Erken Soğuk Savaş Ankara'sında Sinema Kültürü - JournalAgent

Kızı (1934) filmi Türkiye'nin ilk köy filmi olarak görül- ... arasında bu filmi izlemiştir.15 Cahide Sonku'nun Türk ... 14 Sonku'nun ayrıntılı biyografisi için bkz.: Özgüç ...

Erken Soğuk Savaş Ankara'sında Sinema Kültürü - JournalAgent- İlgili Belgeler

Erken Soğuk Savaş Ankara'sında Sinema Kültürü - JournalAgent

https://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_7_1_147_174.pdf

Kızı (1934) filmi Türkiye'nin ilk köy filmi olarak görül- ... arasında bu filmi izlemiştir.15 Cahide Sonku'nun Türk ... 14 Sonku'nun ayrıntılı biyografisi için bkz.: Özgüç ...

Erken Soğuk Savaş Döneminde Türk-Amerikan ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=jas&plng=tur&un=JAS-03522

21 Ara 2018 ... Anahtar sözcükler: Türk Kadınlar Birliği, Türk - Amerikan Derneği, Türk-Amerikan Kadın Kültür Birliği, Soğuk Savaş Dönemi,. Turkish-American ...

1 SOĞUK SAVAŞ VE KORE I. SOĞUK SAVAŞ NASIL BAŞLADI ...

https://acikders.tuba.gov.tr/file.php/124/LectureNotes/soguk_savas_ve_kore.pdf

1944'teki Varşova isyanı: Stalin, komünist olmayan Polonyalılar'ı Hitler'e karşı ... olduğunu merak ediyordu. 2. Stalin ... SOĞUK SAVAŞA KİM NEDEN OLDU?

Bir Sinema Seti Olarak Ankara: Ankara Filmleri ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=jas&plng=tur&un=JAS-92005

Anahtar sözcükler: Sinema, Mimarlık, Mimarlık tarihi, Kent filmleri, Ankara filmleri. Abstract ... Yolunda A.Ş: Çinçin Bağları Hikayesi (Emre Budak,. 2015).

Ankara'da Yayımlanmış Sinema Dergilerinin Kısa ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=jas&plng=eng&un=JAS-98608

Daha çok bir program dergisi niteliğinde olan Ankara Sinemaları'nda yayımlan- mış tanıtım yazılarının çoğunda, gösterimdeki filmler;. “Senenin en büyük filmi”, “ ...

Ataç'ın Ankara'daki Sinema Günleri - JournalAgent

https://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_4_2_180_188.pdf

28 Ara 2016 ... Keywords: Nurullah Ataç, Grand Cinema, Ankara Cinema, Ulus Cinema, Renkli ... Arka Pencere'yi (Rear Window, 1954) izlediği günlerde.

Soğuk Savaş'ta Balkanlar Kaynak

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=35003

YUNANİSTAN İç Savaşı. Tito ve Slav Milli Kurtuluş Cephesi. General Markos ve Geçici Hükümet. İngiltere ve Yunan İç Savaşı ...

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE ABD VE AB DIŞ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/182956

Soğuk Savaş sonrası dönemde Transatlantik İttifak sarsıcı bir dönüşüm geçirmiştir. Ortak Sovyet ... Çalışmanın temel iddiası yukarıda ana hatlarıyla ortaya konan, ABD-AB dış ... Böylece İngiltere'nin Avrupalı emperyal güçleri durdurduğu bir ... petrol şirketleri olan Elf ve Total'in Libya ve İran'daki yatırımlarını artırmayı.

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD-BM İlişkisi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/767464

bir yöntem izleme gayreti içerisinde olduğu görülmektedir. (Howard 2010, s.489). Dahası Başkan. Bush, Soğuk Savaş sonrası dönemi nitelemek için kullandığı ...

Soğuk Savaş Sonrası ABD Politikaları - Turuz

https://turuz.com/storage/Turkologi/2017/2144-Balkanlar_Ortadoghu_Qafqazya-Soyuq_Savash_Sonrasi_Abd_Politikasi-Vassilis_K.Fouskas-Chev-Ali_chaxiroghlu-2004-218s.pdf

benim de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta araştırma yapmak için Leverhulme ... larla Ortadoğu ve çevresinin petrol ve doğal gaz boru hatları ha- ritasına nüfuzunu ... ve James M. Lindsay, 'Nasty, brutish and long: America's war on terrorism'.

soğuk savaş sonrası dönemde amerikan müdahaleciliği ve ...

http://ybd.dergi.comu.edu.tr/dosyalar/Ybd/soguk-savas-sonrasi-donemde-amerikan-mudahaleciligi-ve-uluslararasi-hukuk-t-2017-02-13-134.pdf

Kuzey Irak'a yapılan müdahaleler iki ayrı ve fakat tamamlayıcı operasyondan oluşmaktadır. Bunlardan birincisi güvenli alanlar ve uçuşa yasak bölgeler ...

SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE AVRASYA ... - KAFKASSAM

http://kafkassam.com/wp-content/uploads/so%C4%9Fuksava%C5%9F.pdf

Klasik dönem jeopolitik teoriler Kara Hâkimiyet Teorisi (Halford Mackinder-İngiliz), Deniz Hâkimiyet Teorisi. (Alfred T.Mahan-Amerikalı), Hava Hâkimiyet Teorisi ( ...

Soğuk Savaş Sonrası Avrupa'da Artan İslamofobi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/287397

4 Çalışma, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Yüksek. Lisans programı öğrencisi Mehmet Akça tarafından yazılan “Avrupa'da ...

SOĞUK SAVAŞ SONRASI ULUSLARARASI TERÖR ZM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/215642

Abstract. The purpose of this work is to investigate international terrorism which entered an evident transformation process after the end of the Cold. War and got ...

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRKİYE VE EISENHOWER DOKTRİNİ

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/912946

Eisenhower Doktrini olmuştur. Yaşanan Süveyş Krizi sonrasında ilan edilen bu doktrin hem. Soğuk Savaş'ın iki büyük devleti olan Amerika Birleşik Devletleri ve ...

i SOĞUK SAVAŞ SONRASI TÜRKİYE – BALKAN İLİŞKİLERİ ...

https://ytbweb1.blob.core.windows.net/files/resimler/thesis/murat-keskin-soguk-savas-sonrasi-tuerkiye-balkan-iliskileri-kapsaminda.pdf

15 Oca 2013 ... 1.3.2 Ev Sahibi Ülke Açısından Belirleyici Faktörler . ... aynı zamanda Balkanlarda uygulanan ekonomik politika ile dış ... dış yatırımları, Soğuk Savaş sonrası dönemde hangi durumdadır? ... yolunda ilerlemesinde var olan etkisi, bu yatırımların II. ... Balkan topraklarında Osmanlı Devleti sayesinde yayılan.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI BİLİMKURGU SİNEMASINDA DİSTOPİK ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/33489/tuna_basaran.pdf?sequence=1

Üçüncü bölümde, bilimkurgu sinemasında distopik sistemler ve kontrol ... yerlerini dev ölçekli işletmelere bırakacağı öngörüsüne dayanan küreselleşme ... yılında yayımlanan Matrix Avcısı (Neuromancer) romanında olduğu gibi, ağırlıklı ... (The Incredible Shrinking Man, Jack Arnold, 1957), Uzaylı Bir Canavarla Evlendim.

Soğuk Savaş'ta NATO-ABD-Türkiye Üçgeninde Askeri Üsler ...

https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2014/12/Soguk-Savasta-Nato-ABD.pdf

ekonomik işbirlikleri, ikili anlaşmalar ve küresel şirketlerinin bağlantılarıyla iç içe geçen ilişkilerden ... Haydar Tunçkanat, İkili Anlaşmaların İçyüzü, 3. B, İstanbul ...

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423902038.pdf

Zbigniew Brzezinski'nin “Büyük Satranç Tahtası” adlı eserinde ... Kitap ncelemesi, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/12/165-171.pdf, (Erişim Tarihi: 03.04.2012).

soğuk savaş dönemi çekişmelerinden bir örnek: u-2 uçak krizi

http://ataturkilkeleri.deu.edu.tr/ai/uploaded_files/file/dergi%2028/08_nuretting_bulentt.pdf

1 Mayıs 1960 tarihinde, Türkiye'deki Adana İncirlik hava üssünden kalkan Amerikan. U-2 uçağının ... Bu durum beraberinde hızlı bir silahlanma yarışını getirmiş,.

soğuk savaş'tan günümüze türk-rus ili - Atatürk Araştırma Merkezi

http://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/SO%C4%9EUK-SAVA%C5%9ETAN-G%C3%9CN%C3%9CM%C3%9CZE-T%C3%9CRK-RUS-%C4%B0L%C4%B0K%C5%9E%C4%B0LER%C4%B0-II.-%C3%87ALI%C5%9ETAY-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0LER%C4%B0-T%C3%9CRK%C3%87E-B%C3%96

Atatürk'ten soğuk savaş dönemine Türk-Rus Ilişkileri: çalıştay bildirileri ... 2 Çağatay Benhür, “Stalin Dönemi Türk-Sovyet İlişkileri”, Türkiyat Araştırmaları. Dergisi ...

soğuk savaş döneminde türkiye-macaristan ilişkileri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407973

Aynı yıl İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana Belediyeleri ile İkarus firmasının ... beş yıllık dönemi ele alan eserinin Türkçeye tercüme edildiğini ifade. 76 Tayyib ...

soğuk savaş dönemi türk basınında sovyet tehdidi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi44_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/ural_selcuk.pdf

politikasına istikamet veren esas unsur, Sovyetler Birliği'nin Türkiye ... altına alan ekonomik bunalımdan sonra uluslar arası gerginlik hızla artmış, 1. ... Sovyet Rusya'yı değil, anlaşmayı imzalayan bütün devletleri ilgilendirdiğini ve bu yüzden o ülkelerin de ... Türkiye'nin NATO'ya girdiği ve Türk-Sovyet ilişkilerin az da olsa.

