Yönetmelik - Resmi Gazete

27 Ara 2019 ... sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Elektronik posta veya faks ...

Yönetmelik - Resmi Gazete- İlgili Belgeler

Yönetmelik - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227.pdf

27 Ara 2019 ... sitesinde ilan edilecektir. En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır. Elektronik posta veya faks ...

Yönetmelik Ekleri - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/08/20140814-15-1.pdf

14 Ağu 2014 ... (3) Noksan olan, kırılan veya kaybolan malzeme ve muhdesat kiracı tarafından aynen temin edilir veya bedeli Kuruma ödenir. Kiracının tahliyesi.

Yönetmelik metni için tıklayınız - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140618-8-1.pdf

18 Haz 2014 ... 1) Örgün eğitim kurumu: Okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim kurumları ... Rehberlik ve araştırma merkezi müdür yardımcısı norm kadrosu.

Yönetmelik eklerini görmek için tıklayınız - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/02/20100228-3-1.pdf

28 Şub 2010 ... Uzakyol Vardiya Zabiti. Uzakyol I. Zabit. Uzakyol Kaptan. Vardiya Zabiti. Birinci Zabit ... GEM‹ADAMLARI. UZAKYOL GÜVERTE SINIFI ZAB‹TAN.

2 Haziran 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30084 YÖNETMELİK ...

http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/yonetmelikler/2017/SHY-1.pdf

2 Haz 2017 ... BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç. MADDE 1 ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden sivil havacılık alanında uçak ... c) Gece: Akşam alacakaranlığın sonu (günbatımı 30 dk.) ve sabah ...

23 Eylül 2018 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 30544 YÖNETMELİK ...

http://sbe.kocaeli.edu.tr/dosyalar/yonetmelikler.pdf

23 Eyl 2018 ... ALES veya GRE/GMAT puanının %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %20'si, yazılı sınav ve/veya mülakat puanının %30'unun ...

1 7 Mart 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30000 YÖNETMELİK Millî ...

https://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_03/08091354_Yzel_Motorlu_TaYYt_SYrYcYleri_Kursu_YYnetmeliYinde_DeYiYiklik_YapYlmasYna_Dair_YYnetmelik.pdf

7 Mar 2017 ... MADDE 1 – 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim. Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ...

Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29975 - kaysis

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/95936

10 Şub 2017 ... g) Enstitü: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde eğitim ve öğretim ... faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim ...

Resmi Gazete Tarihi: 25.09.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27710 - Vertic

http://www.vertic.org/media/National%20Legislation/Turkey/TR_By-law_Transport_Infectious_Materials.pdf

v) Yazılı talimat: Sürücüye verilmek üzere hazırlanan ve taĢıma esnasında oluĢabilecek bir kaza durumunda alınacak tedbirler ile taĢınan madde veya ...

2 RESMÎ GAZETE 27 Mart 2019 – Sayı : 30727 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190327M1-1-1.pdf

27 Mar 2019 ... 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). Page 8. 2. 7. M art 2. 0. 1. 9. –. S ay ı : 3. 0. 7. 2. 7. (M ü k errer). R. E. S. M. Î G. A. Z. E. T.

Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2017 Resmi Gazete Sayısı:30113 ...

http://www.izmimod.org.tr/v2/uploads/files/PLANLI%20ALANLAR%20TIP%20IMAR%20YONETMELIGI%2001-10-2017%20DEGISEN%20MADDELER%20KARSILASTIRMALI%20TABLOSU.pdf

1 Eki 2017 ... ç) Askeri alanlar: Türk Silahlı Kuvvetlerini oluşturan. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının savunma, harekât, hudut ve milli ...

