Burak BOYRAZ - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

kullandığı malzeme ve yöntem yanında toplumsal beğeni de etkilidir” (s.68). Bu anlamda ... Ayşe Gül Akalın'ın Troas. Synoikisis'i adlı ... Fernandez Arman'ın (1928-2005) Boşluk (1958) ve Doluluk (1960) sergileriyle ... parçaları, jilet, bıçak ve makas gibi materyallerden yararlandığı Book 4 (1962) adlı eser yakın dönemde ...

Burak BOYRAZ - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- İlgili Belgeler

Burak BOYRAZ - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/222405

kullandığı malzeme ve yöntem yanında toplumsal beğeni de etkilidir” (s.68). Bu anlamda ... Ayşe Gül Akalın'ın Troas. Synoikisis'i adlı ... Fernandez Arman'ın (1928-2005) Boşluk (1958) ve Doluluk (1960) sergileriyle ... parçaları, jilet, bıçak ve makas gibi materyallerden yararlandığı Book 4 (1962) adlı eser yakın dönemde ...

İsa'nın - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206358

senkretizmi niteliğinde olup “Sinagogla Kilise arasında bir köprü” olma iddiasında bulunan ... Yahve'nın kutsallığına iştirak etmiş olan kral kutsal hale geliyor ve bundan dolayı da ona dokunmak ... Şeytanın aracı olarak İsa'yı imtihan etmiştir.

Kur'an' - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92710

27Kökün bu anlamda kullanılıĢı, 17/Ġsrâ Sûresi 23. ayet zikredilerek " ... 32 2/Bakara 210; 6/Enâm 8, 58; 10/Yunus 11, 19, 47, 54; 11/Hûd 44, 110; 12/Yusuf 41; ... -tefsirlerde belirtildiği üzere- kinâye yoluyla ulaĢılmaktadır.57 Kinâye yoluyla.

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92767

“itobiad İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi yılda dört kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası bir dergidir. itobiad'da yayınlanan yazıların bilimsel ... her “Ģey” gibi itobiad da “yeni”lik iddiası taĢımaktadır. Ancak çoğu “yenilik”.

Aşk - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/373201

Elif Şafak “Aşk” romanını postmodern ilkeler doğrultusunda çoğulcu bir bakış açısı ... röportajlarla okuyucu kitlesini etkilemesinden, karakterlerin yazarın elinde.

Yemek ve Din - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/315432

16 Haz 2017 ... İslam dinine göre domuz eti yemek ve alkol tüketmek haram olarak kabul edildiği için bu ürünlerin tüketiminin dinsel inancın kirlenmesine neden ...

Urfa - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206355

Çünkü Yahudi Kutsal Kitabı'nda bulunan bazı hükümlerin uygulanabilmesi, Yahudilerin kutsal toprakları elde etmesine bağlıdır. Diğer bir ifade ile ‚kutsal ...

Belâğât - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92698

Arapça sayılardaki aded-madûd uyumuna göre “havass-i hams/سخم ساوح. Ģeklinde olması gerektiğini söyler. Ancak konuya farklı açıdan değerlendiren Sedâd ...

Davul - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/395410

27 Ara 2017 ... Türk Kültüründe Geçmişten Günümüze “Davul”. Serkan ÇELİK ... davulun eşlik ettiği çalgıya göre (zurna, klarnet, zambır) oluştuğu ifade edilmiştir. ... birleştiği yer, Ayancık, Sinop, Boyabat, Amasya, Kastamonu, Zonguldak gibi.

Kına - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206350

Kına yakma geleneği ve bu gelenek çerçevesinde kültürel bellekte yer etmiş ... bununıla od göynügine rukye ururlarıdı‛ (Yaylagül, 2010: 191) sözleriyle.

Ekinci - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/374865

Azerbaycan Edebiyatının Modernleşmesinde Hasan Bey Zerdabi'nin “Ekinçi” Gazetesinin ... Zerdabi'nin ikinci belirgin özelliği ise onun mücadele azmi olmuştur.

