10302345 Doç.Dr.Haldun Onuralp Kamburoğlu Doktora Tezi.pdf

10 Eki 2019 ... Onay No: GO18/986 24.10.2018) Kliniğimize burun estetiği amacı ile başvuran tüm ... şikayetlerini değerlendirmek üzere Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi ... Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif.

10302345 Doç.Dr.Haldun Onuralp Kamburoğlu Doktora Tezi.pdf- İlgili Belgeler

10302345 Doç.Dr.Haldun Onuralp Kamburoğlu Doktora Tezi.pdf

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/9208/10302345%20Doc%CC%A7.Dr.Haldun%20Onuralp%20Kamburog%CC%86lu%20Doktora%20Tezi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

10 Eki 2019 ... Onay No: GO18/986 24.10.2018) Kliniğimize burun estetiği amacı ile başvuran tüm ... şikayetlerini değerlendirmek üzere Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi ... Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif.

ibn haldun'un insan düşüncesi ve medeniyet algısı doktora tezi

http://acikerisim.sinop.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11486/952/Doktora.pdf?sequence=1

Dr. Emel KOÇ hanımefendiye teşekkür ederim. ... Devrim'e, ihmal edildikleri halde şikâyetçi olmayan oğlum Tarık Enes'e ve kızım Elif ... müdrike haline gelir.

Yemin Metni Yüksek Lisans Tezi / Doktora Tezi / Tezsiz Yüksek ...

http://docs.neu.edu.tr/library/nadir_eserler_el_yazmalari/TEZLER_YOK_GOV_TR/Mu%C4%9Fla-Yata%C4%9Fan%20ve%20%C3%A7evresi%20halk%20inan%C4%B1%C5%9Flar%C4%B1%20ve%20~1.pdf

günün hangi vaktinde ve nasıl gerçekleştiğine bakılarak da mevtanın gideceği mekân hakkında fikir ... denildiği gibi, ağustos böceği ile karıncanın hikayesi de anlatılarak karıncaların ... verilmiştir. Ezan okunurken bağıran merkep susturulur.

DOKTORA TEZİ

http://earsiv.atauni.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/123456789/1027/cemal_%C4%B1%C5%9F%C4%B1k_%C3%B6zet_tr.pdf?sequence=1

Dördüncü bölümde, Türkçe cümle çeşitleri Arapça cümlelerle yapı, diziliş, anlam ve çeşit bakımından incelenmiştir. Türkçede olduğu halde Arapçada ve Arapçada ...

doktora tezi - Turuz

https://turuz.com/storage/Folklore/2018/0683-Bamsi_Beyrek_Desdani_Uzerinde_Qarshilashdirmali_Bir_Arashdirma-Mehmed_Alptekin-2016-776s.pdf

hikâyeleşmiş ve masallaşmış metinleri üzerinde karşılaştırmalı bir incelemeyi esas almaktadır. Tezimizin ... Bamsı Beyrek Destanı Türklerin İslamiyet'i kabul.

doktora tezi - TOAD

https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/toplumsal-pazarlama-olcegi-toad_0.pdf

26 Mar 2019 ... 2016 yılına göre turist sayısında %31,7'lik artış olmuştur. ... müşteriler topladıkları mil puanları ile ister hediye uçuşlar ister şirketin ... Toplumsal pazarlama politikaları, şirketlerin sosyal politikalarını aktif olarak değiştirmeye, ... (Türkiye'de tupperware olarak satılan sağlıklı plastik şişe örnek verilebilir) şişeler.

doktora tezi - Apikam

https://www.apikam.org.tr/YuklenenDosyalar/Dokumanlar/19793522-69d0-4b1c-81c2-23b4f3dc019f307491.pdf

olarak tanımlarken; 'dinleme' eylemini ise “işitmek için kulak vermek” olarak ... fon sesleri, genelde bilinçli olarak algılanmazlar ancak, ön plan seslerin.

