Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi - DergiPark

Matematik problemlerini yayımlanması ve okuyuculardan bunların çözümünü beklemesi, derginin matematik eğitimini yaygınlaştırmayı hedeflediğini gösterir.

Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi - DergiPark- İlgili Belgeler

Matematiksel Bilimlerde İlk Türkçe Dergi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/13242

Matematik problemlerini yayımlanması ve okuyuculardan bunların çözümünü beklemesi, derginin matematik eğitimini yaygınlaştırmayı hedeflediğini gösterir.

Matematiksel İspat ve Matematiksel Muhakemenin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/57090

Bu doğrultuda parça-bütün ilişkileri ele alınarak, tümevarım ilkeleri için örnekler verilmiştir. İkinci kademede ise muhakeme ve ispat standartlarında öğrencilerden ...

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Sosyal Bilimlerde ... - AVESİS

https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/cozkan?key=db45a255-98bb-4b8a-9974-c9f98351c3e0

9 Kas 2016 ... Araştırma sürecinde hangi araştırma stratejileri izlenecek? • Hangi veri toplama ve analiz teknikleri kullanılacak? (Creswell, 2009). 7. Sosyal ...

[Türkçe .pdf] MENDERES MASİFİNDEKİ JEOLOJİK ... - MTA Dergi

https://dergi.mta.gov.tr/dosyalar/images/mtadergi/makaleler/tr/20150325095229_197_22782d8e.pdf

Menderes Masifinin Pan-Afrikan temeli, paragnays ve onu üzerleyen şist ... 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritasında yer alır ... Arazi verileri paragnaysların.

AAchen ve çevresİ İçİn türkçe dergİ | 05

http://www.bizimaachen.de/images/arsiv/Dergi-05.pdf

Urfalı Hacı Ahmet Yılmaz ve Öz Urfa Restaurant. 12 BURçLAR VE YEMEK ... Hristiyan mahallesinde kandil simidi ... likli ıhlamur, ahududu, böğürtlen çayı tercih ...

Turkce dergi - Türk Nöroşirürji Dergisi

http://norosirurji.dergisi.org/pdf.php?id=665

seleflerinden, viviseksiyon yapmış olan, Kadıköylü. (Chalcedon) Herophilus (MÖ. 335-280)'tan bu bilgileri ödünç almış olabileceğini düşündürmektedir. Eserin.

[Türkçe .pdf] KÜTAHYA-BOLKARDAĞ KUŞAĞININ ... - MTA Dergi

https://dergi.mta.gov.tr/dosyalar/images/mtadergi/makaleler/tr/20150326111110_203_227742e1.pdf

Konya yöresinde ise Devoniyen karbonat platformu istifleri Karbonifer'de volka- nizmalı bir ... 2003, 2004; Candan ve diğerleri, 2005; Gürsu ve. Göncüoğlu ... Çört blokları Akhisar. Kuzey ve Orta ... maç çökelleri Erken Kretase sonu-Geç Kreta-.

adli bilimlerde dna analizleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/572981

DNA parmakizi analizi nedir? DNA'nın belli bölgelerindeki polimorfizmlere dayanarak DNA üzerindeki bireysel farklılıkların tespit edildiği yönteme. “DNA ...

Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarasılığı ve Disipliner ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/788695

başlayarak bilginin iki alana bölünmesi bu alanların seküler hakikatin ... Ancak disiplinlerin ayrışması sürecinde sosyal bilimlerin beşeri bilimler ... doğa bilimleri (fizik, kimya, biyoloji), diğer uçta ise beşeri bilimler (felsefe ve ... Bununla bağlantılı diğer bir sorun ise birinci alt başlıkta anlatıldığı üzere ... Cluck, Anne (1980).

Sosyal Bilimlerde Metodoloji Problemi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/567850

16 Nis 2018 ... yerine, epistemolojik bir krize neden olur. Bu bağlamda ... Anahtar Kelimeler: Metodoloji, Epistemoloji, Hermeneutik, Tin/kültür. Bilimleri, Doğa ...

