sivas halk oyunları halk oyuncuları davul ve zurna ... - Doğan Kaya

Sivas Halayı,. Süpürgesi ... diyen Sivaslı Pala Bayram'ın sözleri ve Ankara'da İsmet İnönü'nün ... olarak bu gencin mahallesine gelip bağırarak şarkı söyler, bir yandan da oynar, fakat ... Damat, hamamda yıkandıktan sonra yine davul zurna ve.

sivas halk oyunları halk oyuncuları davul ve zurna ... - Doğan Kaya- İlgili Belgeler

sivas halk oyunları halk oyuncuları davul ve zurna ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/dogan_kaya_sivasli_zurnacilar_kitap.pdf

Sivas Halayı,. Süpürgesi ... diyen Sivaslı Pala Bayram'ın sözleri ve Ankara'da İsmet İnönü'nün ... olarak bu gencin mahallesine gelip bağırarak şarkı söyler, bir yandan da oynar, fakat ... Damat, hamamda yıkandıktan sonra yine davul zurna ve.

SİVAS HALK OYUNLARI HALK OYUNCULARI ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/dogan_kaya_sivasli_zurnacilar_kitap.pdf

Kaya Dibinde Kuyu. Kayalar ... Sivas Halaylarının Özellikleri ve Muhtevası bölümünde oyunlar çalgılı ve türkülü ... Tuzlasar (Tuzlahisar) köyü olduğu yönünde de rivayetler vardır. ... zaman, düşmanın yer altında kazma faaliyetinde bulunduğu.

Sivas halk oyunları - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivas_halk_oyunlari.pdf

Halk oyunları açısından bir halay bölgesidir. ... Yani oynamak ne kadar zor olsa da bu havaları çalmak da o derece zordur. ... Eskiden Malatya'da da yapılıyordu.

SİVAS HALK OYUNLARI* Dr. Doğan KAYA Oyun insanın ... - Turuz

http://turuz.com/storage/Folklore/2018/0724-3-Sivas_Xalq_Oyunlari-Doghan_Qaya-20s.pdf

Halk oyunları açısından bir halay bölgesidir. Oyunlar ... Bu Duman Nasıl Duman Kaplamış Dereleri,. 16. Çedene,. 17. ... Kadınlar ise oynarken, güler yüzlü, zarif.

SİVAS HALK OYUNLARI* Dr. Doğan KAYA Oyun insanın kendi ...

http://dogankaya.com/fotograf/sivas_halk_oyunlari.pdf

Oyun insanın kendi kendisini anlattığı ve ilkel toplumlardan beri var olan bir olgudur. ... Bölgesinde Zeybek; Orta ve Doğu Anadolu'da Halay; Trakya'da ve. Marmara bölgesinde ... giyilen giyecekler şeklinde de ayrıca tasnifi tabi tutulabilir. Çocuk Giyimi ... SİVAS HALK OYUNLARI EKİBİNDEKİ KIZ KIYAFETLERİ aşırma: (Bkz.

Halk Şairlerinin Diliyle Sivas Çermikleri - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/halk_sairlerinin_diliyle_sivas_cermikleri.pdf

Erkekler cenneti diyenler yazar. Soğuk Çermik garip huyun var senin. Gazozun suyuna karamuk yeter. İçine katılır bir kaşık şeker. Dere kenarında has nane biter.

SİVAS HALK ŞAİRLERİNİN BEDDUA ŞİİRLERİ* Dr. Doğan KAYA ...

http://dogankaya.com/fotograf/sivas_halk_sairlerinin_beddua_siirleri.pdf

İnsan bedeni ( el, kol, karın, göz, ağız, diş, ayak, ciğer..) ve hastalıkla ... Yukarıda adından söz ettiğimiz çalışmada 108 halk şairinin 151 şiirine yer verilmiştir. ... Sebebin yuvası yıkılsın yârim. Şu gönlümde ... İntizar. Yıllar önce beni sevdin sanmıştım Hiç ummazdım sende kirdin belimi. Ciğerine ... Koynunda kalasın Berlin.

sivas'ta çocuk oyunları - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/Sivasta_cocuk_Oyunlari.pdf

Bunların içinde bir doktora çalışması olan Nebi Özdemir'in Türk Çocuk Oyunları adlı ... vurma, oyun aracını saklama, taklit yaptırma, isle yüz boyama gibi cezalar.