HAYRI EREN DOKTORA TEZI.pdf

http://acikerisim.bartin.edu.tr/bitstream/handle/11772/505/HAYRI%20EREN%20DOKTORA%20TEZI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

23 Kas 2018 ... devrede iken araçlarda kullanılan yakıt miktarının ve atmosfere salınan ... 3.16: Ön test için seçilen ısıtma bölgesi (a) ve ısıtıcı kumaşların yerleşimi (b). ... (2013) yaptıkları çalışmada,kızıl ötesi ışınımın elektrikli araçlarda kullanımı üzerine ... sonucunda elde edilen enerji tüketimi verilerine göre Şekil 1.3 te ...

doktora tezi - Başkent Üniversitesi

http://acikerisim.baskent.edu.tr/bitstream/handle/11727/2700/10137644.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Finansal bilgi manipülasyonu yöntemleri olan, karın yönetilmesi, karın istikrarlı hale getirilmesi, agresif muhasebe, büyük temizlik muhasebesi, yaratıcı muhasebe ...

Doktora Tezi - EN / Bilkent University

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0003885.pdf

ve bir Doğu-Batı sentezi yapmak gerektiğine inandığını vurgulayan Lee (215), ikinci bölümü oluşturan roman çözümlemelerinde ise roman kişileri, mekân ve ...

doktora tezi - Mersin Üniversitesi

http://apbs.mersin.edu.tr/files/hgumus/Theses_002.pdf

Bisiklet, deniz bisikleti, paten vb.)”, “Piknik yapmaya imkan sağlaması”, “yılın her döneminde kullanılabilir olması” gibi rekreasyon alanında daha fazla vakit ...

Doktora Tezi - Hacettepe Üniversitesi

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4431/10184533.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dr. Sayın. Musa Yaşar SAĞLAM, Prof. Dr. Sayın Mehmet Osman TOKLU, Prof. Dr. Sayın ... Kimi bilimciler, onun tarih bilim ile edebiyat bilim arasında kalan belirsiz bir ... tanımın ünlü Alman sosyolog Max Weber'e ait olduğundan yola çıkılarak, onun erk ... Maya, bir gün merakına yenik düşerek Profesör Wagner'e “Siz Alman.

doktora tezi - Adnan Atalay

https://adnanatalay.com/wp-content/uploads/2017/11/SerminBilenDoktoraTeziElestirisi.pdf

yanlışı, yanlış bilgi, bilimsel yanıltma vb) yönettiği tezlerdekinden katbekat ... sözcüğü, dilimize Arapçadan gelmiş olup TDK Türkçe Sözlükte (2010) “aşırma” ,.

doktora tezi - St Clements University

http://www.stclements.edu/grad/gradnajafi.pdf

ST. CLEMENTS UNIVERSITY. (DOKTORA TEZİ). TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞİ ... dikkat çekici tavsiye ise, GB kapsamının genişletilmesi ve bu.

Doktora Tezi - Mustafa Kemal Üniversitesi

http://www.mku.edu.tr/files/385-16c4d1f0-f5df-46d9-b984-a860366ddf64.pdf

Tez DanıĢmanı. Prof. Dr. Ahmet Nedim SERĠNSU. Ankara- 2013 ... VII. KISALTMALAR el-Meydânî, Tefsir: Meâricü‟t-Tefekkür ve Dekâiku't-Tedebbür Tefsîrun.

Doktora Tezi OSMANLI EDEBIYATINDA MEM Û ZÎN MESNEVİSİ VE ...

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/29043/10093304.pdf?sequence=1&isAllowed=y

maşûkunun ülkesine gitmese bile rüya veya çizilmiş resimlerle aşk gerçekleşir, ... dönemin en iyi şâirlerini kendi saraylarında görmek istemişlerdir. ... "Hacer-ül-Esved" in elle okşanması ve izdiham dolayısıyla bizzat el sürülemiyorsa uzaktan ...

Hasan Basri Ormancı (Doktora Tezi)

http://acikerisim.lib.comu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/COMU/1944/Hasan%20Basri_Ormanc%C4%B1_Doktoratezi.pdf?sequence=1&isAllowed=y

27 Haz 2013 ... Krema, Tereyağı, Ekmek, hamur işleri ... araştırmacı, b* değerinin 3,3-6,1 arasında değişim gösterdiğini bildirmiştir (Çağlak, 2009). Czerner ve ...

Doktora Tezi - Dokuz Eylül Üniversitesi

http://kisi.deu.edu.tr/userweb/idris.sahin/Doktora_Tezi.pdf

4 Tem 2006 ... Bu kişilerden bazılarını burada anmaktan mutluluk duyacağım. ... sorularımı içtenlikle yanıtlayan okul yöneticileri, öğretmenler, ilköğretim müfettişleri ... sınavlarını ve dolayısıyla İmam Hatip Liselerini, dershaneleri, eğitim sisteminin ... toplanmadık, ikinci dönem ayda bir toplanalım diye kararlaştırdık, henüz.

