İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının ... - DergiPark

ile ilkokul 4. sınıf Sosyal bilgiler dersinde tarih konularına karşı ilgi uyandırmak; Milli Mücadele ve geri ... kazandırılabilir, olumlu bir benlik içinde ne tür bir değerler sistemine ihtiyaçları vardır gibi sorulara yanıtlar ... konularının bilişsel farkındalık yönünden öğrenciler üzerindeki etkisi nedir? Yöntem ... İyi ki Atatürk vardı. Eğer.

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının ... - DergiPark- İlgili Belgeler

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Tarih Konularının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/751184

ile ilkokul 4. sınıf Sosyal bilgiler dersinde tarih konularına karşı ilgi uyandırmak; Milli Mücadele ve geri ... kazandırılabilir, olumlu bir benlik içinde ne tür bir değerler sistemine ihtiyaçları vardır gibi sorulara yanıtlar ... konularının bilişsel farkındalık yönünden öğrenciler üzerindeki etkisi nedir? Yöntem ... İyi ki Atatürk vardı. Eğer.

SOSYAL BİLGİLER DERSİ TARİH KONULARININ ÇOKLU ZEKÂ ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/3176

Anahtar Kelimeler: Çoklu Zekâ Kuramı, Sosyal Bilgiler, Tarih. Öğretimi, İlköğretim. ... karşılaştırma yapma. - Olaylarla ilgili kavram haritaları oluşturma.

ilköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8888/234922.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Keziban AYVERD'ye sonsuz teşekkür ederim. ... Araştırmada kontrol gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Deney ... Yazının ilk defa M.Ö. 3200'lerde Mezopotamya Uygarlığı olan Sümerler tarafından.

yeni öğretim programında ilköğretim 4.sınıf sosyal bilgiler dersi tarih ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9930/218752.pdf?sequence=1&isAllowed=y

dersi tarih konuları karşılaştırılmış, 4. sınıf tarih konularının çoklu zeka ile ... Öğretmen öğrencileriyle beraber çalışmalı, gerçek hayattan örnekler vermeli, öğrenciyle ... “Cephelerle ilgili tarih ve kronolojik sıra verilmeli” tablo da 7. sırada yer alan.

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/88201

Örneğin, öğrencinin matematiği öğrenme yolları ile sosyal bilgileri öğrenme yolları farklı olabilir. ıyi bir öğretim, öğrencilerin nasıl düşünüp öğreneceklerini ken-.

Sosyal Bilgiler Dersinde Tarih Konularının Öğretiminde Fıkraların ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/436702

Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretiminde fıkra kullanmanın öğrencilerin akademik başarılarına ... -Kaleme gelmez, açık saçık Oflu hoca fıkraları… -Bir bölge ...

İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıt Temelli ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/457790

12 Nis 2018 ... 62 kanıt kullanma becerisinin akademik başarılarına etkisi olduğuna inandıklarını, kanıta dayalı derslerin daha kalıcı öğrenmeler sağladığını ve ...

ilkokul 4.sınıf sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitabında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355966

Buna karşılık bizim bu konuları ele alış biçimimiz Batı'nın sosyal yapısının ürettiği ... Bu çalışmada yapılan doküman olarak Sosyal Bilgiler dersi 4.sınıf düzeyinde.

ALTINCI SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2149

Bu araştırmanın amacı, öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersi 6. sınıf kazanımlarını ... ya da performans testleri ve tutum ölçekleridir (Cohen ve Manion, 1997). ... Ülkemizin Kaynakları, Ülkemiz ve Dünya, İpek Yolunda Türkler, Demokrasinin ...

