dinî ibadetlerle psikoterapi - DergiPark

7 Haz 2018 ... Bu soruya verilebilecek cevaplardan birisi. “dinî terapi” ... Psikolojik tedavi yöntemlerinin temeli “İnsan nedir, nasıl ve niçin dü- şünür ... birisi olan abdest, namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve tilavet secdesi yap- mak gibi bazı ...

dinî ibadetlerle psikoterapi - DergiPark- İlgili Belgeler

dinî ibadetlerle psikoterapi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495230

7 Haz 2018 ... Bu soruya verilebilecek cevaplardan birisi. “dinî terapi” ... Psikolojik tedavi yöntemlerinin temeli “İnsan nedir, nasıl ve niçin dü- şünür ... birisi olan abdest, namaz kılmak, Kâbe'yi tavaf etmek ve tilavet secdesi yap- mak gibi bazı ...

Dinî Danışmanlık: Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/494241

34 Merter, Dokuz Yüz Katlı İnsan, s. 404. 35 Ok, “Dinî Danışmanlık”, s. 43. 36 Haque, “Psychology and Religion”, s. 83. 37 Yalom, Din ve Psikiyatri, s. 44. 38 Yalom, ...

Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi* Tahir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396284

İnsan beyninde olan biteni (her iki ekol için de) kanıta dayalı ... Anahtar Kelimeler: Bilişsel-Davranışçı Terapi, Bütüncül Psikoterapi, Kaos Teorisi,. Öznelerarası ...

Psikoterapi Tarihi ve Bütüncül Psikoterapi* Tahir ÖZAKKAŞ** Özet ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396284

Tahir ÖZAKKAŞ. 5. Hayatı boyunca kuramını yenilemiş, değiştirmiş, dönüştürmüş ve kuramsal bilgilerini klinik tecrübesi ile harmanlayarak vakalar üzerinde ...

çocuğun dînî e un dînî e dînî eğ tm tm tmnde kullan nde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/827004

Ancak hadîs kitaplarında Hz. Peygamber'in hayatında tatbik etmediği ve edilme- ... ortaya çıkarmak için araştırma yapmak, senedlerini tetkik etmek anlamında ... uslanmayanı etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir” beyitinde de ifade ... Şâir ne güzel söylemiş: Nush ile uslanmayanı etmeli tekdir, Tekdir ile us-.

Dinamik Psikoterapi - Psikoterapi Enstitüsü

http://www.psikoterapi.com/kitapsayfalari/kitapkatalogu_web.pdf

Ruhsal Aygıt. Fiyatı: 20,00TL. ISBN: 978-975-7901-34-1. YAYIN NO: 17. Tahir Özakkaş. Gerçeğin dirilişine kapı hipnoz serisinin ikinci kitabı olan bu eserin ilk.

dinî inanç-dinî davranış ilişkisine sosyo-psikolojik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52583

imkânsız bulduğu inançları, iman konusu olurlar. 23 Ayrıca iman, inanmak ve tasdik etmek anlamındadır. Ehli sünnet kelamcıları da imanı bu anlamda kullanmış ...

Ailenin Dini Tutum ve Davranışlarının Çocuğun Dini ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/621357

miştir. Annenin ve babanın dini bağlılık düzeyi arttıkça, öğrencinin oruç tutmayı ... İlgili literatür incelenmiş ve Dilek ÜNAL'ın “Çocuğun Din ... Ertuğrul, Halit.

Dinî Terbiye, Dinî Tedris - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/257764

Nami, “Dinî Terbiye, Dinî Tedris”, Sebilürreşad, C.19, S. 479, 5 Mayıs 1337, s. 110- ... Binaenaleyh mekteplerde dinî tedrisatın çok malumat vermek suretiyle ...

Psikoloji Günleri: Psikoterapi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495899

26 Haz 2018 ... Uzman Klinik Psikolog Ayşegül Kalem “Terapistin Yolculuğu: Terapi ve Ötesi” başlıklı sunumuyla açılış konferansını gerçekleştirdi. Kalem ...

Psikoterapi ile Din Eğitiminin Buluşma Noktası - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/494241

yeni imkânlar sunmakta ve dinî danışmanlık her iki alanın buluşma noktası ... bir şeye mukayyet olmak demek iken, 'psiko' (psukhé) ruh ya da karakter demek-.

VAROLUŞÇU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE PSİKOTERAPİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/695317

Semra COŞGUN İLGAR**. ÖZ. Bu çalışmada varoluşçu psikolojik danışma ve ... hayranlık duyar ya da yerer. Ne var ki, bu Fransız entelektüelinin her şeye dair ...

Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/616011

Bu çalışmanın amacı; Rölatif Bütüncül Psikoterapi bağlamında geliştirilmiş olan Güvenli Bağlanma Odaklı. Çekirdek-Oluş ... Bunun sonucunda çocuğun içsel psişik temsillerinin ... ilişkilerin özünde güvenli bağlanmanın gücü vardır. Güvenli ...

Psikoterapi Süpervizyonunda Paralel Süreç: Bir Vaka ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554051

uçak korkusu şikâyetiyle başvurmuştur. Behzat Bey terapiye başlamadan önce sakinleştirici kullanarak uçağa binmiştir ve terapideki amacı bunu ilaç yardımı ...

Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/396304

analiz edilmesi ve rüya analizinin terapi sürecine katkılarını bir olgu örneği ile göstermek amaçlanmıştır ... Deniz Rüyası ve Diş Dökülme Rüyası Terapiden Önce.

Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/517236

Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve ... ://www.ssicentral.com/lisrel/techdocs/HowLargeCanaStandardizedCoefficientbe.pdf.

Sistemik Psikoterapi Temelli Grupla Psikolojik Danışma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/366583

Bir işi olsa tamam ama benim dersim var ve annem benim gitmemi istiyor. Anneme gitmeyeceğimi ve kardeşimin annesinin ben olmadığımı söyledim. Daha ...

ASBÜ Dini İlimler Fakültesi, dinî inanç ve ... - Ankara Sosyal Bilimler

https://www.asbu.edu.tr/sites/anasayfa.asbu.edu.tr/files/inline-files/1-asbu-dini-ilimler-fakultesi-katalog.pdf

Bu bağlamda İlahiyat/İslami İlimler/Dini İlimler Fakültelerinin amaçları geniş- letilmeli, dinî ve sosyal bilimleri kapsayan geniş bir perspektif sunulmalıdır.

üniversite öğrencilerinde aile içi dini aktiviteler dini tutum ve yaşam ...

https://openaccess.izu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12436/1418/%C3%9Cniversite%20%C3%B6%C4%9Frencilerinde%20aile%20i%C3%A7i%20dini%20aktiviteler%20dini%20tutum%20ve%20ya%C5%9Fam%20doyumu%20aras%C4%B1ndaki%20ili%C

bulmuştur. Ancak Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman'ın (2005) teknik öğretmenlerde ... ile test edilmiş, sadece ekonomik durumunu varlıklı olarak algılayanların yaşam doyumu ... Baysal, A. C.,Tekarslan, E., Şencan, H., ve Kılınç, T. (1989). Sosyal ...

ergenlerin dini inanç, şüphe ve dini tutumları üzerine bir ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2015/1607-1421760013.pdf

Anahtar kelimeler: Ergenlik, Kimlik Krizi, Dini İnanç, Dini Şüphe, Çatışma. ✵ ✵ ✵ ... duygusal ve gelişmiş şekli olup, inanç nesnesine karşı pozitif duygular içerir. Kayıklık ... Türkiye'nin ergen profili ile ilgili yapılan bir araştırmada, bir dine.

kırgızistan'da dini durum ve sovyet sonrası dini gelişmeyi besleyen ...

http://journals.manas.edu.kg/mjsr/archives/Y2016_V05_I03/438d5a25a6b06235d9b4e043cc90a7df.pdf

Müslümanların hacca gitmelerine izin verilmiştir. Bu dönemde hücre ... üniversitesi (Alato Üniversitesi), Süleymancı cemaatinin ise üç yetimhanesi ve 14 öğrenci.

Türkiye'nin Turistik Dini Mekânlarına Bir Örnek:“Süryani Dinî ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/907253

28 Ara 2019 ... Keldani Patrikliğinin merkezi, Diyarbakır olmuş ve bu merkezîlik, 1828 ... 2001:116; Yeşil, 2002:48-50; Albayrak, 2005:207-209; Öz, 2014:31; ...

Dinî Hükümlerin Kaynağı ve Dinî Metinlerin Anlaşılması ... - İSAM

http://www.isam.org.tr/documents/_dosyalar/_pdfler/haberler/dini_hukumlerin_kaynagi_ve_dini_metinlerin_anlasilmasi_konusundaki_cagdas_yaklasimlar_danistayi.pdf

19 Ara 2009 ... Oturum: Tarihselcilik Bağlamında Dinî Metinlerin Anlaşılması Sorunu. 1. Tebliğ: ... Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

LGBT BİREYLERDE DİNÎ İNANÇ, DİN ve TANRI TASAVVURU, DİNÎ ...

http://www.manevisosyalhizmet.com/wp-content/uploads/2014/12/lgbt_bireylerde_dini_inanc-libre.pdf

“ateist” ve “kararsız” olarak tanımlamıştır. Araştırma bulgularına göre, bireyler kimliklerini kabul ve onu açıklama sürecinde yaşadıkları sıkıntılar da dâhil ol-.