İşbölümü - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92777

ediyor, “toplumsal”, “manifaktür”, “fabrika içi”, “uluslararası” ve “doğal” iş bölümü gibi kavramlar kullanıyordu. Tek fark ise Marx‟ın tüm bu ifadeleri üretim, emek ...

itobiad - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206338

istedikleri yerden dolayı kendilerinin son derece ilerici olduklarına inanmış olmalıdırlar. ... Balosu'nda Mustafa Kemal'in daimi genelkurmay başkanı Fevzi Çakmak ... arasında Zeynep (Kalp Ağrısı, 1924), Mazlume (Zeyno'nun Oğlu, 1928) ile ... 30 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti Erkekler Devlet, Kadınlar Aile ...

Untitled - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/618320

MILCZANOWSKI, Şükrü MADEN, Tuğrul TEZCAN, Ömer Faruk HABERGETİREN, Ersin. MÜEZZİNOĞLU, Tetiana KUSHNAREVA, Ihor HURAK, Hayrettin ...

Alkış - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/323056

1 May 2017 ... Kazak Türklerinde Terbiye Edici Bir Unsur Olarak Alkış ve Batalar. “İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi”. “Journal of the Human and ...

Postyapısalcılık - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92874

Ancak yapısalcılık çalışmalarının objektif/nesnel bir bilim gibi görülme ihtimalini reddederek yapısalcılıktan ayrılır. Bu açıdan postyapısalcılık, öznelliği ve farklılığı ...

Son Havadis - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/458607

7 Nis 2018 ... Araştırma kapsamında Son Havadis Gazetesi'nde belirtilen dönem aralığında yayımlanan müzik makaleleri derlenmiş ve pek çok önemli müzik,.

GRATİS - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/354615

25 Eki 2017 ... erkek iken, 146 katılımcı bekar, 31 katılımcı ise evlidir. Katılımcıların ... Gratis ürünleri ile ilgili katılımcılara yöneltilen sorulara ilişkin bilgiler Tablo.

Sabbath - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/379874

6 Ara 2017 ... O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil ... kendisini bir saldırı karşısında koruması, yırtıcı hayvanları öldürmesi ve tehlikeyle ... Kur'an-ı Kerim'de ve Tefsirlerde Cumartesi Yasağı ve Mesh Hadisesi. İbranice ... Bu nedenle maddi olarak maymuna dönüşme bir.

Din Eğitimi - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/92671

konuya kısa bir girişin yapıldığı bu ansiklopedi maddesinde; iki farklı din eğitimi yaklaşımı ... “Terbiye” sözcüğü Arapçada olgunluğa doğru gelişim, “te'dib” ahlaki,.

Mehdilik - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/92804

Anahtar Kelimler: Mehdi, İzmirli İsmail Hakkı, Cemaleddin Afgani, İnanç, Değer. An Overview of ... bir kelimeden türediğini, bu anlamda ‚mehdî‛ kavramının, ‚Hz.

Galata - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/317457

kayıtlı olan ve “Galata semti puta (benzeyen) gümüş (tenli) güzellerle doludur; (orayı ... kalafatçılar. Meyhanecileri Rum, satıcıları Ermeni, ulufecileri Yahudi'dir”.

Mürüvvet - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92857

Anahtar Kelimler: Osmanlı Basını, Kadın Dergileri, Mürüvvet Gazetesi, Mürüvvet Dergisi, ... aile, iş, evlilik, moda gibi konuların işlendiği yazılarda, kadınların bu.

Pozitif Ayrımcılık - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92835

anlatılmak istenen; insanların ırk, renk, cinsiyet gibi farklı görüntüleri ... Divya Arya, ‚Hindistan üniversitelerinde 'kast intiharları'‛, erişim tarihi 23.10.2014,.

Sanal Su Ekonomisi1 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/92861

Bir suyun kaynağından başlayan yolculuğu sonrasında tekrar kaynağına dönmesi sürecine ‚Hidrolojik çember‛ denilmektedir. Hidrolojik çemberde yağmurun ...

