pomak türklerinin nişan ve düğün geleneği - DergiPark

Bayramında günleri halay çekmek için toplandıkları köy meydanında görür. ... Şarkıları duyan kız tarafı, avlu kapılarını geniş bir şekilde açarak misafirleri içeri alır. ... Damat, ertesi sabahın erken saatlerinde ailesine “düğünümüz var” sözleriyle.

pomak türklerinin nişan ve düğün geleneği - DergiPark- İlgili Belgeler

pomak türklerinin nişan ve düğün geleneği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683439

Bayramında günleri halay çekmek için toplandıkları köy meydanında görür. ... Şarkıları duyan kız tarafı, avlu kapılarını geniş bir şekilde açarak misafirleri içeri alır. ... Damat, ertesi sabahın erken saatlerinde ailesine “düğünümüz var” sözleriyle.

POMAK TÜRKLERİNİN “KİMLİK” MÜCADELESİ VE BULGARİSTAN ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1626

15 Şub 2017 ... Pomak Türklerinin Yerleşimi, Kökeni ve Nüfusları: Bugün farklı ... Bulgar topraklarında ve şimdi ele geçirdiği yeni topraklarda, nerede Pomak.

POMAK TÜRKLERİNİN - Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=1626

15 Şub 2017 ... Anadolu ve Makedonya'dan gelecek Bulgar göçmenleri yerleştirmek ... tespit edilemediği başka gruplar Veliko Tırnova'ya bağlı Zlataritsa ve ...

KRİÇİM TÜRKLERİNİN DÜĞÜN TÜRKÜLERİ

http://bilig.yesevi.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/3557-published.pdf

Alacaksan al beni / 2. Gençliğim elden gider / ... Şiseyi, sar pamuk Ayşeyi. Yalla/h/ kuzum, kolla ... saracak ben öleyim mi. Koynuna eller girecek ben kalayım mı ...

Tatar Türklerinde Düğün Geleneği

http://turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/culpan_zaripova_tatar_dugun.pdf

görüşlerini ve fikir basamaklarını öğrenmede de eşi bulunmaz bir araç sayılabilirler. Düğün, bir halkın ... Tatar Türklerinin Düğün Geleneği Çulpan Zaripova Çetin 95 ... İdil boyunda ve Urallarda yaşayan halklar için düğünle ilgili bir başka ortak.

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BİR DÜĞÜN GELENEĞİ OLARAK ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155282

dinsel özlü törenlerde kült ağacı olarak kullanılmasına yol açmıştır (Örnek 1971: 102) ... hazırladıkları süsleri (tavuk, horoz, kaz, ördek, şeker, çikolata ve elma vb.) ...

TÜRKLERDE DAMGA GELENEĞİ VE NOGAY TÜRKLERİNİN ...

http://avrasyad.com/Makaleler/1389520577_13.%20NESR%C4%B0N%20-%20Kopya.pdf

Kağanlık damgası gibi çok özel bir takım damgalar hariç, boy ve aile ... sığırlarda, koç ve koyunun kulak veya burnunun üstünde, koç veya koyunun sırtında, ... Clauson'un, Köken bilgisi sözlüğünde, damga ile ilgili olarak -ga eki ile biten eski.

G. Selcan Sağlık: Türkmen Düğün Geleneği - Modern Türklük ...

http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/III-2_Haziran2006/27_MTAD_3_2_SelcanSaglik.pdf

2 Haz 2006 ... Düğün, Türkmen Düğün Gelenekleri, Türkmen Düğün Terminolojisi ... atın sırtına yerleştirerek gelin almaya gidildiği kaydedilmiştir (Efe-Barlas,.

pomak halk şarkılarının müziksel analizi1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/747382

bunlardan ezgi ve metin yapılarına göre farklı özellikler gösteren 5 tanesi seçilerek notaya alınmıştır. Çalışmada Pomak halk şarkılarının karakteristik ezgi ...

Düğün çiçeği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/34855

(Düğün çiçeği), Cirsiumar v~nse (Köy göçüren) bulunmaktadır. ... karşılık yabançıotlarm etkileri indirekt olduğundan ... zanç min:mum s'eviyede m2 de bulu-.

şanzelize düğün salonu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/495909

Tarık Tufan'ın (1973) tasavvuf olgusu çevresinde kaleme aldığı ama tasavvufa ... Savaş, Eda'ya şiddet uyguladığı hâlde Eda, ondan kopamaz ve onunla evlenir.