Resmi Gazete Tarihi: 18.07.1997 Resmi Gazete Sayısı: 23053 ...

https://kosano.org.tr/wp-content/uploads/2013/09/KARAYOLLARITRAFIKYONETMELIGI09.09.2011.pdf

a) Askeri bina, tesis veya birliklerin bulunduğu yerin, bu yerlere ulaĢan yollar ile bağlantı ve ... parkedilecek yerler ile zaman ve süresinin ve araçların geliĢ ve gidiĢ ... sürelerini göz önünde bulundurmak suretiyle, Ģoförlerin gideceği yer ve ...

Resmi Gazete Tarihi: 18.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28976 ...

https://www.ogm.gov.tr/ekutuphane/Yonetmelikler/ORMAN%20KANUNUNUN%2017_3%20VE%2018%20%C4%B0NC%C4%B0%20UYGULAMA%20Y%C3%96NETMEL%C4%B0%C4%9E%C4%B0.pdf

18 Nis 2014 ... MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman. Kanununun 17/3, 18, 115, ek 9, ek 11 ve geçici 8 inci maddelerine ...

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713

https://pdo.metu.edu.tr/system/files/yonetmelik-son.pdf

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26713. AVRUPA BĠRLĠĞĠ VE ULUSLARARASI KURULUġLARIN KAYNAKLARINDAN KAMU.

Resmi Gazete Tarihi: 05.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28344 ...

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_calisani_doz_limitleri_yonetmelik.pdf

5 Tem 2012 ... tarihli ve 23999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Radyasyon Güvenliği ... kişisel cep dozimetresine ek olarak el bileği veya yüzük dozimetresi taşır. ... KAN VE LENFATİK SİSTEM MALİGNİTE BULGUSU [ Radyasyona bağlı ...

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480 RESMÎ GAZETE ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180716-2.pdf

16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. RESMÎ GAZETE. Sayfa : 9. Page 2. Sayfa : 10. RESMÎ GAZETE. 16 Temmuz 2018 – Sayı : 30480. Page 3 ...

17/10/2014 Tarihli ve 29148 Sayılı Resmî Gazete'de ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141101M1-1.pdf

1 Kas 2014 ... işsizlik oranı, 2014 yılının ilk dönemlerinde azalma eğilimini devam ... TÜFE yıllık artış hızı 2013 yılında yüzde 7,4 oranında gerçekleşmiştir.

236 RESMÎ GAZETE 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200303M1-2.pdf

3 Mar 2020 ... 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 241. Page 7. Sayfa : 242. RESMÎ GAZETE. 3 Mart 2020 – Sayı : 31057 ...

Resmi Gazete Tarihi: 24.3.2000 Resmi Gazete Sayısı: 23999

http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/siteimages/radyasyon_guvenligi/radyasyon_guvenligi_yonetmeligi.pdf

Dayanak. Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun 4 üncü ... eşdeğer doz sınırı 500 mSv, göz merceği için 150 mSv'dir.

156 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-3.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 157. Page 3. Sayfa : 158. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ...

86 RESMÎ GAZETE 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/09/20160901M1-1-2.pdf

1 Eyl 2016 ... 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer). RESMÎ GAZETE. Sayfa : 87. Page 3. Sayfa : 88. RESMÎ GAZETE. 1 Eylül 2016 – Sayı : 29818 (Mükerrer) ...

Sayfa : 32 RESMÎ GAZETE 17 Ocak 2016 – Sayı ... - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/01/20160117-3-1.pdf

17 Oca 2016 ... Page 1. Sayfa : 32. RESMÎ GAZETE. 17 Ocak 2016 – Sayı : 29596.

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2017 Resmi Gazete Sayısı ... - TMO

http://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/mevzuat/ilgiliyonetmelik/sinaikanunyonetmeli%C4%9Fi.pdf

24 Nis 2017 ... o) Sınai mülkiyet hakkı: Markayı, coğrafi işareti, tasarımı, patent ve faydalı modeli, ... ettiği mal veya hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın hangi mal veya hizmetlerde ne ... Başvuru günü bu süreye dahil değildir. ... a) Başvurunun aşağıda belirtilen sürelerden hangisi önce bitiyorsa o süre içinde Kuruma.

