106 EKİM / OCTOBER 2014 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “BİLİM ...

Sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen ... programda ele alınışını yetersiz olduğunu belirtmişler ve konuyu önemli ... konuları, ilköğretim 4. sınıfında “İyi ki Var”, 5. ... katılımcı (D) bu öğrenme alanının öğretiminde “somut olaylardan” yola çıktığını ifade ederek daha çok anlatım.

106 EKİM / OCTOBER 2014 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “BİLİM ...- İlgili Belgeler

106 EKİM / OCTOBER 2014 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE “BİLİM ...

https://www.researchgate.net/profile/Ahmet_Oezensoy/publication/327974221_SOSYAL_BILGILER_DERSINDE_BILIM_TEKNOLOJI_VE_TOPLUM_OGRENME_ALANIYLA_ILGILI_OGRETMEN_GORUSLERI/links/5bb0cd7945851574f7f230cb/SOSYAL-BILGILER-DERSI

Sosyal bilgiler dersinde “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanına ilişkin öğretmen ... programda ele alınışını yetersiz olduğunu belirtmişler ve konuyu önemli ... konuları, ilköğretim 4. sınıfında “İyi ki Var”, 5. ... katılımcı (D) bu öğrenme alanının öğretiminde “somut olaylardan” yola çıktığını ifade ederek daha çok anlatım.

Geleneksel Sınıflarda Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman İçinde Bilim ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260261

Sınıf Sosyal Bilgiler dersi Zaman İçinde Bilim ünitesinde öğrenci başarısı ve tutumundaki ... Bu bağlamda araştırmacı öğretmen bazı yerde anlatım ve soru cevap ... düzenlenen etkinlikler, konu tarama testleri, sontest ve sontutum kullanılmıştır.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/15110

etkileşimlerini nasıl etkilediğinin bilincine varmalarını sağlamak Sosyal ... çalışmasına gidilmiş ve yeni program 2005 yılında uygulanmaya başlanmıştır. ... %3.4, konuşma halkası %3.4, projeler %2.2 istasyon tekniği %2.2, akvaryum %1.1, altı.

sosyal bilgiler dersinde “biyografi” - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256494

Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler Eğitimi, Biyografi Öğretimi, Edebî Türler. Abstract. In this study ... Örneğin biyografisi verilen kişi temsil ettiği ve yönettiği ... and Jo McGinnis), Illinois: National Council of Teachers of English, s. 30–. 40.

- 604 - SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/5egitim/duban_nil.pdf

Öz. Bu araştırmanın amacı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanı kapsamında gerçekleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarında ...

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE KARİKATÜR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263108

Portre karikatürleri yüzün göze çarpan, dikkati çeken yanlarını abartan çizimlerdir. (Avşar, 2007). ... dikkat dağınıklığı problemini de minimize edebilirler. Sosyal ...

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Yapılandırmacı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17502

Araştırma 2009-2010 yılı Ankara ili Çankaya ilçesinde Fevzi Özbey İlköğretim ... was carried out in social studies course in class 6th grade Fevzi Ozbey Primary.

SOSYAL BiLGiLER DERSiNDE ÇOKLU ORTAMıN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87916

grupla, bu ortamın kullanılmadığı grup karşılaştırılmıştır. Araştırınanın denekleri, Şişli Terakki Vakfı Okulları nköğ- retim 1999-2000 öğretim yılında yedinci sınıfa ...

sosyal bilgiler dersinde gazete kullanımı - tojet

http://tojet.net/articles/v4i3/4321.pdf

Sosyal Bilgiler dersi, öğrencinin içinde bulunduğu toplumsal yaşamla çok ilişkilidir. Bu ders yoluyla öğrencilere ulusal miras, anayasa, haklar bildirgesi, politik ...

EĞİTİCİ ÇİZGİ ROMANIN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/773557

Bu çalışma Sosyal Bilgiler dersinde eğitici çizgi roman kullanımının ... 30%'unu; görüp işittiklerinin %50'sini; söylediklerinin 70%'ini; yaptıkları şey ... Kahraman olgusunun çizgi romandan sinemaya uyarlamadaki görünümü: Tarkan ve Conan Örnekleri. ... Adam olmuş çocuklar ile kahraman kadınlarımız serisi örneği.

Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/412737

Bu araştırmada, sosyal bilgiler 6 ve 7. sınıf dersinde verilen performans ... grup olarak istedikleri konularda hazırladıkları ve çeşitli alanlarda bilgi ve becerinin.

Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/210600

öğretmenin verdiği görevleri yerine getirmesi konusunda sözlü uyardığını belirtmiştir. ... işler ve sorumluluklar verilmeli, değişik görevler verilmeli, mesela.

100 sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde düşünme ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50111

öğretmenlerin branş, mesleki kıdem, branş ve cinsiyetlerinin, bu becerilerin öğretilmesinde ... Öğretmen eğitiminde, düşünme becerileri ile ilgili ders okutulmaması, ... Sosyal Bilgiler Dersinde düşünme becerilerini öğrencilere hangi düzeyde.

İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Deprem Eğitiminin ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77277

için, okullarında doğal afetlerle ilgili dersleri okutmaktadır. Örneğin ... Bu çalışmanın amacı, İlköğretim Sosyal Bilgiler dersi (4., 5., 6., 7. sınıf) kapsamında, ... Tablo-2: Ankete katılan öğretmenlerin illere göre deprem afetini yaşama durumları(%).

Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarının ...

https://www.jsser.org/index.php/jsser/article/download/144/139

Anahtar Kelimeler: Değer, değerler eğitimi, sosyal bilgiler dersi öğretim programı, öğretmen ... consistency coefficient of the test was found to be 928 in total. Moreover, the ... estetik 7.sınıf), bazıları da aynı anda birkaç sınıf düzeyinde (örn: saygı 4-5-6 ve 7. sınıf) ... olayları eleştirel bir yaklaşımla analiz etmelerini sağlarım.”.

sosyal bilgiler dersinde değerlerin aktarımında atasözleri ve ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11z.mindivanli.pdf

“Çalıda gül bitmez, cahile söz yetmez”; “cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan zordur”, atasözleri cahil insanlara laf anlatmak onları bir konuda ikna ...

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE AKADEMİK ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1219-published.pdf

Örneğin, öğrencinin matematiği öğrenme yolları ile sosyal bilgileri öğrenme yolları farklı olabilir. ıyi bir öğretim, öğrencilerin nasıl düşünüp öğreneceklerini ken-.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YEREL VE SÖZLÜ TARİH ...

https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/624/426752.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sosyal Bilgiler dersi programı incelenmiş, yerel ve sözlü tarihin Sosyal ... bulunduğumuz çok değişik durumlarla nasıl baş edeceğimiz konusunda ... Geçmiş yıllarda, bir ailede, örgütte, kentte ya da toplulukta neler olduğunu ortaya çıkarmak, ... araştırmayı yerel tarih incelemelerinin amaç ve konusu olarak göstermişlerdir.

276 sosyal bilgiler dersinde demokrasinin serüveni ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3222

araştırmada öğrencilere 2N formu, çalışma kâğıdı, karikatür çizimleri ve görüşme formu uygulanmıştır ... İnsan hakları gereklerinin tamamının uygulanması. DA. 2.

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE RUBRİKLERİN ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/2a4c/e8764d4f60ec6540830c5643c80b668a1042.pdf

Anahtar kavramlar: Rubrik, değerlendirme, sosyal bilgiler. ABSTRACT ... ÖDEV DEĞERLENDİRME RUBRİĞİ. Puan Tanımlar. 5. Konunun tamamını anladığını gösteriyor. Ödevin bütün ... çözümleyici rubrikler ise, bir performans görevinde öğrenciden ... incelenecek olan sınıf değerlendirmelerini (muhakeme etme, problem.

sosyal bilgiler dersinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8101/189373.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Yukarıda bahsettiğimiz becerilere sahip olmanın yolu “Öğrenmeyi. Öğrenme” dir. Yani bireylerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağlayan strateji ve tekniklerdir. “ ...

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE POWERPOİNT SUNUM DESTEKLİ ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15377

Anahtar Kelimeler: Öğrenme yaklaşımları, PowerPoint destekli öğretim, ... Mehmet Akif. Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(24): 113-125.

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/88201

Örneğin, öğrencinin matematiği öğrenme yolları ile sosyal bilgileri öğrenme yolları farklı olabilir. ıyi bir öğretim, öğrencilerin nasıl düşünüp öğreneceklerini ken-.

Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Yöntem Olarak Yaratıcı Dramanın ...

http://www.e-ijer.com/tr/download/article-file/906619

alıp problem çözebilen, etkin vatandaşlar yetiştirmek amacıyla, sosyal ... rekabeti, silahlama yarışı, milliyetçilik akımı, Alsas-Loren sorunu, Rusya'nın sıcak ...

ilköğretim 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 100 temel eser ...

https://acikerisim.konya.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/1178/%C5%9Eifa_Kantar_Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Temel Eserin Sosyal Bilgiler dersinde söz konusu değerlerin kazandırılması amacıyla ... Peyami Safa, Havaya Uçan At, Damla Yayınevi, 2011, İstanbul. 19.

sosyal bilgiler dersinde tarih ve coğrafya konuları işlenirken ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/kadirulusoy/Publications_008.pdf

Öğretmenlerin derslerde gerek tarih, gerekse coğrafya konuları olsun en çok ... Bu süreçte eğitim camiasındaki herkes teknolojiden ve bilimsel gelişmelerden eşit ... Sosyal bilimler, „İnsanı, toplum ve ağırlıklı olarak insan-insan, insan-toplum ve ...

Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Konularının Öğretiminde Fıkraların ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/436702

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretiminde fıkra kullanmanın öğrencilerin akademik başarılarına ... -Kaleme gelmez, açık saçık Oflu hoca fıkraları… -Bir bölge ...

Sosyal Bilgiler Dersinde Farklı İşbirlikli Öğrenme Uygulamalarının ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt17Sayi3/JKEF_17_3_2016_835_854.pdf

test/son-teste dayalı deneysel desenin kullanıldığı araştırma 3 deney grubuyla yürütülmüştür. Bu gruplar ... 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan. “Demokrasinin Serüveni (DS)” ünitesinin öğretimi her bir deney grubu için belirlenen söz.

Sosyal Bilgiler Dersinde Karikatür Kullanımının ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423910316.pdf

sınıf Zaman İçinde Bilim ünitesi karikatür temelli etkinliklerle işlenmiştir. ... paired samples t-test, while descriptive analysis was used with qualitative data.

sosyal bilgiler dersinde coğrafya kazanımlarının ... - DSpace Home

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2731/786-1530-1-SM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

genel amacı, sosyal bilgiler dersi coğrafya konuları işlenirken öğretmenlerin uyguladıkları yöntemlerin ... KPSS dönemi eğitim derslerine gereken önemi verdim.

sosyal bilgiler dersinde değerler eğitiminde coğrafya ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/269044

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, coğrafya disiplini, değerler eğitimi. Abstract. Social studies ... Pano çalışması yaptırarak. 1. 1. Toplam. 93 ... 4,3'ü (4 kişi) ise örnekler vererek, yaparak-yaşayarak ve soru-cevap yaparak cevabını vermişlerdir.

sosyal bilgiler dersinde teknoloji kullanımı the usıng of technology ın ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77111

yetiştirmeyi amaçlayan sosyal bilgiler dersi de, teknolojideki bu ... Anderson (2000), teknolojinin, eğitimi cesaretlendiren birçok faydalar sağladığını belirtmiş ...

sosyal bilgiler dersinde kültür öğretiminde türkülerden ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/513930

türküleri ilgi çekici bulduklarını, türkülerle dersi daha iyi öğrendiklerini, bazı ... 4th Grade class of a Ülkü Primary school in fall term of 2016-2017 academic year.

Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/7897/5ef29f3e0678fa75815fa2990f9bcba32f40.pdf

Ünite öncesinde ve sonrasında başarı testi ve derse karşı tutum ... gösteri, okuma ve beyin fırtınası, keşfetme aşamasında araştırma-sorgulama, problem çöz- ... siteleri, Vitamin, Morpa Kampüs, gibi yazılımlardaki sorulardan oluşan bir soru ...

sosyal bilgiler dersinde sanal müze kullanımının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/321373

geliştirilen kişisel bilgiler ve 12 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış ... 2. Dolmabahçe Sarayı. 1. İstanbul Panorama 1453. 1. Ayasofya. 1. Marmaray. 1.

Sosyal Bilgiler Dersinde Animasyon İçeren ve İçermeyen 5E Modeli ...

https://pdfs.semanticscholar.org/7897/5ef29f3e0678fa75815fa2990f9bcba32f40.pdf

öğrenme, işbirlikçi öğrenme, probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, örnek olay ... Tablo 1: 5E Modeline göre ders işlenirken öğretmenin yapması gerekenler (Kaynak: ... Animasyonlara yer verilen öğretimin Türkçe, Tarih, Coğrafya gibi derslere yansımaları fazla ... Analizler SPSS 18 istatistik paket programı ile yapılmış ve.