6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRENCİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786883

Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Kullanım Durumlarının. Öğretmen ve ... MEB tarafından çalışma kitaplarının kullanımı konusunda vurgulanan ... “Konuları yetiştirebilmek için çoğunlukla çalışma kitabındaki etkinlikleri.

sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersi öğretim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/453723

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğ- retme-öğrenme sürecinde ... bilgiler dersi öğretim programının 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itiba- ... dan“teknik seçimine ilişkin olumlu öngörü”, 7 maddeyi kapsayan ikinci alt faktörü ... Öğrencilerimin günlük hayattaki ilişkilerini (empati,.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Türk Tarihinde Yolculuk ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/399365

are not reflected efficiently. Keywords: Robert Mills Gagne, Products of ... *Bu çalışma “Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Robert M.

yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi bilim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/137037

Bu çalışmanın amacı Türkiye'de yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde yer ... Sayıları. Oranı (%). Süre/. Ders saati. 4. Bilim, Teknoloji ve Toplum. İyi ki Var. 6. 11. 12 ... Bu araştırma modelinde araştırmaya konusu olan olay, birey ya da nesne ... testi bir Türkçe öğretmenine dil ve anlatım yönünden inceletilerek bazı imla hataları ...

2005 ve 2018 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498703

Anahtar sözcükler: Sosyal bilgiler öğretim programı, beceri, değer, kazanım ... Tablo 1'den de görüldüğü gibi, 2005 programında 9 öğrenme alanı bulunurken bu ...

sosyal bilgiler dördüncü sınıf ders programındaki tarih ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/412066

Araştırma kapsamında 4. sınıf ders kitabında yer alan 22 kavram Erzurum ... Kronoloji kavramına ilişkin öğrenci algılarına örnekler: “olayların oluş sırasına göre.

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDA ...

http://www.tekedergisi.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=507

amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi öğretim programındaki değerleri kazanım düzeyleri;. 1.

ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler programındaki değerlerin ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/11..ersin_saglam.pdf

çok uygulanan yöntem tekniğin açıklama ve anlatma, soru-cevap ve model olma olduğu, ... olamaması ve öğrenci çalışma kitabında değerlerle ilgili yeterli etkinlik ... Öğretmen görüşlerine göre, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ...

İLKOKUL 4.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/200517

Bütün bu tutum ölçekleri, insanlara doğrudan soru sorarak onlardan bazı cevaplar almaya dayanır. Page 5. İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL ...

İLKOKUL 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE AKADEMİK ...

http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1219-published.pdf

Örneğin, öğrencinin matematiği öğrenme yolları ile sosyal bilgileri öğrenme yolları farklı olabilir. ıyi bir öğretim, öğrencilerin nasıl düşünüp öğreneceklerini ken-.

ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Esra_Cetin_Altintas/publication/331529537_ILKOKUL_DORDUNCU_SINIF_OGRENCILERININ_SOSYAL_BILGILER_DERSI_ICIN_OGRETMENLERINDEN_BEKLENTILERI_1_EXPECTATIONS_OF_4TH_GRADE_STUDENTS_IN_PRIMAR

25 Eki 2015 ... Buradan ha- reketle araştırma amacı, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde öğret- ... 1 Bu çalışma sözlü bildiri olarak 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bartın Üniversitesin'de düzenlenen “14. ... Verdikleri Cevapların Frekans ve Yüzde Değerleri ... Bilgiler ders kitabı dışında kitap, gazete.

ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yöntemi ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/732/1/10169322.pdf

Bu araştırmada, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında ilkokul 4. sınıf Sosyal. Bilgiler dersi ... dinleme, onlara ve görüşlere saygı duyma, ekip ruhu, biz bilinci, yaratıcılık yetisi, ... Lider katılımcılara “Bende bu mahallenin öğretmeniyim. Sizlerde ...

ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler ders kitabının insan hakları boyutunda ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/1624/1/10045995.pdf

yer alan kavramlara ilişkin aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 1.İnsan hakları boyutunda temel özellikler 4. Sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabında nasıl yer ...

sosyal bilgiler dersi tarih konularında sebep-sonuç kavramı ve bu ...

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/14/4.pdf

gelen sosyal bilgiler dersi tarih konularında sebep ve sonuç kavramının nasıl uygulanması ... 1992: Ders Notları, Erzurum: Mega Ofset. s. 32. 7 ... döneminin, son ünite olması, 7. sınıfta yükselme dönemi ile baĢlanması gibi). Bu durum ...

