Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü BİR ...

“Terastaki Havlu” öykü-şiirinde, “doğallaştırma” ya da “kanıksatma” diye niteleyebileceğimiz bir gizli söylem içinden, şiirin kişilerinden birine “İlk kez bir.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü BİR ...- İlgili Belgeler

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü BİR ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002029.pdf

“Terastaki Havlu” öykü-şiirinde, “doğallaştırma” ya da “kanıksatma” diye niteleyebileceğimiz bir gizli söylem içinden, şiirin kişilerinden birine “İlk kez bir.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ECE ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002036.pdf

A. Tarih Nedir? Tarih nedir, sorusunu yanıtlayabilmek için tarihin nesnesi nedir, ... Oysa Koçak'ın bu alıntıyı yaptığı “Ölümün Arkasından Konuşmak” (Yort Savul.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002529.pdf

Bu tezi okuduğumu, kapsam ve nitelik bakımından Türk Edebiyatında Master ... Kütüphanesi, Revan Kitaplığı'nında bulunan bu esere 1582 şenliği ile ilgili ... Kur'ân-ı Kerîm, Mîr Ali tarafından hatlanmış, bazı yerleri resimli bir cönk ve bir Nizâmî ... betimlerken, kahve, kahve yapımı ve kahvehane kültürüyle ilişkili sözcükleri ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü UZUN ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002729.pdf

Uzun Sürmüş Bir Günün Akşamı, iki ana bölümden oluşmaktadır. Yapıtla aynı adı taşıyan birinci bölümde, “Ada” ve “Tepe” başlıklı iki alt bölüm, “Dutlar” başlıklı ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü HALİT ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002086.pdf

Dördüncü bölümde ise Halit Ziya'nın “ilk dönem romanları” olarak adlandırılan Nemide, Bir Ölünün Defteri ve Ferdi ve Şürekâsı, romantik aşkın yaşam kalitesi ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü AHMET ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003141.pdf

belirlemiştir. Demiralp bu bağlamda Tanpınar'ın, Yahya Kemal hakkında yazdıkları ... 1949 yılında yazdığı “Âvize Gibi Renk ve Işık Dolu Şiir” başlıklı yazısında.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ŞEYHİ'NİN ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002061.pdf

zemin üzerinde, Hüsrev, Şirin ve Ferhat üçgenindeki aşk ilişkilerini konu edinir. ... Onun Şirin'e duyduğu karşılıksız aşk, yoğun bir duygusallık içinde mesnevînin içine ... Şirin'e ulaşmak için çalışıyor gibi gösterse de, aslında bu yolla Ferhat, Şirin'i daha da ... bu işi, Ferhat'tan tamamen kurtulma arzusuyla istemiştir. Ancak, aşk ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ... - CORE

https://core.ac.uk/download/pdf/52926391.pdf

ettiğini belirten Uşaklıgil (141), son iki romanı olan Kırık Hayatlar ve Nesl-i Ahir'de ... Üçüncü bölümde, Aşk-ı Memnu, tüm karakterlerin yaşamlarının gelişimleri ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü ANLATI ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002022.pdf

Anahtar sözcükler: Anlatı bilimi, roman, sinema, Anayurt Oteli ... modern techniques of narrative, is appropriate for visualisation as film. Moreover, ... gücü yitirilmektedir. ... açısına ve görsel öğelere daha fazla yer verilerek “sinema teknikleri” kullanılmaya ... 1981'de iki masaldan oluşan Ekmek Elden Süt Memeden adlı.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü CEMİL ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001679.pdf

CEMİL KAVUKÇU ÖYKÜCÜLÜĞÜNDE KENT, TAŞRA VE MODERNLİK. HİVREN DEMİR ... sözünü ettiğimiz “giz”ini sağlamak için belirlediği açıktır. Onun, kısa ... Sözlü edebiyat kavramı içine giren söz yaratmaları (ninniler, türküler, atasözleri ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü NAHĐT ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003722.pdf

gelirken uzaktan Nahit Sırrı / Sanırım pantolonlu ceketli bir kız gelir!” (Özgül, “Bir ... kadının boynuna sarılıp ağlaması üzerine aklından geçirdikleri, kendisini ne kadar ... için yaşam -bir bakıma- çirkinlikler toplamıdır, ister toplumsal açıdan, isterse bireysel ... rengine uygun kurdelelerle sımsıkı bağlayarak çenenin altındaki ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LATİFE ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002312.pdf

söyleşisinde köyden kente göç etmenin kendisi için travmatik bir deneyim ... hâkim olduğu bu yapıtlar, Tekin'in Aşk İşaretleri ile başlayan içe dönüş ve farklı bir ... “imajinasyon güç”lerine aşırı güvenen, uzaylıların varlığından hiçbir şüpheleri.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LEYLÂ ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002527.pdf