SİVAS'TA ÇOCUK OYUNLARI* Dr. Doğan KAYA İnsanların çocukluk ...

http://dogankaya.com/fotograf/Sivasta_cocuk_Oyunlari.pdf

Psikologlara göre ikinci çocukluk dönemi kızlar için 6-11 yaş, erkekler için 6-13 yaş olarak belirlenmiştir. Tıp fakülteleri pediatri / çocuk servisleri de çocukluğun son ...

Halk şiirinde biçim ve tür - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf

'mani, koşma, türkü, türkmani, varsağı ilh. gibi nevilerin arasındaki fark, kısmen ... şiirleri manzum ve manzum-mensur olmak üzere iki çeşittir ki, bunları şu.

halk edebiyatında yemek destanları - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/halk_edebiyatinda_yemek_destanlari.pdf

HALK EDEBİYATINDA YEMEK DESTANLARI*. Dr. Doğan KAYA ... ve bir gram radyum kadar medeniyet ve terakki âsarından, delail-i kemalattan sayılır, sayılırsa ...

halk şairi ömer tombul - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/halk_sairi_omer_tombul.pdf

“Ömer Tombul”u kullandığı hemen göze çarpar. ... Melül melül durur yürek dağlarsın ... Ağla göz yaşını sil sabah sabah ... Ağladım dinmedi gözümde yaşım.

acıyurt köyü halk şairleri - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/aciyurt_koyu.pdf

ACİZ bir HAFIZ'ım çıktım elimden. Artık kimse çeviremez ... Dostum tut sözümü acı halime. Düşme gel elini ... Kalk gidelim Leyla'm yollarım uzak. Başa gelenleri ...

derviş mahlaslı halk şairleri - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/Dervis_Mahlasli_Halk_Sairleri.pdf

“Geldim şu âlemi ıslah edeyim”, “Gönül gel seninle muhabbet edelim” gibi bazı Ģiirleri ... Hastalar derdine derman da bulur ... Dertliyim derdime dermana geldim.

SİVAS HALK ŞAİRLERİNİN BEDDUA ŞİİRLERİ* Dr. Doğan ... - Turuz

http://turuz.com/storage/shiir-2018/1954-1-Sivas_Xalq_Shairlerinin_Beddua_Shiirleri-Doghan_Qaya-28s.pdf

"Türk Dilek Sözlerinde Alkışlar ve Kargışlar" adlı kitabı,3 bu sahada, ... Daim karalar bağlayasınız ... Benziyor kaderim Mecnun Leyla'ya ... Gözlerine duman insin.

SİVASLI HALK ŞAİRLERİNİN MİLLÎ MÜCADELE ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivasli_halk_sairleri_milli_mucadele.pdf

Sivas Kongresi, mahiyeti itibariyle Türk İnkılâp Tarihinde ... Yayımlandığı yer: Sivas Halk Şairlerinin Millî Mücadele, Şiirleri, 19-22 ... İstiklâle Türk milleti ant içti.

ÂŞIK ŞİİRİNDE ŞEKİL VE TÜR MESELESİ Dr. Doğan KAYA Halk ...

http://dogankaya.com/fotograf/asik_siirinde_t%C3%BCr_sekil_meselesi.pdf

5 Pertev Naili Boratav, “Halk Edebiyatında Tür ve Biçim Sorunu Üzerine”, Folklor ve. Edebiyat I, Ġstanbul, 1982, s. 156. 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Ġstanbul, ...

