Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Devirli Ondalık Gösterimle İlgili ...

Öğrenciler rasyonel sayılar alt öğrenme alanının bir parçası olan "devirli ondalık gösterim" ile ilgili 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda deneyim yaşamaktadırlar. Buna rağmen ...

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Devirli Ondalık Gösterimle İlgili ...- İlgili Belgeler

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Devirli Ondalık Gösterimle İlgili ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201371

Öğrenciler rasyonel sayılar alt öğrenme alanının bir parçası olan "devirli ondalık gösterim" ile ilgili 6, 7, 8 ve 9. sınıflarda deneyim yaşamaktadırlar. Buna rağmen ...

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Devirli Ondalık ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201371

verilen 3,5 ̅ sayısı için binde birler basamağı yoktur diyorsa, verilen diğer iki sayı için bindebirler basamağını belirtebiliyorsa öğrenci devirli sayılar ile ilgili kısıtlı.

İLKÖĞRETİM 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK SAYILAR ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/18650

Araştırmanın verileri doğru-yanlış frekans tablosundan yararlanılarak ve her ... ondalık bir sayının ondalık kesir kısmındaki bir basamağın basamak değerini ... kümesini yazma ve sembolle gösterme konusunda kavram yanılgıları olduğu, Doğal ...

4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324870

olarak görmeme, sıfırın bir anlamı olmadığını düşünme, ondalık sayının kesir ... işlemimdeki etkisi, ondalık sayıların basamak değerini anlama, günlük hayatta ... sayıları sayı doğrusunda gösterme konusunda öğrencilerin %65'inin kavram ... Tablo 2. Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Sorular. Kavram ...

6- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK KESİRLERLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786734

Anahtar Kelimeler:Ondalık kesirler, kavram yanılgısı, sınıf seviyesi. Abstract ... küçük/büyük olduğunu düşünme, sıfırı bir basamak değeri olarak görmeme ...

Dokuzuncu Sınıf Matematik Öğretim Programı İle İlgili ... - ajesi

http://www.ajesi.dergi.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/17-published.pdf

öğretmenlerin, 9. sınıf matematik ve geometri öğretim programlarının ... Matematik Sempozyumu‟nda ”Anadolu‟ da Matematik” özet bildiri olarak sunulmuştur. Bildiride ... Araştırmanın analiz sürecinde bu konu „Matematik öğretim programı.

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Fizik Laboratuvarı Malzemelerini ...

https://pdfs.semanticscholar.org/a965/e163c537f032a80fec21399e9d8f4cb93529.pdf

gelerek Ankara'daki bir liseye yeni başlayan 109 adet 9. sınıf öğrencilerine ... Anahtar Sözcükler: Laboratuvar malzemeleri, fizik laboratuvarı, deney, ortaokul ... laboratuvar davranışları ile ilgili çalışmalara çoğunlukla fen bilgisi, kimya ve ...

dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okuduğu kitap sayısı ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/215135

Örneklem dâhilindeki 79 öğrencinin okuduğu kitaplar, 2012–2013 eğitim- öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren kayıt altına alınmıştır. Okunan kitap sayıları, ...

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/6c19/5dd725599c135a35473303444890501ce83a.pdf

Testin üç sorusu öğrencilerin informel istatistiksel çıkarsamalarını belirlemek için Park'ın (2012) geliştirdiği testten; diğer sorusu ise öğrencilerin istatistik düşünme ...

dokuzuncu sınıf öğrencilerinin okuduğu kitap sayısı ile akademik ...

http://sbedergi.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/343/files/nail_guney-04052014.pdf

Okunan kitap sayıları, akademik başarı ve cinsiyet arasındaki ilişki bu çalışmayla ... olduğu ortaya çıkar. ... Longma, New York, 1990. 6 ... 16. Reha Oğuz Türkkan- Tuğrul Türkkan, Etkin Hızlı Okuma, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2010.

Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Çoklu Zeka ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138893-2014012516293-3.pdf

öğrencilerin öğrenme stilleri ve çoklu zekâ alanları arasında “görsel öğrenme stili ile ... 8080/557/1/HCAGLAYANOTASGIN.pdf. adresinden alınmıştır. Çeliköz,N.

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri ...

https://dergipark.org.tr/download/article-file/302121

Anahtar kelimeler: Merkezi eğilim ve yayılım ölçüleri, informel çıkarımsal muhakeme, informel istatistiksel çıkarsama. Examination of 9th-grade students' informal ...

Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin merkezi eğilim ve yayılım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/302121

Tablo 1'de İİÇTT'yi oluşturan soruların ilgili olduğu informel istatistiksel çıkarsama bileşeni gösterilmektedir. Tablo 1. İİÇTT ile Teorik Çerçeve İlişkisi. İnformel ...

dokuzuncu sınıf öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441254

Güncel Ofis Sürümleri. 2. Ö1, Ö23. Tablo 2'de görüldüğü gibi, öğrencilerin derste öğrenmek istedikleri yazılımlar arasında ilk sırayı resim düzenleme yazılımları ...

İLKÖĞRETİM 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ENERJİYLE İLGİLİ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/819241

korunumu, iletimi, dönüşümü, depolanması, gerekliliği, soyutluğu ve enerjinin tanımı ... etkiyorsa iş yapıldığı; enerji dönüşümlerini karıştırdıkları; kinetik enerji ve ...

ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin astronomi kavramıyla ilgili ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/22b.bulbul.pdf

İlk ve ortaokulda astronomi kavramları hayat bilgisi ve fen bilimleri dersiyle birlikte sarmal bir yapıda sunulmaktadır. Ortaokul 5. sınıfta “Dünya, Güneş ve Ay” adlı ...

10. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağ ile ilgili Algıları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818283

sayfada, ilk sayfadaki kavramları neye benzettiklerine yönelik 6 boşluk doldurma ... bağ oluşumunun “soy gaz düzenine ulaşmak” veya “Oktet tamamlamak” gibi ...

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423907535.pdf

doğal afetlerle ilgili bazı kavram yanılgılarına sahiptir. Buna ilaveten onlar kendi yörelerinde ... 2 Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,.

1 ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili ...

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/3281/1717-3096-1-SM.pdf?sequence=1

Nitekim ilköğretim 4-5 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine olan ... Evren İstanbul ili ilköğretim okulları 4 ve 5. sınıf öğrencilerdir. ... dersin programdaki amaçları ile öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında önemli ... Alkım yayınevi, Ankara.

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dünya ve Evren Konusu İle İlgili ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77281

Örn; Dünyanın hareketlerinin bir sonucu olarak gece-gündüz ve mevsimlerin oluşumu ile ... %36'sı, Amerikalıların ise %46'sı Dünya'nın Güneş'in etrafında bir defalık dönüşünü ... Güneş Sistemi ile birlikte Dünya, Güneş ve Ay'ın konumları ile ilgili olgu ve olayların ... sonucu elde edilen bilgiler büyük bir veri yığını oluşturur.

8. Sınıf Öğrencilerinin Isı-sıcaklık Ünitesindeki Çizgi Grafiği ile İlgili ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/396487

çevirme, oran orantı, grafik ve grafik yorumlama, formül kullanımı ve dört temel işlem ... Başlangıçta sıvı halde bulunan bir X maddesinin sıcaklık-zaman grafiği ...

10. sınıf öğrencilerinin seçilen çözelti kavramlarıyla ilgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256391

Oralet/su karışımı için, üç öğrenci (B7-I, B8-I ve B10-I) ve şeker/su karışımı için, bir öğrenci (B7-I), “karışımlar üzerinde kimyasal bir değişmenin” meydana gelmesini ...

İlköğretim 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Işık ve Işığın Hızı ile İlgili ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77432

Öğrencilerin çoğu, ışığın uzayda yer kaplayan belirgin bir varlık olduğu ve bir zaman ... Etrafımızı görmemizi sağlayan şeye ışık denir. ... Boşlukta 300.000 km/sn.

lise 2. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme ile ilgili anlama ...

http://www.eab.org.tr/eab/2009/pdf/330.pdf

Bu öğrencilere 20 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanmıştır (Fen lisesi, Düz lise, Anadolu lisesi). Araştırmada verilerin analizi t-testi ve yüzde ifadeler ...

ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin açılar ile ilgili problem kurma ... - IJTASE

http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/download/659/645

Bu çalışmanın amacı, 6. sınıf öğrencilerinin açılar konusundaki problem kurma ... problem kurma olarak 3 kategori dikkate alınarak (Stoyanova, 2005) düzenlenmiştir. ... A: Derste açılarla ilgili işlenenleri düşünürsen açı çeşitleri nelerdi? Ö3: Dik ...

Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Kesirlerle İlgili Açık-Uçlu Sözel Hikayeye ...

http://oaji.net/articles/2015/1134-1442212008.pdf

problem kurarken dilsel güçlüğü en düşük olan “ödev” türü problemleri daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir. ... kesirlerle işlemlere yönelik açık-uçlu sözel hikayeye kurdukları problemlerin matematiksel ... online.org.tr/vol13say4/v13s4m7.pdf.

