Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ... - OAJI

yapılandırılan bir öğrenme-öğretme sürecinin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ... Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal Bilgiler, Motivasyon, Başarı, ARCS ... Keller'in önerisi konu anlatımı sırasında, farklı bilgi aktarma yöntemlerini ... aldıkları son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ... Ünite: İyi ki Var.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ... - OAJI- İlgili Belgeler

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/569-1460721129.pdf

yapılandırılan bir öğrenme-öğretme sürecinin, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ... Anahtar Kelimeler: İlkokul, Sosyal Bilgiler, Motivasyon, Başarı, ARCS ... Keller'in önerisi konu anlatımı sırasında, farklı bilgi aktarma yöntemlerini ... aldıkları son-test puanları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? ... Ünite: İyi ki Var.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ...

http://oaji.net/articles/2016/569-1452158032.pdf

Bu çalışma; 2014-2015 akademik yılının bahar döneminde, Karabük. Üniversitesi ... Fakültesi (AUZEF)'ne bağlı Coğrafya Lisans Programı Açık Öğretim. Programı'dır ... 1. sınıfta ait başarısız oldukları derslere ait haftalık ders notları Powerpoint.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks 15 ...

https://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewPDFInterstitial/485/smarasli

Pencere kanadının ortasındaki dikdörtgen büyük panoda şemse motifi bulunur. Bu şemse motifinin alt ve üst kısmına damla şeklinde birer motif yerleştirilmiştir.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks BİRECİK ...

http://oaji.net/articles/2016/569-1452157289.pdf

in the east of Fırat River and on 388 m height. While old Halfeti was a town related to city of Şanlıurfa, after the year 2000, 2/5 (180 hectar) of old Halfeti was ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks TÜRK ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/608/608

isteyen güzelin, kullandığı süs eşyaları arasında saat, püskül, yüzük, bilezik, beşibirlik, boncuk ... Parmağında yüzükler. Kolunda bilezikler. Nazar alırsın bacım.

SANAT - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/50/mcosar

felsefi görüşleri felsefenin temel dinamikleri çerçevesinde açıklamak için ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: Schopenhauer, Sanat, Sanat Ontolojisi, İsteme, Estetik ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ALAŞ ...

http://oaji.net/articles/2017/569-1500895927.pdf

ALAŞ ORDA PARTİSİNİN KAZAK AYDINLANMASINA ETKİSİ ... Anahtar Kelimeler: Alaş Orda, Kazak, Aydınlanma, Kazakistan, Türkistan. Abstract: Turkish, one ...

ZfWT - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/283/necc_demir

arasında en köklü eğitim kurumlardan olan Avusturya Lisesi, 2012'de 130. kuruluş ... Avusturya Lisesinden mezun olan bazı ünlüler: Mesut Yılmaz. (Türkiye ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KIBRIS ...

http://oaji.net/articles/2016/569-1452158449.pdf

20 Ağu 2015 ... Hamam, Lefkoşa'da Hadjigeorgakis ve Patriarch Gregory sokaklarının kesiştiği köşede ... Güney duvarının ortasında biri büyük, diğeri küçük iki ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks İBRAHİM ...

http://oaji.net/pdf.html?n=2017%2F569-1500895815.pdf

MANSION OF IBRAHIM EFENDI. Sevgül TÜRKMENOĞLU*. Özet: Samiha Ayverdi ... Anahtar Kelimeler: Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı, Eski İstanbul,.

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks SİVAS ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/508/sinmez-yasar

Çalışmada, Sivas Folkloru içerisinde yer alan Kangal Irkı Türk çoban köpek ... Erkek köpeklerin kafası aslan başını andırırken, dişilerin kafası küçüktür. Dudakları ... kangallara kesik kulak yakışıyor diyerek estetik bir görünüm vermek amacıyla ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks KARACA ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/698/698

taylak, turaç, tutu (dudu), yoz… were detected and given meaning with the purpose of retrieval. ... Yine Kur'an-ı. Kerim'de hayvanlar ibret alınması gereken bazı hadiselerde de örnek olarak ... öttüğü yeşil bahçeleri; akça ceranların, emlek kuzuların, arab atların, tülü mayaların ... Gelişin nereden yalnız ördek. Ben bilirim bizim ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Cagri_Sinmez2/publication/291821799_Sivas_Folklorunda_Turk_Coban_Kopegi_Kangal_TURKISH_SHEPHERD_DOG_KANGAL_IN_SIVAS_FOLKLORE/links/56a64ab308ae2c689d39e4d9/Sivas-Folklorunda-Tuerk-Cob

