Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

30 Eyl 2015 ... Bunlardan elli dördü edebiyat, fikir, sanat, kültür dergi ve gazetesi; kırkı ise sivil toplum kuruluşları tarafından çıkarılan halkevi dergileridir. Yapılan ...

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark- İlgili Belgeler

sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/14430

İlayda KILIÇOĞLU, Zafer YILDIZ. Döviz Kuru ile İhracat ... (Akdoğan and Akdoğan, 2011, p. 3). In a narrow ... Akdoğan, N. ve Akdoğan, M.U. (2011). Türk Ticaret ...

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/46180

30 Eyl 2015 ... Bunlardan elli dördü edebiyat, fikir, sanat, kültür dergi ve gazetesi; kırkı ise sivil toplum kuruluşları tarafından çıkarılan halkevi dergileridir. Yapılan ...

185 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/666927

dönüştürülerek ele alınması; bireylerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mirasına dikkatlerinin ... Frig Vadisi'nin tanıtılması, kaya anıtları, tanrı ve tanrıça imgelerinin, anıtları süsleyen ... Üç ya da beş basamaktan oluşan bu anıtlar, üstte basit insan ... kültürel mirasın tanınırlığına sanat yoluyla katkı sağlanması açısından.

391 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/664537

YUNAN MEZALİMİ VE BUNA DAİR MİLLETLERE. ÇEKİLEN ... hareket eden Yunan çıkarma askeri birlikleri saat 07.30'da İzmir önlerine gelmiş ve tümen ...

51 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/664268

giren “Hürriyet Gösteri” dergisi, kırk yıla yaklaşan yayın sürecinde, sanat ve edebiyat dergiciliğini ... Gösteri'nin ilk sayısında 1980 Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görülen ... bölüm açılır ve dergiye bulmaca sayfası eklenir. Gösteri'nin 2001'de.

183 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/659068

Kuvaterner'deki faaliyetleri ile günümüzdeki şeklini alan Van Gölü'nde ... Sovyetler Birliği döneminde Özbekistan ve Kazakistan'daki pamuk rekoltesini ... evler, yollar ve tarım alanları sular altında kalmıştır. 1997- ... Türkiye'nin Yüzen Adaları.

323 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/666941

GEVAŞ DİLMETAŞ KÖYÜ MEZARLIĞI VE MEZAR. TAŞLARI ... Han Bey ile birlikte Müküs'te (Bahçesaray) Arvâs Köyü (Doğanyayla) ve Külliyesi'ni kurmuştur.

173 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/664288

Söz konusu kapsamda, Antik Yunan dünyasından Pythagorasçıların ve. Aristoxenus'un ... alır ve akor kurulumları tonun izin vermediği seslerin hiç kullanılmaması ya ... dayanmayı gerektiren aşkın bir ilkenin mevcut olmadığı gibi, uzlaşımsallık ...

253 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681508

6 Mar 2019 ... Söz konusu durum türkülerin içeriğine de tesir etmektedir. ... geçen “Mezarımı derin kazın da, dar olsun / Altı lale üstü de sümbül olsun.

107 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/664283

türküsünün bestecisi, kaynak kişisi ya da aktarıcısı olan Faik Erener, daha önce çaldığı kabak ... Uzun hava ağıt biçiminde okuduğu biçimiyle türkünün sözleri şu şekildedir: ... İki Keklik Bir Derede Ötüyor: Zeybek formundaki bir varyantının ...

85 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/659036

daha büyük zorluklarla ilişkilendirilebileceği"ni (Weisiger, 2011: 33) işaret etmektedir. ... Toprak, Mehmed Kemal, Attilâ İlhan, Arif Damar, Ahmed Arif ve ... mavzere verip de / Düşmana kurşun da atarız" (Köylülerime), (Gökçe,. 2005: 85) ...

173 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681498

24 Oca 2019 ... öğretim basamağındaki çeşitli sınıf ve derslerde hangi konuların ne amaçla ... Sosyal bilgiler, sosyal bilimlerin günlük hayata kılavuzluk edecek bulgularını birbiriyle ... 16,7. Turizm Gelirlerinin. Dış Ticaret Açığını. Kapatma Oranı. 6,5. 27,7. 28,1 ... Bu araştırma, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Millî Eğitim.

