özgür eğitim - Anarcho-Copy

Bir diğer radikal eleştiri konusu da okul eğitimi sistemlerinin, uygulanan ... Ivan Illich'e göre bu toplumsal tabakalaşma süreci okul eğitiminin yapısında ... Kuşkusuz Francisco Ferrer, okulsuz toplum düşüncesini, kişinin otoriter olmayan bir.

özgür eğitim - Anarcho-Copy- İlgili Belgeler

özgür eğitim - Anarcho-Copy

https://www.anarcho-copy.org/free/ozgur-egitim.pdf

Bir diğer radikal eleştiri konusu da okul eğitimi sistemlerinin, uygulanan ... Ivan Illich'e göre bu toplumsal tabakalaşma süreci okul eğitiminin yapısında ... Kuşkusuz Francisco Ferrer, okulsuz toplum düşüncesini, kişinin otoriter olmayan bir.

Copy / Paste - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/kadikoy-underground-poetix-2.pdf

Rüzgârın peşine düşen delikanlılar, genç kızlar gelecek kadim ihtiyarlar; ormanlarınıza, dağlarınıza, soğuk kıraç ... demekti bir anlamda. Snyder daha yazı yazma yetisiyle tanışmamıştı ki annesi onun için ... Daha çok tabuları kırmaya çalıştığın ihlalci bir çeşit porno. ... SİKMEK ÇOCUKLUĞUMA İŞEYEN KADINI. SIRAYLA ...

ll - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/bilinmeyen-devrim.pdf

Genel olarak henüz bir Devrim' in nasıl inceleneceği bilinmiyor. (tıpkı bir ... Nitekim nihilist kadınlar genellikle saçlarını kısa kestiriyor, çirkinleşmek ve ... Bu kurbanlar listesini daha uzatabilirim. ... "Madenciler Kulübü"nün bütçesi, kendi başına.

no ra - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/siddetin-arkeolojisi.pdf

Primitif toplumlardaki somuru biçimlerinden (yaşlı/genç; erkekikadın vb.) uzun uzadıya bah-. 5 1 Lizot' a Yanomamiler konusunda pek fazla giive e k gere.

ıJ m -< C/) mr I m 'C/) s: 'C/) -4 o 'tl r es: 3 c :::J OJ PJ ... - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/bireysellesmis-toplum.pdf

1 . Ernest Becker, The Denial of Death (New York: Free Press, 1997), s. 26-7. 2. A. g. y., s. ... ha da fazla haz veren bir dizi sonsuz duyum kaynağı, farklı anlarda.

Asiye - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/asiye-3.pdf

sendikal bürokrasiye ve ihanet çeteleri- ne dönük tepkisi ... ni satan porno zincirini durdurmak- ta başarısız olan ... mek zorunda olan gruba ihanet eden bir hain ...

indir - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/biricik-ve-mulkiyeti.pdf

olur ve "beden"in müdahalesine izin vermez. Oysa ben sadece. "bedenim" sayesinde tinin benim üzerimdeki katı egemenliğini, tiranlığını yıkabilirim; çünkü eğer ...

sucsuzlar - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/sucsuzlar-sacco-ile-vanzetti.pdf

Okulda ona akılsız bir budala olduğunu öğrettiler, öğremnede güçlük çekiyor, ... bir bulmaca gibi gelmiş, giderek bir sorun, bir meydan okum niteliğini almış ve ...

köleliği - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/tuketim-koleligi.pdf

(1961), (Türkçesi; Okulsuz Toplum”, Çev. ... için ifade ettiği şeyler: İnsanlar, ister bir televizyon hava raporu ... Ivan Illich, Okulsuz Toplum, Birey ve Toplum Yay.

mahnovşçina - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/peter-arsinov-mahnovscina.pdf

10 Nis 2019 ... Önce, kendime birazcık konu dışına sapma izni veriyorum. ... onun “anarşizm”ini boş bir uydurma olarak değerlendiriyorlar... An ... lenmesi, anarşist hareket için ortaya yararlı sonuçlar çıkarsın. • • • ... si ile monarşinin birbirlerinden altta kalır tarafları yoktu; her ikisi de ... leri aşağı yukan sıfıra inmiş oluyordu.

parrhesia - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/dogruyu-soylemek.pdf

neden olan Les mots et les choses (Kelimeler ve fieyler) çıkar. 1969'da Foucault' ... riyle ilgili hikâyen ne kadar dehşetli olursa, kadınlarımızı kötü yola sap tıran o adama ... dar yaşadığı hayata dair izahat vermeye (didonai logon)” yönlendirilir.

