidex.tips/download/lnl-trkye-trkesnn-dzemsel-yapisi

Bir notadan ya da sustan sonra konulan tek nokta onun süresini yarısı, iki nokta ... zemzem, zembil, zecren, zavzav, zahmet, zangoç, zakkum, zambak, zambur,.

AZERBAYCAN TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞININ TÜRKİYE ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Dictionary/2018/0954-Azerbaycan_Turkcesinin_Soz_Varlighinin_Turkiye_Turkcesi_Ile_Qarshilashdirilmasi-Gunel_Barish-2016-378s.pdf

a result, it is concluded that Turkey Turkish and Azerbaijani Turkish which are placed in Oguz branch have many common words to no less a degree. Key Words: ...

Azerbaycan ve Türkiye Türkçesinin Ortak Diyalektizmleri

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/haciyeva_galibe.pdf

Ümumtürk diyalekt ve şivelerinin araştırılması çeşitli Türk boylarının ayrı. – ayrı devletlerin terkibinde yaşamasına rağmen, Türk halklarının bir çoğuna ait ortak dil ...

KAZAK TÜRKÇESİNİN SÖZ VARLIĞINDAKİ RUSÇA ALINTILAR VE ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/7/3/arastirmax-kazak-turkcesinin-soz-varligindaki-rusca-alintilar-ses-degismeleri.pdf

Anahtar Kelimeler: Dil, Kazak Türkçesi, Rusça, söz varlığı, alıntı ... saat; öĢiret, Ģiret (< Rus. oçered) sıra; par (< Rus. para) eĢ; garmon (< Rus. ... Cüneyt Akın, “Kırgız Türkçesinde Alıntı Kelimelerdeki Ses DeğiĢmeleri”, Turkish Studies, ... GÜLTEK, Vedat, Bilim ve Sanat Rusça-Türkçe Sözlük, Ertem matbaası, Ankara 2004.

eskişehir ağızlarından türkiye türkçesinin söz varlığına ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255328

Mihalıççık İlçesi ve Yöresi Ağızları'ndan Türkiye Türkçesi Söz Varlığına. Sözcük Katkıları. A ... AmÀn... bi ilâzım. º olur le! Allaó. ºAllÀ. ... Beni sulu yerde yidi, çeşme başında.” 4.125 ... Neler oldu canım, satmıynan başºolmaz.” 4.26. · “… diye ...

Türkiye türkçesinin söz varlığında yer alan kalıplaşmış sözlerin ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/1431/b246069d-1ba6-4bbc-97d6-2d3046202add.pdf?sequence=1

etkilemek ve onları kendilerinin ait olduğu siyasi partiye oy vermeye ikna etmek ... Bu çalışmadaki varsayımımız, farklı ideolojilere ve dünya görüşüne ... Yalancının mumu yatsıya kadar yanar: söylenen söz yalansa durum çok geçmeden.

karaçay-malkar türkçesinin kendine has özellikleri ve kıpçak ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi53_pdf/1dil_edebiyat/gunay_ayse.pdf

Anahtar Kelimeler: Kıpçak Lehçeleri-Karaçay-Malkar Türkçesi-Şekil Özellikleri. Abstract. Karachay-Malkar ... Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Basım. GABAİN ...

türkiye türkçesinin bazı dil karakteristik ölçütlerini kullanarak ... - emo

http://www.emo.org.tr/ekler/1da609c519d77b2_ek.pdf

Bu değer,. İngiliz alfabesindeki harflerin olasılıklarının kullanılması ile hesaplanmıştır [4]. 4. TÜRK ALFABESİ KULLANILARAK. OLUŞTURULMUŞ VİGENERE TAB ...

Urum Türkçesinin Türk Dili Sınıflandırmalarındaki Yeri

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/451/441

Urum Türkçesi, Türk dili sınıflandırmaları, Urumlar. •. ABSTRACT ... Mehman Musaoğlu, “Çağdaş Türk Yazı Dilleri ve Haritası”, TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür ve.

