muhasebe ve finansman şirket analizi - megep

ENDEKS VE GRAFİK OKUMA . ... grafik okuma yöntemlerini öğrenebilirsiniz. ... hâlka arz edilen bazı hisse senetlerinde ise, borsada en az 60 gün süreyle işlem ...

muhasebe ve finansman şirket analizi - megep- İlgili Belgeler

muhasebe ve finansman şirket analizi - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C5%9Eirket%20Analizi.pdf

ENDEKS VE GRAFİK OKUMA . ... grafik okuma yöntemlerini öğrenebilirsiniz. ... hâlka arz edilen bazı hisse senetlerinde ise, borsada en az 60 gün süreyle işlem ...

MUHASEBE FİNANSMAN ŞİRKET KAPANIŞ İŞLEMLERİ

http://mizanturk.com.tr/Akademi/Akademi_312017115910693.pdf

16. 21.07.2011 tarihinde tasfiye kalanı ortaklara sermaye payları oranında dağıtılmıştır. İşlemlere ait yevmiye ve büyük defter kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır:.

tc milli eğitim bakanlığı muhasebe ve finansman muhasebe ... - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28eta%20Sql%29.pdf

Bilgisayarlı muhasebe alanında paket program olan ETA. SQL'de MUHASEBE ve BORDRO modül işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin kazandırıldığı öğrenme.

muhasebe finansman ön muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96n%20Muhasebe%20%28lks%29.pdf

2.1 Ön muhasebe programlarının ortak özellikleri . ... tereddüt yaşadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru ...

muhasebe ve finansman ön muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%96n%20Muhasebe%20%28mikro%29.pdf

Bilgisayar laboratuarı, muhasebe paket programı ve demoları, ... alınabilir. Banka yönetim ekranı nasıl kullanılır ve banka yönetim ekranı ile neler yapılabilir? ➢.

muhasebe finansman muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28lks%29.pdf

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve ... Muhasebe modülü sizlere defter tutma işlemlerinin bilgisayar kullanarak nasıl.

muhasebe ve finansman muhasebe - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Muhasebe%20%28orka%29.pdf

Mizan Tablosu. Yevmiye Defteri. Bilanço. 2. Muavin Defter. Defter-i Kebir. Gelir Tablosu. 3. Fiş Listesi. Kasa Defteri. Satışların Maliyeti ...

muhasebe ve finansman bilanço - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Bil%C3%A2n%C3%A7o.pdf

Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı ... OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI) ... Sorulara verdiğiniz yanıtları modül sonundaki cevap anahtarıyla karşılaştırınız.

muhasebe finansman çek-senet - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%87ek%20Senet%20%28lks%29.pdf

1- ÇEK VE SENETLER . ... 2.1 Çek Senet Programlarının Ortak Özellikleri . ... karşılığı olarak kullanılan kelime, ... Örneğin. Mehmet Kiremitçiye ödeyiniz (emre yazılı değildir) gibi. Bu kabil çek ... hesapta hazır bulunup, bulunmadığı öğrenir.

muhasebe finansman entegrasyon - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28lks%29.pdf

..veya emrühavale sıne yukarıda yazılı yalnız . Altı yüz _T. Lırası …..kuruş ödeyeceğım…. Bedelı malen ….ahzolunmuştur. İşbu bono vadesınde ödenmedığı ...

muhasebe ve finansman çek senet - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C3%87ek%20Senet%20%28orka%29.pdf

DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu,. • Başka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman kazandıracağını örnekli ...

muhasebe ve finansman ithalat - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0thalat.pdf

Çünkü yurt dışından ilk kez ithalat yaparken genel olarak satıcılar ürün bedelini peşin olarak almayı tercih etmektedirler. Bu durumda ithalat sonrası malın yurt.

muhasebe ve finansman entegrasyon (eta sql) - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28eta%20Sql%29.pdf

Bu öğrenme faaliyeti ile; ETA SQL muhasebe paket programının İşletme Defteri ... Gelen ana menü ekranında, İşletme Defteri modülüne Mouse ile çift tıklanarak ... Parametreler İşletme Genel Parametreleri alanında demirbaş alım ve demirbaş satım ... 25.03.2008 tarihinde Müşteri S. Ünal'dan olan 1000 YTL'lik alacak tahsil.

