peygamberlerin sanatsal faaliyetleri üzerine - DergiPark

den yapıp kullandığı şeyin ise bıçak olduğu bildirilmektedir14. Hz. Âdem'in ... Hz. Musa, Mısır'a tekrar dönerek Firavun ve çevresindekileri Allah'a imana davet eder, onlara ... Hz. Davud zırh yapmada “Dokuma işini sağlam tut.” buyruğu.

peygamberlerin sanatsal faaliyetleri üzerine - DergiPark- İlgili Belgeler

peygamberlerin sanatsal faaliyetleri üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/184277

den yapıp kullandığı şeyin ise bıçak olduğu bildirilmektedir14. Hz. Âdem'in ... Hz. Musa, Mısır'a tekrar dönerek Firavun ve çevresindekileri Allah'a imana davet eder, onlara ... Hz. Davud zırh yapmada “Dokuma işini sağlam tut.” buyruğu.

karamanoğulları beyliği sanatsal faaliyetleri ve ... - Ulakbilge

http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1546511455.pdf

Câmiide Karaman yapıları ve mimarisi için nimet sayılan Karaman'a bağlı ... gelişmelerin içerisinde yer alan Karamanoğulları Beyliği döneminde çeşitli kültürel ...

İzmir Ticaret Odası'nın Kültürel ve Sanatsal Faaliyetleri

http://www.izto.org.tr/Portals/0/izmir_ticaret_odasinin_kulturel_ve_sanatsal_faaliyetleri.pdf

KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ. 1885 yılında kurulmuş, Türkiye'nin ilk ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası, bir yüzyılı aşan köklü ...

tc istanbul kültür üniversitesi bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ...

https://www.iku.edu.tr/sites/default/files/inline-files/B%C4%B0LSAP%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf

Merkezi), NAM S&T CENTRE (Bağlantısız ve Diğer Gelişmekte olan Ülkeler Bilim ... başvurularında gerçeğe aykırılık tespit edilenlere yapılan ödemeler kanuni.

benlik algısının sanatsal ifadeye etkisi üzerine a/r ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/853862

A/R/TOGRAPHIC RESEARCH ON THE EFFECT OF SELF PERCEPTION. ARTISTIC EXPRESSION. Çiğdem TANYEL BAŞAR* & Öznur IŞIR ** & Metin İNCE ***.

Ramazan Ayvallı İle Hayatı ve Faaliyetleri üzerine - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/591791

Hatiboğlu: Eylülün kaçı olduğunu biliyor musunuz hocam, anneniz veya babanızdan ... Bugün için Yalvaç'ta bu işleri yapabilecek bu kapasitede ve bu çeşitlilikte.

ditib'in din eğitimi faaliyetleri üzerine bir değerlendirme1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/86118

1982'de Belçika'da 'Belçika. Diyanet Vakfı', 1982'de Hollanda'da 'Hollanda Diyanet Vakfı (HDV)',1984'te Almanya'da. 'Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB)', ...

Hizan İlçesindeki (Bitlis) Aricilik Faaliyetleri Üzerine Bir ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265662

8 May 2016 ... ile arıcıların yaşı, kaç yıldır arıcılık yaptıkları, hane halkının kaç ... Marmara. Bölgesinde arıcılığın genel sorunlarını belirlemek amacıyla yaptıkları ...

PEYGAMBERLERİN MESAJLARINDAKİ BİRLİK ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143964

bütün ilâhî mesajlar, birçok yönden birbirleriyle benzerlik arz etmektedir. Hepsinin göndereni bir ... derlerse onlara ne diyeyim? Ve Allah. Mûsâ'ya ... şimdiki haliyle bile tevhîde dair âyetler bulunmaktadır: “Rabbin olan Allah'a. 34. On Emir ile ...

DÜSOBED KUR'AN BAĞLAMINDA PEYGAMBERLERİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/517202

Peygamberlerin kişisel özellikleri, nitelikleri ve görevleri bu bağlamda Allah-insan iletişiminin temel merkezini oluşturmaktadır. İslam düşüncesinde peygamberlere ...

peygamberlerin görevlerini karşılıksız yapmaları - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/410411

derinden sarstığı, dünyanın büyük çalkantılar geçirdiği bir dönemde, ... Bunlardan biri de peygamberler zincirinin son halkası olan rehberleri Hz. Muhammed. (s.a.s.)'in ... 8 Bu ayet gereğince peygamberlerin bir kısmına yahut sadece birine ina- nıp ... sonuncusu olduğunu ifade eden Kur'an'ın bu açık hükmüyle çelişmektedir.

said nursi'nin kur'an'da geçen bazı peygamberlerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/314931

Anahtar Kelimeler: Mucize, Peygamber, Risale-i Nur, Bilim ve Teknoloji. Saıd Nursı's ... tezahürü değildir. Zira gaye-i hayali ve sergüzeşti hayatı buna delildir.

