Yargıtay Dergisi

22 Jan 1979 ... Türk İş Hukukunda İbra..Söz leşmesi ... let, hem, muayyen bir ülke içinde kullanılan ve devlet iradesine bağlı olan en yüksek iktidar ve ... laşmamız zorunludur: O halde yasa, devlete hakaret suçlarını hangi maddesiyle ...

Yargıtay Dergisi- İlgili Belgeler

yargıtay yayınları - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak1992.pdf

18 Oca 1992 ... Genel BilgiSer. Devlet Güvenlik Mahkemeleri ülkesi ve devleti ... 10.9.1926 günü Tarsus'ta doğmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni.

Yargıtay İçtihadı Bir - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak1989.pdf

nulan Bildiri. (**) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. (1) B. Kuru ... bir esasta toplayacak olan etken de, içtihatların birleştirilmesi usulü ol maktadır. Üstelik, iyi ... ben derim ki hakkın kötüye kullanılması niteliğindedir. Siz der.

xW - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ekim2005.pdf

31 Eki 2005 ... Görevi Kötüye Kullanma Suçu........489-544. 2005 Yılı ... zel yıllarını yargı hizmetine sunan ve emekliye ayrılan meslektaşları mıza ve tüm ... suç kabul edilerek teselsül nedeniyle 1 yıl 8 ay 21 gün hapis cezası verilmiştir. ... ireleri ve kamu idarelerinde çalışan yönetici, büro memuru, hekim, hemşire, laborant ...

Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak1979.pdf

22 Jan 1979 ... Türk İş Hukukunda İbra..Söz leşmesi ... let, hem, muayyen bir ülke içinde kullanılan ve devlet iradesine bağlı olan en yüksek iktidar ve ... laşmamız zorunludur: O halde yasa, devlete hakaret suçlarını hangi maddesiyle ...

t YY - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak2010.pdf

13 Oca 2010 ... dımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği, 4) Yumurta Donasyonu (Bağı şı), ... 2- Yapay döllenme ve tüp bebek (embriyo nakli) uygulaması; ... İngiltere, Belçika, İsrail, Amerika ve Kuzey Kıbrıs'ta serbest olarak uygulanmaktadır.

lYY,cs - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ekim2008.pdf

25 Eki 2008 ... luşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hak ... sında, barış, kardeşlik, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygının gerçekleşmesi, so runların ... Muris Serkis Arto Gövderelioğlu, Türk vatandaşı olup 10.8.2000 tarihinde ... trafik zabıtası tarafından muayene edilmiş ve trafiğe çıkma vizesinin verilmiş olması ...

YARGITAY DERGİSİ - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ekim1983.pdf

(62) 3038 sayılı K. hakkında Adalet Komisyonü raporu (Bk. Erem, Ge rekçeli TCK. ... 21.6.1983 günü Yargıtay Üyeliğine seçilen Alptekin Özhan, Dördüncü Ce.

S - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ekim1998.pdf

1 Eki 1998 ... (2) TANİLLİ, Server: Devlet ve Demokrasi, Anayasa Hukukuna Giriş, 1990 ... ka, Brezilya, Cezayir, Çekoslovakya (Çek Cumhuriyeti-Solaven ... cins ve miktarı ile bulunduğu yer, kat edilen mesafe nazara alınarak zula yeri ihtiva.

OCAK - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak2007.pdf

11 Oca 2007 ... mektebler Ma'arif Vekaletine devr ve rabt edilmişdir. ... Manevi Hakların Üçüncü Kişiler ve Eser Sahibinin Yakınları ... (meskeni veya işyeri) de tespit edilemediğinden, adresi meçhuldür (Teb. K. md. ... Diyarbakır Ziya Gökalp.

Untitled - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ekim1999.pdf

resmi altında, sizlerin önünde temel soruları birlikte soralım ve bilimin ışığında ... Burada korunan Atatürk'ün resmi, büstü, anıtı değil; in ... dıllık ilkesine (MK. m.

hukuk - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/sayfa/yargi-ve-ogreti-iliskisi-konferansi/documents/Sunum.pdf

aşka görünümü olarak ortaya ... Öğreti hukuki bir sorunun çözümünde görüşünü oluştururk daha önce verilen yargı ... Vergi Usul Kanunun 3. maddesinin B fıkrası:Vergi kanun eder. ... hukukun uygulanmasında denenmiş öğreti ve uygulamaya.

