orta aras havzası - Atatürk Araştırma Merkezi

Sonuç olarak Orta Aras havzasındaki Türk varlığının MÖ IV. yüzyılda başladığı ... 13 İsmail Özçelik, Devlet-i 'Aliye'nin Taşra Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016, s. 16. ... rarı ile İskenderun Sancağı'nda iç işlerinde tam bağımsız; dış işleri, maliye ve ... Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'nın geri çekilişi ile bölgede beliren boş-.

orta aras havzası - Atatürk Araştırma Merkezi- İlgili Belgeler

orta aras havzası - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/TAR%C4%B0H-VE-K%C3%9CLT%C3%9CR-EKSEN%C4%B0NDE-ORTA-ARAS-HAVZASI.pdf

Sonuç olarak Orta Aras havzasındaki Türk varlığının MÖ IV. yüzyılda başladığı ... 13 İsmail Özçelik, Devlet-i 'Aliye'nin Taşra Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara, 2016, s. 16. ... rarı ile İskenderun Sancağı'nda iç işlerinde tam bağımsız; dış işleri, maliye ve ... Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya'nın geri çekilişi ile bölgede beliren boş-.

atatürk'e denizden yapılan cenaze töreni - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-Figen-Atabey1.pdf

aşını İstanbul'dan İzmit'e taşıyarak yerine getirmiştir. ATATÜRK'ün denizden ... içiyordu. Vakit akşamdı. Gözleri enginlere dalmış önce bir zaman düşündü.

Cengiz DÖNMEZ – Atatürk ve Harf İnkılâbı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/02-cengiz-d%C3%B6nmez-1.pdf

yeni Türk alfabesinin oluşturulması sırasında bizzat bir dil uzmanı gi-. ATATÜRK VE ... 1353 Numaralı Kanunun Kabulü ve Harf İnkılâbının. Gerçekleştirilmesi.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi Journal of Atatürk Research Center

https://bib.irb.hr/datoteka/650718.Vlai_-_Hrvatistan_kaynaklarna_gre_MKA_ve_Kurtulu_Sava.pdf

Prof. Dr. Selami KILIÇ. Atatürk Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi - ERZURUM. Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi - ERZİNCAN.

vııı. uluslararası atatürk kongresi ıı. cilt - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-II.-C%C4%B0LT.pdf

Written by Aga Khan and Ameer Ali / Osmanlı Devleti ve Halifeliğin Kal- dırılması: Ağa Han ... Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Ankara, 1990, s. 13. ... WH/EOP/NSC/html/ documents /nssr.pdf. (Erişim ... İhsan ÇOLAK, “Moskova Antlaşmasına Giden Yol, Milli Mücadele. Dönemi ... Fatih Gencer, Amerikan.

Yahya AKYÜZ – Atatürk'ün Türk Eğitim ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Yahya-AKY%C3%9CZ-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-T%C3%BCrk-E%C4%9Fitim-Tarihindeki-Yeri.pdf

Bu çok önemli tarihî olayı,. Mustafa Kemal Atatürk'ü sürekli, daha büyük başarı ve faziletler peşinde koşmaya iten bir destek olarak değerlendirmek gerekir.

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ - Atatürk Araştırma ...

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/64-65-66.-Say%C4%B1lar.pdf

gulayan bunları da yeterli bulmayıp sıcak savaş açan devletlere emperya- list devletler ... re dayanan bilgilerle ilgili sizlerden zaman çalmaya kalkmayacağım. Mes- ... Bu yalan haberler üzerine Mısır basını ayağa kalkmış ve Mısır Hü- kümeti de ... Rus mültecilerin durumunu tasvir eden Yakup Kadri ise “Rus Hile- si”başlıklı ...