ANADOLU KİLİMLERİNDE SANATSAL DEĞERLER1 ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/495536

olarak kullanılması sayesinde sanatçıların resimleri taşınabilir olmuş ve ... Motif ve desen kompozisyonuna göre kilim dokunurken; dokumada kullanılan.

BİR SANATSAL İFADE ARACI OLARAK DİJİTAL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/213109

29 Kas 2012 ... İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2013/II 45 129-147 ... gereği oyunların yazarcıl vizyon konusunda eksik, fikir ifade etme ... sosyal medya kanallarında kendine yer buldu ve dijital oyunların birer sanat ... silahı ile yaptıkları ve bu sırada kurbanının bedeninin aldığı şekiller iç içe geçerek ekranda.

Sanatsal İşlevi Açısından Etkileşimli Sinema - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/682289

15 Mar 2019 ... İnteraktif sinemada, etkileşim mantığından hareketle izleyiciler filmi ... 1894 yılında başlayan ilk sinema makinesi de ... Binark, M. inet-tr.org.tr.

sanatsal biçimlendirme ilkelerinin öğretimine yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/404878

17 Mar 2016 ... Anahtar sözcükler: görsel sanatlar (resim-iş) öğretmen adayları, öğretim materyali tasarımı, görsel sanatlar eğitimi ve öğretimi. Cognitive ...

Ali Akbaş'in Biyografik ve Sanatsal Yaşamı ile Şiirlerinde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/253521

21 May 2016 ... Ali Akbaş, gerek milli, manevi ve kültürel bütünlüğü yansıttığı şiirleriyle gerek bu birlik ... Semâ ile yüce Mevla'yı anıp Akşemseddin'in secdeye.

Mikroskop Fotoğraflarının Sanatsal Değerinin İncelenmesi - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355858

Bilimsel keşif amacı ile geliştirilen mikroskop düzeneği bakir bir görselliğin ka- ... Anahtar Kelimeler: Mikrograf, Fotomikrograf, Sanat, Elektron Mikroskobu.

sinema filmlerindeki sanatsal temalar aracılığıyla ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/719426

Sinema filmlerinde kentin göstergesi haline gelmiş olan sanat eserleri, sinemada yapılan çeşitli ... In today's marketing area film and city marketing has got a direct ... kule. Paris kenti ve. Eiffel Kulesinin akşam görüntüsü. Akşam saatlerinde bir.

Sanatsal Verilerle Edinilen Güç ve Eleştirel Bakış - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203718

Tarihsel süreçte toplumun dili ve anlatım ... onların uygarlık tarihine katkılarını açıkça anlatmakta- dır. ... Server TANİLLİ, Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınevi, İstanbul.

Kavramsal Sanat Uygulamalarıyla Öğrencilerin Sanatsal ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/640000

Çiğdem Tanyel Başar**. Metin İnce***. To cite this article/Atıf için: Tanyel Başar, Ç. ve İnce, M.(2019). Kavramsal sanat uygulamalarıyla öğrencilerin sanatsal ...

kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri iletişim faaliyetleri planlama ...

https://www.istka.org.tr/media/66572/%C4%B0stanbul-kalk%C4%B1nma-ajans%C4%B1-2017-y%C4%B1l%C4%B1-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma-program%C4%B1-%C3%B6zeti.pdf

KURUMSAL. GELİŞİM VE. YÖNETİM. FAALİYETLERİ. Yönetim ve ... 2014-2023 İstanbul Bölge Planının Uygulanması & Politika. Geliştirmeye.Yönelik Faaliyetler.

Sanatsal Yetenekli Çocuklar ve Özellikleri Artistry Gifted ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/207770

Anahtar Kelimeler: Genel Yetenek, Sanatsal Yetenek, Çocuk, Sanat Eğitimi, Yaratıcılık ... Birincisi, özel yetenekli çocukların nasıl tespit edileceği; ikincisi ise, ...

osmanlı mezar taşlarının önemi ve sanatsal boyutu - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/743821

21 May 2019 ... Osmanlı toplumu, tüm bu kültürel mirası mezar taşlarına ... bulunan Osmanlı mezar taşları, toplumun her kesimini yansıtan çeşitliliği ve kültürel, sanatsal ... Bu anlamda tarihimize ışık tutan detayları içerisinde barındıran Eyüp.