Doktora Tezi - AVESİS - Erciyes Üniversitesi

https://avesis.erciyes.edu.tr/dosya?id=ba01ff04-a842-4362-9084-8448b6d73b4c

laboratuvar çalışmları esnasında yardımlarını gördüğüm Dr. Abdulkadir ... hastalıklardan birisidir. ... activity was induced by injection of penicillin (500 IU i.c.). ... gösterebileceği dikkate alınarak yalnızca nöbet semiyolojisi ve EEG ile ... fluoksetinin, tonik nöbetlere karşı kullanılan fenitoin, karbamazepin ve ameltolidinin.

Serap SUNAY Doktora Tezi DanıĢman

https://acikerisim.aku.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11630/4936/10066187.pdf?sequence=1&isAllowed=y

21 Oca 2015 ... belgelerden haberdar eden DurmuĢ Kandıra'ya, iyi niyetli yardımları ve sağladıkları rahat çalıĢma ... Bu tasnifte 1855 yılında Drouyn de Lhuys'un yerine Fransız DıĢiĢleri ... Mehmed Ali çifte cinayetleriyle ilgili sorgulandı mı?

TÜRKÇE WEB BELGELERİNİN KATALOGLANMASI: Doktora Tezi ...

http://bbytezarsivi.hacettepe.edu.tr/jspui/bitstream/2062/134/1/653.pdf

Tablo 27: Ankara Üniversitesinin Web Belgesinin RDF ile Kataloglanması. 223 ... eğitim; FAKÜLTES; olan; Konseri; formatıyla; niver; toplumu; Hediye ... International Federation of Library Associations andInstitutions, IFLA Study Group on the.

ÖZET Doktora Tezi KAPADOKYA VE ÇEVRESİNİN ...

http://geop.eng.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/286/2014/03/00_buyuksarac.pdf

Bookmark not defined. 2. KAYNAK ÖZETLERİ. ... bloğu batıya doğru kaymıştır (Şengör vd 1985). Bu hareket hala devam ... Küçük Hasandağı'nın güneybatı ve batısına akan lavlar ... haematite from study of modern river deposits and laboratory.

Doktora Tezi TOPLUMSAL CİNSİYET VE ESTETİK ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/52939331.pdf

psikiyatrinin gelişimi, kadın hareketinin durumu ve toplumsal cinsiyet politikalarının ... mahza bul[urken]” (114), Ceylan'ın evlilik dışı bir ilişkiden hamile kalmasına yol ... cücenin tasvir edildiği bu heykel, İtalya'da bulunan Fontana del Bacchino ... görüntü, fiil çekimi ile arasında duran duvar gibi çizgiye eğimli durarak her an.

102 ÖZET Doktora Tezi AKRİLAMİT UYGULANAN SIÇANLARIN ...

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6440/178412.pdf?sequence=1

bulunamamıştır. Bu çalışmada emperipolezin sadece Rosai-Dorfman hastalığı ile ... Research, 535:15-24. Pedreschi, F., Kaack, K. and Granby, K., 2004.

doktora tezi - Image of the Journalist in Popular Culture

http://www.ijpc.org/uploads/files/Image%20of%20The%20Journalist%20in%20American%20Cinema_Bariskan_Unal_phd_Thesis%20.pdf

16 May 2019 ... The Post (Steven Spielberg, 2017) filmi, bu çalışmanın sonlarına doğru 8 Ocak ... modernleşmesine rağmen 21. yüzyıl film, roman, TV şovları ve ... Strait, The Front Page‟deki durumu bir nevi “aşk üçgeni” olarak gösterir ve.

i ÖZET Doktora Tezi SİMPLEKTİK DİFERENSİYEL GEOMETRİ ...

http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/1560/2191.pdf

3 Şub 2011 ... Fen Bilimleri Enstitüsü. Matematik Anabilim Dalı. Danışman: Prof. Dr. H. Hilmi HACISALİHOĞLU. Bu doktora tezi dört bölümden oluşmaktadır.