151 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/666923

Yaren yoldaş beni düşlerde görsün. Görenler de hâlım ... Gel kolun boynuma sar eylen eylen. Bilmem ağyar ... Ya uyan kalk ya al beni koynuna. Süsen gibi ...

125 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/664284

Sokaklardan Bir Ali (1998), Çikolata Kaplı Hüzünler. (2002), Piraye (2003), Eroinle Dans (2005), En Son Yürekler Ölür. (2005), Yüreğim Seni Çok Sevdi (2007), ...

65 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/657260

186) Ani ve şok edici etkileriyle göçe iştirak eden kitleler üzerinde telafisi mümkün ... Hasret'in başına yaşayarak öğrendiği o “göçmen aklı” denen. “mekânların ...

69 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/681487

Baronun sınırsız para tüketiminin kurbanlarından biri kızı. Hortense olacaktır. ... Lisbeth, bir aileyi yıkmanın en kolay yolunun aile reisinin imajının yerle bir ...

319 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, The Journal of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/664501

Van'nın Yukarı Bakraçlı Köyü'nde bulunan manastırın farklı zaman dilimlerinde ... 28:Adır Adası Saint Georges Manastırı bitkisel süslemeli haçkar örnekleri. Foto.

DergiPark - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.yyusbedergisi.com/dergi/osmanli-imparatorlugunda-askeri-darbeler20180108082401.pdf

8 Oca 2018 ... Birçok isyan ve darbe girişimine karışan yeniçeriler 1826'da tasfiye ... Mehmed'in ölümünü gizleyerek, Cem Sultan'ın tahta geçmesini.

sosyal bilimler enstitüsü dergisi journal of socıal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/40179

30 Eki 2018 ... Hatta darbenin baş aktörü olan Fezlullah Zahidî bile Şah'ın gücüne mani ... okumanın Hz. Peygamber, dört halife ve daha sonra yetişen kâmil.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 25, Sayı 4 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/364669

içerisindeki yerini belirleme ve bunu gösteren belge demektir. Takvimdeki ... Burada sûrî, yani nefsanî hazzın neticesi olan neşe ile ruhî zevklerden hâsıl olan.

sosyal bilimler enstitüsü dergisi journal of ınstıtute of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/45470

1 Nis 2019 ... Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık. ... tistikleri_orgun_egitim_2016_2017.pdf (10.01.2019). Mehmet, N. (2010). ... Ünlü Arkeolog Zecharia Sitchin 1976 yılında Sümer. Tabletleri Çevirilerini bir ...

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/51286

Dr. Öğr. Üyesi Faruk Kerem ŞENTÜRK (İşletme-Düzce Üniversitesi). Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ... eğlence/kültür/sanat (96,3 TL), eğitim için materyal (72 TL), ulaşım (69,7 TL) ve haberleşme. (56,3 TL) için ... Baskı, Bursa: Dora Yayınevi. Singh, B.

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 28, Sayı 2 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/805904

TRABZON MİMARLAR ODASI ÖRNEĞİ. Funda KURAK AÇICI1. Zeynep Nilsun KONAKOĞLU2. ÖZ. Tarihi yapılar; bir toplumun kültürü, mimarisi, sanatı, gelenek ...

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 26, Sayı 2 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/360140

18 Haz 2016 ... Özel sağlık kuruluşları verdikleri hizmetleri SGK aracılığıyla devletten talep ... Sosyal Güvenlik ağı olan Medula sistemi, hem sağlık hizmet sunucularına, ... Tıbbı malzemelerin UBB, SUT ve Firma tanımlayıcı kodlarının sisteme ... http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5502.pdf Erişim Tarihi: 17/08/2016,.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/30510

Journal of Düzce University Institute of Social Sciences. Sahibi/Owner ... Güvenli lojistik desteğin varlığı ... başlanarak sistemde büyük değişimlere imza atılabilir.

balıkesir üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/issue-file/25067

24 Ara 2010 ... Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi'nde Öğrenim Gören. Öğretmen Adaylarının ... sağlayacak yararlı bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir. Bu çalışmada ... Mercan kayalıkları ve mangrov gibi kıyı ekosistemlerinin ...