[itobiad], 2018, 7 - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/604146

23 Ara 2018 ... İngiltere köklü idari ve siyasi gelenekleri bulunan bir ülkedir. İngiltere'nin yerel yönetim kuruluşlarına sahip olma geçmişi 1215 Magna Carta ( ...

Southwest, Ryanair v - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/370419

18 Kas 2017 ... düşük fiyat, yan ürün/hizmetler, özel ödüllü/indirimli kampanyalar olmuştur. Anahtar ... Internet as a distribution channel) adopt in their social media sharing. ... düzeyi artmış, bilet fiyatları düşmüş, yolcu sayısı artmış ve uçuş ağı ... yaptıkları çalışmada THY, Pegasus ve AnadoluJet'in sosyal medyada satış.

Adem GÜneş - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/222067

Adem GÜNEŞ. Yrd.Doç.Dr., Recep ... Adem GÜNEŞ. “İnsan ve ... göre zihinde neler olup bittiği bilinemez. ... Yapılandırmacılık kuramına bakıldığında, tek doğru, tek cevaplı, tek yönlü ... kavramlar arası bağlantılar yanlış kurgulanmış olabilir.

Tefsir Anlayışı - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/534020

âyet, kelime, harf sayısı ve havâssı gibi sûre ile ilgili ön bilgilere yer vermektedir. Diğer sûrelerden farklı olarak Yâsîn sûresinin 13-28. âyetleri Habîb-i.

birinci bölüm - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/394471

27 Ara 2017 ... 30 yabancı uyruklu öğrenci ile gerçekleştirilen mülakatlar ... Karabük Üniversitesi'ndeki yabancı uyruklu öğrencilerin %73'ü yurtta,. %27'si evde ...

Tabâtabâî in a Samp - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/206399

olmuştur. Daha sonraları Hz. Peygamber Ümmü Mektum'la karşılaştığında. “Kendisi ... uyar, müminlerden sana tabi olanlara merhamet kanatlarını indir”89 ile “Sana ... olması, ardından gelen “sen nereden bileceksin” ayetindeki “sen” ifadesiyle.

Tuĥfe-İ Şādį - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/374712

Anahtar Kelimeler: Klasik Osmanlı Türkçesi, Manzum Sözlük, Ebced Hesabı, Tuhfe-i Şādį,. Sözlük. A Traditional Verse Dictionary: Tuhfe-i Şādį. Abstract. Since ...

Hurşid Devran'ın - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/373196

söylemek mümkündür. Bu çalışmamızda, Uluğ Bey'in oğlu Abdülatif Mirza tarafından ... Emir Timur” (1996). Çeviri alanında da çalışmaları olan Hurşid Devran,.

Girişimcilik Eğilimi - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/226735

ilgili eğitim veren hemen her bölümde girişimcilik dersinin olduğu görülür. Bu da girişimciliğin ... girişimcilik faaliyeti başladığında neler olur (2) girişimciler neden.

1923 Yunanistan - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/tr/download/article-file/263609

Metin dâhilinde de ilgili dönemde Müslüman Türk ve Rum Ortodoks halklarını yeni bir sayfa ... saldırının “harp ilanı olmaksızın” şafak vaktinde binden fazla uçak eşliğinde yapıldığının altı çizilmiştir. ... Akademisyen Derya Uzun Aydın'ın ifadesiyle ... 2005), Avni Arbaş (1919-2003) ve Turgut Atalay (1918-2004) gibi isimlerin.

Attilâ İlhan'ın - İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

http://www.itobiad.com/en/download/article-file/374715

14 Ağu 2017 ... “tarz-ı kadim” şiiri, Attilâ İlhan'ın 1954 yılında yayımlanan ve ikinci şiir ... İLHAN'IN-ŞİİRLERİNDE-KLASİK-TÜRK-EDEBİYATININ-ETKİLERİ.pdf.