muhasebe finansman personel takip - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Entegrasyon%20%28m%C4%B0kro%29.pdf

Personel bilgi sisteminin Mikro uygulama yazılımı ile, bilgi ... Projeksiyon, Tepegöz, Mikro demo CD'si ... Personel Programına Özgü Bazı Kısayol Tuşları. 1.

muhasebe ve finansman maliyet kayıtları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Maliyet%20Kay%C4%B1tlar%C4%B1.pdf

KOD. 344MV0038. ALAN. Muhasebe Finansman. DAL/MESLEK. Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı. MODÜLÜN ... D) 632 Genel Yönetim Gideri Yansıtma Hesabı.

muhasebe finansman kaynak hesapları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kaynak%20Hesaplar%C4%B1.pdf

20 Eki 2011 ... NAZIM HESAPLARIN İNCELENMESİ . ... Nazım Hesapların İşleyişi . ... Nazım hesaplar, başka bir varlık veya kaynak hesabı ile kesinlikle ...

muhasebe ve finansman finansal kuruluşlar - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Finansal%20Kurulu%C5%9Flar.pdf

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve. Öğretim ... Yatırım Ortaklığı Kuruluşlarının Faaliyet Konuları ve Sınırlamaları......12. 1.3.3. ... Bu modül notlarının amacı; sermaye piyasasında faaliyet gösteren finansal.

muhasebe ve finansman inşaat kayıtları - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0n%C5%9Faat%20Kay%C4%B1tlar%C4%B1.pdf

Aynı örnek eğer 7/B sistemine göre kayıt edilmiş olsaydı yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. 1. /. 790 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ. 790.01 Demir Giderleri.

muhasebe ve finansman program yüklemek - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Program%20Y%C3%BCklemek%20%28eta%20Sql%29.pdf

Paket Programın Kısayol Tuşları . ... tanımlayarak parametrik ayarlarını yapma, temel menüleri ve kısa yol tuşlarını ... Yöneticisi (Master) Master Kullanıcı: ETA.

muhasebe ve finansman cari hesap - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cari%20Hesap%20%28orka%29.pdf

Hesap Kartları ve paket program ile cari-stok takibi yapma ve işletmeyi yönetebilecek ... Günümüzde işletmeler, mali işlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile.

muhasebe finansman stok ve cari - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Cari%20Hesap%20%28eta%20Sql%29.pdf

Stok ve cari modül işlemlerinin gerçekleştirilme becerisinin ... Stok ile ilgili tüm işlemler stok modülüne ait pencereden yapılır. ... hareketlerine ait muhasebe hesap kodlarının muhasebe bağlantı gruplarından ... yapma ve iptal konularını gözden.

muhasebe ve finansman gümrük belgeleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/G%C3%BCmr%C3%BCk%20Belgeleri.pdf

➢. Bedelsiz İhracat Formu,. ➢. Onaylanmış Kişi Statü Belgesi,. ➢. Döviz Beyan Tutanağı, başlıkları altında inceleyeceğiz. 2.1. Gümrük ...

muhasebe finansman alanı ihracat - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0hracat.pdf

İhracatın yapılacağı ülkeye, ihraç edilecek ürüne ve ihraç şekline göre prosedürlerin neler olduğunu (ihracat prosedürleri), öğrenecek, iyi bir ihracatçı.

muhasebe finansman inşaat işletmeleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0n%C5%9Faat%20%C4%B0%C5%9Fletmeleri.pdf

İhtiyat akçesi, şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın ... Buna göre, inşaat işletmeleri 1. sınıf tacir konumundaysa;. ➢. Yevmiye Defteri,.

