Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri ... - DergiPark

dönemi sonunda yapılan bu çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf ... toplama aracı olarak açık uçlu 10 soru içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır. ... Kimyasal tepkimeler; sembolik, iyonik ve net iyonik denklemler şeklinde üç farklı şekilde.

Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87202

dönemi sonunda yapılan bu çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf ... toplama aracı olarak açık uçlu 10 soru içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır. ... Kimyasal tepkimeler; sembolik, iyonik ve net iyonik denklemler şeklinde üç farklı şekilde.

Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimeleri Tamamlama ve ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87202

Kimyasal Tepkimeleri Sınıflandırma Konusundaki Kavramaları ... dönemi sonunda yapılan bu çalışmaya Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencileri (n=99) ... toplama aracı olarak açık uçlu 10 soru içeren bir ölçme aracı kullanılmıştır.

Üniversite Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı ve Kimyasal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/607802

1 Oca 2019 ... aracı olarak, reaksiyon hızı ve kimyasal denge konuları ile ilgili ... 2. 30-59. 27. 35.1. 3. 60-89. 11. 14.3. 4. 90-119. 11. 14.3. 5. 120-149. 5. 6.5. 6 ... Kelime iletişim testi yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel ... Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin tepkime hızları ve kimyasal denge ile ilişkili.

üNIvERSITE ÖGRENCILERININ KIMYASAL BAGLAR ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1003-published.pdf

Öğrencilerin Kimyasal Bağlar konusunda örnek olarak seçilen kavramlar konusunda sahip oldukları yanılgılar nelerdir? . Öğrenciler, bu konuda şimdiye kadar ...

Üniversite Öğrencilerinin Reaksiyon Hızı ve Kimyasal Denge ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/607802

1 Oca 2019 ... programında, Genel Kimya II dersi kapsamında, birinci sınıfa devam eden 77 ... Anahtar sözcükler: kimyasal denge, reaksiyon hızı, bilişsel yapı, ...

LAKTOZ 2- LAKTOZUN KİMYASAL TEPKİMELERİ Kaynak

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=89147

Laktozun iyon değiştiricide hidrolizi için polisitirol reçinesinden faydalanılır. Sulfonize edilmiş polisitirol reçinesi ile laktoz çözeltisi iyon değiştiricide tepkimeye ...

Üniversite Öğrencilerinin Üniversite, Rektör Ve Gelecek ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/726580

28 May 2019 ... ... insanın kuşkusuz en önemli, coşkulu, eğlenceli ve etkin dönemi olmakla birlikte ... Çünkü koca bir boşluk ve ne olacağı nereye gideceği belli değildir. (60)” ... üniversite öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada müdür kavramına ilişkin eli sopalı diktatör, asker ... Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 7(3), 361-382.

Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/188038

bulmaca gibidir. Öğretmen çözümlere sahiptir ... Çiçek bahçesi, Devlet, Hastane, Ev, Lale devri sultanları, Bacasız fabrika, Mikrofon, Hamam, ... Papatya, Tabur, Çınar ağacı, Osmanlı devleti, Lunapark, Küçük köy, Sözlük, Ġstanbul, Kayısı ağacı ...

6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209806

Bu çalışmanın amacı, fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram ... Kavram Testi ve kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. ... ve Çoruhlu, 2009), 7. sınıf öğrencileri (Atasoy vd., 2007), 8. sınıf öğrencileri (Coştu ... belirtke tablosu eşliğinde 1 kimya eğitimcisi, 1 fen eğitimcisi ve 4 fen ve teknoloji öğ-.

10. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağ ile ilgili Algıları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818283

sayfada, ilk sayfadaki kavramları neye benzettiklerine yönelik 6 boşluk doldurma ... bağ oluşumunun “soy gaz düzenine ulaşmak” veya “Oktet tamamlamak” gibi ...