SOSYAL BİLİMLERDE POZİTİVİZM TARTIŞMASI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/219957

ÖZET. Pozitivizm, 20. yüzyıl felsefi ve sosyal bilim tartışmaları açısından oldukça önemli ve belirleyici bir kavramdır. Söz konusu tartışmalardan biri de 1961' de ...

Sosyal Bilimlerde “Objektiflik” Efsanesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/276466

hedefleri şunlardır: Nesnel olguları ölçer. Değişkenlere odaklanır. Güvenilirlik, kilit önemdedir. Değerden bağımsızdır. Kuram ve veriler ayrıdır. Bağlamdan.

[Türkçe .pdf] Gölköy yöresi (Ordu, KD Türkiye) Eosen ... - MTA Dergi

https://dergi.mta.gov.tr/dosyalar/images/mtadergi/makaleler/tr/20181210103046_1991_22773b53c0a.pdf

10 Ara 2018 ... Ece Simay SAATÇø ve Zafer ASLAN / Araútırma Makalesi 105. Gölköy yöresi ... 2009; Arslan vd., 2013b; Yücel, 2013, Yücel vd., 2012,. 2014 ...

Journal, Magazine, Periodical, Bulletin Türkçe'de dergi, magazin ...

https://acikders.tuba.gov.tr/mod/resource/view.php?id=3255

Türkçe'de dergi, magazin dergisi, periyodik ve bülten terimleri ile karşıladığımız bu yayın türleri genelge belirli aralıklarla ve düzenli olarak yayınlanan bilgi ...

Sosyal Bilimlerde Ara~tirma Kaynag1 Olarak ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/73508

Olarak Almanaklar, Salnameler ve Ydbklar. Sosyal Bilimlerde Ara~t1rma Kaynag1 Olarak Almanaklar,. Salnameler ve Ydhklar. Tevfik Slit<;li*. Sftlnameler ...

195 sosyal bilimlerde edilgen dil kullanımı üzerine bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/615536

1 Ara 2018 ... Following this insight, in this article, I question the ... olgusuna daha çok önem atfettiği, dikkate aldığı ve çözüm arayışına girdiği bir dönem oldu.

Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları Bağlamında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17803

Özgür ile köle, patrisyen ile pleb, senyör ile serf, lonca ustası ile çırak...." (Marx, Engels, 1999: 46). cümlesiyle başlamakta, ilerleyen sayfalarda tarihsel aşamaları ...

ethos: felsefe ve toplumsal bilimlerde diyaloglar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/217543

Günay, Mustafa Kemal. “Hobbes'ta Doğa Durumu Çözümlemesinin Eleştirisi”, 2(1)/2009: ... Köse, Songül. “An Answer to the Problem of Anthropocentrism: Deep ...

[Türkçe .pdf] İstanbul - Yenikapı'daki Holosen yaşlı istifin ... - MTA Dergi

https://dergi.mta.gov.tr/dosyalar/images/mtadergi/makaleler/tr/20191227124118_2181_03074a62e.pdf

27 Ara 2019 ... MTA Dergisi (2019) 160: 21-43 ... Maden Tetkik ve Arama Dergisi Yayım Kuralları . ... göstermeyip, yaklaşık %45'lik paya sahip ince kum ( φ=3 ) ...

Uluslarötesi Birlikten Ecdada: Türkçe Sözlü İslami ... - Moment Dergi

http://www.momentdergi.org/index.php/momentdergi/article/download/175/333

Türkçe sözlü İslami hip-hop türü üzerine bir giriş çalışmasıdır. Makalede ... pop-rock türünde Barış Manço'nun Allahım Güç Ver Bana (1997) şarkıları, gündelik.

YILDIRIM, Ali ve Ş MŞEK, Hasan Sosyal Bilimlerde Nitel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63326

Birbirine organik olarak bağlı ve tek bir bölüm olarak değerlendirilebilecek bu iki bölümden sonra kitabın en dikkat çekici bölümlerinden biri olan üçüncü bölümde ...

Sosyal Bilimlerde Faktör Analizi ve Geçerlilik: Keşfedici ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369427

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) (Confirmatory Factor. Analysis: CFA), ölçme modellerinin geliştirilmesinde sık kullanılan ve önemli kolaylıklar sağlayan bir analiz.

