Sezai Karakoç - Muhafazakar Düşünce Dergisi

İkinci Yeni'nin Sezai Karakoç dışında ge- leneğin sesini kendi şiirine taşıyan bir diğer şairi Turgut Uyar'dır. Uyar,. Divan şiirinin gazel, kaside gibi formlarını kendi ...

Sezai Karakoç - Muhafazakar Düşünce Dergisi- İlgili Belgeler

Sezai Karakoç - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/308

İkinci Yeni'nin Sezai Karakoç dışında ge- leneğin sesini kendi şiirine taşıyan bir diğer şairi Turgut Uyar'dır. Uyar,. Divan şiirinin gazel, kaside gibi formlarını kendi ...

Muhafazakâr Olmak Üzerine - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/9

doch, do bist so schon"*** değil, fakat Benimle kal çünkü ben sana bağlandım. Eğer şimdiki zaman, kullanılacak veya hoşlanılacak çok az şey veren veya hiçbir ...

muhafazakâr paradigma - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/311

Yakın dönem Türk siyasal düşüncesinde önemli bir yeri olan Halide Edip'in ... 23 Halide Edip Adıvar, Handan, 9.bs., İstanbul: Atlas Kitabevi, 1968. 24 Bekir ...

Muhafazakârlık - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/312

27 Edmund Burke, Thoughts and Details on Scarcity (1795), 1-3. Page 9. H.Koni- İ.Torun: Amerika-Türkiye Örneklerinde Dini Muhafazakârlık.

Untitled - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/117

BEDRİ GENCER İLE KAYIP HİKMETİN PEŞİNDE. MUSTAFA CAN ÖZDEMİR. Dedri Gencer, “hikmetin bayraktarı" sayılan, yaşayan en önemli Müslüman dü-.

Gelenekselcilik - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/35

Edmund Burke. Derleyen : John Kekes. Çeviri : Bilal Canatan** wwwwwwwwwwwwwwwww. ÖZET. Onsekizinci yüzyılın kökten devrimcileri, insanın ahlakî ...

Devrim Kuramları - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/185

pisal kuram seçilerek, eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Anahtar kelimeler: Devrim, ulus-devlet, modernleşme, eski rejim, sınıf, şid- det, laik.

İnsan ve Tabiat - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/155

Çağdaş insan, tabiatı kendisinden yararlandığı bir eş gibi değil fahişe gibi ... anlamda sebebi, bir anlamda sonucu olan tabiat bilimlerinin adım adım la-.

Edebiyat Ve Toplum - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/512

Bu makale, edebiyat ile toplum arasındaki ilişkiyi tartışmaktadır. Edebiyat, este- ... Boyutlarıyla Edebiyat" başlıklı yazı davetini aldıktan sonra konu ile ilgili.

Jakoben Modernist - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/60

... bile şüphelidir" demektedir. Bkz. Besim F. Dellaloğlu, “Muha- ... kimdir? Yahya Kemal, Batı medeniyeti içinde yerimizi nasıl alırız soru- suna cevap verirken bu ...

turgut özal - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/283

ler de öyle bir pazara gelecek, o fikir pazarında biz en iyisini bulacağız” (Barlas, ... türk, 2008:179) göre bu söz, “benim memurum üretkendir, çalışkandır hizmet ...

Tarihimizle Yüzleşmek - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/200

Emre Kongar, Tarihimizle Yüzleşmek, İstanbul 2006, Remzi Kitabevi, 245 s. ** Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.

Radikal Demokrasi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/153

reci demokrasi ve radikal demokrasi başlıkları, agonizm, antagonizm kavramsallaştırmaları etrafında ele alınacaktır. Keywords: Liberal Democracy, Deliberative ...

Aydınlar Ocağı - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/65

İbrahim Kafesoğlu ve yardımcıları Doç. Dr. Saffet Solak olan bu kurultayın hazırlık çalışmalarını, MTTB ve 48. dönem Kongre. Divanı Başkanı Niyazi Özdemir, ...

Samiha Ayverdi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/307

Samiha Ayverdi roman dışında da edebi türlerin neredeyse her alanında eser vermiştir. Bu eserlerinin dışında Büyük Doğu, Resimli İstanbul Haftası, Fatih ve ...

eko-muhafazakârlığın doğası - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/267

ekoloji düşüncesi özelinde imkân ve sınırlılıklarına temas edilecektir. Ekoloji ve ... ken aynı zamanda muhafazakârların “sonsuz bir hayata ancak kırılgan bir.

Dil-Kültür İlişkisi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/145

Dil, insanla insan, insanla diğer var olan şeyler arasında birleştirici bir ilişki kurar. İnsan, ancak dili sayesinde insandır. O halde dil, millet denilen sosyal varlığı ...

türk modernleşmesi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/606

türmeye değil devleti dönüştürmeye yönelik bir projedir ve bu durum onu. Cumhuriyet ... sonucunu, Alev Alatlı Türk modernleşmesi sonrasında toplumda hedonist ... Türkiye'de Siyasal Kültürün Resmi Kaynakları, C. 1 Atatürk'ün Nutku, 2. Baskı ...

özal'ın dış polıtıkası - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/288

Kırılgan siyasi koalis- yonlar, ekonomik krizler ve dış politikada bağımlılık bu dönemde de göze çarpmaktadır. Bu tablo Özal döneminin Türk siyasi tarihinde bir ...

undan Topçu'nun - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/96

Necip Fazıl Kısakürek and Nurettin Topçu are the two significant opinion ... ölçülemez olduğu gerekçesiyle- hesaba katmiyor ve metafizik, ahlak gibi kavramları ...

