Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından ... - Nef

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2008, sayfa 1-18. Necatibey Faculty of Education ...

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından ... - Nef- İlgili Belgeler

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından V ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39759

Açılar ve Üçgenler konusunda, Zihin haritalama tekniği ve V diyagramı kullanılan deney ... Cevap Sayıları Üzerinde Uygulanan Normallik Testi Sonuçları ... açısının ölçüsü kaç derecedir? Kavramlar. Üçgen. Yöndeş açılar. İç açı açı. Araç ve ...

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme Araçlarından ... - Nef

http://www.nef.balikesir.edu.tr/~dergi/makaleler/yayinda/4/EFMED_MTE105.pdf

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED). Cilt 2, Sayı 1, Haziran 2008, sayfa 1-18. Necatibey Faculty of Education ...

Açılar ve Üçgenler Konusunun Anlamlı Öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39759

Özet - Bu çalışmanın amacı, İlköğretim yedinci sınıf matematik dersi kapsamındaki “Açılar ve Üçgenler” konusunun anlamlı öğrenme araçlarından V diyagramları ...

5. ünite açılar, üçgenler ve mesleki uygulamaları

https://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/3MatematikVeMeslekMatematigi/unite05.pdf

BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? Bu bölümü ... Ölçüsü 90o dereceden büyük 180odereceden küçük olan açılara denir. s(BAC) = 600 ... Köşeleri ve birer kenarları ortak olan açılara komşu açılar denir. C. A. B geniş açı. O. 1800 tam açı ...

109 ÇEMBERDE AÇILAR KONUSUNUN ÖĞRETİMİNDE CABRİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31603

Cabri yazılımının geometri öğretiminde kavramsal öğrenmeye etkisini incelemişlerdir. ... Ayrıca çember konusu içerisinde çeşitli kavram ve formüller içeren bir ...

109 çemberde açılar konusunun öğretiminde cabri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/31603

farklılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla ön test uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS 16.0 paket programında Bağımsız t- testi ile analiz edilmiştir.

Mayoz Bölünme Konusunun Öğrencilerdeki Anlamlı ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Nihal_Dogan2/publication/331639561_Mayoz_Bolunme_Konusunun_Ogrencilerdeki_Anlamli_Ogrenme_Duzeyinin_Kelime_Cagrisim_Testi_ile_Arastirilmasi_Investigation_of_Meaningfull_Level_of_Meios

Testin uygulama süresi bir anahtar kelime için 0,5 dakika olmak üzere toplam 5 dakika olarak belirlenmiştir. Kelime çağrışım testi sonuçlarına göre yanlış kelimeler ...

Buluş Yoluyla Öğrenme ve Anlamlı Öğrenme Yaklaşımlarının ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2036/1872

Kara, Y. & Özgün-Koca, S. A. İlköğretim-Online 3 (1), 2004 sf. 2-10 ... alternatif çözüm yolları üretirken bu yönteme başvurulabilir (Demirel, 2002). Bilişsel alanın ... Elde edilen eşitliklerin sağ taraflarına yine alt alta;. (x 1)2 = x2 ... kuramların sınıf içi uygulamalarında yardımcı olmak ve ışık tutmak amacıyla, bu tür çalışmaların.

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Anlamlı Öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911372

31 Ara 2019 ... Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 2019, Cilt 5, Sayı 3, 447-457 ... inceleme yoluyla öğretim stratejileri olduğu görülmektedir. ... düz anlatım yoluna yönelmeleri nedeniyle bu yöntemin kullanımında sınırlılıklar.

1 asit-baz konusunun öğretiminde 5e öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/68380

bulunan 94 Lise 11. sınıf öğrencisi seçilmiştir. Altı hafta süreyle kimya dersi asit baz konusu 5E öğrenme modeline göre işlenmiştir. Veri toplama aracı.

su dalgaları konusunun öğretiminde işbirlikli öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442800

Bu araştırma ile ortaöğretim düzeyinde, su dalgaları konusunun öğre- nimine yönelik etkinlikler ... Doğrusal dalganın düz engelde yansımasının şeklini çizme. 2. Doğrusal dalganın ... Düzlem ve dairesel su dalgalarının engellerde yansımasını.