TÜRKİYE'DE İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7948/189285.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Hint deniz seferlerinin nedenleri ve sonuçları. Ç. Osmanlı Devletinin Doğuda ve Güneydeki ilerlemeleri. 1. Osmanlı - Akkoyunlu ilişkileri (Otlukbeli Savaşı, neden ...

6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRENCİ ÇALIŞMA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786883

Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğrenci Çalışma Kitaplarının Kullanım Durumlarının. Öğretmen ve ... 5) Çalışma kitaplarıyla ilgili kullanımda karşılaşılan güçlükler nelerdir? ... MEB tarafından çalışma kitaplarının kullanımı konusunda vurgulanan ... “Konuları yetiştirebilmek için çoğunlukla çalışma kitabındaki etkinlikleri ev ödevi ...

4. VE 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ MOTİVASYON ÖLÇEĞİ ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79199/makaleler/10/3/arastirmax-4.5.sinif-sosyal-bilgiler-dersi-motivasyon-olcegi-formunun-gecerlilik-guvenilirlik-calismasi.pdf

testi ve yapı geçerliliğini test ederek aynı niteliği ölçen değişkenleri bir araya getirmek ... 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği Formunun Geçerlilik ve… 909 ... was as follows: Factor-1 = 9, Factor-2 = 5, Factor-3 = 6, Factor-4 = 5.

ilköğretim okullarında 6. sınıf sosyal bilgiler dersi coğrafya ...

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11607/201/hakan_ors_tez.pdf.pdf?sequence=3&isAllowed=y

4. İçerikte yer alan bilgilerin sunuluş sırası öğrenme ilkelerine uygun mu? 5. Hangi davranışların ve içeriğin öğretilmesinde güçlükler var? Programın üçüncü ...

ilköğretim 7. sınıf sosyal bilgiler dersi'nde verilen performans ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/9895/218792.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tablo 55: İlköğretim 7. Sınıf ... Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi öğretmeni, 70 tane 7. ... Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve.

1 ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili ...

http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/3281/1717-3096-1-SM.pdf?sequence=1

Nitekim ilköğretim 4-5 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine olan ... Evren İstanbul ili ilköğretim okulları 4 ve 5. sınıf öğrencilerdir. ... dersin programdaki amaçları ile öğrencilerin verdikleri cevaplar arasında önemli ... Alkım yayınevi, Ankara.

İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı'nda Yer ...

https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/sobedergi/file/17/5.pdf

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretimi, tarihi kavramlar, kavram öğretimi. ... 6 Milli Eğiti Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı [MEB], 2004: İlköğretim.

İlköğretim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının ... - iconte

http://www.iconte.org/FileUpload/ks59689/File/76.pdf

13 Kas 2010 ... SBDÖP ölçeğine ilişkin ilk analiz sonuçlarına göre ölçeğin KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) katsayısı 0.81 ve Bartlett test değeri 2274.273 olarak ...

altıncı sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi üretim, dağıtım ve ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi40_pdf/5egitim/akgun_ismailhakan.pdf

Başarı testi hazırlanırken öncelikle 6. Sınıf sosyal bilgiler programından üniteyi kapsayan altı kazanım tespit edilmiştir. Pilot uygulamada kullanılmak üzere her.

6. sınıf sosyal bilgiler dersi yeryüzünde yaşam ünitesinde probleme ...

http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1204/co%C5%9Fkun_karaca_tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Probleme dayalı öğrenme yöntemi ile ders anlatılan öğrencilerin cinsiyete göre öntest ve sontest başarı ... çalışmalara örnek olması açısından önemli olacağı düşünülmektedir. 1.4. Varsayımlar. 1. ... DERS PLANLARI. ÖRNEK DERS PLANI I.

yedinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi bilim, teknoloji ve ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/137037

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 4/2 2015 s. 770-782 ... alan “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında öğrencilerin akademik.