Emel DOĞRAMACI – Atatürk ve Kadın - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Emel-DO%C4%9ERAMACI-Atat%C3%BCrk-ve-Kad%C4%B1n.pdf

Çünkü, dünya tarihi içinde Atatürk kadar farklı alanlarda ... değiştirmek demektir. ... yüzyıldan önceki ve sonraki tarihinde kadının sosyal ve politik yerini iyice.

vııı. uluslararası atatürk kongresi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/VIII.-ULUSLARARASI-ATAT%C3%9CRK-KONGRES%C4%B0-I.-C%C4%B0LT.pdf

gül yağı, edviyat, kahve, kehribar, tütün, billur kap, ayna, cam, hırdavat, bakliyât ve ... ırmakları ile Ermenistan'ın Sevan Gölü (Türkçe: Gökçe Gölü) arasında bulu-.

Bülent DAVER – Atatürk'te Bilim ve Fen ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-DAVER-Atat%C3%BCrkte-Bilim-ve-Fen-Kavramlar%C4%B1-ve-%C3%87a%C4%9Fda%C5%9Fla%C5%9Fma.pdf

Konferansımızın konusu, Atatürk'ün bilim ve fen kavramları hakkındaki ... Bu da, Atatürk'ün üretken, çalışkan, değerli bilim adamlarına verdiği önemi çok.

İsmet GİRİTLİ – Atatürk ve Halkçılık - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-Halk%C3%A7%C4%B1l%C4%B1k.pdf

ATATÜRK VE HALKÇILIK. LLC. Prof. Dr. İSMET GİRİTLİ. Atatürkçülük iki temele dayanır: Birincisi, Türklerin millet olarak ileri hamleleri başaracağına olan inan, ...

Cemal AVCI – Atatürk, Din ve Lâiklik - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemal-AVCI-Atat%C3%BCrk-Din-ve-L%C3%A2iklik.pdf

Atatürk tarafından ne için benimsendiğini, Atatürk'ün din ve lâiklik konu- ... ATATÜRK DİN VE LÂÍKLİK ... mar ediyor ve yönetimi din düşmanı gösteriyordu.

atatürk'ün sosyal ve kültürel politikaları - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAT%C3%9CRK-K%C3%9CLT%C3%9CR-D%C4%B0L-VE-TAR%C4%B0H-Y%C3%9CKSEK-KURUMU.pdf

milletine hedef gösteren Atatürk, bir yandan bu hedefe toplumu yak- laştırmaya çalışırken, bir yandan ... Türkler tarih boyunca son derece sağlam, derin ve yaygın bir kültüre sahip ... Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi'nin Kurul- ... te bölümlere de yer verilmiş, patatesin faydaları, Süveyş Kanalı, dağlar ...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BCm-Eser1.pdf

hayat hikâyesini, Yeni Türkiye‟nin kronolojik oluĢum çizgileri içinde, objektif olarak ... Askerî rüĢtiyede Mustafa Kemal‟i etkileyen önemli bir olay da annesinin ... Acaba bu olayların Mustafa Kemal‟in biyografi bakımından etkisi ne olmuĢtur?

Rahmi DOĞANAY – Atatürk'ün Askerî ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Rahmi-DO%C4%9EANAY-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Asker%C3%AE-Ya%C5%9Fam%C4%B1nda-Suriye-G%C3%BCnleri.pdf

görevlendirildiğini bildirir. Geleceğinin burada vereceği hizmetlere ve iyi haline bağlı olduğunu bildirir. Bkz. H.C. Armstrong, Bozkurt, İstanbul 1996, s. 11-12.

Fethî TEVETOĞLU – Atatürk'le Okyar'ın ... - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Feth%C3%AE-TEVETO%C4%9ELU-Atat%C3%BCrk%E2%80%99le-Okyar%E2%80%99%C4%B1n-%C3%87%C4%B1kard%C4%B1klar%C4%B1-Gazete-Minber.pdf

Ali Fethi Okyar, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından bu yana daima beraber ... ya Gökalp'ın (Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muasırlaşmak) adlı eserini konu.

basında atatürk orman çiftliği - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Mustafa-K%C4%B1l%C4%B1n%C3%A7.pdf

Bira Fabrikası, Pastörize Süt Fabrikası ve Yoğurt İmalathanesi, Demir Eşya ve Pulluk Fabrikası ... Biradaki ticaret artışındaki etkenlerden biri de İstanbul'daki Bomonti bira fabrikasının devre dışı ... Bu olaydan sonra Dahiliye Vekili. Şükrü Kaya ...

