MÜŞTERİ ENTEGRASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ...

Anahtar Kelimeler: Müşteri Entegrasyonu, Müşteri Entegrasyon Tipleri, Müşteri ... (1993) 'müşterinin sesi', Paustian (2001), Dahan ve Hauser (2002), 'sanal ...

MÜŞTERİ ENTEGRASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ...- İlgili Belgeler

MÜŞTERİ ENTEGRASYONUN İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/334632

Anahtar Kelimeler: Müşteri Entegrasyonu, Müşteri Entegrasyon Tipleri, Müşteri ... (1993) 'müşterinin sesi', Paustian (2001), Dahan ve Hauser (2002), 'sanal ...

rekabetçi yöntemlerin işletme performansı üzerine etkisi

http://pazarlama.org.tr/dergi/yonetim/icerik/makaleler/29-published.pdf

Rekabetçi yöntemler, işletme performansı üzerinde etkili olan unsurlar arasında son dönemde dikkate değer ... articles/hoffman04-2000.pdf 01/06/2010 ... Ülgen, Hayri ve S.Kadri Mirze, (2004), İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınla-.

internet bankacılığı uygulamaları ve işletme performansı üzerine ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9632/217334.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu açıdan değerlendirildiğinde ise DenizBank Şube Dışı Bankacılık bölümünün ... esnek/basiretli bankacılık yapısını gerçekleştirmek ve Avusturya Viyana'da.

yenilikçilik, tedarikçi katılımı ve işletme performansı üzerine değer ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6891/249972.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dördüncü bölümünde ise TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayiciler Derneği) ... Tang (2006) ... veya üreticinin finansal performansına yarar sağladığını göstermektedir ( ... Chow, W.S., Madu, C.N., Kuei, C., Lu, M.H., Lin, C. ve Tseng, H. (2008),.

Müşteri İlişkileri Yönetiminin Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi ...

http://joiss.karabuk.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=205

Anahtar Kelimeler: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Sadakati, Bankacılık Sektörü. ... algılamalarının alt faktörlerinin neler olduğunu bulmaya çalışmak ve ...

PERAKENDECİLİKTE YENİLİK VE İŞLETME PERFORMANSI İzzet ...

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/5010/10190587.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Avrupa'da son 20-30 sene içerisinde dağıtım kanalında hipermarketler, zincir marketler gibi ... İnternet, kiosks, ATM, çağrı merkezleri, doğrudan ... bülten benzeri basılı yayın (insert) kuponları kesip saklamalarına gerek kılmadan sistemden ...

işletmelerde dış kaynaklardan yararlanma ve işletme performansı ...

http://dspace.balikesir.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12462/1949/%C3%96zg%C3%BCr_Y%C4%B1lmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

edilen sonuçlar topluca verilerek, işletme performansının artırılması için dış kaynaklardan ne ... “insan kaynakları” ve “pazarlama” işlevlerinin dış kaynaklardan yararlanmaya ... Bu geçiş olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilmektedir. Olumlu ... başarısızlıktan doğabilecek zayıflık ve rekabet gücünü yitirme derecesi nedir?

FAALİYETE DAYALI YÖNETİMİN İŞLETME PERFORMANSI ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/675491

37.316.029 litre rakı ve 10.161.578 litre votka üretilmiştir (Tütün ve Alkol. Dairesi Başkanlığı ... fiyatları el yakıyor”, tarihsiz). Rakı satışlarının %80'ini 35 cl ve 70 cl'lik ... Türkiye'de tüketilen rakı miktarı 2004-2014 (dahil) yılları arasında 40.

İşletmelerin Yeşil Yönetim Algılarının İşletme Performansı ...

https://www.isarder.org/2018/vol.10_issue.4_article34_full_text.pdf

171216001 numaralı “Konya'da Faaliyet Gösteren İşletmelerin Yeşil Yönetim Uygulamaları ... Management System (SGMS) - An Integrated Approach Towards ...

işletme performansı ölçme modellerinin karşılaştırılması - Journal of ...

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2012/05/No11_Vol3_12_demir_taskin.pdf

çalışmada başlıca işletme performansı ölçme modelleri arasında yer alan Kuantum performans ... kuruluşu etkileyen kişi, grup yada kurumlardır. Performans ...

Güçlendirme ile Nicel İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Örgüte ...

http://isarder.org/isardercom/2014vol6issue1/vol.6_issue.1_article018.full.text.pdf

[email protected] Özet. Bu çalışmanın amacı güçlendirme ve işletmelerin nicel performansı arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkide örgüte duyulan güven ve ...

