National Politics and Ottoman Women's Press - Open Access Home

Restoring the wellfare of the country was only possible by the enlightenment, the awakening and the progress of women. 37. In Kadınlar dünyası, improvements ...

National Politics and Ottoman Women's Press - Open Access Home- İlgili Belgeler

socıo-economıc lıfe ın three ottoman cıtıes - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/751/Socio-economic%20life%20in%20three%20Ottoman%20Cities%20%28Bursa,%20K%C3%BCtahya%20and%20Vranje%29%20in%20the%20mid-19th%20century%20through%20Temettu%

Bursa, Kütahya and Vranje in Ottoman Provincial Yearbooks. 34 ... household (and inhabitants of the house if they had an occupation or a ... English translation of the article which appeared in Toplumsal Tarih in 2010, the English translation.

New Media and Shifting Se - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1159/Witnessing%20desire%20new%20media%20and%20shifting%20sexual%20experiences%20%28among%20youth%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

nedir, gey seks nedir bunları böyle araştırmaya başladım, o zaman böyle farklı farklı siteler gelmişti. ... yatıyor düz bir yüzeyde kadın da handjob yapıyor ona.

Open Access & Licensing - UniBio Press

http://www.unibiopress.org/PDF/Unibio_seminar20140724_Springer-Yamashita_R.pdf

2014年7月24日 ... EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 0.807. Engineering ... Engineering. EURASIP Journal on Image and Video Processing.

Pangasinan Dictionary - UH Press Open Access

https://www.hawaiiopen.org/wp-content/uploads/wpallimport/files/9780824879082.pdf

20 May 2019 ... dimán there dínan which (interrogative) díno else dinték something finely made and aligned marinték exactly and finely made in line díñgdiñg.

đstanbul bđlgđ ünđversđtesđ - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/584/Modernle%C5%9Fme%20ve%20ayd%C4%B1n%20kavramlar%C4%B1%20%C3%A7er%C3%A7evesinde%20edebiyat%20ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20ayk%C4%B1r%C4%B1%20eserler%20veren%20

öğesi olay örgüsü, karakter ve çevre, modernist romanda önemlerini yitirirler ve. 4 MORAN, Berna, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış II, Đletişim Yayınları, 1996, ...

jpg->pdf - ilovepdf.com - Open Access Home - İstanbul Bilgi ...

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1518/Laiklik%20ilkesi%20ba%C4%9Flam%C4%B1nda%20T%C3%BCrkiye%27de%20zorunlu%20din%20dersi%20ve%20muafiyet%20sistemi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

görüyoruz. Bugün itibariyle, zorunlu din dersi müfredatı ve kitapları incelendiğinde ... Peygamberimizin Hayatı; Temel Dini Bilgiler' adlı seçmeli dersler de zorunlu din ... Fransa'da ruhan sınıfı ve burjuvanın savaşı sonucunda laiklik veya laikleştirme ... 9 Mayıs 1949 tarihinde Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi açıldı.

Tezel_Türkiyede Viral Reklam_2011.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/222/Tezel_T%C3%BCrkiyede%20Viral%20Reklam_2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y

efektini, Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakterinin kullandığı “Ana! Bababa!” nidalarını ve. “Light erkek” kavramlarını gösterebiliriz. Özellikle, kullanılan ...

Kısa_Plotinos ve Aziz Agustinus_2013.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/89/K%C4%B1sa_Plotinos%20ve%20Aziz%20Agustinus_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Plotinus'taki kullanımı her ne kadar kavramın Hristiyan ve modern ... başından Tanrı tarafından kime ihsan edileceği belirlenmiş olan lütuf öylesine belirleyicidir.

pairs trading in xu100 - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/393/Pairs%20trading%20in%20XU100.pdf?sequence=1&isAllowed=y

used to check whether economic climate is appropriate for investing in stocks. ... DURDO E. 8.884.326. 10.201.718. 6.848.395. 3.688.482. MRBYO E. -. 3.091.

Eren_İyileştirme Kavramı Işığında_2013.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/47/Eren_%C4%B0yile%C5%9Ftirme%20Kavram%C4%B1%20I%C5%9F%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ilk anlamı da “bir yere kapatıp, salıvermeme” olan “hapishane” kavramı, “cezaevi” ... b) Ceza infaz kurumlarında olay çıkaran, diğer hükümlü ve tutukluların can ... İmam-ı Azam Ebu Hanife, Hanbeli mezhebinin kurucusu Ahmed bin Hanbel, ... Devlet için hapishaneler, artık birer “okul”dur ve bu okulda, mahpuslar, “Türk ...

Çoğaltma hakkı ve sınırlandırılması .pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/886/%C3%87o%C4%9Faltma%20hakk%C4%B1%20ve%20s%C4%B1n%C4%B1rland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ziyadeleştirme” demektir. Aynı zamanda “Bir sanat eserinin aslına uygun olarak yapılan taklidi, reprodüksiyon” olarak da tanımlanmaktadır63 . II. Çoğaltma Hakkı.

tez kapaðý ve jüri sayfasý - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/181/S%C3%BCrg%C3%BCnl%C3%BCk%20Edebiyat%20%20Ba%20lam%20nda%20Refik%20Halid%20Karay%20n%20Yap%20tlar%20.pdf?sequence=1

Sürgünlük Edebiyatı Bağlamında Refik Halid Karay'ın Yapıtları. Refik Halid ... Sakın Aldanma, nanma, Kanma; Ay Peşinde; Ago Paşa'nın Hatıratı;. Guguklu Saat ...

