Ivan Illich'in Yabancılaşma Anlayışı Bağlamında Modern Üniversite ...

13 May 2017 ... Onun okulsuz toplum idealine sâhip olmasının temel nedeni, kurumsallaşmayı ve özellikle de günümüzdeki anlamıyla okullaşmayı insanın.

Ivan Illich'in Yabancılaşma Anlayışı Bağlamında Modern Üniversite ...- İlgili Belgeler

Ivan Illich'in Yabancılaşma Anlayışı Bağlamında Modern Üniversite ...

http://kalemacademy.com/Cms_Data/Contents/KalemAcademyDB/Folders/SayiMakaleleri/~contents/KK92UKF8WQH2YJM7/10-23863kalem-2019-111.pdf

13 May 2017 ... Onun okulsuz toplum idealine sâhip olmasının temel nedeni, kurumsallaşmayı ve özellikle de günümüzdeki anlamıyla okullaşmayı insanın.

Peter L. Berger'in Yabancılaşma Anlayışı - Beytulhikme Felsefe Dergisi

http://www.beytulhikme.org/Makaleler/154608302_03_Tekin_%2829-48%29.pdf

19 Ara 2014 ... Berger emphasizes that the true relationship among 'human' and. 'world' is ... Örneğin, Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan adlı kitabında ...

MODERN BÜROKRASİLER VE YABANCILAŞMA ETHOSU

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt15/sayi2/319-348.pdf

Bürokrasi, Weber'in, “akılcılık”, “otorite” ve “demir kafes” ile ilgili düşüncelerinin orta yerinde yer alır. Ona göre, bürokrasi, en yüksek verimlilik derecesine ulaşmayı.

Üniversite Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeyi* The Alienation ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt18Sayi1/3bc3ed54-3e35-41a6-8527-61f8e55f3e73_20170628035.pdf

20 Nis 2017 ... Hegel'in yabancılaşma kavramını din eleştirisinde kullanan Feuerbach'a göre din insanın kendine yabancılaşması, insanın kendi kendisinden ...

2 2012 MODERN ÖRGÜTLERDE YABANCILAŞMA VE KAFKA'NIN B

http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/795/4-34-50.pdf?sequence=1&isAllowed=y

edildiği Kafka'nın Dönüşüm romanı da bu anlamda analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise, modern örgütlerde yabancılaşma kavramıyla ilgili genel bir ...

TEZER ÖZLÜ'NÜN ESERLERİNDE YABANCILAŞMA BAĞLAMINDA ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/500305

14 Haz 2018 ... Otobiyografik açıdan örneğin, Oktay Abdal, Tezer Özlü ve eserleri için şu ... Tezer Özlü'nün Eserlerinde Yabancılaşma Bağlamında Gitme Temi.

GROTESK-YABANCILAŞMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA TANPINAR'IN ...

http://www.hakansazyek.com/files/Grotesk_Yabancilasma_Iliskisi_Baglaminda_Tanpinarin_Saatleri_Ayarlama_Enstitusu.pdf

Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961), Ahmet Hamdi Tanpınar'ın ... çağlara inen, klâsik ve romantik tiyatroda da sıkça baĢvurulmuĢ bir yol olan (ġener 1991: ...

marx'ın yabancılaşma kavramı bağlamında - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/234627

proleterleşmesi sürecinde ortaya çıkan problemlerin, toplumun diğer kesimleri ... Anahtar Kelimeler: Diyet, Yabancılaşma, İşbölümü, İç göç, Proleterleşme.

modern bürokrasiler ve yabancılaşma ethosu - Fırat Üniversitesi

http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt15/sayi2/319-348.pdf

bu süreçte dönüşüm geçirmekte, insani ve sosyal boyutundan sıyrılmaktadır. Emeğine ve ... “Tek boyutlu insan”, teknolojik rasyonalitenin tüm anlam ölçüleriyle.

tezer özlü'nün eserlerinde yabancılaşma bağlamında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/500305

14 Haz 2018 ... birey ve yazar olarak Tezer Özlü'yü ve Tezer Özlü'nün yaşamını ana hatlarıyla görebi- ... lık etmektedir: Çocukluğun Soğuk Geceleri, Eski Bahçe-Eski Sevgi, Kalanlar, Yaşamın ... Bu sözler benim değil” (Özlü, 2013b: 34). Tezer ...

Solarıs Ivan'ın Çocuklugu Ivan's Chıldhood Andrey ... - Pera Museum

https://www.peramuseum.org/Repo/FilmProgram/Attachments/pera-film-pera-film-tarkovsky-brosur-web.pdf

Bir başyapıt olarak bütün zamanların en iyi filmleri arasında yer alıyor. Başından geçmemiş belalar yok. Senaryosu reddedilmiş, film de çekildikten sonra.

kültür endüstrisi, popüler kültür ve yabancılaşma bağlamında medya ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi59_pdf/4sosyoloji_psikoloji_felsefe/akkaya_umitharun.pdf

Anahtar Kelimeler: Medya, Popüler Kültür, Yabancılaşma, Kültür Endüstrisi, Medya-Din İlişkisi. Abstract. Nowadays, it would not be wrong to claim that the media ...