191 MÜŞTERİ ODAKLI WEB SİTELERİNİN İŞLETME PAZARLAMA ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50301

Bu sonuçlardan da görülebileceği gibi web siteleri ağırlıklı olarak firma ve ürün/hizmet tanıtımı, müşterilerle iletişim kurmak amaçlı kullanılmaktadır.

3-müşteri odaklı web sitelerinin işletme pazarlama kararlarına ve ...

https://personel.omu.edu.tr/docs/ders_dokumanlari/9275_46143_1390.pdf

Modern teknolojinin bir ürünü olan web siteleri bu karşılıklı iletişimi sayesinde interaktifliği sağlayan bir araçtır. İşletmelerin sadece internet sitesi dizayn etmeleri.

müşteri şikâyetleri yönetimi - Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme ...

http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/download/320/244

müşteri memnuniyetini sağlayan unsurlar incelendikten sonra; şikâyet faktörleri, süreci, amaçları, araçları ve ... kötüleşerek yok olmaya mahkûm olacaktır. ... Memnuniyet için müşteriyi anlamak ve müşteri isteklerini önceden tahmin etmek için.

Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253885

gösteren 39 perakende firmasının toplamda 174 çalışanı üzerinde anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. ... Sosyal bilimciler ve özellikle insan kaynakları uzmanları, ... (2009: 1144) de katılımcı ... BMC Health Services Research, 15(1): 363.

kktc yükseköğretim sektörünün performansı üzerine bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/211800

Gönderim 21 Temmuz 2015 – Kabul 7 August 2015 ... Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi bu grup içinde yer alan ... Tahmini eğitim ücretleri. 10.094.

Ruminantlarda Verim Performansı Üzerine Etkili Yem Katkı ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/33968

Bu yem katkı maddelerinin ruminant beslemede tercih edilmesinin nedenlerinden biri de antibiyotik, hormon ve hormon benzeri maddelerin hayvanların ...

psikolojik güçlendirme boyutlarının iş performansı üzerine ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/670-1469022932.pdf

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık, İş Performansı, ... üzerinde ve Çöl'ün (2008) kamuda görev yapan akademisyenler üzerinde yaptığı ... testi yapılmış ve test sonucunda üç ölçeğin de alt boyutlarıyla beraber iç ...

Sıra No Müşteri No Müşteri Adı Müşteri Tipi Zamanaşımı ... - Ata Online

https://cdn.ataonline.com.tr/aol/contentfiles/2020_Zamanasimi_listesi.pdf

220158 ALİ SENCER KARASOY. Bireysel. 11/05/2020. 989. 220191 RAMAZAN KARAKUŞ. Bireysel. 14/12/2020. 990. 220214 FATMA SEVİL DÜÇ. Bireysel.

Türkiye'nin 1990-2015 DöneminDeki ekonomik Performansı üzerine ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/315997

Bir, Türkiye ekonomisinin büyüme performansı 1990-1998, 2002- ... Ekonomik performansı etkileyen yerel gelişmeler ise kurumsal faktörler ve sağlam ekonomi ...

veteriner hekimliği kliniklerinin ticari performansı üzerine etkili bazı ...

http://veteriner.fusabil.org/pdf.php3?id=367

Yönetmelikte muayenehane veya poliklinik ruhsatı olan veteriner hekimlerin, bakanlıkça belirtilen esaslar doğrultusunda ilâç bulundurma ve satma ruhsatı alma.

deneyimsel pazarlama ve müşteri memnuniyeti üzerine etkisi

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/2253/74126.pdf?sequence=1&isAllowed=y

20 Tem 2017 ... Yöntem olarak yüz yüze anket yöntemiyle veriler elde edilmiş olup bulgular kısmında analiz edilmiştir. ... -BKSF (BurgerKing Kişisel ve Sosyal Fayda) ... Başka bir söylem ile deneyimsel pazarlama tüketici deneyimi yönetimine ...

ilişkisel pazarlamanın müşteri sadakati üzerindeki etkileri üzerine ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi41_pdf/6iksisat_kamu_isletme/ozgen_pelin_gunessimsek.pdf

Keywords: Relationship Marketing, Customer Loyalty, Retailing. 1. Giriş. Günümüzde pazar koşulları rekabetin artmasına ve teknolojik gelişmelere de bağlı olarak ...