Çalışmada, Sivas Folkloru içerisinde yer alan Kangal Irkı Türk çoban köpek yetiştiriciliğine ait folklorik ... Yetişkin kangallara geleneksel olarak arpa unundan yapılmış “yal” ... özellikleri iyi tarif etmek gerekmektedir (Özbeyaz, 1994). Kangal ...

aydın kavramı - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/34/mazlum

Ahmet Mazlum, Haydar Gölbaşı. Türk Toplumunun Çağdaşlaşmasının Kavşak Noktasında İdealist Bir Dava Adamı Ziya Gökalp: Aydın Kavramı. Ziya Gökalp, A ...

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939266.pdf

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan Türklüğü, Şumnu Nazım Hikmet Kültür. Merkezi ... Yanbolu, Kornobat ve İhtiman, 1382'de Sofya, 1388'de Pravadı,. Şumnu ...

iki türkmen devlet - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/22/arayancan

22 Adnan Sadık Erzi, “Akkoyunlu ve Karakoyunlu Tarihi Hakkında”, Belleten, C. XVIII, S. 69-72,. TTK Yayınları, Ankara 1954, s.180-181; Hasan-ı Rumlu, age, s.

ORDU-MESUDİYE - Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/75/necdemir

3 Murat Adji, Kıpçaklar (Türklerin ve Büyük Bozkırın Kadim Tarihi), Ankara 2002, s. 44. Page 4. Necati Demir. Esatlı Köyü (Ordu-Mesudiye) Kaya Üstü Resim ve ...

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/38/editor

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks. YAYINA BAŞLARKEN. “Sevelim, sevilelim dünya kimseye kalmaz!” Yunus Emre. Almanca ...

Zeitschrift für die Welt der Türken İRAN MEŞRUTİYET ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/438/gbolat

Muzaffereddin Şah'ın. (1896-1907) 31 Aralık 1906 ... Tebriz'i kuşatan Muhammed Ali Şah'ın bütün uğraşlarına rağmen Settar Han ve. Bâger Han liderliğindeki ...

ZfWT Vol. 2, No. 3 (2010) - Zeitschrift für die Welt der Türken ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/182/tay

Kayseri Kalesi5, 2. Kölük Camisi (12. yüzyıl)6, 3. Gevher Nesibe Medresesi (1205)7, 4. Mahperi Hunat Hatun Medresesi ( ...

ZfWTVol. 9 No. 1 (2017) 137-154 - Zeitschrift für die Welt der Türken ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/933/933

bağımlı hale getirilirken, “insan ve doğa kaynakları” da kolonyal güç tarafından ... Onların doğadaki gibi gezdikleri takdirde öbür dünyada onları bekleyen cezalar.

Zeitschrift für die Welt der Türken - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939295.pdf

Şenay ATAM**. Özet: ... Yani Karaman. Eyaletinde Konya, Beyşehri, Aksaray ve Akşehir sancaklarında muhtarlık ... 19. yüzyıla gelindiğinde nüfusun 16.

Zeitschrift für die Welt der Türken KARŞILAŞTIRMALI TÜRK ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/389/h_koras

kurulması gibi hadiselerle 1990 yılı, aynı zamanda Türkiye Türkolojisinde ... halde dil kelimesi, ne lisanın eş anlamlısı olarak ne de madde başı olarak verilmiştir.

ZfWT Vol 11, No. 2 (2019) 51-67 - Zeitschrift für die Welt der Türken ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/1158/1158

Göz otu. [6b/8,. 67b/5]. arġun: Beyaz çiçekli bir ağaççık, ahlat. [84a/15]. ... cāvşḭr: <Ar. Cavşir otu ve bundan elde ... uşaḳ‐ uşaġ: Çadıruşağı otu ve bundan.