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/15356

Strabon, Antik Anadolu Coğrafyası, XII-XIII-XIV, (Çev: Adnan Pekman), Arkeoloji ve Sanat Yayınları,. İstanbul 2000, XIII.1.58. 2. Strabon, XIII.1.59.; Sekiz Leleg kenti ...

çukurova üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-full-file/36563

5 Eki 2011 ... Diğer malzemelerle oynanan oyunlar çam kozalağı, taş ve ... Ayrıca sofanın iki ucundan ulaşılan birer balkon bulunmaktadır. ... the Bauhaus school, and the design concept and its methods has been defined in 1960's ... Dolgu atkısı olarak kullanılan ipliğin fitil yapısında seçilmesi ile yükselen kısımlar veya.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/15321

3 Ara 2009 ... Roger Sperry ise beynin sağ ve sol yarım kürelerinin fonksiyonları ... İngilizce hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin baskın beyin alanları arasındaki ...

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/641

Yönetmelik'in 12-14'üncü maddelerine göre harcama birimlerinde yapılan süreç kontrolünde her işlem ... çerçevesinde ihalede demo yapılması ve numune değerlendirilmesi de sadece ihale komisyonu ... Yüzyılda yabancı gezginler, coğrafya, botanik ... tarafına asılan ve 'peş'(Şekil 8) adı verilen bir kumaş parçasına yazılır.

sosyal bilimler dergisi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - recep tayyip ...

http://sbe.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sbe-erdogan-edu-tr/RTEUSBD_3_2016%20-%20Copy%201.pdf

İSYAN/BAŞKALDIRI AHLÂKI ... Başkaldıran İnsan ve Veba adlı eserlerinde ise isyan'dan hareketle saçma dünyada ... Bilmece, bulmaca, tekerleme, 11. Yazma ...

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi………………………………………

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/123831/makaleler/12/1/arastirmax-sinan-pasa-maarif-name-ozlu-sozler-ogutler-kitabi.pdf

GÖKYAY, Orhan Şaik (2007), Destursuz Bağa Girenler, Kabalcı. Yayınevi. KOÇ, Aylin (2009), “Sinan Paşa”, TDV İslam Ansiklopedisi, C.37,. İstanbul, s. 230.

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıldız Social ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/319224

Yıldız Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (YSBED) yılda ... Yıldız Teknik Üniversitesine aittir. Dergide ... ait olup Yıldız Teknik Üniversitesi idaresinin görüşlerini.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ... - Acarindex.com

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423874432.pdf

(Ö.1978), Pepe Hüseyin, Hacı Yusuf Kuşçu (Ö.1970), Metin Kuşçu (Ö.1996). Salihli'nin ... Genelde davul ve zurna çalan mahalle sakinleri düğünlerde, kınalarda,.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://busbed.bingol.edu.tr/download/issue-file/5335

Zira Bingöl bir köy kadar küçükken jeomorfolojik şartların uygunsuzluğu henüz ... “Doğrusu, siz de, babalarınız da açık bir sapıklık içindesiniz, dedi.” (Enbiyâ 21/54) ... Araştırma konusu yaptığımız muhaddis ve tarihçi kimliğine sahip olan İbn ...

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

http://www.e-dusbed.com/InstitutionArchiveFiles/c305be46-4d62-e711-80f0-00224d68272d/4ce9b3d4-4f62-e711-80f0-00224d68272d/Cilt8Sayi17/fec9cc36-91c5-4294-8500-97c4eec33da9_20170708035.pdf

17 Eki 2016 ... Kuddus is used in the Qur'an to mean glorying of the Divine Essence by ... Allah'ın Kuddûs İsmi, yeryüzündeki ekolojik dengede tecelli etmiştir.