Biatlon Sporcularında Atış Performansı ve Denge Performansı ...

http://www.futurevisionsjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=10

sprint deneme yarışı isabetlilik oranlarına göre ise atış yüzde değerleri belirlendi. ... Biatlon atışı incelendiğinde, postürel denge ve hızlı uygulama teknikleri ...

İşGÖREN (İç MÜŞTERİ) VE MÜŞTERİ (DIŞ MÜŞTERİ) TATMİNİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/29992

Yönetimi'nin (TKY) tanımlarından birisi de, çalışan ve müşteri memnuniyeti yaratılabilmesi, toplam olumlu etkileşimin sağlanabilmesi ve iş sonuçlarında.

türk işletme tarihi üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/507352

sanayii gibi büyük sermaye isteyen yatırım konuları ile özel kesim ilgilenmeye ... dördüncü dönemini oluşturan uluslararası işletmecilik anlayışının özellikleri ...

işletme performansının ölçümü üzerine bankacılık sektöründe bir ...

http://iibf.erciyes.edu.tr/dergi/sayi36/011_s-yildiz.pdf

İşletme performansı subjektif ve objektif olmak üzere iki yönteme göre ölçülmektedir. ... Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 36, ...

Sanal Yönetimin İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi

http://embk.mmoizmir.org/wp-content/uploads/2016/04/embk2002-020.pdf

Böylece sanal organizasyonlar, geleneksel örgüt ve fiziki konum engellerini ortadan kaldırarak, tüm kürenin yararına yeni mal ve hizmetler üretip dağıtımını ...

işletme talep tahmini üzerine literatür araştırması - Ulakbilge

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1488891420.pdf

Şirketler için kritik olan talebi tahmin etmek için kullanılan birçok yöntem vardır. Bu çalışmada, talep tahmin yöntemleri açıklanmış ve literatür taraması yapılmıştır.

müşteri için değer yaratma, müşteri sadakati oluşum süreci ve şirket ...

http://193.255.140.18/Tez/0072204/METIN.pdf

Dış müşteri, bir mal veya hizmetin nasıl, hangi süreç içinde, kim tarafından ve hangi araçlarla yapıldığından çok; kendisine ... Rahatlık-uygunluk, kişi için açılış saati, ürünlerin seçimi, park etme, ... harcama yapılabileceği hesaplanır. 2. Müşteri ...

Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati İlişkisi - Marmara Üniversitesi

http://dosya.marmara.edu.tr/ikf/iib-dergi/2007-1/285-292-MUSTERI-TATMINI.pdf

belirtilir(ACUNER-KESKİN, 2000, s.31). Müşteri tatmini ne ... ACUNER, Taner, KESKİN, H. Dilara, “Toplam Kalite Yönetiminde Pazarlamanın Yeri”. Pazarlama ...

Müşteri İlişkileri Yönetimi Kapsamında Gizli Müşteri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/267874

„‟Meçhul müşteri‟‟ ve „‟gölge müşteri‟‟ gibi isimlerle de bilinen gizli müşteri uygulamaları, firmaların aynı çatı altında olmayan birimlerinin (şube, bayi vb.); ...

bankacılıkta müşteri ilişkileri yönetiminin müşteri ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/b7e2/c0f0543f9723cf17a23a49148e1af0de8ba5.pdf

... yüksek lisans tezinden uyarlanmıştır. 2 Yüksek Lisans, Karabük Üniversitesi SBE, [email protected] ... Şeker Bank. 3. 0,4. Albaraka Türk. 3. 0,4. TOPLAM.

müşteri duyguları ile müşteri memnuniyeti, sadakati ve satın alma ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi50_pdf/6iksisat_kamu_isletme/karakaya_ertugrul.pdf

memnuniyeti, sadakati ve satın alma sonrası kolaylıkla pozitif yönde ilişkili olduğu ... anlamak için daha derinlikli araştırmalar yapılması gerekmektedir. ... duyguların sorulması, vücut duruşu ve yüz ifadesinin incelenmesi, psikolojik tepkilerin gözlenmesi ve ... gözlem gibi yöntemlere başvurmaktadır (Cohen ve Charles, 1991).

sosyal medya pazarlama faaliyetlerinin müşteri varlığı ve müşteri ...

http://ijmeb.org/index.php/zkesbe/article/download/1682/911

süreçte ortaya çıkan dijital pazarlama olgusu da pazarlamayı dönüştüren bir süreç olarak ... başarılı sosyal medya stratejileri geliştirilebilmeleri ve uzun vadeli planlar ... Örnek olarak yüksek marka varlığı seviyelerinin daha yüksek tüketici ...