ÇAĞLAYAN MECMUASI - Turkish Studies

Türkiye'de kültür ve sanat faaliyetleri genel itibariyle İstanbul merkezli olmuş ve ... değerlendirmenin yapıldığı giriş bölümünün ardından derginin şekil özellikleri ...

ÇAĞLAYAN MECMUASI - Turkish Studies- İlgili Belgeler

ÇAĞLAYAN MECMUASI - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1745796205_51_bozda%C4%9Ferdal-edb_S.pdf

Türkiye'de kültür ve sanat faaliyetleri genel itibariyle İstanbul merkezli olmuş ve ... değerlendirmenin yapıldığı giriş bölümünün ardından derginin şekil özellikleri ...

ÇAĞLAYAN MECMUASI - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423933176.pdf

isimlerin kim olabileceği hakkında ipuçlarından yola çıkılarak fikir ... Orhan Şâik Gökyay'ın Balıkesir'de çıkarmış olduğu Çağlayan mecmuası, 20 Teşrîn-i.

YEREL BİR MECMUA ÖRNEĞİ: ÇAĞLAYAN MECMUASI ...

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1745796205_51_bozda%C4%9Ferdal-edb_S.pdf

bir edebiyat dergisi niteliği kazanmıştır. (Akyüz, 1995: 88) Bu tarihten sonra dergi, Yeni Türk. Edebiyatı temsilcilerinin yayın organı olmuştur. Buna karşın Dîvân ...

Turkish Studies A Paradigm Shift in Turkish Foreign Policy ...

http://psi305.cankaya.edu.tr/uploads/files/Shift%20in%20TFP.pdf

10 May 2010 ... One of the leading authorities on this subject, Ali Fuat Borovalı, argues for re- investigating the “great multicultural empires” in the post-Cold ...

Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/5a0af51b-3fc3-4a32-a9dd-64c75bbd7a4d.pdf

Dünya Savaşı'nı özdeşleştirerek savaşın yıkıcılığı ile ilgili farkındalık ... Altın elmanın üç güzellerden hangisine verileceğine dair yapılan bir yarışmanın sonucu ... Homeros destanda on yıl süren Truva Savaşı'nın elli bir gün süren son ... farklılıklar toplumsal algılarda karakter ve iradedeki güçsüzlüğe de kaydırılarak bir kabule.

söz varlığı - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1040214133_zbayraktarfatmasiibel.pdf

Anahtar Kelimeler: Türkçe, Arnavutça, Balkan, ... Lindita Latifi Aslen Arnavut olan ve şu anda Trakya ... Müzikle İlgili Terimler: (boru, gayda, cura, düdük,kaval vs.).

Remarks on Turkish Studies

http://orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/174/2017/01/Remarks-on-Turkish-Studies.pdf

ation with the Warsaw Center of the Yunus Emre Institute have organized ... karşıladığı bir durum ise kadınların bir beldenin maliki olmalarıdır. Meziric ... her kime karşı olursa olsun – Babıâli'ye karşı bile olsa – bir tek onunla ... ranışı ile Hüsrev'i değiştirir, gayretli Nüşabe dünyayı diz üstüne çöktüren ... Yanko muhafızın indir-.

NESNE - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/8747434_27_bulak%C5%9Fahap_t.pdf

değiĢik fikirlerden dolayı cümlenin ögeleri ve cümlenin yapısıyla ilgili terimlerde bir ... önünde bulundurulduğunda doğal olarak farklı bir düz tümleç yaklaĢımı ortaya çıkmakta ve farklı ... Bu yaklaĢım çözüm olmaktan ziyade sorunu büyütür.

Turkish Studies - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/maneviyat-olcegi-toad.pdf

Ark., 2018; Ekşi et all., 2018; Ekşi and Kardaş, 2017; Çoban and Ark.,. 2017 ... The first factor was called the Transcendence” sub-factor, the second was.

