14 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

14 Kas 2018 ... RESMÎ GAZETE. 14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 ... b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c) Anabilim/anasanat dalı: ...

14 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete- İlgili Belgeler

17 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191117.pdf

17 Kas 2019 ... ... alanlarına yönelik, basılı yayınların yanı sıra, e-dergi, e-broşür, e-bülten ve ... No:141/C Nilüfer/BURSA adresinde bulunan yapı malzemesi ...

15 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181115.pdf

15 Kas 2018 ... c) Merkez: Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma ... İstanbul Sancaktepe Belediyesi - 6316 Ada, 8 Parsel - BER Gayr.

18 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191118.pdf

18 Kas 2019 ... 5.1. İsteklilerin en geç 03.12.2019 Salı günü saat 12.30' a kadar istenen belgeleri, ... Microsoft Exchange) (Kurulum, Konfigürasyon ve Güvenlik ) ... f) NetCad, Autocad, ArcGIS programlarından en az birini iyi düzeyde bilmek,.

8 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191108.pdf

8 Kas 2019 ... çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele ... Siirt İli, Merkez İlçesi, 317 ada, 44 parsel üzerindeki 1157218 YİBF nolu ...

9 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191109.pdf

9 Kas 2019 ... gilerinin doğruluğu; 2019 ÇKS kayıtları veri tabanı, uydu görüntüleri, tarla kontrol raporları üzerinden kontrol edilir. Kontrol sonucu uyumsuzluk ...

14 Kasım Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181114.pdf

14 Kas 2018 ... RESMÎ GAZETE. 14 Kasım 2018 – Sayı : 30595 ... b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, c) Anabilim/anasanat dalı: ...

4.Mük. Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/12/20181231M4.pdf

31 Ara 2018 ... RESMÎ GAZETE 31 Aralık 2018 – Sayı : 30642 (4. ... muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için ödenecek ücret ... koratif bir görüntü oluşturan, ''su maymunu'', ''büyüyen su topları'', ''su boncuğu'', “su jeli” gibi.

15 GAZETE_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150415.pdf

15 Nis 2015 ... RESMÎ GAZETE. 15 Nisan 2015 – Sayı : 29327 ... Antalya İli, Manavgat İlçesi, Merkez-Türkbeleni Mevkiinde, Manavgat Orman İşletme.

10 GAZETE_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/06/20150610.pdf

10 Haz 2015 ... ART Beton ve Zemin Laboratuvarı Mühendislik Müşavirlik Tarım ve Hayvancılık San. ve Dış Tic. ... TERUMO BCT TIBBİ CİHAZLAR. DAĞITIM ...

25 GAZETE_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/03/20150325.pdf

25 Mar 2015 ... görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar. Dayanak ... k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim ... DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS Dairesi Başkanlığından:.

6 Ocak Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180106.pdf

6 Oca 2018 ... uyuşmazlıkların adli soruna dönüşmeden, alternatif uyuşmazlık çözüm ... TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan ġb TR10 0001 ...

8 Şubat Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200208.pdf

8 Şub 2020 ... MADDE 1 – 2/12/2018 tarihli ve 30613 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lokman ... Doçentliğini Uygulamalı Matematik alanında almış olmak ...

26 Nisan Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180426.pdf

26 Nis 2018 ... KULLANILACAK 2018 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM. MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ. Yapı yaklaşık birim maliyetleri. MADDE 1 – (1) ...

6 Şubat Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170206.pdf

6 Şub 2017 ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesinde yürütülen lisansüstü prog- ramlara öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile eğitim-öğretim ve ...

19 Ekim Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171019.pdf

19 Eki 2017 ... j) Arşiv yönetim programı (AYP): Arşiv yönetim sisteminin ... r) Birim Arşivi: Başkanlığa bağlı akademik ve idari teşkilât şemasında gösterilen, Baş- ... lendirme Formunda kırmızı renkli kutu ile gösterilen davranışlardan ... 3-a-1) 1) 1 (Bir) ADET (0) KM 2017 MODEL, OPEL ASTRA SEDAN 1.6 DĠZEL 136.

12 Ekim Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171012.pdf

12 Eki 2017 ... leri, bina haricindeki su dağıtım sistemleri ve elemanları için genel ... y) İletim (isale) hattı: Normalde abone bağlantısı olmayan, su kaynaklarını, arıtma tesis- ... 2) Elektrik enerjisi fiyatı, elektrik enerjisi temin edilmesi gerekiyor ise, ... Adana ilinde faaliyet gösteren 2540 dosya no'lu OVA Yapı Denetim Ltd. ġti.,.

3 Haziran Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180603.pdf

3 Haz 2018 ... şekilde bedeli karşılığında eşyadan örnek verilebilir. ... Birlik kısaca TÜRSAB olarak anılır. ... ya da şikâyet üzerine soruşturmaya yetkilidir. ... Mahkemesine dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunarak Ġstanbul ...

25 Temmuz Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170725.pdf

25 Tem 2017 ... ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE. ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ... 25 Temmuz 2017 – Sayı : 30134 ... (5) Yüksek lisans programlarına başvuru için yabancı dil puanı ve belgesi istenip is- ... camii ve türbeye iliĢkin Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce hazırlanan tescil fiĢinin uygun.