1 asit-baz konusunun öğretiminde 5e öğrenme modelinin farklı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/68380

asit baz konusu 5E öğrenme modeline göre işlenmiştir. ... deneysel aktivitelere dayandırılmış bir fen dersi öğretim modelidir. 5E ... Yönelik Ders Planı Örnekleri.

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Sorumlu Yazar: Oylum Çavdar, [email protected] ... Konunun öğretimi bulmaca, yarışma gibi farklı teknikler ile gerçekleştirilmiş öğrencilere konu ile ilgili ... Öğrencilerin sıvı-sıvı homojen karışımlarda hacim azalması olayını gözleri ile.

Karışımlar Konusunun Öğretilmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/550039

Bu soruda öğrencilerden su ve etil alkol moleküllerini dereceli silindirin her yerine 100 ... model çalışmaları kapsamında yapılan sıvı-sıvı homojen karışım deneyi ...

metaller ve ametaller konusunun yapısalcı öğrenme kuramına dayalı ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt7Sayi2/JKEF_7_2_2006_51_59.pdf

ÖZET. Bu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin, kimya dersi kapsamında bulunan. 'Metaller ve Ametaller' ünitesinde yapısalcı öğrenme ...

XVIII. Yüzyıl Klâsik Türk Şiirinde Eş Anlamlı, Yakın Anlamlı ve ...

http://www.turukdergisi.com/Makaleler/560469490_19.%C4%B0lyas%20Yazar%20&%20Orhan%20Kaplan%20219-241.pdf

Anlam ve anlatım düzlemini belirleyen bu unsurlardan biri de eş anlamlı, yakın anlamlı ve ... asırdaki en kuvvetli temsilcisi olduğunu ileri sürmektedir. ... Şiirde kullanılan kelimelerin neleri çağrıştıracağı şairler tarafından bazı durumlarda.

EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE ANLAMCA İLGİLİ KELİMELERİN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100123

tek taraflı bir ilişkililik fikriyle yaklaşıldığı, aynı kelimenin eş anlamıyla veya zıt ... melerden hem eş anlamlısı, hem zıt anlamlısı, hem de anlamca ilişkilileri ... SINAV. E V. PARA. SİLAH. TAŞ. % 57. % 41.17. % 25.29. % 20.58. % 26.47. Tablo 2 ...

EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE ANLAMCA İLGİLİ - KELİMELER ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100124

EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE ANLAMCA İLGİLİ -. KELİMELER KENDİLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN. KELİMELERİN TANINMASINA KET VURMAKTA MIDIR?

eş anlamlı, zıt anlamlı ve anlamca ilgili - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100124

EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE ANLAMCA İLGİLİ -. KELİMELER KENDİLERİYLE İLGİLİ OLMAYAN. KELİMELERİN TANINMASINA KET VURMAKTA MIDIR?

EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/209526691_b%C3%BCker%20mustafa%20fr.pdf

Anahtar Kelimeler: Kelime Öğretimi, Eş anlamlı-Zıt Anlamlı. Kelime ... Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, El-mek:.

EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE ANLAMCA İLGİLİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/100123

ca ilişkili kelimeler değil eş anlamlı, zıt anlamlı kelimelerde ğözönüne ... KELİMELER EŞ ANLAMLILARI ZIT ANLAMLARI. İLGILILERI. C E V A P. ÇATı. F A K I R.

EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİME ÖĞRETİMİNİN DİL ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/10/arastirmax-es-anlamli-zit-anlamli-kelime-ogretiminin-dil-edinimindeki-yeri-onemi.pdf

olduğu sözlük çalışması mevcuttur. Bu nedenle çalışmamızda eş ve zıt anlamlı kelimelerle sözcük öğretim yöntemlerini ve bu tür sözlüklerin yabancı dil ...

Öğretmenlerin Web 2.0 araçlarından haberdarlığı, kullanım sıklıkları ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423936655.pdf

Bu kavram ilk kuşak web araçlarından farklı özelliklere sahip araçları tanımlamada kullanılmaktadır. Web2.0, bir konferans oturumunda beyin fırtınası olarak.

Türkiye'de Pamukta Uygulanabilir Destekleme Araçlarından ...

https://zfdergi.ege.edu.tr/edergiziraat/2009_cilt46/s1/07.pdf

Bu kapsamda, kısmi denge analizi. (klasik refah ... partial balance analysis (classic welfare analysis) was conducted. ... kısmi denge modeli kurularak ortaya kon-.