Turkish Studies - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Eylem_Guezel/publication/322052126_Seyahatname_ve_Gravurlerde_Manisa/links/5bd8cb4b299bf1124fae4680/Seyahatname-ve-Gravuerlerde-Manisa.pdf?origin=publication_detail

2 Eyl 2018 ... Sart-Sardes gerek Lidya'nın başkenti olması gerek yedi kiliseden birini barındırması açısından gezginler tarafından üzerinde önemle durulan ...

From the Editor - Turkish Studies

http://turkishstudies.net/sayi/138771494_jenerik%2011-12-kda.pdf

Sibel ÜST. Alan Editörü. Özcan GÜNGÖR. Editör Yardımcıları/Assistant Editors. Mehmet Ata AZ - Halil İbrahim DOĞAN. Rukiye Aysun İNAN - Tuğba ÖZEN.

Turkish Studies - Aksaray Üniversitesi

http://acikerisim.aksaray.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12451/1430/kayabasi-rabia%20gokcen-2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Volume 11/4 Winter 2016, p. 373-390 ... Accepted/Kabul: 15.03.2016 ... Pertev Naili Boratav (1992: 75), Naki Tezel (1971: III), Şükrü Elçin (1986: 369), ... Kazak masallarında Barsa Kelmes, Toratbası, Kızemşek, Şınğırlav, Sanga, Rum, Parsı,.

1. Osman Gündüz - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/707636187_1.%20Osman%20G%C3%BCnd%C3%BCz.pdf

Ne var ki terim olarak öykü ve roman, birbirinden farklı ... (Araba Sevdası) ve Mehmed Murad Bey'ler (Turfanda mı yoksa Turfa mı?) gerçekçi ... Mahmure, Nigâr, Pertev ve Nihad (Aşk-ı Memnu) yaşam biçimleri ve ... Ne var ki gerçeği zorlayan sahneler ve ... Hanım, iyi huy ve yardımseverliği; Gayret Kalfa, özveri ve çabayı;.

Turkish Studies - Hitit Üniversitesi

http://earsiv.hitit.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11491/292/Dilbilimsel-Uzatim.pdf?sequence=3&isAllowed=y

örneklerine Eski Türkçe döneminde dahi rastlanılabilir: tüş tüşe- 'düş ... Akronimler, iki veya daha fazla unsurdan oluşan söz öbeklerinin ilk seslerinin bir arada,.

Turkish Studies - Siirt Üniversitesi

http://siirt.edu.tr/dosya/personel/201661102414132.pdf

18 Şub 2016 ... KATOLİK MEZHEBİNDE YEDİ ÖLÜMCÜL GÜNAH PROBLEMİ ... Bu çerçevede Katolik mezhebi oburluğu eleştirse de yine de o, pratik hayatta ...

Language and Literature - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/708ef31a-16b7-4ef8-8bb3-5958c27e9cfc.pdf

However, not adding Muallim Naci next to these two names is unfair to him. ... “Namık Kemal 48 yaşında, tam olgunluk devresinde, belki de yeni bir çalışma hamlesine gireceği sırada ... alınmış şişesi, güvercin, kuzu, uçurtma merakı ile bu laubaliliğn arasında eskinin ta kendisi”. (Tanpınar ... göre ölüm bir kaçış ve kurtuluştur.

CULTURAL TRANSMISSION THROUGH ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/78496149_152Y%C4%B1lmaz%20Fatih_S-2751-2759.pdf

in foreign language teaching, I will evaluate the series of the Yeni Hitit course books (henceforth referred to as Yeni Hitit 1, Yeni Hitit 2, and Yeni Hitit 3) revised ...

Abdülkadir DAĞLAR - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1957961652_da%C4%9Flarabd%C3%BClkadir.pdf

“'Amâ' sözlükte ince bulut demektir. Çünkü ... ıstılahında, Ahadiyet Mertebesi demektir. ... olmaøda ve herkes keyfiyyet-i mücäzätını görmekde şöyle ki ≈älä kişi.