28 Şubat Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200228.pdf

28 Şub 2020 ... üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü başkanlığında, ilgili Genel ... MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 34/A maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir. ... (8) Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. ... İzmir, tarih boyunca limanı ve ticari canlılığı ile ulaştırma ve lojistik için önemli.

18 Ağustos Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170818.pdf

18 Ağu 2017 ... c) Elektronik Posta Adresi : [email protected] ... Tel-Faks 0 312 596 60 00 - 596 70 48. Posta Kodu 06080. E-Mail ... Güzeloba Mah.

7 Şubat Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200207.pdf

7 Şub 2020 ... Karar Sayısı: 2089 ... MADDE 1 – 17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ... kaleleri düzenli şekilde çıkacak bültenlerde ve dergilerde ... MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî ...

13 Mart Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/03/20170313.pdf

13 Mar 2017 ... “MADDE 50 – (1) Harf notu, rakamsal not gibi farklı başarı puanlarının dönüşümleri,. Kocaeli Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu esas alınarak ...

3 Nisan Mük.Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170403M1-1-1.pdf

3 Nis 2017 ... E 522 ALÜMİNYUM POTASYUM SULFAT ... E 541 SODYUM ALÜMİNYUM FOSFAT, ASİDİK ... Molekül ağırlığı: 477,38 (temel bileşen). Analiz:.

24 Nisan Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190424.pdf

24 Nis 2019 ... 3/8/2016. 29790. 13-. 3/5/2017. 30055. 14-. 11/7/2017. 30121. 15-. 31/12/2017 ... (2) Kıyı tesisi işleticileri tesis giriş ve çıkışında; ADR Bölüm 5.4.1'de belirtilen taşıma evrakının ... mezunu olup müzik alanında tezli yüksek ...

10 Şubat Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170210.pdf

10 Şub 2017 ... (İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi ... Muğla Ġli, Bodrum Ġlçesi, N18C12A3C/2D pafta, 928 parsel ...

16 Eylül Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170916.pdf

16 Eyl 2017 ... Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi ... bu Yönetmeliğin sınıf geçme ve sınavlarla ilgili hükümlerine göre belirlenir. ... “(3) Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sa- ... MADDE 1 – 20/4/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete'de ...

16 Aralık Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191216.pdf

16 Ara 2019 ... Ayrıca malzeme listesi, teknik şartname ... Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığı 1 Nolu Satın Alma Şube Müdürlüğü (O) ... HEK. 6 06A0132. HYUNDAI. ACCENT. Binek. 2009. 11.10.2019 ... ACCENT ERA 1.6 CVVT.

23 Haziran Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180623.pdf

23 Haz 2018 ... venliği bakımından kulvar değiştirme esasları ve usulleri yıllık yarış programı genel hüküm- lerinde belirtilir. f) Binicilerin gerek yarış gerekse ...

21 Ekim Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/10/20181021.pdf

21 Eki 2018 ... RESMÎ GAZETE. 21 Ekim 2018 – Sayı : 30572 ... bancı gerçek ve tüzel kişilerle protokol ve/veya sözleşmeler çerçevesinde anlaşmalar yapmak.

27 Temmuz Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170727.pdf

27 Tem 2017 ... 27 Temmuz 2017 – Sayı : 30136 ... cezaları ve 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. ... Esvapçı Sok.

1 Mart Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200301.pdf

1 Mar 2020 ... “YLSY Burs Programı Koordinatörlüğü” ismiyle koordinatörlük birimi kurulur. ... tanlık ücreti miktarlarının tebliğde belirtilen miktarlardan az olması durumunda ... fında öğretim, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete'de ...

20 Haziran Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170620.pdf

20 Haz 2017 ... “Sosyal etkinlik merkezlerine ad verilirken ilgili belediyenin adı da yer alır.” ... faaliyetlerine devam eden özel öğretim kursları 1/8/2017 tarihine kadar, bir bilim grubunda ... Etimesgut/ANKARA) adresinde görülebilir ve ¨. 118,00 ...

28 Temmuz Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/07/20170728.pdf

28 Tem 2017 ... Sayfa : 2. RESMÎ GAZETE. 28 Temmuz 2017 – Sayı : 30137 ... Page 101. 28 Temmuz 2017 – Sayı : 30137. RESMÎ GAZETE. Sayfa : 101 ...

4 Aralık Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191204.pdf

4 Ara 2019 ... MADDE 1 – 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete'de ... b) İşin Yapılacağı Yer: Beylikdüzü-Söğütlüçeşme Metrobüs Hattındaki İstasyonlarda ve ... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:.

11 Ekim Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171011.pdf

11 Eki 2017 ... d) Yazılım: Projelendirilmiş bir süreç içinde “Turing tam” özellikli bir ... Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da ...

5 Haziran Gazete_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170605.pdf

5 Haz 2017 ... 1/2/2017. 29966. Sayfa : 2. RESMÎ GAZETE. 5 Haziran 2017 – Sayı : 30087 ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Avrasya ... leri rapor, bülten, kitap, dergi, broşür, makale, tebliğ, film, resim, slayt, ... MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik, idari ve diğer personel ihtiyacı, 2547.