İnsansız Kara Araçlarından Kamera ile Görüntülenen ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/679750

Barış Gökçe1, Güray Sonugür2 ... Kara Araçlarından Kamera ile Görüntülenen Hareketli Nesnelerin Sınıflandırılması Amacıyla Geliştirilen, Gökçe ve Sonugür.

83 seçmenlerin kitle iletişim araçlarından aldığı siyasal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/83890

SEÇMENLERİN KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARINDAN ALDIĞI SİYASAL ... “Enformasyon çağı” olarak da adlandırılan günümüzde, kitle iletişim araçları kanalıyla siyasal ... siyasal sistem içinde etkileri giderek artan bir rol aldığı görülmektedir.

83 seçmenlerin kitle iletişim araçlarından aldığı ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423901909.pdf

Anahtar kelime: Kitle İletişim Araçları, Siyasal İçerikli Bilgi, Seçmenler. VOTERS' ... Gazetelerin halkın “ne hakkında” düşüneceğini belirlemede etkili olduğunu.

UçGENLER

http://depo2.ogretmenforumu.com/2016/10/2761_Matematik-9_cAP_Fasikul_5-ucgenler.pdf

Bu kitabın her hakkı Çap Yayınları'na aittir. 5846 ve. 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eser|eri Yasası'na göre Çap. Yayın|arı'nın ... MATEMATİK DERS PROGRAMİNA.

ÜÇGENLER EŞLİK – BENZERLİK

https://www.bilfenyayincilik.com/assets/etkinlik_cozumleri/5.%20FASIKUL.pdf

Bir üçgende üç tane kenarortay vardır. ... Şekildeki ABC dik üçgeninde [AB] ^ [BC], G noktası ağırlık merkezi, ... tayının uzunluğu kaç birim olduğunu bulunuz. 3 br.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185988

Ortaöğretimde ise, lise 2. sınıf düzeyinde Geometri I. Dersinin müfredatında olan ... Birinci soruda açıortayların, bulunduğu açıyı iki eş parçaya ayırdığı ve istenilen açının ... 9>x>2. 4(SAY). Tablo 3 incelendiğinde 13 öğrencinin üçgen eşitsizliğini kullanıp geniş açıyı ... gibi kabul edilerek farklı bir çözüm yaptıkları görülmüştür.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜÇGENLER KONUSUNDAKİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185988

üçgende açı konusunda yapılabilecek kavram yanılgısı, ileriki geometrik ... hataların nedenleri şöyle özetlenebilir: Öğrenciler, sorularda doğruda ... Bu çalışmada, lise ikinci sınıf öğrencilerinin geometri dersinde ... Soru 9'da yapılan hata ve yanılgı örnek tablosu ... gibi kabul edilerek farklı bir çözüm yaptıkları görülmüştür.

Özel Üçgenler - Akademik Bilişim

https://ab.org.tr/ab07/kitap/ozsoy_kocak_AB07.pdf

2 Şub 2007 ... KGÜ veAGÜ nün ilk ve en önemli görevleri. Pisagor'a Özgürlük ve Öklitler Ölmez operasyon- larının rahat ve sorunsuz geçmesini sağlamaktı.

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÜÇGENLER ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/291955

17 Kas 2016 ... özellikleri “çokgen, kapalılık, temel elemanlar ve aynı düzlemde olma” olarak ... üçgenin temel elemanlarını içeren üçgen tanımlarından birini ...

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/855155

14 Kas 2019 ... Ayrıca öğretmenlerin çoğunun üçgenler ve dörtgenler konularına yönelik konu ... Şekil 8. Paralelkenar'ın tanımlanması ile ilgili yöneltilen 8. Soru ... tarafından ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin üçgende yükseklik kavramını nasıl.

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Üçgenler ve Dörtgenler ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/855155

14 Kas 2019 ... Ancak teorikte bildiği bu bilgileri iki üçgeni karşılaştırırken soru üzerinde pratiğe dönüştürememiştir. Üçgenlerde diklik merkezini belirlemeye ...

9. ünite üçgenler, çokgenler ve meslekî uygulamaları

http://hbogm.meb.gov.tr/MTAO/3MatematikVeMeslekMatematigi/unite09.pdf

Kare, dikdörtgen, paralelkenar, Yamuk, Deltoidin özelikleri. Çevre, Alan. Hesaplarını ... Bir dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Birbirlerini ortalarlar.