GELİN, DÜĞÜN, DİYET Defne - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/177860

ÖZET. Lütfi Akad'ın yönettiği “Gelin” (1973), “Düğün” (1974) ve “Diyet” (1974) filmleri, göç konusunu inceleyen bir üçlemedir. Üçleme aynı zamanda göç ...

Pomak Köylerinde

http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/yeniasir/yeniasir_1934/yeni%20asir_1934_kanunuevvel_/yeni%20asir_1934_kanunuevvel_5_.pdf

Hulaku Hanay Hansu Kanau. Hatı Saru Katı Saru Homan. Bahadır Hasar Hiaan Kaan ... Kıyanak 8 ... Kıyuluk. Akak 3. Akım 4. Akıntı 5. 9. Kaçaklık 10. Ozbeklik.

popüler sinemada oedipus: vay arkadaş ve düğün ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/665295

“Sen elinden gelen her şeyi yaptın baba benim için, bizim çocuklar için” (Vay ... biri tarafından tanınma savaşı ölümcül bir düello değildir […] Bunun yerine,.

İçtimai Gelenekler Açısından Selçuklularda Toy, Düğün ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/369377

12 Ağu 2017 ... Türklerin İslamiyet'i kabul etmelerinden sonra da İslamiyet'in yüce prensipleriyle çok kolay ve çabuk uyuşmuştur (Ögel 2016:152). Zira. İslamiyet'i ...

vıçıtırın evlenme törenleri ve düğün âdetleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/543144

diği kasaba içinde ve dışında hanları, kasabaya gelen misafirlerle tüccarların konakla- ... Düğünün ikinci gününde artık düğün havası iyice kendini göstermeye başlar. Her ... Roman kadınlar tef çalarken erkeler davul ve zurna getirirler. ... Damat gelin odasın girmeden önce kadınlar kapının önünde ellerinde tef ile şarkı.

KÜRESEL DÜġÜN YEREL DAVRAN” STRATEJĠSĠ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554648

Türkiye‟de Ramazan ayında yardımlaĢma, destek söylemi üzerinden yaptığı tüketimi arttırmaya ... IKEA ürünleri modüler sistem mobilyalar olmasına rağmen ve.

türk ve alman toplumlarına özgü düğün geleneklerindeki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/715818

çalışmamızda birçok Alman düğün geleneği arasından ilginç bulduğumuz “Aussteuer”, ... Hatta düğün davetiyelerinde de bu günün yeri ve saati açıkça yer alır.

Nogay Türklerinde Düğün Adetleri (Konya Örneği) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/464080

12 Mar 2018 ... Anahtar Kelimeler: Nogay Türkleri, Düğün Adetleri, Gelenek ve Görenekler. * Yazışılan ... Evet ise, size göre en çok farklı olan üç tanesi nedir?

Seyyah Notlarına Göre Safevilerde Düğün, Ölüm, Yas ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/796840

20 Ağu 2019 ... hükümlerine göre yapılan diğer merasimler ise düğün ve cenaze merasimleriydi ... Beyaz sarıklı sufiler bu grubun arkasında muhtemelen ilahi söylüyorlardı ... Tüm kadınlar matem süresince evde dahi peçelerini çıkarmıyor ve tüm işlerini bu şekilde ... Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TRABZON-ARSİN İLÇESİ DÜĞÜN ADETLERİ Turgay ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/319704

1 Haz 2017 ... Bu çalışmada da Trabzon ili Arsin ilçesinde yapılan düğün törenleri ... toplanıp sohbet ederler. ... Dede Korkut Kitabı Metin‐Sözlük. Ankara:.

m. turhan tan'ın tarihi türk romanlarında dügün merasimleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441155

Anahtar sözcükler: Tarihi Türk romanı, Turhan Tan, düğün merasimleri, folklor, hediye. Abstract: M ... aslan, pars, gergedan, at, deve, zürafa, denizkızı, doğan, leylek, turna, ördek gibi ... farklı dans gösterileri ve geçit törenleri dikkati çeker.

günümüz izmir yöresi dügün geleneklerinde tasawufi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/448432

İslami düğün gelenekleri bağlamında araştırmacı C. Yıldırım da düğünlerde tef darbuka vb. ... Mekan : Samanyolu Düğün Salonu. Sahnede tasavvuf topluluğu ...