ATATÜRK ARMAĞANI - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak1981.pdf

Atatürk'ün, bilimsel hukuk felsefesi alanındaki (bilinmeyen veya ... (Ulusu yok eden, tutsak eden, yıpratan kötülükler hep din kılığı altındaki küfür ve melunluktan ...

fâustes 1373 - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz1978.pdf

dikimi ile, g) Elit ve anaç tohumların ekimini müteakip, h) Tarîa halinde yetiş tirilen çilek ... hısların ticari mümessillik (acenta) hukukunu ilgilendiren menfaatların.

kuruluş: ocak - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz1999.pdf

(6) Özsunay, Ergun: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İst. ... Gürsoy, Kemel Tahir: Manevi Zarar ve Tazmini, AÜHFD 1973, C.30, s.7vd. ... Genel felç (= Paralyse generale)'lerde hasta haris, şan ve şöhret sevdalısıdır.

24, sıra sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz1998.pdf

bildiricilik özelliğine ek olarak albeni ve abartma öğelerinin baskın olduğu göze çarp maktadır ... Yasaklanan reklamlar şunlardır; aldatıcı reklamlar, can ve mal.

30 temmuz-2004 sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz2004.pdf

30 Tem 2004 ... Aramızdan Ayrılanlar, Hizmetlerinden. Dolayı Ödüllendirilenler. ... Kocaeli hakim adayı olarak mesleğe başlayan Koksal-, sırasıyla Susuz,.

Temmuz/July 2016 - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/sayfa/e-bulten/documents/E-BULTENTEMMUZSAYISI.pdf

kapak sayfası bulunan, diğerinde bulunmayan iki nüsha halinde gönderilir. Yazı, ana ... Hukuk. Fakültesi. Dergisi,. S.2015/4(64),. 11.03.2016 tarihinde ... arasındaki ilişki bugüne kadar ekonomistler (iktisatçılar), sosyologlar, siyaset bilimcileri ...

36 Sıra Sayı: 131 Cilt - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz2010.pdf

11 Tem 2010 ... Abone bedeli; Yayın İşleri Müdürlüğümü ... olması için karşı tarafın, vesayet altındaki kişinin vesayet altında oldu ... SÜRESİ VE TERKİNİ SORUNU. GİRİŞ ... Bu tür yapılar, taşınır mal hükümlerine tabi olur ve tapu kütüğünde göste ... Aile konutu üzerinde hak sahibi olan eş, bu konutu, gayrimenkul satış vaadi ...

27 temmuz 2001 sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz2001.pdf

27 Jul 2001 ... Bu faaliyetleri yürüten bir avukat gelmiş olduğu üye devletteki yükümlü ... kim çocuğun korunması için gerekli önlemleri alır hükmünü getirmiştir. ... (5) Geniş açıklama için bak Velayet Hakkının Kullanılması bölümüne. ... Hele padişahlara yapılan türbeler Türk mimari eserlerinin en ... BAHŞİ, C. Gökhan.

32 temmuz 2006 sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz2006.pdf

esas, 1993/608 karar sayılı veraset ilamı ve buna ilişkin veraset dosyası ile ... Olur-olmaz yere ikide bir af çıkarılması toplumda “nasıl olsa yakında gene af.

1975 TEMMUZ 2009 Sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz2009.pdf

15 Jul 2009 ... töreleri, etnik gelenekler, cemaat ilişkileri veya mafya kuralları uygula yarak bir çözüme ... ÖZBEK, Mustafa,“Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 'Ceza. Uyuşmazlıklarında ... TCK uyarınca zamanaşımını keser. 5320 sayılı ...

Ç Ocak-Nisan 1984 ) Ç Sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak1984.pdf

da Anayasaya aykırı bulunduğunu belirterek Anayasa Mahkeme-. (68) Yargıtay'ın 28.3.1945 tarihli ve E. 1, K. 6 sayılı Tevhidi İçtihat Kararı için, bk. Sicilli Kavanin ...

32 ocak-nisan 2006 sayı - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak2006.pdf

23 Oca 2006 ... Uyku hali, bayılma (CGK.23.5.2000 gün 5/110-115 sayılı), rızasıyla aşırı ... Nitekim Hollanda Mahkemesinin, “Horoz Ötüşü” ve “Beethoven'e ait bir ... la İmranlı, Afşin Hakimliği, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Denizli.

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURUL KARARI Sayı : 2018/1 ... - Yargıtay

https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1521634801.pdf

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 09.02.2018 tarih ve 1 sayılı kararı. 1/43 ... 3/43. Hukuk ve Ceza Dairelerinin iş durum çizelgeleri incelendi. GEREĞİ ... bulunmayan durumlarda açılan tazminat davaları ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri ... 5) Aşırı yararlanma, yanılma, aldatma ve korkutma gibi iradeyi sakatlayan sebeplere ...