Din Bağlamında Newton'un Bilim Anlayışı - Gazali Net

http://www.gazali.net/arsiv/270e0946-7.pdf

Blumberg'in4 eserleri zikredilebilir.5 Newton'un ve Newtoncu bilimin ... Frank Manuel, The Religion of Isaac Newton, (Oxford University Press, 1974). ... işaret ettiği gibi, insanın yeryüzünde yeterli bir hayat sürebilmesi için Tanrı yeterli olan her ...

Hz. Ali'nin Liderlik Anlayışı Bağlamında - Iğdır Üniversitesi Sosyal ...

http://sosbilder.igdir.edu.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=848

29 Eki 2019 ... ğunluğunun liderlik özellikleri gösterdiği ancak "risk alma ce- sareti" "duygusal denge ... onun etik lider liderli- ğine ve valilere yapmış olduğu güzel tavsiyeleri onun öğretim ... Tarzları Açısın- dan Atatürk'ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi”, H.Ü. ... Liderlik hangi sıfatları, nasıl alıyor? Liderlik konulu.

ŞİİRİN BENCİLLİGİ: MODERN TÜRK ŞİİRİNDE SAF ŞİİR ANLAYIŞI ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116

ğu sorgulanmış, ardından modern Türk şiiri açısından saf şiir anlayışının gelişimi, şairlerin poetik ... Şiirde düşüncenin nasıl yer alnıası gerektiği ile ilgili ortaya atı lan görüşler ... gının, temel sebebi şiirin malzemesinin (toplumun ortak malı olan).

İçindekiler Müge Elden 5-15 Modern Yönetim Anlayışı Kapsamında ...

http://www.selcuk.edu.tr/dosyalar/files/009/dergi/1/2004_cilt3s2.pdf

Konulması. Nurhan Babür Tosun. 159-167 ... Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Piş- manlık Yasası ... bütün medya tek bir medyum üzerinde top- lanacaktır.

Halk Dindarlığı Bağlamında Kutsal Mekân Anlayışı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/147897

Rauf Aksungur, İstanbul. 2006, s. ... zaferinden sonra Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında rol almış şehit ve ... Fakat kim tarafından ve ne zaman şehit.

john locke'ta hoşgörü anlayışı bağlamında inanç ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/720010

6 Melih Yürüşen, “John Locke ve Hoşgörü Üstüne Bir Mektup Hakkında…”, John Locke,. Hoşgörü Üstüne Bir Mektup (içinde), Çev. Melih Yürüşen, Liberte ...

kamu örgütlerinde etkin bir yönetim anlayışı bağlamında vizyoner ...

https://dosya.kmu.edu.tr/sbe/userfiles/file/tezler/kamuyonetimi/muratdeniz.pdf

Davranışsal kuramlar, lider davranışının iki. Page 33. 22 önemli boyutu üzerinde durmuştur. Bunlar görev yönelimli ve ilişki yönelimli liderlik davranışlarıdır (Çelik, ...

reşîd rızâ'nın mucize anlayışı bağlamında ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/0471/b65bd07207882f4d5bfea7998c8224d5f475.pdf

Şakku'l-Kamer de aynı anlamda kullanılmaktadır (Çelebi, 2000, XXII,. 343). Bu tabir, Kamer Suresi'nin 1. ayetinde (Kıyâmet yaklaştı ve ay yarıldı) geçmektedir. Bu ...

şiirin bencilligi: modern türk şiirinde saf şiir anlayışı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/337116

Orhan Okay, Poetika Dersleri, Hece Yayınları, Ankara, 2005, s. 92-110. 5 Bu ifadeler Ahmet Haşim'in "Şair ne bir hakikat habercisi ne bir belagatli insan ne de ...

Küresel Kültürel Akış Bağlamında Yeni Ankaralı Müzik Anlayışı*

http://www.journalagent.com/jas/pdfs/JAS_3_2_145_164.pdf

Anahtar sözcükler: Yeni Ankaralı müzik anlayışı, Küyerelleşme, Küresel kültürel ... Prof., Öğretim Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet ... 6 Ankara, bir memur kenti olmanın yanında ekonomik gelişimini hizmetler ... oyun havalarına da yer vererek hem daha geniş dinle- ... Ankaralı Yasemin'le çıldırmak ya.