TAHİR İLE ZÜHRE HİKÂYESİ* Dr. Doğan KAYA Türk Halk ...

http://dogankaya.com/fotograf/tahir_ile_zuhre_halk_hikayesi.pdf

Tahir ile Zühre hikâyesi, bilindiği gibi manilerle örülmüş bir halk hikâyesidir. ... Geç saatlerde onlar dağılıyorlar. İki kardeş baş ... Hangi padişahın kızını dersen ...

DEDE KORKUT'TA TÜRK DESTANLARI VE HALK ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/oguz_uykusu.pdf

bizi, konu ile ilgili olarak, destanlarda ve halk hikâyelerinde uykuya dalma ... kahramanın uyuya kalması ve bunun sonrasında başına neler gelmektedir ve ... destan, halk hikâyesi, efsane ve menkıbe) içinde uykuya dalma motifi ne ölçüde.

HALK ŞİİRİNDE GELİN-KAYNANA* Dr. Doğan KAYA Toplumun en ...

http://dogankaya.com/fotograf/halk_siirinde_gelin-kaynana.pdf

Bunun yanında karşılıklı söylenmiş gelen-kaynana manileri de yok değildir. Biz örnek olması bakımından Kastamonu yöresinde söylenen manileri kaydediyoruz. ... Tavuk gibi atmalı. Altına odun atmalı ... Elmayı alma gelin. Hiç sözümden ...

TÜRK HALK ŞİİRİNDE MISRA BAŞI KAFİYELER* Dr. Doğan KAYA ...

http://dogankaya.com/fotograf/turk_halk_siirinde_misra_basi_kafiye.pdf

Aprınçur Tigin: Gerek mısra başında gerekse mısra içinde b, k, r, t, v, y sesleriyle başlayan kelimeleri kullanılmıştır. Ahengi sağlamak için kimi zaman mısra tekrarı ...

sivaslı halk şairlerinin millî mücadele şiirleri - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivasli_halk_sairleri_milli_mucadele.pdf

Elimizde, konu ile ilgili olarak 15 şaire ait 17 şiir bulunmaktadır. Şüphesiz ... Kurtuluş Savaşında, tarihte eşine ender rastlanan bir mücadele örneği veren Türk ...

TÜRK HALK ŞİİRİNDE ÖLÜM SONRASI DİLEKLER ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/turk_halk_siirinde_olum_sonrasi_dilekler.pdf

Şiirlerde de vasiyet niteliğinde sözlere rastlarız. ... Çatağın Boğaz'a kazın mezarım ... Bu konuda söylenmiş dilekler, mezarın derin yahut yüce olmasının yanında ...

DİVAN ŞİİRİ ve XIX. YÜZYIL HALK ŞİİRİNDE GÜZEL ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/divan_ve_halk_siirinde_guzel_tasviri.pdf

olduğunda daha ziyade şu organları ele alınır: Saç, yüz, yanak, göz, kaş, dudak, kirpik ... ham, şiken, tâb, tâb-dâr), dûd, duman, dün (kara dün), dü-tâ, ebr (ebr-i ... Sarı: Genellikle siyah olmakla beraber bazı güzeller sarı perçemlidir. 3. Kıvırcık: ...

HALK ŞİİRİNDE BİÇİM VE TÜR Dr. Doğan KAYA Halk şiirinde biçim ...

http://dogankaya.com/fotograf/halk_siirinde_bicim_ve_tur.pdf

Halk şiirinde biçim (eşkal, form, forma, şekil, tarz, tip, yapı) ve tür (nev, enva) konusundan ilk ... Âşık Edebiyatı ürünleri bir tarafta tutulursa, diğer halk edebiyatı ürünleri ... itibariyle ağıt, ninni ve tekerlemeler müstakil özellik gösterirler. Anonim ...