Roger Penrose'da Matematiksel Platonculuk - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/254659

sinin temel tartışmalarından biri olan matematik nesnelerin ... ÇALIŞMALAR DERGİSİ cilt 19 say› ... Platon'un idealar dünyasına benzer bir “öte varlık” alanı ile ilişki- ... Bu izle- rin daha kolay takip edilebilmesi adına Platon tarafından tanımla-.

62 ilköğretim 1 kademe öğrencilerinin matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115611

Yuvarlama: İşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun ... olan ilköğretim okulları arasından seçilen birer tane 3.4. ve 5. sınıf.

Ortaöğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/279855

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017; 5(1): 95-117. 96 ... “Matematiksel model formüller, işte çeşitli terimler, bunların hepsi genel ... arkası gelmedi, yani şöyle gelmedi: ÖSS, YGS, LYS gerçeğini çocuklar göz.

Matematiksel İlişkilendirme Becerisinin Kuramsal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/468969

Bir öğrenci türev alma kurallarını biliyor ve verilen farklı fonksiyonlar için söz konusu kuralları uygulayarak türev alabiliyor ise bu öğrencinin türev kavramı ile ilgili ... Soru No: 4-a. 4-b. Sorunun İçeriği. Türevin limit ile ilişkilendirilmesi. Türevin ...

7. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626379

27 Kas 2018 ... arasındaki paralellikler yoluyla bilinmeyeni anlama araçları (Gentner, 1983), insanların ... Analojiler öğrenme sürecindeki kişinin eski bilgisi ile yeni ... 3-Merdiven Analojisi: “Rasyonel sayıların basamaklı işlemler konusunda ...

Matematiksel Nesneler, Sorunlu Şeyler! - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39776

değişken değiştirmenin iç içe olduğu bir çarpanlara ayırma sorusuna ... (1979) denklemi eşitlik işareti ile birleştirilmiş iki miktarın denkliğini ifade eden bir formül.

öğrencilerin matematiksel içerik ve matematik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612590

29 Ara 2018 ... 5. sınıf 20 öğrenci, 6. sınıf 17 öğrenci, 7. sınıf 22 öğrenci ve 8. sınıf 25 öğrenci olmak ... Öğrencileri okulun ötesinde geleceğe hazırlamak için onların ... Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(16), 303-.

Matematiksel Modelleme Etkinliklerinin 5.Sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209855

öğretim uygulamasının ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin matematik ... tılılık ve Bursluluk Sınavında çıkan sorulardan seçildiği için güvenirlikleri test edilmiş.

8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/148779

VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME ... uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf ... Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. ... Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları ... Fakültesi Yayınları.

Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/314335

Anahtar Kelimeler: Model, Modelleme, Kaplumbağa paradoksu, Öğretmen adayı. Abstract ... Hıdıroğlu, Tekin Dede, Kula ve Bukova Güzel, 2014) ifade edilmiştir.

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Matematiksel Problem ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210075

10 problem solving sessions were carried out with three. 10th grade gifted ... 3) Rakamları toplamı 10 olan kaç tane üç basamaklı sayı vardır? 4) Verilen şekilde ...

Teknoloji Destekli Ortamda Matematiksel Modellemede ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201396

Bak burada rayları var gidiş geliş (Resimdeki tren raylarını gösteriyor.). Grup amaç ve ... Ama resimde perspektifi iyi almamız lazım. Bu bizim sonucumuzu ...

46 Matematiksel Modelleme Yöntemiyle 8. Sınıf Üslü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/606244

20 Ara 2018 ... Kafkas Üniversitesi, e – Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), Aralık 2018 ... Atatürk Üniversitesi/Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen ... belirtmelerine, inceleyerek değiştirmelerine olanak hazırladığını ... Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin üslü ifadeler konusunda yaşadığı zorluklar nelerdir?

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İletişim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/501640

5 Tem 2018 ... Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel iletişim düzeyleri incelenerek bu farkındalığın ... Nisan. 2 ders saati. Daire ve daire diliminin alanı ile ilgili problemleri ... Bayrağı çizer ve kâğıt kullanarak Türk Bayrağı yapar.