Horasan Türkçesinin Deregez Ağzına Ait Bir Metin - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/752674

bozmuştur: götermağ 'götürmek' (17), dėmağ 'demek' (75), ėtmağ 'etmek' (32). 3. 1. 1. 3. Bir kısım kelime ... her biri yem bir diyāre düşdiler. Her biri de bir diyara ...

Osmanlı Türkçesinin Öncü Bağlaçları Hakkında On ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73085

Öncü bağlaçlarla kurulan (A) cümleleri Osmanlı. Türkçesinde ekseriyetle zamana ilişkin bir fikir ifade ederek (B) temel cümlesine bağlanırlar. Fakat zaman fikri, ...

ÇUVAŞ TÜRKÇESİNİN AĞIZ ATLASI ÜZERİNE ... - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201121-143.pdf

Slovence, Sırpça, İspanyolca, Ukraynca gibi pek çok dil ile Slav, Roman gibi dil ailelerinin ve Avrupa ve ... http://www1.ku-eichstaett.de/SLF/EngluVglSW/OnOn-4.pdf. 4. Voprosı Dialektologii ... Zira, Çuvaş nüfusunun en yoğun olarak yaşadığı bölgeler anılan cumhuriyetlerdir. ... ÇTAA, gösterici bir metodla hazırlanmıştır.

Türkiye Türkçesinin Geri Dönen Alıntıları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/564621

2 bakma, gözetleme, bakış, erkete. dragoman (< Fr. dragoman < T. tercüman < Ar. tercime):. Çevirmen. düşman (< Far. duşmān < Moğ. tustagsan, tus): 1. Birinin.

ALTAY TÜRKÇESİNİN AYIRT EDİCİ SES BİLGİSİ ÖZELLİKLERİ ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/62779/makaleler/1/35/arastirmax-altay-turkcesinin-ayirt-edici-ses-bilgisi-ozellikleri.pdf

Türkçesinin ses bilgisi özellikleri, Genel Türkçe ses bilgisi özelliklerine uygun olmakla birlikte dil içi ve dil dışı çeşitli sebeplerle birtakım farklılıklar ortaya çıkmıştır ...

Dil Ölümü Sürecinde Kazak Türkçesinin Durumu The ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/46065

ölümüne neden olan etkenler üzerinde durmak ve Kazakçan n bu süreçteki yerini ... Orta Asya n n Ruslar taraf ndan i galini takip eden y llarda, Kazak ... Anahtar Kelimeler: Kazak Türkçesi, Türk dili, dil ölümü, dil de i imi, tehlikedeki diller, ... Tekin bu durumda Çuva çay ayr bir s n flamaya tabi tutar. Türk dilinin edebi gelene e ...

Erdem Konur-Azerbaycan Türkçesinin Fonetik Özellikleri

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/erdem_konur_azerbaycan_turkcesi_fonetik_ozellikler.pdf

Azerbaycan Türkçesi veya Azerice,Türkçenin çağdaş lehçelerinden biri olup,Azerbaycan'ın resmî dili konumundadır.Tarihî seyir içersinde de Türkiye Türkçesine ...

Sungur Türkçesinin Sayı Sistemi Üzerine - Türkbilig

http://www.turkbilig.com/pdf/201325-195.pdf

Zeki Kaymaz (2002: 424-425), Karaçay-Malkar Türkçesinde kullanılan yirmilik sayı sisteminin Karaçay-Malkarlara komşu olan İranî kavim Osetlerden geçtiğini.

ERSARI AĞZINA DAYALI AFGANİSTAN TÜRKMEN TÜRKÇESİNİN ...

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/217953211_9%C5%9Fahin.pdf

Afganistan Türkmenlerinin en çok nüfusa sahip olan boyu Ersarılardır. ... Şibirgan, Karkın; Kunduz'a bağlı İmamsahib, Akdepe, Kaleizar; Helmend'e bağlı Nad ...

kazak türkçesi ile türkiye türkçesinin sentaksının ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0506-Qazaq_Turkcesi_Ile_Turkiye_Turkcesinin_Sentaksinin_Qarshilashdirilmasi_%28Salih_Sevim%29_%28Denizli-2003%29.pdf

9 Tem 2003 ... Giriş bölümünde; dil kavramı, Kazak Türkleri ve edebiyatı hakkında bilgi verilmiş, Kazak Türkçesinin grameri kısaca tanıtılmıştır. nceleme ...