Tarihte Objektiflik Tartışması - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/192

1 Bu konuya dikkati çeken Kelly, tarih nedir sorusunun, tarihçinin günlük çalışmasını ... Tarihte objektifliğin, özellikle son iki yüzyılın tarih yazıcılığı söz konusu ... objektiflik konusundaki konumunu belirlemek üzere, böyle bir değerlen- dirme gerekli görülmüştür. 19. ... Tarihi olguların belirlenmesi süreci objektifti çünkü, empirik.

mevlana düşüncesınde hıkmet - Muhafazakar Düşünce Dergisi

https://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/594

15 Tem 2019 ... Mevlana'ya göre, külli bilgidir, felsefedir, orta yoldur. Hikmeti ... Hikmetin bu gündelik kullanımında bile hayata ve ahlak kuralları- na dair vurgu ...

alı fuad başgıl üzerıne - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/552

Üniversitede Kastro Nuri, Hüseyin İnan, Kemal Bingöllü gibi öğrencilerin başında olduğu grup pankartlar açıyor, Dünya Gazetesi, Cumhuriyet Gaze- tesi gibi ...

Fuat Köprülü Ve Sonrası - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/206

ciddi ve sağlam nitelikli olmayan, spekülatif, apolojetik ve ideolojik nitelikli akademik ve popüler makale ve kitaplara dönüştü, ki bu apayrı bir eleştiri.

siyaset, savaş ve etik - Muhafazakar Düşünce Dergisi

https://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/577

İkisi de (ve ikisi üzerine düşünme) şu sorulara cevap arayışının ürü- ... koruyucusu ise, 'etiksiz' politika saçmadır ve modern politik hayatın en bü- ... maya yarar.” ... (Savaş Sanatı) kaleme alan Sun Tzu'ya göre “savaş sanatı” bir ölüm kalım me-.

ORD. PROF. ALI FUAD BAŞGIL - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/556

“Gençlerle Baş Başa” adlı eserini imzalayıp eliyle armağan ettiği gün dünyalar benim olmuştu. Page 3. RASIM CINISLI muhafazakârdüşünce • terakkici ...

Sentimentalizm'den Gerçek Duyguya - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/350

Bkz. "T.S. Eliot as Conservative Mentor," The Intercollegiate Review, Fall. 2003/Spring ... sini Çorak Ülke'de bulan modernizme gitmeliyiz. 20. yy.'ın başların İngi-.

Yaşayan Bir Varlık Olarak Dil - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/144

Dilin doğallığının öne geçmesi demek, insanın dilsiz olduğu bir ilk durum arayışını iptal ... Bu ilikli kemiği emiyorum ve onu ilelebet ke- mireceğim. ... Dil, dilden başka bir şeye açık olmadıkça, hakkında konuşabileceğimiz hiçbir şey yok de-.

Akp'nin Siyasal Kimliği Üzerine - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/2

kalayan yoğun bir yolsuzluk/yozlaşma ortamında doğmuştur. Bu dö- ... konusu kitabı, Erdoğan'ın danışmanlarından Dr. Yalçın Akdoğan hazır- lamıştır. 7 Ömer ...

turgut özal dış polıtıkası - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/284

11 Ara 2018 ... incelenmiş; böylece, Özal dönemi toplamda üç dönem olarak ele alınmıştır. Ekonomik dönüşümün belirginliği ve yeni kurulan Türki.

Kültür, Demokrasi Ve Modernite - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/143

nedeniyle cennetten kovulduğuna göre dünyanın kötülüklerine de katlan- mak zorundadır. Ortaçağ'ın Hıristiyan dinî dünya görüşü hem kötü doğası hem de ...

hür fıkırlerı yayma cemıyetı - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/551

Bunlardan biri de Vatan Gazetesi'nde sıklıkla liberal, demokrat ve hürriyetperver fikir- ... Ali Fuad Başgil birçok gazete ve dergide yayınlanan yazılarında hürriyet,.

Şark-Garp Mücadelesi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/232

1 bir şark-garb, daha doğrusu Avrupa-Asya ihtilafından bahsedilmek- dedir. ... emperyalizm siyasetinin eski ve büyük bir takım milletleri istismara çalış- ... iradenin iktidar, iktidarın da bilgi demek olduğuna kanaati vardır. ... dîl-i mahiyet ederler.

jön türkler ve siyasal elitizm - Muhafazakar Düşünce Dergisi

https://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/561

sorulara, Jön Türk hareketinin fikri öncülerinden Ahmet Rıza Bey özelinde ... minin ve yolcuların varlığını bile bile tehlikeye atmak demektir. Platon'a göre, bir ...

FIKIH OLARAK TÜRK DÜŞÜNCESİ - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/559

fıkıh yoluyla cüz'i problemleri çözerek beşerî hayatı düzenlemişlerdi. Buna karşılık İbni Haldun ... metni Pezdevî'nin Kenzü'l-Vusûl adlı eserini şerh eden Alâüddîn Musanni- ... Kınalızâde Alî Çelebî (2014)'nin Osmanlı'nın ana sosyal düşünce kitabı ... lar pek feyyâz, pek velûd bir menba-'ı 'irfân ve terakkî olmuştur. Sebeb-i.

şerif mardin ve aydın meselesi - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/602

Mardin merkez-çevre ya da Osmanlı son dönemi fikrî hareketlerine dair yazdıkları ile değil, daha çok sivil toplum ve '80 sonrasının popüler konularından olan din ...