87 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜKETİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/150952

Tüketicilerin tercihleri ve davranışlarını öngörümlemek ve buna göre pazarlama planlarını hazırlamak işletmeler için zorlu ve riskli bir çabadır. Günümüzde ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZÜ İLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/27067

Üniversite Öğrencilerinin Gözü ile Coğrafya Eğitimcisi: Bir Olgubilim Araştırması ... kılavuzu, yap-boz bulmaca. 8. (6,7). 19. (15,8). 11 ... sahibi, terazi. 22. (18,3).

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN STRES ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30095

Kaçınılmaz bir şekilde insanların karşısına çıkan stres, geliştirilen başa çıkma. (*) Yrd.Doç.Dr. Niğde ... stresin kaynakları ve stresi yönetme konularına yer verilmiştir. ... Clinical Presentation Curriculum: Impact on Student Stress and. Workload” ...

üNivERSiTE ÖGRENCiLERİNİN SORUNLARI VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/88249

Diger yandan, üniversite gençligi, 18-22 yaşları arasındaki "çag nüfusun" ... rektigini vurgulamaktadırlar(Tan 1954), (Bayrnur 1954), (Özgüven 1974), (Köknel ... ERKAN, Gönül. "Yurtta Kalan Ö~rencilerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve Sorunları", ...

146 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FACEBOOK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/273466

sitesidir. Facebook, gibi sosyal paylaşım siteleri bireysel kullanıcılara; ... sosyal beğeni oluşturma ve sosyal onay alma ihtiyacının bireyin temel gelişiminin ve.

üniversite öğrencilerinin spor tesislerine ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/190503

olarak öğrenciler, mevcut spor tesisleri yönetiminin Beden Eğitimi ve Spor ... Rektörlüğü, Malatya, “Yazışmadan sorumlu yazar”[email protected] ... kantini ve lokanta açmak, toplantı, sinema, tiyatro salonları, spor salonu ve.

üniversite öğrencilerinin girişimcilik algısını/e - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453652

Bahar/Spring 2016-Cilt/Volume 17-Sayı/Issue 37. 140 ... Girişimcilik, ülkemiz akademik çevrelerinde uzun yıllardır pek çok araştırmaya konu olmuş önemli bir başlıktır. ... öğrenilebileceğine ilişkin görüşlerin ön plana çıkması ile girişimcilik eğitimi ... Girişimcilik Temelli Ders Tasarımının Öğrencilerin Girişimci Eğilim ve.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256428

değişkenine göre öğrenciler arasında ders çalışma becerilerine sahip olma açısından ... televizyon seyrederken veya odada birileri konuşurken ders çalışıyorum.

Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Ede ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/210690

den bir insanın ellerindeki damarlara kanın nasıl hücum ettiği belli olur. Korkuda ise ... Kişinin duygularıyla ilgili konuşması, bu duyguları anlaması ve kontrol etmesi için ... “kendimi ifade edemem” (23.13) ve “kısmen ifade edebilirim” (26.67) di-.

276 üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/633301

16 Oca 2019 ... mükemmeliyetçilik, normal ve nevrotik boyutlar olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Normal ... karşılık, kıymet (TDK, 2017) olarak tanımlanmıştır.

üniversite öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355143

öğrencilerin, yaratıcılık düzeylerini ölçmek ve yaratıcılığın motivasyon ile olan ilişkisi ortaya konmak ... Tablo 6 Yaratıcılık Ölçeği Faktör Çözümlemesi. Faktör.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN CİNSİYET ve FLÖRT ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/365346

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin cinsiyet, ilk flört yaşı ve flört yaşantı ... olmakla birlikte duygusal ilişki, diğerlerinden oldukça farklı anlamlar içermektedir ... Ergenlik döneminde ve yetişkinlikte karşı cinsle yaşanan ilişkiler insan ... flört ilişkileriyle ilgili çalışırken anne babalarından nasıl mesajlar aldıklarını.

Üniversite Öğrencilerinin Sigara Harcamalarını ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/202539

reklâmları neredeyse tamamen yasaklanmıştır. Kanunla getirilen yasaklar ... Dergisi, Cilt 2, Sayı 3, 49-53. KARAÖZ M., ALBENİ M. ve BÜYÜKTATLI F. (2010).