3. ünite Ondalık Gösterim Kesirlerin Ondalık Gösterimi

http://hilalortaokulu.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/35/06/716607/dosyalar/2020_02/18143338_Kesirlerin_OndalYk_Gosterimi.pdf?CHK=399d22d575afe18d4e4372039506a367

Ondalık Gösterimde Basamak Adları ve Basamak Değerleri. Ondalık ... onda birler basamağı, yüzde birler basamağı, binde birler basamağı olarak adlandırılır ve.

1-8. Sınıf Kesirler, Kesirlerle işlemler ve Ondalık Gösterim Alt ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2762/2486

YGS 2013 matematik soruları İle ortaöğretim 9. sınıf matematik sınav sorularının Bloom Taksonomisine ve Öğretim Programına göre karşılaştırılması. Eğitim.

8.Sınıf Ondalık Gösterimleri 10un Kuvvetleriyle Çözümleme ...

http://egitimheryerde.net/egitim/pluginfile.php/1632/mod_resource/content/1/%288-15%29%208.S%C4%B1n%C4%B1f%20Ondal%C4%B1k%20G%C3%B6sterimleri%2010un%20Kuvvetleriyle%20%C3%87%C3%B6z%C3%BCmleme-KER%C4%B0MHOCA.pdf

kerimhocaMAT. Ondalık Gösterimleri Çözümleme - Çalışma Kağıdı ... 4 10. 8 10. 6 10. 7 10. 3. 1. 0. 1. 2. . . . . = -. -. $. $. $. $. $ g) 8 10. 6 10. 5 10. 4 10. 3. 2.

İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Ondalık Gösterim” Alt Öğrenme ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610412

decimal teaching in 4th grade math class of primary school. Academic ... Ondalık gösterimlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirler. 4. Ondalık ...

ORTAK DOKUZUNCU SINIF UYGULAMASININ ... - Meb

https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ortak_9.snf_%20uygulama_yonlen_ok_ara_gecis_yon_deg.pdf

Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. Araştırmacı ... ortak 9. sınıf uygulamasının, yönlendirme hizmetleri ve okullar arası geçişlerin ... grupların açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar tekrarlanma sıklıklarına göre ... Matematik ve fen alanlarıyla ilgili dersler (örneğin, matematik, fizik, kimya,.

Ortak Dokuzuncu Sınıf Uygulamasının Yönlendirme Ve ... - Meb

https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ortak_9.snf_%20uygulama_yonlen_ok_ara_gecis_yon_deg.pdf

Kitap, çoğaltma araçları, optik araçlar vb. yöntemlerle çoğaltılamaz. ... ortak 9. sınıf uygulamasının, yönlendirme hizmetleri ve okullar arası geçişlerin ... grupların açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar tekrarlanma sıklıklarına göre ... biyoloji). Uygulanan programın türüne göre birinci sınıftan sonraki dersler bu alanlardan.

DOKUZUNCU SINIF MATEMATİK ÖĞRETİM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/185957

Lise 1 müfredatında yer alan bazı konularda anlamakta zorluk çeken bir öğrencinin, lise 2 ve lise 3 matematik konularında da zorluk çekmesi muhtemeldir.

Ortak Dokuzuncu Sınıf Uygulamasının Yönlendirme Ve Okullar Arası ...

https://www.meb.gov.tr/earged/earged/Ortak_9.snf_%20uygulama_yonlen_ok_ara_gecis_yon_deg.pdf

ortak 9. sınıf uygulamasının, yönlendirme hizmetleri ve okullar arası geçişlerin ... biyoloji). Uygulanan programın türüne göre birinci sınıftan sonraki dersler bu ... yeterli olduğuna ilişkin katılımcı cevaplarının frekans dağılımları, ki-kare testi.

dokuzuncu sınıf bilgi ve iletişim teknolojisi dersinde mizah ve ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/1770/10044261.pdf?sequence=3&isAllowed=y

uygulama “Bilgi Teknolojisinin Temel Kavramları” ünitesinde yedi hafta süreyle ... yapılandırması nedeniyle aynı olayı ya da gözlemi açıklamaya çalışan bir grup ... Osmanlı potası bu tiplerin hepsini incitmeden, sonsuz bir hoşgörüyle yan yana ... S.30) Aşağıdakilerden hangisi bir virüs çeşidi değildir? A) Avast. B) Trojan.

Dokuzuncu Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına Bağlılığın ...

http://www.ijocis.com/index.php/ijocis/article/download/166/130/

An Investigation of Ninth Grade Mathematics Curriculum Fidelity ... Anahtar sözcükler: Öğretim programına bağlılık, dokuzuncu sınıf matematik programı, uyma ... öğretim programının ilk uygulaması 2013-‐‑2014 eğitim-‐‑öğretim yılında kademeli olarak ... dönem uyguladıkları üç yazılı sınavın soruları ve araştırmaya katılan ...