Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve ...

Ayşe ÖZÜNEL AYTEMİZ ... aileye, kişiye ait armalar mı olduğu belirsizdir.3. Ortaçağ ... kaybetmeye başlamış ve marka kullanma zorunluluğu da bu nedenle son bulmuştur.6. Bu durum ... tıraş bıçaklarının tümü “jilet” diye anılmaya başlanmıştır.

Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve ...- İlgili Belgeler

Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edicilik Kazanılması ve ...

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/getFile?fileId=5627E410-21F5-4EFF-8AF1-FDA1C6AED612

Ayşe ÖZÜNEL AYTEMİZ ... aileye, kişiye ait armalar mı olduğu belirsizdir.3. Ortaçağ ... kaybetmeye başlamış ve marka kullanma zorunluluğu da bu nedenle son bulmuştur.6. Bu durum ... tıraş bıçaklarının tümü “jilet” diye anılmaya başlanmıştır.

marka tescilinde ayırt edicilik, tanımlayıcılık ve yanıltıcılık ...

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/getFile?fileId=422E3D21-3917-4F81-A4DB-03B7EF9F02C7

en önemlileri, marka olarak tescili istenen işaretin ayırt edici olması, tanımlayıcı ve yanıltıcı olmamasıdır. ... marka olarak algılanamayacak işaretler, ilgili mal veya hizmet için tanımlayıcı olan işaretler ayırt ... markanın piyasa payı,. 238 Tekinalp ...

Duygusal Marka Deneyimi, Marka Ayırt Ediciliği, Marka Çekiciliği ve ...

https://isarder.org/2017/vol.9_issue.3_article22_full_text.pdf

derecesi, marka başarısı için önemli etkilere sahiptir. Örneğin, Gonzalez-Benito,. Martinez-Ruiz ve MollaDescals (2008) marka çekiciliği ile pazar payı arasındaki.

Uzaktan Eğitimde Çoktan Seçmeli Soruların Güçlük ve Ayırt Edicilik ...

http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2016023168

Nicel veriler için 905 soru üzerinde çalışılmış ve madde analizi raporlarından ... eksik köklü, ortak seçenekli, ortak köklü soru türlerinin soru ve test istatistiklerine.

Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin ... - AUAd

http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/327-published.pdf

13 Oca 2018 ... Anahtar Sözcükler: Madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği, soru türleri, uzaktan öğrenme. Abstract. Different ... Başka bir ifadeyle güçlük indeksi.

Farklı soru türlerinin güçlük ve ayırt edicilik düzeylerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/419520

Anahtar Sözcükler: Madde güçlüğü, madde ayırt ediciliği, soru türleri, uzaktan öğrenme. Abstract. Different kinds ... Başka bir ifadeyle güçlük indeksi büyüdükçe ...

Madde Güçlük İndeksi ve Madde Ayırt Edicilik İndeksine ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/924662

Bilinen madde analizi sürecinde madde istatistikleri hesaplanırken yanlış cevap seçenekleri yani çeldiriciler hesaplamaya dahil edilmemektedir. Çeldirici ...

marka hukukunda sınıflandırma ilkesi ve bu ilkenin marka tecavüz ...

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/getFile?fileId=5C63678C-4503-4CA8-B046-2185BCC45387

bir tanımı yapılmaktan ziyade nelerin marka olabileceği düzenlenmiştir.1 Buna ... kullanım sonucu ayırt edici bir nitelik kazanmış ise (a), (c) ve (d) bentlerine göre ... etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri.

marka bġlġnġrlġğġ, marka tercġhġ ve kullanım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/215018

... kullanırken8 Ülker markası Alpella, Cola Turka, Golf, Bizim Yağ gibi alt markaları ... imkanları ve prestij gibi kalite boyutlarından farklı olarak fiyat ve marka ismi ... çikolatalı ürün Ülker, diş macunu İpana, dondurma Algida, gazete Hürriyet,.

marka hukukunda tanımlayıcılık açısından türkiye ve abd ...

