i T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

25 Oca 2019 ... Merdivenim basak basak ... Hesabını bilmedik kasap götüne gider masat. (KK28, KK34 ... Sonradan göreninen komşu olma çakır tikeniynen götünü silme. ... Ansiklopedik Halk Bilimi / Halk Edebiyatı Sözlüğü, Adana: Karahan.

i T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...- İlgili Belgeler

T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1029/MEHMET%20T%C4%B0LEK.pdf?sequence=1&isAllowed=y

25 Nis 2019 ... faydalanmamı sağlayan Çağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ... oluşturulduğunu kavramak, sosyal olan varlığın kadınsı ve erkeksi ...

T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1005/G%C3%96K%C3%87E%20SENA%20K%C3%96KCE.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu tezin hazırlanması sırasında bana karşı gösterdiği ilgisi, sabrı ve desteği için ... gelecek kavramlarından yola çıkılarak” da kavranamayacağını belirtmiştir (Sarıoğlu,. 2006, s. ... ölüm, sonlu olma gibi kavramlarla nasıl kendine tekrar döndüğünü anlatan ... sevmeyi ve anlamayı öğreten, bir iç genişlikle dünyaya açan en özel.

i T.C. ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1030/N%C4%B0YAZ%C4%B0%20DURUKAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

25 Oca 2019 ... Merdivenim basak basak ... Hesabını bilmedik kasap götüne gider masat. (KK28, KK34 ... Sonradan göreninen komşu olma çakır tikeniynen götünü silme. ... Ansiklopedik Halk Bilimi / Halk Edebiyatı Sözlüğü, Adana: Karahan.

i T.C ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/897/FER%C4%B0T%20SERTKAYA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Mar 2018 ... Dördüncü bölümde ise Mavi Karanlık romanında ele ... konuyu şu şekilde dile getirmiştir: “Kadınların, birey olarak değil, sadece erek bakış açısı ile görüldükleri ... Olmalı'yı 1968'te, Bu Ölü Kalkacak'ı 1970'te ve Şeytanın Kaşık Oyunları'nı 2009 ... Bu eylemlerde polislerin ateş ederek ölüme ve yaralanmalara.

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Yeni Türk ...

https://turuz.com/storage/Dictionary/2011/0438-Bati_Retoriginin_Genel_Terimleri_uzerine_Bir_Arashtirma%28Aykar_Sonmez%29%28Izmir-2008%29.pdf

Türk Şiir Bilgisi17 kitabı şiirin şekil ve içerik bilgisiyle ilgili birçok teriminin ... Maratonda iki saat koşmak küçük bir başarı değil. ... Merismus: distributio-dağıtım, taksim, distributor-dağıtıcı. ... -Suasoria: suasor- oris: öğüt veren kimse, avukat.

i ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/690/Doktora-A%C5%9Fkaro%C4%9Flu,%20Vedi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

açısından Türk romancısı İhsan Oktay Anar ile İngiliz romancı John Fowles'un ... Hikayeleri, Suskunlar, Amat, Kitab-ül Hiyel, Puslu Kıtalar Atlası ve Yedinci Gün ...

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/1881/Asan%20Sharaf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE IRAK TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE ÇEKİM EKLERİ ... GTA. : Gagavuz Türkçesi Araştırmaları, M. Argunşah, 2007. HİD. : Hıdır İlyas Destanı, R. ... Türkiye Türkçesinden farklı olarak geniş ünlülü -am/ -äm ve -san/ -sän ...

TC SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6757/274295.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Pınar Kür, evlilik sonrası Paris'e gider İktisat Fakültesi öğrencisi eşi daha sonra ... Eğitimsiz, cahil biri olan Nursel diğer kardeşleri gibi evden çıkamayan, baba ... Hüsrev Bey, Melek'e eski sevgilisi ile ölen annesinin genç kızlığından kalma ... isimlerinden hukuk profesörü Ergin Gürkan'ın üç el silah edilerek öldürülmesinden ...

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK ...

https://library.cu.edu.tr/tezler/5863.pdf

Adana Halk Kültüründeki Güneş ve Ay ile İlgili İnançlar …28. 1.3.5. Zaman (gün ... Halk inançlarının kökenine baktığımızda eski Türk inanç sistemlerinin ve dinlerinin ... Korkmuş birisi olduğunda, yere bir sofra serilir ve sofranın içine un serpilir.

tc adıyaman üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://dspace.adiyaman.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12414/105/Necla%20DA%C4%9E.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Sevinç Çokum'un Romanlarında Sosyal Yapı” başlıklı ikinci bölüm, romanlarda sosyal yapının incelendiği asıl bölümdür. Bu bölümde aile kurumu, göç, eğitim ...

Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü TÜRK ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006326.pdf

Bilkent Üniversitesi, Ankara. Mayıs 2009 ... “Türk Şiirinde Taşra: 1859-1959”, Türk şiiri tarihinde taşra olgusunun geçirdiği ... anarak ifşa etme düşüncesi yoktur.

tc yüzüncü yıl üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://www.orhankemal.org/pdf/FundaMasdarDoktoraTezi.pdf

1950'li yıllardan itibaren, senaryo yazımı Orhan Kemal için kitap ve ... konu edinmiştir. 72. Koğuş, Orhan Kemal eserleri arasında en gerçekçi olarak kabul.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7934/farnaz_rahimzademasl_tez.son-converted%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=n

ÖZET. RAHIMZADEHASL, Farnaz. Aytül Akal ve Susan Taghdis 'in Çocuk ... 1.2.1. Avrupa'da Çocuk Edebiyatının Tarihçesi ve Gelişme Safhaları ............. 17 ... Süper Gazeteciler (Kasım 2000), Süper Gazeteciler/Parktaki Esrar (Kasım 2001),.

T.C. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/asliagcalar/Theses_001.pdf

Yeni doğan çocuğa “moda” isimler verilmekte; ekonomik ve sosyal şartların ... Hastanede doğan bebekler ameliyathanede hemşireler tarafından giydirilir (K.6, ... içine tutularak bardak içindeki havanın genleşmesi sağlanır, hemen insanın ...

1 türk hava kurumu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü

http://sbe.thk.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2018/06/SBE.05-003-Doktora-S%C3%BCreci.pdf

(FORM: SBE.03/001) ABD Enstitüye Gönderir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1082/H%C4%B0LAL%20DEM%C4%B0RKIRAN.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27 May 2019 ... ÖN SÖZ. Masallar yüzyıllardan beri süregelen yaşanmışlıkla birlikte milletimizin ... iştikakına göre, Habeşçe mesl, messale, Aramice masla ve İbranice masal gibi ... Bu padişah ağladıkça gözlerinden inciler dökülen, güldükçe ...

tc selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü geleneksel türk ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/14280/503698.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışma, klasik dönemde hazırlanmış Osmanlı tarihi konulu Hünername adlı bir ... Yüzyılda Seyyid Lokman'ın kaleme aldığı; minyatürlerini Nakkaş Osman ve nakkaş ... minyatürlerinde ikonografya ve minyatür sanatına yön veren önemli ... Herat'ı Timurlulardan almış ve nakkaşhanenin ünlü sanatçılarını ve önemli.

tc ege üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dünyası ... - Turuz

https://turuz.com/storage/Language/2011/0443-Mughla_Eli_Aghizlarinin_Turkmen_Turkcesi_Aghizlariyla_Qarshilashdirilmasi_%28Sevi_Ozishiq%29_%28Izmir-2007%29.pdf

Karakalpakistan Türkmenlerinde son hecesinde yuvarlak ünlü bulunan fiillerde kullanılır. Cılovundan tutup dursañ görör. (Teke). Yetmiş yılam dövrān sürör.

tc kastamonu üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://earsiv.kastamonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/1089/Enes%20Bu%C4%9Fra%20T%C3%96KEL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Perec'in Kayboluş adlı romanında hiç ''e'' harfini kullanmamıştır. Üstelik sadece bir harfi kullanmamanın yanı sıra eseri yazmış olduğu dilin Fransızca olması, ...

ı tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/1275/CANS%C4%B0BEL%20BAYDAR.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19 Eyl 2019 ... Aşağıda verilen bilmecelerde “-mAz” sesleri redif olarak kullanılmıştır. Mavi atlas,. Arşın yetmez,. Makas kesmez,. İğne batmaz,. Terzi biçmez.

tc haliç üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk musikisi ...

http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/1358/235657.pdf?sequence=1

gelmiştir. Bu gün ses kayıt teknolojilerinin, fonograf ya da makara teyp kayıtları ile ... teknoloji, isterse de Cubase ya da Sonar yazılımı kullanılsın, hepsinin ...

tc istanbul kültür üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk ...

https://194.27.151.52/bitstream/handle/11413/1831/Bahad%C4%B1rElalYLTez.pdf?sequence=5&isAllowed=y

8 Ağu 2011 ... İşte dil ile sanatın buluştuğu noktaya edebiyat diyoruz, yaşamın ... *Nazım: Ölçülü ve uyaklı dizelerle yazılan ve bunlara uyum ... duygu, olay ve imgeleri; güzel, etkili bir biçimde anlatan söz sanatı. ... “Güzel sanatlar, Plastik sanatlar” da denir. ... uyaklı, ama sanat değeri taşımayan ürünlere nazım demeye ...

tc kırklareli üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü çağdaş türk ...

http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/1290/553457.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kızıl'ın merkezinde şamanların ücret karşılığı iyileştirme ayini yaptıkları bir eve ... Tuva Türklerinin eski geleneklerinde içki belirli dönemlerde, belli miktarlarda ve ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÇağdaĢ Türk ...

http://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5038/10198587...pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türkiye Türkçesinde de yancümleler; zarf-fiil, sıfat-fiil ... koymaktadır. GiriĢik- birleĢik cümle ile ilgili tanımlara bakıldığında yukarıda söylendiği gibi, bu konuyu ...