Turkish Studies - Anadolu Üniversitesi

https://earsiv.anadolu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11421/14089/14089.pdf?sequence=1&isAllowed=y

biri Gogol'ün “Müfettiş”, diğeri ise Başkut'un “Buzlar Çözülmeden” adlı oyunudur. Yazarlarının usta kalemleriyle kâğıda dökülen her iki oyun da kendi çağını ...

Turkish Studies - Batman Üniversitesi

https://www.batman.edu.tr/Files/Scientific/d022938b-ff7a-45be-9699-4a52734cfa2c.pdf

women from studying at companions' of Prophet Muhammad ... bint Ebi Bekr, Hz. Zeyneb bint Cahş, Ümmü Atiyye, Fâtıma bint Kays, Ümmü Fadl, Hz. Fâtıma,.

Turkish Studies - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/faziletkarakus/Publications_010.pdf

Çalışmada, Evrensel iletişim yayınlarıtarafından 2015 yılında basılan ortaokul 5. 6. ve ... ders kitaplarında ve Lider basım yayın Ltd Şti tarafından 2015 yılında basılan ... kitabı olarak kabul edilen ortaokul İngilizce 6. sınıf kitabında; MEB Talim ve ...

İLKÖĞRETİM-ORTAÖĞRETİM VE ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1382861001_155YavuzSerdar-arm-2571-2600.pdf

İşaret Zamiri (M. Kaya. Bilgegi, Z. Korkmaz, Y. Çotuksöken, T.N. Gencan,. M. Ergin, Hanifi Vural /. Tuncay Böler, S. Eker). Belgisiz Adıl (B. Vardar,. V. Hatipoğlu).

Generic File - Turkish Studies

http://turkishstudies.net/sayi/117928535_jenerik%2011-21-sos-2.pdf

Selçuk Üniversitesi. Prof. Dr. Ali YAKICI. Gazi Üniversitesi. Prof. Dr. Alpaslan ALİAĞAOĞLU. Balıkesir Üniversitesi. Prof. Dr. Bahir SELÇUK ... Dr. Selçuk BİLGİN.

fiil tamlayıcısı - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/724702861_2%C3%B6zkanabdurrahman.pdf

öge istemez (Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, 7. Baskı, Akçağ Yay., Ankara 2004, s. 13.). Cümlede fiili yöneten ögelerden bazıları dil bilgisi açısından ...

Turkish Studies - Fırat Üniversitesi

https://openaccess.firat.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11508/9892/Klasik%20T%C3%BCrk%20%C5%9Eiirindeki%20Sevgili%20Anlay%C4%B1%C5%9F%C4%B1n%C4%B1n%20Hurilerle%20%C4%B0rtibat%C4%B1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sevgili, huri, kûy, cennet, mukayese. ... Klasik Türk Şiirindeki Sevgili Anlayışının Hurilerle İrtibatı. 463. Turkish Studies.

Social Sciences - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/727752042_7KaracaNesrin-sos-93-110.pdf

Kazak, Tatar vb. edebiyatlarının hem geçmişi, hem de bugünü hakkında bilgi ve fikir sahibi ... aldığı dergide şair, ilim adamı, yazar tanıtımları ile beraber şiir, hikaye ve çeşitli ... There are poems and short stories from Turkic peoples in almost every issue of Kardaş ... Dr. Yavuz Akpınar; 1947 yılında Ardahan'da doğdu. Yüksek ...

Turkish Studies - Işık Üniversitesi

https://acikerisim.isikun.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11729/2118/1548834110_31Ko%C3%A7Fatma-vd-sos-647-668.pdf?sequence=2&isAllowed=y

28 Mar 2017 ... With immigrations, while communities are reaching to the new ... dokuma kumaş ile yapılan tunik, giyen kişinin diz altında sona ermektedir. Giysiye ait süsleme ... Tacoğlu Poyraz, Tuğça, Arıkan, Gülay ve Sağır, Adem. “Boşnak ...