Halk Oyunları Halk oyunlarımız Horon yöresi içinde yer alır. Horon ...

http://www.arhavililer.org.tr/pdf/horon.pdf

Horon tipli oyunlar sap, demet ve yığınları gibi bir topluluk ve diziliş, hem de sırasında ... çıkış nedenlerinden biri Gürcü kale kumandanının kızına âşık olan Laz.

türk halk oyunları türlerinden kaşık oyunları'nın yapısal ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2014/317-_Folklor_Turk_Halk_Oyunu_Turlerinden_Kasik_Oyunlarinin_Yapisal_Ozellikleri_Fuson_Kose_Urmu_Turuz_2014.pdf

III. BÖLÜM. KAŞIK YÖRELERİNDE GÖRÜLEN GELENEKSEL OYUN KIYAFETLERİ. III. 1. ... %10'u Bar, %30'u Halay, %15'i Zeybek, Efe ve Seymen Dernek Oyunları, %8'i ... Herhangi bir oyun türünde görülen adımların yapısı, o yörede giyilen.

sivas'ta dokumacılık - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivasta_dokumacilik.pdf

Halı, kilim, yastık gibi dokumalar ağaçtan yapılan özel tezgâhlarda ... balkız, devegözü, boncuk, budak, aynalı budak, gül örneği, çubuk, tahta (Yıldızeli'nin.

türk halk danslarının icrasında bir asma davul geleneği - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382873

Davulcular ekip çıkmadan önce ortamı ısıtmak için kendi dansına davul çalarlar. Ayağa çalma geleneği yerine önüne nota koyup çaldırmak bireysel yaratacılığı.

âşıkların diliyle sivas - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/asiklarin_diliyle_sivas11.pdf

İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli, Zara'dır. A. YERYÜZÜ ... İmranlı, Zara, Hafik, Sivas. Merkez ... Sen ki damarımda akan kanımsın,.

sivas'ta kuşçuluk ve kuş çeşitleri - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivasta_kusculuk_ve_kus_cesitleri.pdf

1. Kuş çeşitleri. 2. Özellikleri (rengi, ötüşü, dönüşü, çaparı, gaga ve baş şekli, kalitesi, değeri),. 3. Kuş hakkında hikâyeler,. 4. Kuşların fazla olduğu memleketler,.

sivas'ta giyim kuşam - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivasta_giyim_kusam.pdf

gidenler de şayet altın takamıyorlarsa hazır elbise götürürler. Kız çocuğu için ... kuyruğu dikilir. Bağdat çadırı: (Bkz. ... renkli basmalardan yapılır, yaka ve kol ağızlarına sutaşı konulur. kaban: Kışın ... yapılmış dantelli ve askılı kadın iç giysisi.

PİR SULTAN ABDAL VE SİVAS KAYNAKLI ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/pir_sulltan_ve_conklerdeki_siirleri.pdf

duymuşlar, gidip Kara Kadı'ya, Sarı-Kadı'ya 'Pir Sultan Abdal, kapısındaki köpeklere sizin adınızı koydu. ... ölmediği için Ağuiçen lakabıyla anılan Kara-Donlu Can Baba kolundandır. Şiirleri, daha ... Beytullah değil mi ol bana yeter. Deyü Deyü.

sivas'ta yapılan folklor çalışmaları - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/son_on_yilda_sivasta_folklor_calismalari.pdf

DAĞDEVİREN, Ayşe, Sivas'ta Çocuk Oyunları, l992, XI 94 s. ŞAHİN, Bülent ... DÜNDAR, Hayati, Kızılca Köyü Monografisi, l992, IV 86 s. TİRYAKİ, Mustafa ...

sivas'ta suda boğulmalara ve sel baskınlarına bağlı ... - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/Bogulma_agitlari.pdf

Yaygın şekliyle ağıt olarak bilinen söz muhtelif devirlerde, muhtelif ... Sözler, o anda ağıtı söyleyen şahsın ruh halini yansıtan ifadelerdir ve ... Üç uşağı atarken.

sivas kaynaklı cönklerde sarı saltuk - Doğan Kaya

http://dogankaya.com/fotograf/sivas_kaynakli_conklerde_sari_saltuk.pdf

Bu çalışma önce bildiri olarak sunulmuş (Sarı Saltuk Baba'dan Misgin Baba'ya II. ... Sarı Saltuk, diyar-ı Rum'da ve Rumeli'nde daha pek çok kerametler gösterir.