Soğuk Savaş Sonrası Afrika Kıtasına Yönelik Dış Yardımlar ABD ...

https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/sygm/uploads/pages/uzmanlik-tezleri/2-soguk-savas-sonrasi-afrika-kitasina-yonelik-dis-yardimlar-abd-cin-halk-cumhuriyeti-ve-turkiye-ornekleri-mustafa-sencer-kiremitci-2013.pdf

6 Mar 2013 ... 52 1992'de Brezilya'nın Başkenti Rio De Janeiro'da düzenlenen BM Çevre ve ... Ancak buna rağmen dış yardımlar Zambiya örneğinde ... Foreign Aid Puzzle: A Comparison of American, Japanese, French, and Swedish Aid.

soğuk savaş sonrası rusya`nın kafkasya politikası ve azerbaycan

http://unec.edu.az/application/uploads/2019/09/SO-UK-SAVA-SONRASI-RUSYANIN-KAFKASYA-POL-T-KASI-VE-AZERBAYCAN.pdf

eden 3 devletle (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan) ilişkileri ve. Kuzey Kafkasya`ya yönelik iç ... Anahtar kelimeler: Rusya, Kafkasya, Azerbaycan, Gürcistan,. Ermenistan. ... Abhaz çatışmasının çözümü için müzakerelerin üçüncü turu.

Soğuk Savaş Sonrası Dünyada Demokratik Konsolidasyon Sorunu ...

https://www.uidergisi.com.tr/wp-content/uploads/2013/02/soguk-savas-sonrasi.pdf

Bu anlamda Soğuk Savaş'ın sona ermesinin demokratikleşmeye yönelik büyük ... Bican Şahin, “Liberal Demokrasi”nin Temelleri”, Bican Şahin (der.) ... Eckstein gibi136 bir dizi ismin sivil kültür üzerine yapmış oldukları çalışmalardan alan.

soğuk savaş sonrası dönemde abd'nin balkan ... - Alternatif Politika

http://alternatifpolitika.com/eng/site/dosyalar/arsiv/7-Mayis-2011/1.tayyar-ari-ferhat-pirincci.pdf

Anahtar kelimeler: Amerikan Dış Politikası, ABD'nin Balkan Politikası, Bosna-. Hersek Krizi, Kosova Krizi, ... 2 Tayyar Arı & Ferhat Pirinççi the rise of instability in ...

realizm ve neorealizm bağlamında soğuk savaş sonrası ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711785

Bu makale Realizm ve. Neorealizm çerçevesinde mevcut güvenlik ortamını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Terör ve sınır sorunları gibi problemlerden dolayı askerî ...

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde ABD Dış Politikası - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423878743.pdf

Baba Bush dönemi, küresel ölçekte Amerika'nın karşısında bir güç olmadığı ... 30 Özyurt, Ahu, Obama Bir Kusursuz Fırtına, Alfa Yayınları, İstanbul 2008, s. 17.

Soğuk Savaş Sonrası Türkiye ABD İlişkileri - Selçuk Üniversitesi

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1153/325857.pdf?sequence=1&isAllowed=y

231 Banu Avar, Hangi Dünya Düzeni, İstanbul: Remzi Kitapevi, Mayıs 2010, s.43-47. 232 Davutoğlu, a.g.e. s.227-234. 233 Onur Öymen, “ Tek Boyutlu Bir Dış ...

soğuk savaş sonrasında amerika birleşik devletleri'nin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/35835

Amerikan strateji belgeleriyle örtüşen “Büyük Satranç Tahtası” ve “Genişletilmiş ... 27<www.nato.int/docu/comm/2002/0205-rome/rome-eng.pdf> (12. 04. 2007).

soğuk savaş döneminde türkiye ve eısenhower doktrini - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/912946

Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük, 2018, s. 55. 14 M. Ali Gemuhluoğlu, Soğuk Savaş Döneminde Türkiye-Sovyetler Birliği İlişkisi (1945-.

Soğuk Savaş Dönemi Örneği Continuity of Change an - Selçuk ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1302/1171

8 Eki 2018 ... Anahtar Kelimeler: ABD, Amerikan Diplomasisi, Soğuk Savaş, Diplomasi. ... Bretton Woods ikizleri olarak nitelendirilen Uluslararası Para Fonu ...

soğuk savaş sonrası bilimkurgu sinemasında distopik sistemler ve ...

https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/33489/tuna_basaran.pdf?sequence=1

Doğumdan itibaren bireyler, hipnopedya ile bağlı bulundukları sınıfın söylemleriyle şartlandırılmaktadır ve istikrar bireylerin zeka sınırlandırmalarıyla sağlanır.

soğuk savaş döneminde avrupa'da ortak dış politika oluşturma ...

http://aacd.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/462/2018/02/C9S1Efe.pdf

ODGP'nin kurumları ve işleyiş mekanizmasının temellerini atmıştır. Çalışmamızda incelediğimiz Soğuk Savaş dönemindeki bu çabalar,. Maastricht Antlaşması ile ...