Turkish Studies - Bartın Üniversitesi

http://acikerisim.bartin.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11772/2592/Modernle%C5%9Fen%20Ordular...-Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Böylece kalemiye, ilmiye ve seyfiye olmak üzere üç sacayağı üzerine kurulu Osmanlı bürokrasisi, modern dünyanın Batı'da ürettiği yeni siyasi model olan ... In the Ottoman bureaucracy, seyfiye was the ruling class where the transformation in ...

IN KUTADGU BILIG - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/16803719_86_Demirta%C5%9FAhmet_S-1477-1501.pdf

2 Oca 2013 ... Bir metindeki kelimeler temel anlamı dışında farklı yan anlamlar ... (Yürüyerek ulaşamayacağın yere yaya gitme; eğer gidersen, zorlukla ... (Haydi gel girelim benim olduğu yere, söyle sözünü; sen niçin tekrar dönüp geldin.).

cudes 2019 - Turkish Studies

http://turkishstudies.net/files/turkishstudies/4e0df7ba-fdf2-47ae-8042-a50bb38006bd.pdf

Yaşamın nasıl sürdürüleceği, ... içermesi anlaşılır bir durumdur. ... Köpeğin uluması daima kötü habere, sık sık uluması; birkaç gece uzun süre, ... yaşayacağı ve ne zaman öleceği Allah tarafından belirlenmişse de ölümün, Allah'ın melekleri ...

Historical Analysis - Turkish Studies

http://turkishstudies.net/sayi/a059e00a-e6a8-47af-a360-515411e7535f.pdf

Dr. Adem ÖLMEZ. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Prof. Dr. Adem TUTAR. Fırat Üniversitesi. Prof. Dr. Ali BAŞ. Selçuk Üniversitesi. Prof. Dr. Ali İhsan KARATAŞ.

içindekiler/contents - Turkish Studies

http://turkishstudies.net/sayi/107246642_%C4%B0%C3%A7indekiler-10-16%20tde.pdf

Mehmet Dursun ERDEM. I-X. ESKİ TÜRKÇEDE ORUNÇ/URUNÇ: RÜŞVET SÖZCÜĞÜ ÜZERİNDE BİR ... Fatih KOYUNCU. 897-922. LEXICOGRAPHY IN ...

COĞRAFYA LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1014254825_76%C5%9EahinVedat-vd-egt-1411-1426.pdf

Bu araştırma, coğrafya lisans öğrencilerinin eğitimdeki inovasyona ... Bitki coğrafyası, klimatoloji, kartografya, nüfus, madenler vb. her konu ile ilgili var olandan hareketle ... Kodlama işlemleri ve temaların belirlenmesi her araştırmacı tarafından ...

KARS ÖRNEKLEMİNDE HALK ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/736468508_99_%C3%96nc%C3%BCl%20K%C3%BCr%C5%9Fat-edb.pdf

Kürşat ÖNCÜL*. ÖZET. Halk hekimliği günümüzde olumlu ... Topraktan veya bir bitki atadan türemede gerek toprağın gerekse ağaçların yeni doğan üzerinde ...

SEZAİ KARAKOÇ'UN MEDENİYET ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/125840968_Ya%C5%9FarH%C3%BCseyin_S-3215-3234.pdf

doğurganlığın ve besleyip büyütmenin ötesinde bir görev üstlenmelidir. ... yabancının kendi eĢini aldattığını gören çocuk, ötesini söylemeyeceğim diyerek bay ...

DEFTER-İ CENGİZ-NĀME‟DE BOY NİŞANLARI ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1506334836_2toprakfunda.pdf

Bir damga ise Cengiz Han‟ın kendi boy damgası olarak karĢımıza çıkar. Eserdeki damgaların Türk damgalarına benzerliğinin ortaya konmaya çalıĢıldığı ve ...