Hapishanelerde tek tip elbise uygulaması.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1483/Hapishanelerde%20tek%20tip%20elbise%20uygulamas%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

98 Sinan Kukul, Bir Direniş Odağı Metris, Yar Yayınları, 1998, s.61. Page 38. 29 bulması ve saç sorunun çözülmesi olmuştur99. Şöyle ki Metris ve Sağmalcılar.

istanbul bilgi university - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/313/Access%20to%20culture%20%C4%B1ssue%20%C4%B1n%20cultural%20pol%C4%B1cy%20of%20Turkey.pdf?sequence=3&isAllowed=y

I also thank Özge Çelikaslan, Zeynep Sarıaslan, Ercan Karakoç, Erhan Arık, and Aris Nalcı for their priceless support in my first year in Turkey. I owe my profound ...

Dissertation1, Engin Onuk - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1539/The%20rise%20and%20fall%20of%20the%20Turkish%20model%20in%20Us-Turkish%20relations%20the%20impact%20of%20the%20syrian%20crisis.pdf?sequence=1&isAllowe

37 Aylin Güney, “Revisiting the Origins of the Cyprus Conflict: The Impact on the Cold War and Turkish. American Relations,” in American Turkish Encounters: ...

22yesMehmet Cem Ulugöl - 107611021 - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/576/Osmanl%C4%B1%20ve%20T%C3%BCrkiye%27de%20vatanda%C5%9Fl%C4%B1k%20kavram%C4%B1,%20az%C4%B1nl%C4%B1klar%20%C3%BCzerine%20etkisi%20ve%20uygulamalar%C4%B1.p

hızlandırdığı ve Türkiye'de de azınlıklar ile ilgili sorunları çözmediği anlaşılmalıdır. Bu çalışmada, Osmanlı ve daha sonra Türkiye coğrafyasında yaşamakta olan.

Open Access Publishing with Pluto Press - cloudfront.net

https://d24gssfg51q0py.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/01/02124259/Open_Access_Programme_02.01.19.pdf

Open Access Publishing with Pluto Press. Pluto Press is pleased to offer open access publishing. We provide our authors with the opportunity to make their work ...

Modern cemaatleşmeler ve Türkiye örneği.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/590/Modern%20cemaatle%C5%9Fmeler%20ve%20T%C3%BCrkiye%20%C3%B6rne%C4%9Fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

amaçlanan geleneksele ait olduğu söylenen “cemaat” kavramının modern ve post-modern ... 11 Oliver Roy, Siyasal İslamın İflası, Çev. Cüneyt Akalın, (İstanbul: ...

ethnic homogenization in turkey: the case of ... - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1002/Ethnic%20homogenization%20in%20turkey%20the%20case%20of%20toponymic%20practices%20in%20%20stanbul.pdf?sequence=1

Yorgi became Hasil Beyi, Aya Yani changed to İsafaki, Aya İstefanos to Midhat. Paşa, Aya Nikola to ... Makri Dibek. Tatar Beyi. Ayazma. Keresteciler. Malakof.

Emergence of the vegan identity in İstanbul.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1283/Emergence%20of%20the%20vegan%20identity%20in%20%C4%B0stanbul.pdf?sequence=1&isAllowed=y

1 Nov 2017 ... Sofra, Gezen Vegan, Abolisyonist Vegan Hareket, Veganistanbul, Vegan Spor,. Vegan Türkiye, Vegan Couchsurfing Turkey, Eco Vegan ...

Günümüzde Türkiye Ermenileri.pdf - Open Access Home - İstanbul ...

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/562/G%C3%BCn%C3%BCm%C3%BCzde%20T%C3%BCrkiye%20Ermenileri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Osmanlı Devleti'nde Ermeniler (özellikle de Tanzimat dönemi ve Ermeni. Anayasası'nın doğuşu), 1915'in ... Yine Surp Pırgiç Hastanesi'ne Mıgırdiç. Alyanakoğlu ...

Bozkurt, Gök-Börü,Ergenekon, Orhun - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/548/1940%27l%C4%B1%20y%C4%B1llarda%20yay%C4%B1mlanan%20%C4%B1rk%C3%A7%C4%B1%20turanc%C4%B1%20dergilerin%20incelenmesi%20%28Bozkurt,%20G%C3%B6k-B%C3%B6r%C3%

tanesinin (Orhun, Ergenekon, Bozkurt, Gök-Börü) incelendiği bir çalışmadır. Söz konusu dergiler ... Yıldız, inkılâp derslerinin “Kemalizm nedir?” Sorusuna bir ...

doğalgaz piyasasının düzenlenmesi - Open Access Home - İstanbul ...