Türkiye Türkçesinin Eşdizim Sözlüğü - Çukurova Üniversitesi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/bulent_ozkan_esdizim_sozlugu.pdf

30 Nis 2013 ... COLLOCATION DICTIONARY OF TURKEY TURKISH ... Anahtar Kelimeler: Söz varlığı, derlem dilbilim, eşdizim sözlüğü, Türkiye Türkçesi, ...

ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNİN ÖNEMLİ BİR ESERİ: GÜLŞEN-İ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/512546

Tuhfetü'l-Ebrar, Gülşen-i Hayat, Eski Anadolu Türkçesi, Âşık Yunus. •. *. Bu makale 18-21 Ekim ... adı tespit edilmemiştir. Eserin içerisinde de bu hususta herhangi bir kayıt yoktur. ... Eser tercüme olsa dahi eserin Yunus b. Ubeyd'e ait olma ...

karay türkçesinin kendisine has özellikleri ve türk lehçeleri ...

http://www.karam.org.tr/Makaleler/1328108837_013gulsevin.pdf

nin adı olan Karai/Karay kelimesi, XX. yüzyıl başlarından itibaren bir. Kıpçak şivesini ... Çoğu dinî metin olan Karayca eserlerin büyük bölümü İbrani harfleri.

Osmanlı Türkçesinin Öncü Bağlaçları Hakkında On ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2015/1621-1423652378.pdf

Osmanlı Türkçesi söz konusu olduğunda öncü bağlaçlarla cümle bağlama ... kımından aynı seviyededirler; tahkiye içerisindeki anlatım değerleri de aynı de- ... Underhill'in “çünkü; çünki”yi Türkiye Türkçesinde “subordinating conjunctions”.

Urum Türkçesinin Türk Dili Sınıflandırmalarındaki Yeri - Selçuk ...

http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/download/451/441

Urumlar ara- sında “Tat balası Urum belası - Rum çocuğu, Urum belasıdır” sözü de meşhur- dur.5 Bundan da anlaşıldığı gibi Urumlar, ortak bir alanda ...

Hakas Türkçesinin Ünsüz Sistemi Ünsüzler - Ankara Üniversitesi ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=24658

Ötümsüz ünsüzlerle biten kelime tabanları ünlü ile başlayan ek ile genişletildiklerinde sistemli olarak kelimenin son ünlüsü ötümlüleşmektedir: gfc [pas] s [ı] ...

Türkiye Türkçesinin Ağız Atlası İçin Bir Ön Çalışma: 'ALA' Sıfatı ile ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/turkiye_turkcesinin_agiz_atlasi_icin_bir.pdf

30 Mar 2008 ... XVIII. yüzyılda ala kelimesinin "yarı, yarım" anlamını kazandığı görülüyor. Burhân-ı Kâtı'da ... Yan yaş, yarı kuru toprak, az tavlı yer: Çavdara ...

türkiye türkçesinin söz varlığında hayvan adlarının organ adlarıyla ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/oergene/Publications_016.pdf

21 culuò: “Hindi.” (TDK 1993, 1013). 22 cüce (I): ... 37 guli: “Hindi.” (TDK 1993, 2191). 38 hüthüt: ... tavus: tavuskuyruğu “Sarhoş kusmuğu.” (TDK 2011, 2290).

Ders VI Kırgız Türkçesinin Ünsüz Sesleri Kırgızcada toplam 22 ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=23004

каткалаң (sert) : к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ жумшак (yumuşak) : б, в, г, д, ж, з уяң (yarı ünsüz) : л, м, н, ң, р, й olarak sınıflandırılır. Teşekkül noktalarına göre: кош ...