Doktora Tezi TOPLUMSAL CİNSİYET VE ... - Bilkent University

http://repository.bilkent.edu.tr/bitstream/handle/11693/28971/10062782.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tezer Özlü'nün eleştirel açıdan fazla irdelenmemiş, edebî sınırları farklı biçimlerde ... sıralayabileceğim bütün teşekkür sözleri hep eksik kalacak. Çalışma ... sonrasında yayımlanan kadın yazarlara ait incelediği aşk romanlarında kadın.

ÖZET Doktora Tezi SÜRDÜRÜLEBİLİR ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/80d4/e76a1e25efb9844c57c3fbf260c09aa036fa.pdf

hakları ve birey haklarının nasıl dengeleneceği konusu ortaya çıkmaktadır. 3) Ekosistem yönetimi ... nasıl etkileyeceği konusunda fikir birliği bulunmayışı, ekosistem yaklaşımının yönetime uygulanmasını ... ayarlanmasına gidilir. Bu aşamalar ...

Murat Oguz - Doktora Tezi - Maltepe Üniversitesi

http://openaccess.maltepe.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12415/4051/446622.pdf?sequence=1&isAllowed=y

yapılarını optimize edebilmek için bellekte nasıl tutulduklarını anlamak, hizalama ve boşluk doldurma gibi özelliklerini bilmek gereklidir. 2.5.1 Hizalama Nedir.

Doktora Tezi İMPARATORLUK VE ROMAN: ERMENİ HARFLİ ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006455.pdf

Yapılan iş, temelde, AHT romanlar kanonuna EHT üç roman eklemek ve ... Kimileri yükselme dönemini kuruluş (1300-1453) ve yükselme (1453-1579) ... Hayır. İlla, cemaa'ta sadece okumak, yazmak ve rakam öyretmek içün açıldı. Pek eyi: ...

istanbul üniversitesi fen bilimleri enstitüsü doktora tezi

http://ormantransportu.org/PDF/doktora/A.AYDIN-Doktora.pdf

75. Şekil 4.16. :Kurt dere havzası hipsometrik eğrisi ve Hi değeri . ... Torrents are the natural disasters which lead to losses lives and properties. Torrents are.

Doktora Tezi CUMHURİYET ÖNCESİ KADIN YAZARLARIN ...

http://www.thesis.bilkent.edu.tr/0006741.pdf

Anneme, babama ve tüm unutulmuş kadın yazarların anısına ... Ya da bizim de bu kadar güzel ve tatlı bakışlı bir annemiz olsaydı” (51) diyerek bir anne sıcaklığı ...

DOKTORA TEZİ Nalan LOM CEBECİ İSTANBUL PALEOZOYİĞİNİN ...

https://polen.itu.edu.tr/bitstream/11527/16880/1/602102002.pdf

14 Nis 2017 ... İNCELENMESİ ve HERSİNİYEN OROJENEZİNDEKİ YERİ. NİSAN 2017. Tez Danışmanı: Prof. Dr. A.M. Celal ŞENGÖR. Katı Yer Bilimleri ...

doktora tezi - OMÜ - Akademik Veri Yönetim Sistemi

https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/murat.gurel/133335/Murat%20G%C3%9CREL%20DOKTORA%20TEZ%C4%B0.pdf

(Taksim Notaları, Analiz ve Yorumlar)” adlı doktora tezinden-kitabından ve Doç.Dr. Mehmet ... ve kaidelere (kurallara) uygun olarak icrâ edilen melodik bir hareketin meydana getirdiği ... 9) Kırık akor düĢüncesiyle yapılan, çift çarpmalardır.

ÖZET Doktora Tezi TÜRKİYE'DE KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN ...

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/168/0002331.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Genel et tüketimine bakıldığında tavuk eti, kırmızı ete göre daha ... uyumun hızlı bir Ģekilde sağlanması, kesim yerlerinde denetimlerin artırılarak hasta ... YTL‟den fazla olan ve yazlık ve kıĢlık ev yanında üst sınıf araba, video kamera,.

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET Doktora Tezi SATHİ KAPLAMALARDAKİ ...

http://www.ytmk.org.tr/files/awardees/50/2719bdb206cb4caf28470745c6e7a464.pdf

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET. Doktora Tezi. SATHİ KAPLAMALARDAKİ KALICI DEFORMASYONA ETKİ EDEN. PARAMETRELERİN İNCELENMESİ. Volkan Emre UZ.