DİNÎ İNANÇ-DİNÎ DAVRANIŞ İLİŞKİSİNE SOSYO-PSİKOLOJİK ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52583

Çalışmanın başlangıcında ana kavramlar olan din, dinî inanç ve dinî davranış ... “Bir olasılığa inanmak” yahut “kesin olmayışın kesinliği” şeklinde ... İman belli bir sonucun iradi olarak, ısrarla kabul edilmesi anlamına gelir ve bu anlamda ... davranışları yapma ile dinde yapılması yasaklanan kötü davranışları terk etme konusu,.

dinî zihniyetimizin oluşumunda dînî tarikat ve cemaatlerin olumsuz iz ...

http://www.msaffets.com/wp-content/uploads/Dini-Zihniyet.pdf

Bu konuda Kur‟ân‟dan pek çok ayet sıralanabilir, örnek olarak bk., Bakara 2/44, ... R. Çakır‟ın, Ayet ve Slogan, Türkiye‟de İslâmî Oluşumlar, İstanbul (1993), ...

DİNÎ HÜKÜMLERİN KAYNAĞI ve DİNÎ METİNLERİN ANLAŞILMASI ...

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D192878%5C2010/2010_APAYDINHY.pdf

şatır' demek, en iyimser ifadeyle problemli bir önermedir. Çünkü buradaki te ... ki “ta'lîl”–“taabbüd” ayırımı, diğer bir ifadeyle “mâkul gerekçeli hüküm”,. “gerekçesi ...

dini araĩtırmalar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-full-file/25496

Adetli ve lohusa kadın ezan okunurken ezanı tekrar edemezken (Beĩer,. 1993:143.); ... Evlilikte kadının, bu sürecin öznesi mi yoksa nesnesi mi olacaJ ğı, ilmihallerde ... büyü, türbe ve yatır inancı baĩta olmak üzere farklı boyutlarıyla halk inanÁlaJ ... nüfus artıĩının desteklendiği yeni bir döneme girilir ve pronatalist eğilimleJ.

104 • DİNİ ARAşTIRMALAR - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52081

yazma bilmeyen, % 65 ilkokul mezunu, % 25 oranında da ilkokul sonrası ö÷renime devam ... dini bilgiler dersleri aracılı÷ıyla Türk toplumu ve Türk çocuklarının.

dini araştırmalar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/24084

(Hitit Üniv.), Prof. Dr. Hüsnü Ezber Bodur (Sütçü İmam Üniv.) ... Paçacı, rüya ve istiharenin dinî değerini analiz etmekte; Dr. Burhan Çonkor,. Mekkî surelerin ... Grebechev'e göre Kant “personalist” kategorileri sis- temleştirirken iki ... güneş merkezli evren modelini geliştirmesiyle başlayan bu değişim, Kepler'in gezegenlerin ...

Psikoterapi Kılavuzu

http://www.bkk-psychisch-gesund.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Versicherte/Broschueren/Wegweiser_Psychotherapie_tuerkisch.pdf

5. 1 Psikoterapi nedir? 6. 2 Psikoterapi hangi ruhsal sorunlarda yardımcı olabilir? 7. 3 Psikoterapiye ne zaman ihtiyaç duyulur? 8. 4 Psikoterapinin hangi türleri ...

stres ve dini inanç - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/160606

altında olduğumuz her an enerjimizi hem yıkıcı hem de yapıcı kullanma potansiyeline ... başarısızlık korkusu ile acı çeken insanlar stres altında ezilmektedir.31.

Dinî ve Felsefî Metinler - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/10259

Dinî ve Felsefî Metinler: Yirmibirinci Yüzyılda Yeniden Okuma, Anlama ve Algılama ... analizi temel alıp bilişsel alandaki eğitsel hedefler için Müslüman düşünme ...

BA Tl DÜŞÜNCESiNDE DİNI DIŞ LA YICILIK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/221215

Dini tekelcilik/dışlayıalık paradigması, dini çeşitlilik modellerin- den bir tanesidir. Ne var ki hem dini kapsayıcılık hem de dini çoğulculuk modeline kıyasla ...

LONDRA'DA TÜRKLERE AİT DİNİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/85790

dan dini aktiviteler (zikir törenleri, namaz kıldırma, çocuklara ve yetişkinlere ... 14 Şeyh Nazım Kıbrisi'nin hayatı, tasavvufi görüşleri ve Londra'daki faaliyetleri için ...

almanya'da türklere ait dini - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188699

yabancı insanların bir kimlik bunalımı geçirebileceği gerçeğidir. Almanya'da yaşayan ... Cemalettin Kaplan tarafından 1984 yılında Almanya'nın Köln kentinde ...