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller ... - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/02/20150202-1-1.pdf

2 Şub 2015 ... RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR. HAKKINDA ... Belgenin şekli özellikleri. MADDE 5- (1) ... boşluk bırakılarak “Koordinasyon:" yazılır ve iş birliğine dâhil olan ilgililerin unvanları, adları ve ...

2 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180602.pdf

2 Haz 2018 ... dırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbest olup, ... Tutanağın bir örneğini de arabuluculuk ... makbuz dosyaya eklenir. ... Şahsi sicil dosyasına arabulucunun kimliği, öğrenim ve meslek durumu, bildiği ...

31 Ocak Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/01/20180131.pdf

31 Oca 2018 ... verme işlemi, araçların özel tahsisli plaka işlemleri ve tüm sivil plaka işlemleri Emniyet Genel. Müdürlüğü ve ... yetki belgesi ile önceden tahsis edilmiş plakalar iade edilmedikçe yenisi verilmez. (8) A Geçici ... Çınar/Diyarbakır.

21 Ekim Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/10/20171021.pdf

21 Eki 2017 ... RESMÎ GAZETE. 21 Ekim 2017 – Sayı : 30217 ... MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür. —— • ——.

14 Aralık Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171214.pdf

14 Ara 2017 ... AĢağıda niteliği, türü ve miktarı belirtilen hizmet dıĢı malların satıĢı ihalesi ... (TR69 0001 5001 5800 7302 0600 51) no lu hesabına geçici teminat olarak ... 70.00.01 nolu kurumsal tahsilat kodu ile açıklamalı olarak idarenin ...

8 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180308.pdf

8 Mar 2018 ... a) Bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu ve Hukuk Müşavirliği kadrosuna yapılacak ... MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü ... sınav kağıtları geçersiz sayılır.

4 Şubat Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180204.pdf

4 Şub 2018 ... belgelendiremeyen hastalarda sarf malzeme (pil ve ara kablo hariç) ... Bolu İli Katı Atık Bertaraf Tesisleri Kurma ve İşletme Birliğinden (BEKAB):.

20 Ağustos Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170820.pdf

20 Ağu 2017 ... 20 Ağustos 2017 – Sayı : 30160 ... KPSS puan türlerinden belirlenen taban puanı veya üzerinde puan almış olmak. (6) Müfettiş yardımcılığı ...

1 Nisan Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180401.pdf

1 Nis 2018 ... Bir eğitim-öğretim yılında ön lisans ve lisans programları için ders ... MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Beykoz Üniversitesindeki örgün ve uzaktan ...

10 Kasım Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171110.pdf

10 Kas 2017 ... gelişim dönemi özelliklerini tanımasına ve uyum sağlamasına ... hizmetleri yürütme komisyonu üyesi her sınıf düzeyinden en az bir ... (3) Rehberlik hizmetleri il danışma komisyonu, il milli eğitim müdürü veya il milli eği- ... a) Eylül ayında yapılacak toplantıda, il ve ilçelerde gerçekleştirilmesi düşünülen reh-.

10 Şubat Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180210.pdf

10 Şub 2018 ... (2) Yat kaptanı ve balıkçı gemisi kaptanları, bu yeterliği almaları durumunda ... ç) Sınavlara ilişkin soru bankası hazırlamak, yapılan itirazları ...

19 Haziran Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180619.pdf

19 Haz 2018 ... MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 2018 Yılı Kurban Bayramı'nda ve 2019 Yılı Kurban Hiz- metlerinin ... ile adaklık kesim yerleri tesis edilir. ... Söz konusu dönemde ithalat yapılan 26 ülkenin birim fiyatları dikkate alındığında genel orta-.

3 Mart Gazete-1_Layout 1 - Resmi Gazete

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180303.pdf

3 Mar 2018 ... e) Basınçlı ekipman: Kaplar, borular, güvenlik ve basınç aksesuarları, ... basınçlı ekipman veya donanım tedarik etmiş olan her türlü iktisadi iş-.