Zeitschrift für die Welt der Türken BUSBECQ MEKTUPLARI İLE ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939277.pdf

Busbecq mektupları 1555-1562 arası Kanuni saltanatını anlatmaktadır. ... cildinde ilk Türk hükümdarları ve Selçuklular anlatılmaktadır (Adıgüzel Toprak, 2007, s.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken HERMENEUTİĞİN ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939671.pdf

Bu kullanım tarzlarından birini öne çıkarıp “hermeneutik budur!” demek mümkün değildir. Bunu hangi sebeple, hangi ölçülere göre yapabiliriz? Hermeneutiğin.

Zeitschrift für die Welt der Türken ŞEHİR COĞRAFYASI ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/433/ukarakus

Çalışmanın konusunu, 11.sınıf coğrafya dersinde “Beşeri. Sistemler” öğrenme alanında yer alan, tarihsel süreç içerisinde şehirlerin nüfus ve fonksiyonel ...

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken 185 GÖÇ, KİMLİK VE ...

http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/174/s_cengiz

Bugün gelinen noktada göçmenler melez kimlikli insanlar olarak, modern dünyada yer almaya ... yarım asra yaklaşan, Türk göçmenlerin oluşturduğu edebiyattır.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/133/ab_kahraman

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks. ZfWT Vol. 2, No. 2 (2010). 243. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPMAK AMACIYLA BAŞKA BİR.

Zeitschrift für die Welt der Türken MİTOLOJİDE ÇOCUK KATİLİ ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939279.pdf

Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia, Medea. Child Killer ... olağanüstü kahramanlar, periler yaratarak ve bu mucizevi varlıklara isimler vererek onları ...

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken TÜRKİYE'DE YERALTI ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/download/115/karatas

Özet: Günümüzde edebiyatın beslendiği kaynaklardan biri de yeraltı kültürüdür. Yeraltı etkilerinin 18. yüzyıldan itibaren Gotik Edebiyat ile edebiyat sahasına ...

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken KIBRIS RUMCASINDA ...

http://www.dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/82/islamoglu_oznur

Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Türkçe, Kıbrıs Rumcası, Atasözü ve Deyim. Abstract: ... Rumca Okunuşu: “En citrinos gumaşin.” Anlamı: Sarı kumaş gibidir. ... Idioms that Comprise the Presence of Turkish Words In Greek Cypriot Language. ZfWT Vol.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken 123 KARAMAN EYALETİ ...

https://dosya.kmu.edu.tr/kamam/userfiles/files/25%29%20Nevzat%20TOPAL-%20%27%27%20Karaman%20%20Eyaleti%20%20Vak%C4%B1f%20%20Defterinde%20%20Ni%C4%9Fde%20%20Vak%C4%B1flar%C4%B1.pdf

Defterde yer alan Kayırlı kasabası Çiftlik ... olduğu görülmektedir ki, bu yerleşim bugün Azatlı Kasabasına tesadüf ... Bugün bu yerleşim Bahçeli Kasabasıdır.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken GİRESUN'UN BULANCAK ...

http://dieweltdertuerken.org/index.php/ZfWT/article/viewFile/78/cyilmaz

Anahtar Kelimeler: Giresun, Bulancak, fındık tarım alanları, kırdan kente göç. Abstract: ... Giresun ve Bulancak yöresinde mevsimlik göçler denildiğinde yukarıda.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423939375.pdf

yazar Ayn Rand da çocukluk ve gençlik yıllarının Rusya'sını eserlerinde yansıtmıştır. ... kabul edilen “Atlas Vazgeçti” (Atlas Silkindi) 1957 yılında yayınlandığında.

ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken MİZAHTA ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Funda_Oerge_Yasar3/publication/44035996_Tongue-Twisters_Within_The_Framework_Of_The_Incongruity_In_Humor_Mizahta_Uyumsuzluk_Kurami_Baglaminda_Tekerlemeler/links/56ded6f008aed4e2a99dbd

fizyolojik tepkiler düzeyinde büyük ve kesinlikle belirlenen bir tepki yarattığı tek ... birbiriyle ilgisi olmayan düşünce ve hayallerin sıralanmasından meydana gelen ... http://tdkterim.gov.tr/bts/?kategori=verilst&kelime=tekerleme&ayn=tam. (E.T:.