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/getFile?fileId=E288A62F-AEA3-4EEE-A4EF-3F333F28D3AF

Yaratılmış (fanciful) markalar, “PEPSI”, “KODAK”, “EXXON”, “GOOGLE” gibi tescili talep edilen mal/hizmet ile hiçbir ilişkisi olmayan, tamamen hayal ürünü.

MARKA HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİRLERİN 6100 SAYILI ...

https://journal.yasar.edu.tr/wp-content/uploads/2014/01/14-Beng%C3%BCl-KAVLAK.pdf

14 Oca 2014 ... hızlı gerçekleşmekte, örneğin patent hakkına konu olan bir buluş, üzerinden çok ... 556 sayılı KHK'nın ihtiyati tedbir talebi ve ihtiyati tedbirin.

türk ve avrupa birliği hukukunda marka olabilecek işaretler

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5045/10194045.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Mahkemesi'nin 556 sayılı KHK'nın M.16/5 Hükmünü İptal Eden Kararı Bağlamında Bir ... 2005 yılında Fransa'da çilek kokusu bir çilek resmi eşliğinde tescil ettirilmeye çalışılmıştır.286 ... Mülkiyet Kanunu ile bu sabit iki unsura bir yenisi daha eklenmiş oldu. ... koyucunun neden kanun metnine almadığı merak konusudur.

avrupa birliği adalet divanı kararları çerçevesinde marka hukukunda ...

http://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/getFile?fileId=161FE214-C5E3-47D1-81EA-558F4CCF4089

“gazete, dergi, takvim, poster vb mallar (Nice sınıf kodu: 16); bulmaca ... “doublemint” kelimesi ise, Türkçede “çift nane” anlamına gelmektedir ve sakızın tat ... çıkartma ve aşındırma müstahzarları, sabunlar, parfümeri ürünleri, esans yağları, ...

Dalgıç Pompalarda Hatalı Kullanım Sonucu Oluşan Elektriksel ...

https://www.alarko-carrier.com.tr/Upload/Article/6a977684-97ba-4817-950d-b7f2dcc96482.pdf

Dalgıç pompa motorları, dalgıç pompa endüstrisini etkileyen en önemli belirleyicilerdir. ... Verim ve Güç Katsayısı değerleri, kuru tip motorlara nazaran daha.

BELGE, LOGO VE MARKA KULLANIM PROSEDÜRÜ 1 ... - TSE

https://statik.tse.org.tr/upload/tr/dosya/icerikyonetimi/4781/13082018162307-2.pdf

14 Tem 2014 ... 1- TSE tarafından kuruluşlara kullanım hakkı verilen belge, logo ve markalar ile ilgili hususlar, TSE. Belgelendirme Yönergesi ve ilgili ...

Logo ve Marka Kullanım Talimatı - Naviga Belgelendirme

http://www.navigaltd.com/wp-content/uploads/2019/03/logo_ve_marka_talimati.pdf

Türk Organik Ürün Logosu : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın Organik Tarımın Esasları ve ... Üzerinde logo bulunan tüm broşür, ambalaj, bayrak, araba, promosyon malzemeleri ... T,Ü,R,K harfleri kırmızı, A ve K dış hatları kırmızı, içi beyazdır. ... Logoda, bu renk kodları dışında başka bir renk kodu kullanılamaz.

ROMA HUKUKUNDA KULLANIM ÖDÜNCÜ (ARİYET) SÖZLEŞMESİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/857419

Anlaşılacağı üzere, çalışma konumuzu oluşturan commodatum (kullanım ödüncü-ariyet) sözleşmesi, ayni sözleşmeler çatısı altında yer almaktaydı. I. TARİHİ ...

MARKA: EXTREME VX 9000 Sanal Denetleyici KULLANIM KILAVUZU

https://shop.techdata.com.tr/Content/DS/Extreme/EXTREME98.pdf

Seri numarası otomatik olarak üretilir. VX cihazı lisans aktivasyonu için hazırdır. NOT. Extreme Networks, dokuzuncu adımda oluşturulan seri numarasını ...