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çağdaş Türk ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7910/10261312.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fiillerin gerçekleşme tarzı ve evre yapısı kılınış olarak ... Araştırma Soruları . ... çalışmada yardımcı fiil yönünden zengin bir dil olan Özbekçe seçilmiştir. Abdullah ...

tc erciyes üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk ... - AVESİS

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=364e31cb-b6bc-4068-a6df-41ec837ee388

Dertli isminin onlar için ne ifade ettiği, onu nasıl tanıdıkları öğrenilmiş, hakkında ... metinlerin derin anlam tabakası ortaya konulmaya çalışılmıştır. ... yeterince ilgilenemediğim kızım Belinay TEK'e sonsuz teşekkürlerimi ... 1 b.ayet: fetva-HNO.

tc kocaeli üniversitesi *sosyal bilimler enstitüsü türk romanında ...

http://dspace.kocaeli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11493/435/289364.pdf?sequence=1&isAllowed=y

______, Üç Aliler Divanı (1991). ______, Güz Sancısı (1992). ______, Yorgun Mayıs Kısrakları (2004). Karaosmanoğlu, Yakup Kadri, Panorama (1953-1954).

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halkbilimi ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/7976/Ayg%C3%BCl%20%C3%96ZER%20-%20THB%20YL%20TEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y

8 Nis 2019 ... ĠliĢkisi, Ferdî Halk Edebiyatı, Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri, Türk ... rkegitimsistemi_egitimyasaraliklari_zorunluegitimintarihcesi.pdf ...

tc çağ üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ana ...

http://openaccess.cag.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12507/261/MET%C4%B0N%20D%C4%B0ZO%C4%9ELU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

11 Nis 2019 ... Yapılan renk deneylerinde, pembe renge dikkatli bakan kişilerde ... “Pembe gül idim soldum” sözüyle gülün narinliği öne çıkarılmıştır. “Gül gibi ...

tc ege üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ... - Apikam

https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/dc0dc86c-266d-4c35-88d2-199daf33a7f2503149.pdf

DOKTORA TEZİ. AYLİN ÇAKIR ... Bey tarafından 1304 yılında Bizanslılardan alınarak tamamiyle bir Türk şehri olmuştur. ... pēnir mēnir de yiyemiyom (III.1.15).

tc pamukkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ...

http://acikerisim.pau.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11499/27294/Assem%20KASSYMOVA.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ... PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL BİLİMLER ... baktı: -Hayırlı yolculuklar, yolcum”. sälem ayt: Selam ...

tc istanbul aydın üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk ...

http://acikarsiv.aydin.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11547/5329/10259551.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Temelde Shcehner, batıdaki, tanrı yarattı ve yaratım bitti, gerçekliğin içinde hiyerarşi ... gibi bayramlar ve Paskalya Gülüşü (risus paschalis) eğlencesi gibi kilise.

tc haliç üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk müziği anasanat ...

http://earsiv.halic.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12473/989/206133.pdf?sequence=1&isAllowed=y

19 Eki 2006 ... Klarnetin Türk Müziği'ndeki Yeri Ve Önemi . ... Si Bemol Klarnetin Türk Müziğinde Dizi Meydana Getirmeye Yarayan. Beşlilerde Ses Aralıklarının ve ... Mozart'ın eserinde yer alan notaların ve modülasyonların sadece beş.

1 tc gazi üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve ... - Turuz

http://turuz.com/storage/Language/2011/0495-Turk_Dili_Dergisi_Uzerine_Inceleme_%281950-1955%29_%28Mehmet_Basturk%29_%28Ankara-2006%29.pdf

Mehmet BAŞTÜRK'e ait “Türk Dili Dergisi Üzerine İnceleme (1950-. 1955)” adlı ... K.T.D., “Mehmet Salihoğlu'nun Cevabı”, C.4, S.46, 1 Temmuz 1955, s.637-639.

ardahan üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü türk dili ve edebiyatı ...

http://openaccess.ardahan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12427/773/Uysal,%20Alev-Y%C3%BCksek%20Lisans.pdf?sequence=1&isAllowed=y

3 Tem 2015 ... Hüseyin Nihal Atsız'ın tarihi roman kapsamında olan “Bozkurtlar” ve “Deli Kurt ... Yolların Sonu (Bütün şiirlerinin toplandığı kitap İstanbul, 1946 ).