Üniversite Öğrencilerinin 15 Temmuz Algısında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/378772

21 Kas 2017 ... nedenlerinden birisidir. Ayrıca kalkışmanın şiddetini arttırdığı saatlerde Twitter, Facebook ve ... İlk Tijen Karaş'ı gördüğümde bir düşünmedim ...

100 Üniversite Öğrencilerinin Online Alışveriş ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904419

değerlendirilebilecek üniversite gençliğinin online alışveriş davranışları ve ... yetişkinlik yaşamlarına dolasıyla da yaşamlarının tamamına etki etmesinden dolayı, tüketici ... olduğu, bunu sırasıyla hepsiburada.com ve n11.com sitelerinin takip.

109 üniversite öğrencilerinin cep telefonu tercihlerini ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/231044

factors affecting the mobile phone preferences of customers by examining the ... çekme veya MP3 çalma gibi ilave özelliklerin cep telefonu satın alma tercihleri.

Üniversite Öğrencilerinin Özgecilik ve Otantiklik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/712358

Bu özelliklere bakıldığında kendini gerçekleştiren bireyin özgeciliğin yanında, ... Ümmet, Ekşi ve Otrar (2013) tarafından geliştirilmiş olan Özgecilik Ölçeği'nin.

üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımı ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/185024

Anahtar kelimeler: Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Cep Telefonu ... LG. 24.5. 6.6. 27.1. 8.7. -9.6. Apple. 18.7. 5.0. 8.7. 2.8. 114.9. ZTE. 15.1. 4.1. 10.4. 3.3 ... garanti ve/veya teknik servis kalitesi, tavsiye, marka bağımlılığı ve genel memnuniyet ... Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİSEL GELİŞİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319643

kişisel gelişim planı geniş çaplı amaçları ve görevleri kapsamına alır. Sürekli mesleki gelişim ... analizini yapma yeteneğinin kazandırılmasıdır. ,803. Faktör 2: ...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN 2002 DÜNYA ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/100918

eş anlamlarda kullanılmaktadır (Tolan, İsen, Batmaz 1991: 260). G. W. Alport, " bir ... "Muhtemel karşılaşmalarda (x) mi galip gelsin, yoksa (y) mi?" başlığı altında.

Üniversite Öğrencilerinin Hedonistik Eğilimleri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/810858

19 Eyl 2019 ... faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizleri kullanılarak test edilmiş- lerdir. Daha sonrasında ... (Ort.=2,71)', 'Baş- kalarına göre daha kıskancım.

1 üniversite öğrencilerinin dogmatik tutumlarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/633147

nedenle dogmatik bireylerin kendi düşünce ve tutumlarıyla çelişen düşünce ve ... Birey kendine ancak toplum içinde anlam kazandırabilir. ... Sosyoloji sözlüğü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AFET BİLİNCİ VE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/612822

ortak çalışmasıyla yenilenen deprem risk haritası, Türkiye nüfusunun ve sanayi ... sel, toprak kayması ve volkanik patlama gibi olaylar bazen günler veya haftalar.

Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarına Yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/39509

Boş zaman kavramının, serbest zamanda meşgul olunan aktivite olarak kabul ... zaman faaliyetlerine katılmalarını sağlayan motivasyonlarının neler olduğunu ...

Üniversite Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinlerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/55722

31 Ara 2011 ... öğrencilere yazdırılan bilgilendirici metin türündeki kompozisyonlar ... Bir söz geldi bu konuyla ilgili: “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.

üniversite öğrencilerinin konuşma becerilerini ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/442039

Anahtar Sözcükler: Üniversite öğrencisi, konuşma becerisi, tutum. Gi riş. İnsanların çevreleriyle ... 'gereklilik' alt boyutuna yönelik tutumları nasıldır? Üniversite ... puan ortalamaları kızlar için 86.767, erkekler için 87.492'dir. Bu boyut için tutum ...