TC Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 16. Ceza Dairesi Bölüm

https://expressioninterrupted.com/tr/wp-content/uploads/2020/02/Cumhuriyet_Tebligname_Ocak_2020.pdf

Sanıklar Hikmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Orhan Erinç hakkında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 12/09/2019 tarih ve. 2019/7004- 5220 sayılıbozma ilamınakarşı ...

Dış Ticaret İşlemlerinde Akreditif Yargıtay Dergisi, 1990, sayı

http://www.dayinlarli.gen.tr/wp-content/uploads/2018/03/yarg.der_.tmz-1990.pdf

Bu demektir ki, özellikle müşterinin acze düşme veya ödemenin transfer edilmesi riskleri İle ticari satımın tüm riskleri satıcı üzerindedir19. 5— AKREDİTİFİN ...

cilt : 28 ocak - nisan 2002 say11-2 - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/ocak2002.pdf

28 Oca 2002 ... Hartmann'ın 1909'daki şu sözleri, görünen o ki, bugün de geçerlidir: ... Sayı. Tarih. Yargıtay Hukuk. Genel. Yargıtay Kararları Dergisi. - oOo - ... Malibu, tekila, mastika gibi ispirtolu içkilerin tümü tekel eşyası yerine gümrük.

KURULUŞ: OCAK -1975, YIL: 25, SIRA SAYI: 98 - Yargıtay Dergisi

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/temmuz1999.pdf

umutsuz ve boş bir çabadan öteye gidemez. Neden boş bir ... her türlü hile ve kötülükten uzak durmak, kadın ve çocuk haklarını tanımak ve saygı ... levizyon, bir araba, bir ev veya evinin tamiri, uzak ülkelere yolculuk vb. mağdura mutluluk ...

yargıtay mevzuatı - Yargıtay Başkanlığı

https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1524570745.pdf

8 Mar 2018 ... Cumhuriyet Başsavcılığı, bürolar ve idari birimlerden oluşur. Karar organları ... Yargıtayda on iki hukuk, on iki ceza dairesi ve her dairede bir ... son sayfalarına da kaç sayfadan ibaret olduğu kalemlerde yazı işleri müdürü ...

Yargıtay Kararları Işığında Yargıtay Kararları ... - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2007-1/6.pdf

TTK 28'e dayanılarak çıkarılan Ticaret Sicili Tü- ... Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Ankara 1992, s. ... madıŞını kendi başına ticarî işlem yapma yeteneŞinin.

yargıtay derg i s i

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/mart1976.pdf

larından olan iddia makamı, açılan davaya egemen değildir, barış ma ve vazgeçme ... edilen kişilerin miras hakları, 1974, Sh. 356- 357; îmre, Age. Sh. 427, Dip ...

Yargıtay Kararı

https://www.kamuiscileri.net/wp-content/uploads/2019/07/cumartesi-1-22.-Hukuk-Dairesi_2018_9057.pdf

17 Tem 2019 ... 2017/12413 E. , 2018/9057 K. ... 11/04/2013 tarihinde feshedildiğini,taraflar arasında imzalanan istihdamı zorunlu personel sözleşmesi ... maaşının banka aracılıyla ödendiğini, işyerinde fazla mesai, hafta tatili ve genel tatil fiili ...

yargıtay mevzuatı

https://www.yargitay.gov.tr/documents/ek1-1524570745.pdf

8 Mar 2018 ... Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında izlenecek yöntem ......178. Gizliliğe ... aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ... mumlu kâğıt, kroki, plan, harita, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti,.

Yargıtay - Sayıştay

https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/62643830/files/raporlar/kid/2016/Genel_B%C3%BCt%C3%A7e_Kapsam%C4%B1ndaki_%20Kamu_%C4%B0dareleri/YARGITAY.pdf

Yargıtay Başkanlığı 2016 Yılı Düzenlilik Denetim Raporu. 1. 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI. HAKKINDA BİLGİ. Mali Yapı. Yargıtay ...

Ahmet ÖZGAN - Yargıtay

https://www.yargitay.gov.tr/documents/ahmetozgan.pdf

İstanbul hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Özgan; sırasıyla Ordu, Kozluk,. Beşiri Hâkimliği, Batman Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği, Çumra Hâkimliği ve.

İMRAN ÖKTEM - Yargıtay

https://www.yargitay.gov.tr/documents/acilisKonusma/1966-1967.pdf

Nur Risaleleri ile ilgili bazı ceza kovuşturmaları beraatle neticelenmiş ise de ceza hukuku bakımından nerede ve ne zaman hangi şartlarla muhkem kaziyye bahis.