Türk Edebiyatı Disiplininde Yüksek Lisans Derecesi Kazanma ... Leylâ Erbil'in romanlarında cinsellik konusunun temel bir sorunsal olduğu, ısrarlı ve kendi ... vurmak şöyle dursun, hançer elde havayı delik deşik eden oğlana bir göz atıp, ... yaşadıkları toplumun yerleşik ahlâk değerleri ve din baskıları, bu kızların şairlik ve.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TOMRİS ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001681.pdf

Füsun Akatlı'nın vurguladığı gibi, bu günlükleri okurken “önemli olan, Tomris Uyar'la bir noktada anlaşmamız değil. Bir yaşama kültürü, bir düşünme tutumu, bir ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü PARGALI ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002528.pdf

anılan İbrahim Paşa, kölelikten gelmiş ve Kanûnî Sultan Süleyman'ın güvenini kazanarak ... sevgili “hâmim” Dr. Mehmet Kalpaklı'ya emekleri için şükran borçluyum. ... gözüne girerek, Ayas Paşa, Kasım Paşa ve Mustafa Paşa'dan da, yüklü bir.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü SEVGİ ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002024.pdf

Genel olarak üzerinde durduğu nokta, Sevgi Soysal'ın yapıtlarında toplumsal konuların giderek ağırlık kazanmış olduğu ve bunun Şafak'la zirveye ulaştığıdır.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü HALİDE ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0001676.pdf

ÖZET. Kendisinden önceki Fatma Aliye Hanım ve Emine Semiye Hanım gibi kadın yazarların varlığına ... Bu tezde Halide Edib-Adıvar'ın feminist yazınla ilişkisi irdelenmiş, ... Annesi, Kalp Ağrısı gibi diğer romanlarındaki çizgisi de göz önünde.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TIFLÎ ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002823.pdf

Görüleceği gibi, bu hikâyeler grubunun geçirmiş olduğu tarihsel süreç, Tıflî ... karşımıza çıkan erkek-erkek ve erkek-kadın ilişkileri, kadınlara biçilen roller ve ... Abdi'ye Mesnevî'den bölümler de okuyarak çocuğu bunların elinden kurtarır. ... Bektaş, diğer yandan da çelebi ve Kara Mustafa arasında yaşanan sevişme sahneleri, ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü OKTAY ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002818.pdf

Doyuran Şair Oktay Rifat” başlıklı yazısında, Rifat'ın 1969 yılında yayımlanan ... gündeme getirecektir: “Döngü” başlıklı şiirin “Döner, döner ortasında Güneş Anı”.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRKİYE ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002311.pdf

Mircea Eliade'nin, bu sözleri belli bir kültür için değil, masalın yaşatıldığı bütün kültürler için geçerli görünmektedir. Türkiye masallarında Şamanizm izlerini ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü PERİDE ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002037.pdf

Pulchérie Fransız Kız Lisesi'nde okumuştur (Tanzimat'tan Günümüze 685). Necmi ... romanlarındaki kadın karakterler söz konusu olduğunda başlı başına bir sorun hâline geldiğini ... Mehmed onun iniltilerini dinliyor, karanlıkta gülümsüyordu.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü FÜRUZAN ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003251.pdf

Bizim Rumeli (Balkan Yolcusu) (1994) adlı gezi kitapları bulunmaktadır. ... bir çocuk kitabı ve Lodoslar Kenti adını taşıyan bir de şiir kitabı bulunmaktadır. ... başlıklı yazısında Füruzan'ın birçok öyküsünü tek tek ele alarak bir özet yapar ve onun.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü PEYAMİ ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002023.pdf

PEYAMİ SAFA'NIN YALNIZIZ ROMANINDA RUH ve BEDEN SORUNSALI. KEREM GÜN ... Eğer yazarın sözlerine Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ve Yalnızız'ı da ... karşılaştırıldığı romanda Türk aydınının kimlik arayışları yine bir kızın aşk.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü YAŞAR ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0002275.pdf

Al Gözüm Seyreyle Salih'in bu çalışma kapsamı dışında tutulmasının nedeni, bu romanda, İstanbul kentinin karakterlerin yaşam alanı algısı açısından dolaylı bir ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü LEHCETÜ ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/187524.pdf

Örneğin, üçüncü baskıdaki “Lâle: Terbiye görmemiş güzel bir ... Ayrıca argoda “kaz”,. “aptal ... Bu anlamda, “lâle” sözcüğü âşığı ağlatan, onu yaralayan.