20. Yüzyılda Sanatsal Takının Gelişim Sürecinde Heykel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/203770

Takının bu tarihlere kadarki ana malzemesini oluşturan değerli metallerin kullanımını reddederek, deneysel form ve yöntemlerle üretilen yeni takılar, takı ...

kültürel ve sanatsal yaratıcılığın teşvik edilmesi ve etik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/787178

(Erel, 1998,4) Telif hakkının konusu olan şey, eser üzerindeki gayri maddi haktır. Yoksa fikrî emeğe aracılık eden maddi cismin telif hakkı olmaz, mülkiyet hakkı olur ...

erzurum oyalarının tarihi gelişimi ve sanatsal açıdan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/613686

Buna paralel olarak Örgü: Birbirine kenetlenmiş ... Trabzan. Trabzan, geometrik şekilli tığ ya da iğne ile yapılan oyalarda zürafa ile ana ögeyi birleştiren kısmıma ...

GİRİŞ Osmanlı su mimarisinin zarif sanatsal eser- leri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/28989

456; Nur Urfalıoğlu, İstanbul Sebilleri Özellikle Üsküdar Sebillerinin Sorunları ve Korumaları, Yıldız ... gramında bir pencere sebili iken 1961 yılında yık- tırılmıştır. Mevcut ... beş pencerelidir. Koca Sinan Paşa Sebili, mimari ve süsleme özellik-.

Dijital Oyunların Sanatsal Gücü; Konsept Tasarımı Süreci - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/737545

olup olmadığı ve oyun konsept tasarımı sürecinin estetik değer açısından önemi ... digital game is an art or not and the aesthetic influence of the concept design ...

KUR'ÂN-I KERÎM'DE PEYGAMBERLERİN PUTPERESTLİKLE ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/227142

The Method of Prophets About Struggle Against Paganism in the Holy Quran ... Kur'ân-ı Kerîm'in Mekkî ayetlerinde “Rab” ifadesinin21, Medenî ayetlerinde ise ...

Geçmiş Peygamberlerin Ashabı ile Hz. Bir Mukayese

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=84389

Hz. Peygamber'in ashabı arasında benzeyen veya farklı yönler nelerdir? 3 S. Maide 70; 2. ... Hz. Nuh'un, peygamber olarak gönderildiği kavmi arasında kaldığı tam dokuz ... sizlik ve bozgunculuk gibi sosyal problemler yaşayan bir toplum oldu- ... Aynı şekilde onlar, söylemeleri gereken bir sözü başka bir sözle teb- dil ettiler ...

PEYGAMBERLERİN MESAJLARINDAKİ BİRLİK ve BÜTÜNLÜK ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/143964

olarak aynısı olarak kabul eder15; ayrıca Hz. Peygamber, “Ben peygamberlerin ilki değilim.” demekle emrolunur16. Yüce Allah, Kur'ân'ın bütün kitaplar içinde ...

PEYGAMBERLERİN BAŞARISINDA MÛCİZELERİN YERİ VE ÖNEMİ

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52287

Peygamberler nübüvvet iddialarını desteklemek üzere mucize gösterirler. Ancak ... Bu konuşmasında Allah‟ın kendisini elçi olarak seçtiğini açıktan ilan ettikten sonra ... den yaratılmasının yanı sıra31, çamurdan kuş sûreti yapması ve ona.

2006, 107-118 Peygamberlerin Özelliklerinden Erkek Olmak ve Doç ...

http://isamveri.org/pdfdrg/D01956/2006_2/2006_2_OZARSLANS.pdf

Anahtar Kelimeler: Peygamberlerin nitelikleri, Peygamberlerin cinsiyeti, kelami tartışmalar. Abstract. One of the discussions in Islamlc theology is the sexuality of ...

Geçmiş Peygamberlerin Ashabı ile Hz. Bir Mukayese - Ankara ...

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=84389

72 9. Tevbe 97-8. 73 24. Nur 63. 74 4. Nisa 75-78,9. Tevbe 38. 75 Buhar!

Arıcılık Faaliyetleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/391398

23 Kas 2016 ... Bu amaçla Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) ve Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 1205 adet işletmeden ... toplam kovan sayısı 85,474 adet, bal üretimi ise. 794,831 ... sahibiyle, ele alınan konular kapsamında gönüllülük esasına ...