Karanlığın Sol Eli - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/karanligin-sol-eli.pdf

(1968) [Yerdeniz Üçlemesi: Yerdeniz Büyücüsü, Çev. Çiğdem İpek Erkal ... ne demek olduğu nu unuttum, bir kralın kendi gözünde Karhide demek olduğunu.

Untitled - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/yeryuzunun-lanetlileri.pdf

Alice Cherki. Yeryüzünün Lanetlileri kitabı 1961 yılı Kasım sonunda. François Maspera Yayınlan'ndan çıkugında, lösemiden rahat sız olan yazarı Frantz Fanon ...

Egemen - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/kutsal-insan.pdf

tasavvur etmemiz, (yaııi) insan doğasının niteliğini, neler ... kılan şey nedir? ... Haggadah: Yalmdileriıı medeni ve dinsel İniklik metni olan Talmud'un. ilke ve.

anarşist sss - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/anarsist-sss.pdf

5 Haz 2019 ... el ele yürümekteydiler" (Evrim ve Çevre, s. ... kederli bir salgın hastalık gibi olan, ... Kropotkin ise, anarşist toplumun, hem el ve zihin emeğini.

Rus Devrimler! - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/1905ten-1917ye-rus-devrimleri.pdf

nun ardından Troçkistlerin Sosyalist İşçi Partisi'ne katıldı. 1940'tan 1944'e ... sa'da ve bu ciltte göreceğimiz gibi, 1905 ve 1917 Rus Devrimleri'nde de vardı. İlk iki cildi ... Fransız Devrimi sırasında, 1793 Devrimci Meclisi döneminde ve güçlerini ... (I. Petro'nun başlattığı Rusya hükümdarlarına verilen adı kullanırsak) impa-.

Germinal - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/germinal.pdf

Sırtını kamburlaştırarak vagonları boşaltan işçi Étienne'e ... ölürken neden Amerika'yla savaşa tutuşur ki? ... memelerini çekiştirirken yavru bir kedi gibi.

Rus Devrimleri - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/rus-devrimleri.pdf

sonra New York'a giderek Rus İşçi Birliği'ne katıldı ve Golos Truda. (Emeğin Sesi) adlı gazetenin yayınında yer aldı. 1917 Ekim Devrimi'nin ardından SSCB'ye ...

Topraksızlar - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/topraksizlar.pdf

kiye'de NTVye, Polonya ve Arjantin televizyonlarına belgesel yaptı. Filmleri Rize ... şoförler her yola çıkışta başka bir dağ yolundan komüne ulaşmaya ... Amazon bölgesinde, Acre, Roraima ve Amapa'da ise, MST yok, çünkü buralarda kitlesel ...

Faşizm - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/demokratik-modernite-21.pdf

18 Tem 2019 ... İkinci Dünya Savaşı'na liderlik edilen yirmi yılda, Av- rupa faşistleri ... Adli dal duruma mühür basmakla yetiniyordu. ... Bu insanın “zıpkın” gibi, “fişek” gibi olması ... tion of Art. Winchester: The Winchester Press, 1990. Werfel ...

Fahrenheit 451 - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/fahrenheit-451.pdf

1 Oca 2020 ... Şenlik Ateşi'nden sonra, çok geçmeden hayal gücü daha fazla olan. Parlak Anka'yı ... Kitap yakan şehir bağnazı, bunları duyunca, bütün şehrin, kitapları hafızalarına ... Şimdi, büyük atlamadan önceki beşinci sıçrama. Kırk iki yıl ... Montag indi ve tren onu sıcak havayla birlikte, fildişi renkli fayansla kaplanmış ...

anarcho-copy.org kolektifi

https://anarcho-copy.org/free/kropotkin-bir-devrimcinin-anilari-cilt-2.pdf

olduğum için yapının hemen her yanından yükselen bu vuruşla rın ne anlama ... arkama tloğru atıp yakalamayı, bacak aramdan geçirmey; öğ rendim. Hücreye ... büyük mü-küçük mü, şan şöhret getirici mi-alçakgönüllü mü; yüce birtakım so.

Bilginin Arkeolojisi - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/bilginin-arkeolojisi.pdf

BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ. Arkeoloji sözcüğünün, Foucaultya göre bir şeyi önceden düşünüp bildirme gibi bir işlevi yoktur; sadece ifadenin vo arşivin düzeyini, ...