MUHASEBE VE FİNANSMAN MESLEKİ HESAPLAMALAR - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mesleki%20Hesaplamalar.pdf

Mesleki matematik hesaplamalarını yapmak. MODÜLÜN AMACI ... tutarlarını, maliyet tutarlarını, zarar oranlarını, faiz ile ilgili hesaplamaları, reeskont ... hesaplamalar yapılırken yukarıda verilen doğru orantı formülleri kullanılacaktır. Örnek 1: ...

muhasebe ve finansman gelir tablosu - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Gelir%20Tablosu.pdf

32. 2.3.2. Rapor Tipi Gelir Tablosu. ... Gelir Tablosu. MODÜLÜN TANIMI. Muhasebe ve Finansman hizmetleri alanında gelir tablosu özellikleri ile bu belgelerin ...

muhasebe ve finansman mesleki aritmetik - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mesleki%20Aritmetik.pdf

MESLEKİ ARİTMETİK. 344MV0068 ... İstatistik Dizisi. ... Mesleki matematik aritmetiğini uygulamak ... Örnek: 834 sayısı 3'e kalansız bölünebilir çünkü 8 3 4 = 15 15: 3 = 5 ... verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. ... Yaptığınız araştırmaları sınıfta arkadaşlarınız ile paylaşınız. 3.

muhasebe ve finansman sosyal güvenlik - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sosyal%20G%C3%BCvenlik.pdf

Kayıt ve Belgelere İlişkin Sorumluluklar . ... SGK müdürlüğüne gidip iş ve işlemleri hakkında bilgi toplayınız. ➢ ... İşverenin SGK'ye karşı yükümlülükleri şunlardır:.

muhasebe finansman program yüklemek - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Program%20Y%C3%BCklemek%20%28lks%29.pdf

Paket Programı Yüklemek ve Çalıştırmak. MODÜLÜN AMACI. Genel Amaç: Bu modül ile; öğrenci, işletmeye göre paket programı seçerek, yükleyip ...

muhasebe ve finansman işletme defteri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0%C5%9Fletme%20Defteri.pdf

31 Ara 2012 ... İşletme defterinin sağ tarafında gelir, sol tarafında gider sayfaları vardır. Esnaf gider sayılan ödemelerini gider sayfasına, gelir sayılan tahsilatlarını ...

muhasebe ve finansman oda ve borsa işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Oda%20Ve%20Borsa%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir ... genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, oda ve ... Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ile kurulan odalar aşağıdakilerden hangisini ... Odaların kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A).

muhasebe ve finansman kdv istisnası işlemleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kdv%20%C4%B0stisnas%C4%B1%20%C4%B0%C5%9Flemleri.pdf

MUHASEBE VE FİNANSMAN ... Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenen Satış Faturalarının Aslı/Fotokopisi ... listeleri disket kaydı olarak da kabul etmektedir. ... (reklamasyon) ihracatçı tarafından imalatçıya fatura edilmesi halinde, indirilen ...

MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET BAĞLANTILARI - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Ba%C4%9Flant%C4%B1lar%C4%B1.pdf

Dış Ticaret Bağlantıları Kurmak. MODÜLÜN AMACI. Genel Amaç. Bu modül ile gerekli ortam ve belgeler sağlandığında, Dış. Ticaret Müsteşarlığından alınacak ...

muhasebe finansman sermaye şirketleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Sermaye%20%C5%9Eirketleri.pdf

Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler . ... kâğıt, muhasebe paket programı, CD, ilgili ticari defter ve belgeler, hesap planı ... Yevmiye kayıtları: S.N..

muhasebe finansman şahıs şirketleri - megep

http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C5%9Eah%C4%B1s%20%C5%9Eirketleri.pdf

Şahıs şirketlerinin kuruluş ve muhasebe kayıtlarının yapıldığı öğrenme materyalidir. ... Şirketin kuruluşu ile ilgili yevmiye, kayıtları aşağıdaki gibi yapılacaktır.

muhasebe finansman dış ticarette teslim şekilleri - megep

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/D%C4%B1%C5%9F%20Ticarette%20Teslim%20%C5%9Eekilleri.pdf

çalınması gibi risklere karşı hangi tarafın tedbir alacağı, alıcının ödediği mal bedelinin neleri ... bulundurarak alıcı ve satıcın yükümlülük, maliyet ve risklerinin sınırlarını belirleyen çeşitli ... satıcının malları İzmir Limanında adı geçen geminin yanına getirmesi ile sorumluluğunun ... Mal zayiatının minimum düzeyde olması,. ➢.