Atatürk'ün Tarih Anlayışı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Zefer-G%C3%96LEN-Atat%C3%BCrk%C3%BCn-Tarih-Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf

Anahtar Kelimeler. Atatürk, Türk Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Türk Tarih Tezi, Evrensel. Tarih. ... Türk Tarihinin Ana Hatları-Methal Kismi-, An- kara 1931, s.69-70.

Atatürk ve Türk Kadını - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/T%C3%BClin-%C4%B0%C3%87L%C4%B0-Atat%C3%BCrk-ve-T%C3%BCrk-Kad%C4%B1n%C4%B1.pdf

Bu kahraman kadınlardan biri olan Kara Fatma (Fatma Seher) Erzu- rumlu Yusuf ... Türk kadını heykeli gelecek nesillere Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'nda-.

atatürk'ün erzurum'daki evi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/002-G%C3%BCltekin-Kamil-Birlik.pdf

Mazhar Müfit Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Kadar Atatürk'le Beraber, Türk Tarih Kuru- mu Yayınları, Ankara,1997, s. 97. 3 Nuyan Yiğit, Atatürk'le Otuz Yıl İbrahim ...

Atatürk ve Yabancı Sermaye - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/67-68-69.-Say%C4%B1lar-Makaleler-383-398.pdf

Anahtar Kelimeler: Atatürk, yabancı sermaye,Türkiye İktisat Kongre- si, Chester Projesi. ATATÜRK AND ... kası'nı kurdu. Türk Parasının Kıymetini ... olarak yapılan işler ve kurulan fabrikalar, bankalar ve araştırma geliştirme kuruluşları hep aynı ...

Ulusal Egemenlik ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/%C4%B0smet-G%C4%B0R%C4%B0TL%C4%B0-Ulusal-Egemenlik-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Türkiye'de de daha çok Millî Egemen- lik doktrini kabul edilmekle birlikte, Halk Egemenliği Teorisi'nin de bazı unsurları uygulanmaktadır. Oy kullanmanın bir hak ...

atatürk'ün adana ziyaretleri - Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Erdem-%C3%87ANAK-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Adana-Ziyaretleri.pdf

İstanbul Hükümeti üzerindeki baskılarını artırmalarına neden olmuştur. Hat- ... Eşref (Ünaydın), Cevat Abbas (Gürer), Salih (Bozok), Başyaver Rusuhi (Savaşçı), ... Adana'ya Vâsıl Oldu”, Cumhuriyet, 19 İkinciteşrin 1937; “Atatürk Çukurova'nın ...

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Cemil-%C3%96ZG%C3%9CL-Atat%C3%BCrk%E2%80%99%C3%BCn-Ankara%E2%80%99ya-Geli%C5%9Fi.pdf

Erzurum Kongresi'nde dokuz kişilik bir Temsil Heyeti seçilmişti. He- yet'in asıl görevi Kongre adına gereğinde gerekli önlemleri almaktı. Heyet-i. Temsiliye gerçekte ...

Bilim, Din ve Atatürk - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Ramazan-BOYACIO%C4%9ELU-Bilim-Din-ve-Atat%C3%BCrk.pdf

Eflah ve el-Bitruci (ö. XII. yy); simya alanında, Cabir b. Hayyam, şair. Ebu'l-Atahiyye, el-Biruni, (ö. 1048); botanik ve zooloji alanında, Ebu. Hanife ed-Dineveri (ö.