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/116/Do%C4%9Falgaz%20Piyasas%C4%B1n%C4%B1n%20D%C3%BCzenlenmesi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Doğalgaz fiyatı dalgalandığında arz ve talep dengesini bulmaya yönelik olarak ... Dışsallık genel olarak bir ekonomik birimin üretim ve/veya tüketim faaliyeti ... şehirler için, bir teşebbüsün bu alanda kar etme noktası, rasyonel olmaktan oldukça ...

prokopıos'un yapıtlarında perslerin temsili - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/604/Prokopios%27un%20yap%C4%B1tlar%C4%B1nda%20Perslerin%20temsili.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tarzda yazdığı Savaşların Tarihi'nde15 Persler, Vandallar ve Gotlar ile olan savaşlar ele alınır, her ... Aynı şekilde Gotların ve Vandallar'ın istilalarının farkı nedir?

2.252Mb - Open Access Home Page - Osmaniye Korkut Ata

https://openaccess.osmaniye.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12502/389/Ke%C3%A7e%20U%C3%87TEK%202019%20Tam%20Metin%20Bildiri%20H.Ozdemir.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tekstil Üretim Teknolojisi-İplik, Dokuma, Örme, Dokusuz Yüzey. Farklı Oranlarda ... desenlere, yün elyafı ve iplik keçe iğnesi kullanılarak el ile işlenmiştir. ... 5. https://nako.com.tr/nako-orgu-kulubu.php?sf=127&bolumID=4, İğne (kuru) keçeleme.

Abdulsemet Aydeniz.pdf - Open Access Home - İstanbul Bilgi ...

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/753/Abdulsemet%20Aydeniz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

tarihsel gelişimini ve bu gelişimin Kürtlerde oluşturduğu toplumsal hafızayı ve bu hafıza üzerinde inşa ... 1989'dan sonra Kürtlerde ... Dövme çok oluyordu.

Bilgisayar oyunlarının eser niteliği.pdf - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1506/Bilgisayar%20oyunlar%C4%B1n%C4%B1n%20eser%20niteli%C4%9Fi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

bilgisayar oyunları olsa da, ilgili eserlerin detaylı incelenmesi önem arz etmektedir ve bu husus, hususiyet kavramı gibi ilgili araştırmada geniş yer kaplayacaktır.

Haldun Taner'in “Keşanli Ali Destanı” - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1368/Haldun%20Taner%E2%80%99in%20%E2%80%9CKe%C5%9Fanli%20Ali%20Destan%C4%B1%E2%80%9D%20oyununun%20sinema%20ve%20televizyon%20uyarlamalar%C4%B1n%C4%B1n%20an

Keşanlı Ali Destanı, Haldun Taner tarafından yazımı 1962 yılında tamamlanmış bir tiyatro ... ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır” (“Telif Hakkı Nedir?”).

Türkiye'de modernlik okuması İlkokul ... - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/560/T%C3%BCrkiye%27de%20modernlik%20okumas%C4%B1%20%C4%B0lkokul%20%C3%A7ocuklar%C4%B1nda%20Atat%C3%BCrk%20alg%C4%B1s%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kısaca 'Aydınlanma' ve modernite insanın, yani dünyevi olanın ilahi olana karşı yaptığı bir ... Dersi'nde de Atatürk'ün kişisel özellikleri, çeşitli yönleri ve Atatürkçü.

MOBİL UYGULAMALARDA ERİŞİM İZİNLERİ ... - Open Access Home

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1154/Mobil%20uygulamalarda%20eri%C5%9Fim%20izinleri.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Şekil 4: WhatsApp Erişim İzni - iPhone Örneği 5. Şekil 5: WhatsApp Erişim İzni - Android Örneği 6. Kullanıcılar mahremiyetlerini nasıl koruyabilecekleri ...

post - Open Access Home - İstanbul Bilgi Üniversitesi

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1417/%28Post%29Modern%20toplumda%20sessizli%C4%9Fin%20etik%20ve%20estetik%20%C5%9Ferhi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kuvveti, etkilenme kudreti) yeğinleşmiş hallerine de enlem deriz27. 25 DELEUZE, Gilles (2011) Spinoza Pratik Felsefe, Çev. Ulus Baker, Alber Nahum, Norgunk.

RANSOMWARE - Open Access Home - İstanbul Bilgi Üniversitesi

http://openaccess.bilgi.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11411/1665/D%C3%9CNDEN%20BUG%C3%9CNE%20F%C4%B0DYE%20YAZILIMLARIN%20%28RANSOMWARE%29%20GEL%C4%B0%C5%9E%C4%B0M%C4%B0%20VE%20GELECE%C4%9E%C4%B0.pdf?sequence=1&isAll

29 Ağu 2017 ... Şekil 18: Bilinmeyen dosya türü açılmaya çalışıldığında Windows'ta açılan pencere. Şekil 19: ... sıralayabiliriz: Acronis, Avast, Cybereason, RansomBuster… Bu alandaki gelişmiş ... Yedeklerin nerede bulunduğu ve nasıl alınacağına ilişkin talimatlar. ... o Fidye yazılımını karantinaya almak ve silmek.