KORKUNÇ İVAN Serkan Acar∗ Isabel de Madariaga, Korkunç İvan ...

http://www.karam.org.tr/DergiPdfDetay.aspx?ID=668

nakça, Dizin (s.453-‐554). Korkunç İvan döneminin nere-‐ ... Kostroma. 79. İzbrannia. Rada (Seçil-‐ miş Konsey). İzbrannaya. Rada (Seç-‐ kinler Mecli-‐ si). 80.

cumhuriyet dönemi üniversite reformları bağlamında ...

https://sbedergi.erciyes.edu.tr/sayi_18/03_arslan.pdf

Albert Malche'ın İstanbul Üniversitesi Hakkında Raporu, 29 Mayıs 1932, Alındığı. Kaynak: Aydoğan Ataünal, Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimdeki ...

Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türk Üniversite Öğrencilerinin ...

http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/download/1316/1098

Kalıp yargıların kültürlerarası iletişimi olumlu veya olumsuz etkileme potansiyeli vardır. Türk üniversite öğrencileri üzerinde Japonlara ilişkin kalıp yargıları ...

Üniversite Sanayi İşbirliği Bağlamında Kastamonu'da ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/515012

26 Tem 2018 ... Atıf Künyesi: Demirel, Y., Halis, M., Tohum, E.U. ve Yücel, M. (2018). Üniversite Sanayi ... Araştırma, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20/3, 85-102. ... İşletmenin geleceği ile ilgili amaç, plan ve programları uyum ... Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Reklamdan Kaçınma Bağlamında Geleneksel ve Modern Film ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/939065

24 Oca 2020 ... Söz konusu alanlardan biri de modern bireyin film izleme alışkanlığı ... Dijital platformlar pek çok katılımcının film izleme konusunda öncelikli ...

İSLÂM HUKUKU VE MODERN HUKUK BAĞLAMINDA ŞAHİTLİK ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/86053

erkek ya da bir erkekle iki kadının şahitlikleri de kabule şayandır (Mevsili, 2011: II/139). ... Ayetten anlıyoruz ki bu hususlarda kadınların şahitliği ister bir.

Üniversite-Toplum, Devlet, Piyasa/Sermaye İlişkileri Bağlamında ...

http://higheredu-sci.beun.edu.tr/pdf/pdf_HIG_1692.pdf

sermaye arasında bir cendereye sıkıştırılmaktadır. Kısacası, bugüne değin ... yandan ise “anarşist” eğilimli öğrencileri hizaya sokmak ama- cıyla Atatürk İlke ve ...

kurmaca ve gerçeklik bağlamında masal-modern anlatı ilişkisi

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi42_pdf/1dil_edebiyat/kekec_ismail.pdf

Murat Gülsoy, masal başındaki tekerlemelerin4 bu kurmaca yönüne işaret ederek ... Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık -Kurmacanın Bilinen Sırları ve İhlâl Edilebilir ...

Kıskanmak Filminin Post-modern Felsefe Bağlamında ... - SineFilozofi

http://www.sinefilozofi.org/index.php/sf/article/download/23/3

Masanın seçkin üyeleri, filmin en önemli karakterlerinden olan Seniha hakkında, ürkütücü bir görünüme sahip olduğu şeklinde bir ifadede bulunur. Mükerrem.

modern devlet bağlamında ortaya çıkan egemenlik kavramı ve ...

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt10/sayi54_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/aybudak_utku.pdf

Egemenlik kavramı, Türk dil kurumu sözlüğüne göre, “milletin ve onun tüzel kişiliği olan ... Modern dönem ile birlikte siyasal iktidar meşruiyetini Tanrı merkezli ...

Klasik Yönetim Anlayışı İle Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı ...

http://oys.bby.hacettepe.edu.tr/mod/resource/view.php?id=3663

KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞ. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI. 1. Muayeneye dayalı yönetim. Önlemeye dayalı yönetim. 2. Yüksek kalite ile artan maliyet.

Türk İKY Anlayışı İle Japon İKY Anlayışı Arasındaki İşe Alma ...

http://www.isguc.org/download.php?id=551&tk=327554bce8b05e8d14b072b4e650af67&f=551.pdf&user=&lg=tr

Aracılarla başvuru: İşletme içinden ya da dışından ... Ön Görüşme ve Başvuru Formu Doldurulması. 3. ... Mavi yaka için Asya tipi, beyaz yaka için Avrupa tipi İKY.

modern yoganın toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet bağlamında ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/9168/10300210.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Eki 2019 ... Yoga, fitness-terapi karışımı bir aktivite olarak yeni bir içerik kazanmış, ... bir kenara bırakıp, yorum yapmadan tarafsız bir dille betimleyici açıklamalar ... Sonradan modernize edilerek Batı'ya geldi, Eninde sonunda bu tayt ... Gulati R, Sharma, A. Physical and mental fitness in sports person-role of yoga-.