KULLANIM ISPATI TALEBI - Türk Patent ve Marka Kurumu

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/B4609CED-66A9-4096-A33A-DA99A1A0DE04.pdf

Tanıtım ve promosyon ürünleri görselleri veya videoları ve bunlara ilişkin ... birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu ... Bu anlamda, marka tarafından sağlanan hakların elde tutulması amacıyla markanın ... İşletme sahibinin iş göremez duruma düşmesi de haklı neden değildir.

uluslararası çevre hukukunda hakça kullanım ilkesi - Türkiye Barolar ...

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/ViewPDF-uluslararasi-cevre-hukukunda-hakca-kullanim-ilkesi-1757

Özet: Devletlerin egemenlik alanlarında bulunan sınıraşanlar da dâhil olmak üzere tüm doğal ... 192-193; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, 9. Bası, Turhan ...

Marka Güveni Marka Sadakati ve Marka Tercihi Arasındaki İlişkinin ...

https://isarder.org/2018/vol.10_issue.2_article33_full_text.pdf

Bunlara ilave olarak piyasada 1 kutu boya kalemi fiyatı Faber için 10 tl, Bic için ... üç marka ölçeğinin tamamında mevcut markaların başarı sıralaması Fabel ...

Marka Evangelizmi, Benlik-Marka İmajı Uyumu ve Marka Sadakati ...

http://betadergi.com/ttad/yonetim/icerik/makaleler/72-published.pdf

Evangelist kelimesinin sözlük anlamı “bir şeylerin tutkulu savunucusu olmaktır” (Doss, 2010). Marka evangelizmi kavramı; benzer markalarla ilişkili olan kişileri ...

Adı Soyadı Fakülte / Bölüm Yazılı Sınav Sonucu Sözlü Sınav Sonucu ...

http://www.dicle.edu.tr/Dosya/2018-11/staj-hareketliligi-yazili-ve-sozlu-sinav-sonuclari_1867.PDF

Berçem Mert. Tıp Fakültesi. 62. 79. 66,25. Başarılı. 28. Hatice Ortaç. Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Tıp Fak. Biyoistatistik. 67,5. 64,6. 66,775. Başarılı. 29. Veysi Boğa.

tüketim tarzları, marka bilinci, marka sadakati ve değer ... - UNEC

http://unec.edu.az/application/uploads/2019/09/T-KET-M-TARZLARI-MARKA-B-L-NC-MARKA-SADAKAT-VE-DE-ER-B-L-NC-L-K-S-ZER-NE-B-R-ARA-TIRMA.pdf

sebepten ürünün ismi ya da görsel şekli ürünü tanımlamasından çok öteye geçmiştir ... Marka sadakati ile ilgili en özenle hazırlanmış fikirsel tanımlamalar.

tc marka yönetimi ve türkiye'de hazır giyim sektöründe marka tercihi ...

http://acikerisim.karatay.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12498/440/419100.pdf?sequence=1&isAllowed=y

'brand' and 'brand structure', all the phases of brandmanagementhave been scrutinized. ... Bu dizilim kulağa bilimsel geliyor ancak işleyişi çok daha karmaşık olmasının yanında engellerle, ... Bireyin zeka, enerji, istek, ahlak ve kabiliyetleri,. 4.

Marka sevgisinin marka güveni, olumsuz bilgiye karşı direnç ve ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/2437/d981f258-946e-4006-9a13-875a5d726f3b.pdf?sequence=1&isAllowed=y

... hayatımdaki en büyük değer olan canım aileme, annem Şengül TURGUT ve babam Turgut TURGUT'a, kardeşlerim Tuğba TURGUT, Büşra TURGUT ve Yusuf.

marka iletişiminde maskot kullanımının marka kişişiğine etkisi

http://acikerisim.ticaret.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11467/3115/80154.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kullanıcıların yorumlarına bakarak veya fiyat karşılaştırarak kıyaslama ... Absolut markasına ait olan votka şişesi tasarımı nedeniyle piyasa satışlarında oldukça ... yazısı bir tasarımken Migros ve CarrefourSA farklı mağaza donanımı ve logoları ...