KARAÇAY TÜRKLERİNİN KAFKASYA'DAN ANADOLU ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/58913

Kumuklar, Karaçaylılar gibi Kafkas halkları Osmanlı Devletine sığınmışlardır. ... Anahtar kelimeler: Kafkasya, Osmanlı Devleti, zorunlu göç, Karaçaylar, iskân.

UYGUR TÜRKLERİNİN MOĞOL İMPARORLUĞUNDAKİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/778005

Cengiz Han tarafından Büyük Moğol İmparatorluğu'nun kurulmasından sonra, Moğol ... bölgesinden katılan binlerce Budist ve Müslüman Uygur Türkleri İmparatorluğun ... mı ve mühendisi Pekin'e davet eder ve üst düzey görevlerde çalıştırır.

türkiyeli komünistlerin bulgaristan türklerinin dil ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/259270

damga vuran Türkler vardır. Komünist faaliyetlerden etkilenen ve Anadolu'yu da kurtararak ezilen halklara çare olmak isteyen bazı Türk gençleri de bu maksatla ...

KIRIM TÜRKLERİNİN 1944 SÜRGÜNÜNÜN 70 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/33731

fikirde, iĢte birlik” sesi hâlâ yankılanır Bahçesaray‟da, Akmescit‟te ve diğer yerlerde. Anahtar Kelimeler: Kırım Türkleri, Sürgün, Soykırım, Kültür, Ġz düĢüm.

BULGAR ve POMAK - Ankara Üniversitesi

http://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12575/44691/19376.pdf?sequence=1&isAllowed=y

güneyinde ortaya çıkan Ulah kültüründe Bizans ve Yunan izleri görüldüğü iddia edilmektedir. ... (Simeon) kendisine (Fityaz) ve Arhunet (Rumca asil demektir.).

Düğün fotoğrafı İçin Tercih Edilen Mekanların Otantisite ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/494438

1 Haz 2018 ... sonrasında düğün sahiplerinin (gelin-damat) tercih ettiği mekânların genellikle tarihi mekânlar olduğu görülmektedir. Tarihi mekânların tercih ...

Düğün Yeri Seçimine Etki Eden Kriterler ve Düğünlerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844930

9 Eyl 2019 ... seçimini etkileyen kriterler, en çok karşılaşılan sorunlar, düğün turizmi algıları, Hatay'da ... tarafından yapılan hizmetler (Khodzhaeva, 2016: 10-11; Ersöz, 2019: 55): ... (fotoğrafçılar, güzellik uzmanları, çiçekçiler, tatlı, pasta vb. hizmet ... kuaförü, araç süsleme, araç hizmeti ve canlı müzik hizmeti verilmektedir.

113 Pervin ERGUN, Sibirya Türklerinin Destanlarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/759163

Özetle Ergun'a göre, Tengricilik inancındaki bu iye kavramı, Müslümanlaşan Türklerde. İslâm inancındaki “melek” kavramıy! la bütünleşmiş ve İslami bir kimliğe.

Bulgaristan Türklerinin Eğitim ve Kültürel Sorunlarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386786

Daha o günlerde Türkçenin haftada kaç saat okutulması sorunu ortaya çıktı. Haftada en az 4 ... lümü açıldı. 1993'te Kırcaali Öğretmen Enstitüsünde Türkçeden öğretmen ye- ... Bulgaristan Türklerinin Türkçe Eğitim Davası Bursa: Balkan Türkleri.

balkan türklerinin muhacir edebiyatı incelemeleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/220207

Yazar bu bölümde son olarak Halide Alptekin'in Ağlama Tuna romanını örnek olarak incelemiştir. Eserin ikinci bölümünü oluşturan “Edebiyatın Göçü”nde (s.

bulgaristan türklerinin göç süreci ve göçmenlerin türkiye ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/391726

16 Ara 2017 ... En büyük Türk azınlığın yer aldığı Bulgaristan topraklarından anavatana göç hemen hemen yüz yıl sürmüştür. Bulgar makamları gerek Türklerin ...

gürcıstan türklerının edebî geleneklerınde hıkâye ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/668002

Olay akışında somut insan yazgısı, bireyin faciası toplumsal mahiyete dönüşür, gerçekliğin tipik bir sahnesi yansır. Bahsi geçen hikâye ile Osman- lı-Türk Tanzimat ...

Kumuk Türklerinin Kafkasya'dan Anadolu'ya Göçü - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/164305

Anahtar kelimeler: Kafkasya, Osmanlı Devleti, zorunlu göç, Kumuklar, iskân. Abstract. Migration of the Kumyk Turks from the Caucasus to Anatolia. Northern ...