Anarko Sendikalizm - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/anarko-sendikalizm.pdf

Rocker'ın da anlattığı gibi, anarko-sendikalizm sı nırlı amaçları olan dar bir ideal değil, kapitalizmin yıkılması ve insan toplumunun, toplumsal olarak kendi kendini ...

Felsefe-i Ferd - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/felsefe_i-ferd.pdf

da düşünce tarihiyle ilgili bir metin nasıl yazılamaz, bunu bili ... Tarih yazımının mutlaka, bilimsel tarihleme ve osmanlıcayı ... öğrenilir. "Bilim"e sihirli bir anlam vermemek kaydıyla tarihin yazılışı birtakım "bilimsel temel!er"e dayanmalıdır derim.

katalonya'ya selam - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/katalonyaya-selam.pdf

oluncaya kadar orada çalışmaya devam etti. Dolayısıyla ... dığına göre, yukarda cephe hattında işler hayli sakindi ... ya da, ömrümün geri kalanı boyunca göreceğim şafaklardan da ... önderleri de onları istemiyerek izlemişler ya da hiç izle-.

Ahlakın Soykütüğü - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/ahlakin-soykutugu.pdf

FRIEDRICH NIETZSCHE. AHLAKIN SOYKÜTÜĞÜ. BİR POLEMİK. KABALCI YAYINEVİ: 362. Felsefe Dizisi: 40. Düzenleme: rapunzel ...

JOHAN HUIZINGA - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/oyunun-toplumsal-islevi-uzerine-bir-deneme.pdf

Adağın, bir tarikat veya bir loncaya kabulün, yemin etmenin veya gizli bir ... Thule Expedition, 1921-1924, VIII, I, 2; Herbert König, Der Rechtsbruch und. Se-.

hayvan çiftliği - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/hayvan-ciftligi.pdf

öğrenmiş, ama öğrenir öğrenmez bu kez A, B, C, D'yi unuttuğunu fark etmiş, en sonunda alfabenin ilk dört harfiyle yetinmeye karar vermişti; unutmamak için bu.

Demokratik konfederalizm - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/demokratik-konfederalizm.pdf

tik konfederalizm devlet olmayan, demokratik ulus örgütlenmesidir. Demokratik konfederasyon azınlık örgütlenmesidir; kültür örgütlenmesi, dini örgütlenme, ...

Dövüş Kulübü - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/dovus-kulubu.pdf

Söz konusu hikaye üç ay gibi kısa bir süre içinde Fight Club'a (Dövüş Kulübü) dönüşür. İlk romanını ... Kahverengi saçları arkaya doğru yayılmış, şişme minderini göğsüne bastırmış. Gözler iri iri açılmış; ... Kolajenin bu türlüsü vücudunda kalır.

Sivil itaatsizlik - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/sivil-itaatsizlik.pdf

Sivil İtaatsizlik. HENRY DAVID THOREAU. 1 ... düzgünce gömeceğine söz veren ortak si- gorta şirketlerine, buna gücü yetmeyecek olsa da para ödemek olan ...

Abdullah ÖCALAN - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/demokratik-konfederalizm.pdf

Tarihte barış dönemleri uygarlık güçleriyle demokratik güçlerin birbirlerini tanımaları, kimlik ve çıkarlarına saygılı davranmalarıyla sağlanır. İktidar uğruna çatışma ...

klasik anarşizm - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/klasik-anarsizm.pdf

Bireysel özgürlüğün engellenmesini savunmalanyla iyi bilinirler. İnsanların dayatma olmaksızın ahlak kurallarını gözetebileceğin! düşünebilir mi- yiz? Anarşist ...

Ursula K. Leguin - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/ursula-k-le-guin-mulksuzler.pdf

sahneyi haberler için filme alıyorlardı: Aydan gelen İlk Adam: İleri gelenler, profesörler ve ... "Tir onu tanıdığımdan beri hiç dışarda çalışmamıştı," diye sözünü kesti. Shevek. ... Dişlerini ağızlarına tıkılmış, taşaklarını midelerine gömülmüş.

Katip Bartleby - Anarcho-Copy

https://anarcho-copy.org/free/katip-bartleby.pdf

1819-1891 yılları arasında yaşamış olan büyük Amerikan yazarı Herman Melville'in. 'Bartleby' adlı öyküsü, 1856 yılından çıkan The Piazza Tales (Meydan Öyküleri).