Tüketicilerin Banka Tercihlerinde Marka Denkliği Marka ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751853

Yüksek Lisans Öğrencisi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İİBF, Kayseri/Türkiye ... diğinde 50 yaş ve üstü olan katılımcılarıda marka bilinirliğinin daha yüksek, ...

Marka Değeri ve Marka Güveni İlişkisini Ölç - Iğdır Üniversitesi ...

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=355

Marka güveninin sadık müşteriler yaratmak suretiyle tüketici- lerin fiyat hassasiyetini ... Markaya özgü ve diğer markalara karşı güçlü bir üstünlük oluşturabilecek.

marka vekilliği sınavı - Türk Patent ve Marka Kurumu

http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/getFile?fileId=7241DF26-1FEB-42D6-A4AB-9F2C0B54D73D

11 Kas 2017 ... C) Malların biçimi. D) Kişi adları. E) Sesler ... içermesi zorunlu olan unsurlardan biri değildir? A) Muvafakat veren marka sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri ... sahibinden başvurusunun tesciline ilişkin bir ... ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) Eksiklik ... aşağıdakilerden hangisi bir işletme adıdır?

marka algısı, müşteri memnuniyeti ve marka tercihi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/830958

14 Eki 2019 ... 1 Yüksek Lisans Öğr., Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, ... kalitelerini belli edecek bir şekilde damgalamaları marka kavramı temelinin atılmasında öncü ... Bella Vista: McCrindle.

Marka Prestiji ve Marka Kredibilitesinin Satın Alma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355453

The Effect of Brand Prestige and Credibility on Purchase Intention ... tatil amaçlı online otel rezervasyonu yapan müşteriler açısından araştırmış ve ... ılan. M ark alar. Iphone. (marka içinde %si). 101. 96,2. 1. 1,0. 0. 0,0. 1. 1,0. 0 ... Koç, F., Kaya, N., Özbek, V. & Akkılıç, M.E. (2014), “Algılanan Fiyat İle Tüketici Güveni Arasında.

marka majı yaratma ve marka yerletrme stratejler - Teknoloji ...

https://www.teknolojitransferi.gov.tr/TeknolojiTransferPlatformu/resources/temp/10F76D76-56A2-47FF-9F42-2F07D2DFC635.pdf

Günümüz dünyasnda önemli bir kavram haline gelen marka ile ilgili çok çeitli ... bir firmann mallarn veya hizmetlerini akla getiriyorsa tat markas olarak nitelendirilir. ... bile, yurt içi veya yurt d nda ilgili çevrelerce bilinen Paris Sözlemesine üye ... 99 Tolungüç, A., Pazarlama Reklam letiim, Ankara Üniversitesi letiim Fakültesi ...

marka ınceleme kılavuzu - Türk Patent ve Marka Kurumu

https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/getFile?fileId=F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC-DA8B5C7DAB00

Bu kılavuzun amacı, 3.11.1995/4128 – 22.6.2004/5194 tarih ve sayılı Kanunlarla tadil edilen 556 ... Benzer şekilde, “ALEM SODA” markası, 32 nci sınıfta yer alan “Biralar, bira yapımında ... (Avustralya yapımı “Hoota and Snoz” veya Rus yapımı.

havayolu sektöründe marka kişiliği ve marka denkliği arasındaki ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/8006/10223077.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Since their business models are differ from each other, both full- ... Hizmet sektöründen dinamik ve yenilikçi özellikleri ile ön plana çıkan havayolu ... saatinde, farklı amaçlar doğrultusunda (sabahları güne başlarken, öğle ve akşam ... Örneğin, BMW oldukça maskülen, diğer taraftan Nivea feminen özelliklere sahip, çok.

MARKA KİMLİK ÖĞESİ OLARAK LOGOLARIN MARKA İLETİŞİMİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275871

Örnek olarak. Nike'nin işareti, Swatch'taki İsviçre bayraği ya da Virgin'in bir ressamin imzasini animsatan ... olarak neyi ifade ettiğine dikkat etmek gerekir. Çünkü ...