Atatürk ve Ekonomi - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/B%C3%BClent-D%C3%82VER-Atat%C3%BCrk-ve-Ekonomi.pdf

MİLLÎ EKONOMİ POLİTİKASI, TARIMA VE KÖYLÜYE. ÖNCELİK TANINMASI. Yeni devletin milli ekonomi politikasının temel ilkelerini Ata- türk şöyle özetliyordu: ...

atatürk'ün - Atatürk Araştırma Merkezi

https://atam.gov.tr/wp-content/uploads/S%C3%96YLEV-ORJ%C4%B0NAL.pdf

Sözlerin Zabıttan Çıkarılması Hakkındaki Takriri Münasebetiyle . ... Bu tatbikat bu anda gözümüzün önünde hazin bir surette cereyan ediyor. ... duran askerlerimize silâhlarını çevirmekten utanmadıkları halde yine Meclisi âliniz bunların ... ileride olmak üzere Gündüzbey, Metris, Akpınar ve Karaağaç hattına kadar ilerledi ki bu ...

Atatürk Araştırma Merkezi

https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KONGRE-PROGRAMI-2.pdf

12 Kas 2019 ... Şaduman HALICI. Yüzellilik Yeşilizâde Aziz Nuri'nin Yunan Kralı'na. Sunduğu “Layiha” ve Sürgün Yılları / The Bill. Presented by Yeşilizâde ...

aamd 1 - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/64-65-66.-Say%C4%B1lar-Makaleler-15-90.pdf

Osmanlı Devleti'nin ilk sürekli diplomatik temsilcilikleri (mukim elçi- likler) Almanya ... gibi kurumlar üzerinde durulduğu halde, ikinci bölümde ise elçi, büyükel-.

27. Sayı - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/27.-Say%C4%B1.pdf

temiş, Mustafa Kemal'in İsmet Paşa'yı desteklemesi ve görüşmelerin başlamasını ... Bey'in, Gire- sun Gönüllü Alayı Kumandanı Osman Ağa (Topal Osman) tarafından öl- ... 10 Ağustos, 1920'de imzalanan ve Türkiye için bir "Ölüm Belgesi" ni-.

80. Yılında - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAM_HATAY_SEMPOZYUMU_KITAPCIK.pdf

6 Nis 2019 ... Prof. Dr. Jale ÖZTÜRK (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / University). Prof. Dr. Kemal ... Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi / Technical University). Prof. Dr. Mehmet ... Prof. Dr. Bünyamin KOCAOĞLU.

79. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/79.-SAYI.pdf

Dr. Mustafa YILMAZ. Prof. ... 12 Cezmi Eraslan-Kenan Olgun, Osmanlı Devleti'nde Meşrutiyet ve ... şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr insanlardan değiliz.

74. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/74.-SAYI.pdf

le son on yılda kolu kanadı budana, budana Anadolu'ya doğru sıkış- tırılmış, ve gövde ... elli yedi hane, bir mescit ve bir sübyan mektebinin yıkılmış bulundu-.

96. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/ATAM-DERG%C4%B0S%C4%B0-96-SAYI.pdf

men aşiretlerinin yanı sıra Millilerle ilgisi bulunmayan Kürt kabileleri de vardı. Karacadağ'da ... olarak bulunduğu Diyarbakır telgrafhanesi, bütün Hindistan, Çin ve Avustralya gibi ülkelerle ... Tümen İdris cephe kesiminde (Hacur-Va'zât), 39.

CĠLT I - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/KURULU%C5%9EUNDAN-90.-YILINA-T.C.-C.-I1.pdf

AKYOL, Taha, 2009, http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetay&ArticleID= 1157099&AuthorID=62&Date=02.11.2009 [19.05.2013]. Anız Adam ...

80. SAYI - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/80.-SAYI.pdf

5 Karaalemdar zâde Mustafa Efendi; Toplam: 695 Lira. 22 Mayıs 1338, Kırım açlarına muavenete iane veren zevat. 69500 geçen haftaki yekun. 5000 Cerit zâde ...