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRK ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006326.pdf

Bilkent Üniversitesi, Ankara. Mayıs 2009 ... “Türk Şiirinde Taşra: 1859-1959”, Türk şiiri tarihinde taşra olgusunun geçirdiği ... anarak ifşa etme düşüncesi yoktur.

tc aksaray üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal bilimler ve ...

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/6417/ozlek-gulendam-2019.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkçe Adı : Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Somut Olmayan Kültürel Miras. Öğretimine ... Sorusuna Verdikleri Cevaplara Yönelik Elde Edilen ... Sosyal bilgiler 5.sınıf (Anadol yayıncılık, 2018) ders kitabı SOKM ögeleri açısından ... 5. Doğa ve Evren ile İlgili Bilgi ve Uygulamalar (Tanrı, Melek, Kıyamet Günü, Halk Baytarlığı). 2.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ... - Bilkent Üniversitesi

https://w3.bilkent.edu.tr/web/adaybilgi/brosur/uluslararasi_iliskiler.pdf

hakları, küresel terör, demokrasi ve siyasi ekonomi gibi güncel başlıklarda söz ... ilişkiler sahalarından veya iktisat, felsefe ve siyaset bilimi gibi farklı dallardan ...

ışık üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dijital bir terim olarak sosyal ...

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/1371/Deniz%20Deniz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Google Arama Motoruna 'Beğen, Paylaş, Kazan' Yazıldığında Çıkan. İlk 4 Arama ... Facebook'un 1,07 milyarı mobil olmak üzere 1,32 milyar aktif aylık kullanıcısı ... kavramlar etrafında şekilleniyor: sahte hesaplar, beğeni satın alma, hile, duygu.

tc istanbul kültür üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü youtube sosyal ...

https://openaccess.iku.edu.tr/bitstream/handle/11413/4465/Y%C4%B1lmaz%20G%C3%BCney%20%C3%87elik.pdf?sequence=1&isAllowed=y

95. 3.5.5. Sena Şener . ... Şekil 3.4 - Sena Şener ve Evrencan Gündüz - Back to Black ........................ 96 ... söylediği şarkıları yayınlamaya başlamıştır (Biletix).

tc ankara üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü sosyal çevre bilimleri ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/32023/TARIK.pdf

7 Nesrin Algan, “Environmental Security in the Aegean Sea”, Mustafa Aydın, Kostas ... 37 Rita Floyd, Security and the Environment, Securitization Theory and US ... Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Doğal Afet Taburu teşkil ... adet Trabzon Bölgesi; Güney Deniz Saha Komutanlığında 2 adet İzmir Bölgesi/1 adet Foça.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5027/Bo%C5%9Fanman%C4%B1n%20%C3%87ocuklar%C4%B1n%20Benlik%20Sayg%C4%B1s%C4%B1%20ve%20Sosyal%20Sorun%20%C3%87%C3%B6zme%20Becerilerine%20Etkisi%20Den

Çizelge 22: Çocukların Anne Meslek ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Durumu ...... 95 ... değerli bulması ve olumlu şekilde yargılamasıdır (Ekşi 1990, 167). ... Elliot, Timothy R., Elisabeth Sherwin, Stephen W. Harkins, ve Cheri Marmarosh.

i Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7962/10269242.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Korelasyonu, Bağımsız Örneklem t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi ve çoklu ... depresyon seviyor muyum acaba dediğim yönlerim var. ... “Alkol sevmiyorum.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türkçe ve sosyal ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1088/Zehra%20BULUT%20ATAK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

URL-4, (Karşılıklı Öğretim) https://sosyalciniz.files.wordpress.com/2019/03/6.sinif- · 6.c39cnc4b0te.pdf 01.06.2019 tarihinde erişilmiştir. URL-5, (Sokrat Semineri) ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ... - Kriminoloji

http://www.kriminoloji.com/234371.pdf

2 Eyl 2008 ... insanlara daha çok güvenlik vermek demektir. ... “gözcü/erkete/kollayıcı” denildiğini, olayın mağduruna ise “enayi” denildiğini ifade etmiştir.

i T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1101/%C3%96YK%C3%9C%20DEN%C4%B0Z%20TORUN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Haz 2019 ... Öykü Deniz TORUN ... iii. İTHAF. Sevgili annem Zeynep TORUN'a, babam Bülent TORUN'a ve kıymetli kardeşim Toprak Umut TORUN'a…