22 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

22 Kas 2019 ... metreküpIük bir doğal gaz keşfiyle bu sahalarda yıllık 300 milyon ... fabrikalar ya satılık ya kiralık. ... sahibinin keyfiyetine bırakılmış vaziyette olduğunu duyuyoruz. ... benzin yakarlar, siz yine bir Mercedes'le geldiniz, o Mercedes 100 ... Öncelikle, sel döneminde hem bizzat gelerek hem ekibinizle ilimize, ...

22 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...- İlgili Belgeler

14 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/14-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

14 Kas 2019 ... Eğer yer yoksa lütfen dışarıya çıkalım, dışarıda özellikle ara bölümde canlı ... bir hakaret varsa biz bunu doğru bulmayız, öyle bir şey olduğunu da zannetmiyorum. ... Ne zamanki bu ... her sene Sayıştayın bu denetiminden geçer de niye bu kadar hata yapar ... İzleme bölümünde 11 konu var, Vakıflar Genel.

22 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/22-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

22 Kas 2019 ... metreküpIük bir doğal gaz keşfiyle bu sahalarda yıllık 300 milyon ... fabrikalar ya satılık ya kiralık. ... sahibinin keyfiyetine bırakılmış vaziyette olduğunu duyuyoruz. ... benzin yakarlar, siz yine bir Mercedes'le geldiniz, o Mercedes 100 ... Öncelikle, sel döneminde hem bizzat gelerek hem ekibinizle ilimize, ...

27 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/27-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

27 Kas 2019 ... binenlere, milyonluk düğünü yapanlara “Nereden buldun? ... önce; şimdi, kooperatifler yine mağazalar kuracakmış; daha önce ... Vadesi geçmiş alacaklar için takip işlemi yapılmamış, bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve.

21 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/21-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

21 Kas 2019 ... hiçbir yetkimiz yok, hiçbir emrimiz yok, böyle bir şey söz konusu değil. Türk Silahlı ... ayrım gözetmeksizin mücadeleye hazırız. ... ön safta. Müzakere masasında karşınıza oturttuğunuz Apo'nun başında bulunduğu PKK “Rojava.

15 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/15-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

15 Kas 2019 ... Onunla birlikte, sizde farklı bir durum var, 2020 yılı bütçe kanunun (E) cetvelinde ... Yükseköğretim Kurulu Başkanı acaba sunum yapacak mı? ... 11, 12'nci sınıf ile 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında hazırlık ... Yönetici atama sistemi bana göre ilk düğmeyi iliklemedir, eğer siz ... EBA'ydı FATİH Projesi'yle.

12 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/12-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

12 Kas 2019 ... Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, Oturum Başkanı Kâtip Şirin Ünal'ın Ağrı ... birinci basamağa başvuru oranlarını yükselterek ikinci ve üçüncü ... adet kamu-özel iş birliği modeli şehir hastanesi için inşaatlar devam ediyor.

19 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/19-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

19 Kas 2019 ... 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi (1/278) ile 2018 Yılı ... TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 10.17'de açılarak beş oturum ... eylem planı kapsamında İzleme ve Değerlendirme Kurulu da ... yeri tescili e-bildirge üzerinden ve aynı zamanda yasal süresi dışında kâğıt ... 8 Kasımda bir televizyon.

20 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/20-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

20 Kas 2019 ... GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Usul üzerine söz istiyorum. ... Öncelikle hiçbir askerimizin oradan burnu kanamadan bu ... söyleyeyim, evladı asker, 20 yaşında askere gitmiş, sadece bir on günlük izin için ... diye başlayan İstiklal Marşı'mızı yine ... girerken herkes Avrupa Birliği üzerinden güzellemeler, çiçek,.

25 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/25-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

25 Kas 2019 ... bir aylık, altmış günlük gibi farklı süreler söz konusudur. ... durumu en kısa sürede ilgilisine ve veri ihlalini öğrendiği tarihten itibaren en geç yetmiş iki saat içinde ... Şu anda hava fotoğraflarında olmayan ... Sayın Bakan, anımsıyor musunuz, gerçi ceza da verdiniz, öyle bir hâle geldi ki Çermik'te 14 öğretmen ...

28 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/28-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

28 Kas 2019 ... Olur mu! Lütfen, rica ediyorum ya. AYHAN EREL (Aksaray) – Arada bir de sol tarafa selam verin. ... Tedarikçileri: Bir OYAK Beton var Türkiye'den, gene bir de Akçan Beton var; ... diye bundan siyasi nema elde etmeye çalıştı.

13 Kasım 2019 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/13-Kasim-2019_PBK_Gorusmeler.pdf

13 Kas 2019 ... 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'yle ülkemizin etrafını ... ekonomi hâline getirmek istiyorsanız diretin, Sayın Cumhurbaşkanına diretin, kim varsa ... yer altı sularını düşürür, o zengin ve güzel tarımı yapılamaz hâle getirmiştir.

14 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/14-Kas%C4%B1m-2017_PBK_Gorusmeler.pdf

14 Kas 2017 ... BAŞKAN – Şimdi, sunumunu yapmak üzere Sağlık Bakanına söz veriyorum. ... hep bu rakamlar alınır, “Bakın, işte, bir zamanlar borçlarımızın millî gelire oranı ... İkincisi, özlük haklarında, maaş artışı, özellikle emekli maaşları ve döner sermayenin emekliliğe ... Ben Başbakan olsam sağlıkta tasarruf etmem.

11 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/11-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

11 Kas 2016 ... manyetitten farklı olanların biçim, tür, nitelik olarak da otomobil ... çalışması herkesçe takdir gören bir çalışma şekline zuhur ediyor. ... Şimdi, bakın, Adalar, Avcılar, Bakırköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Beşiktaş, Küçükçekmece,.

10 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/10-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

10 Kas 2016 ... 15 Temmuzdan sonra, bu hain darbe teşebbüsünden ... Kurdaki her yüzde 10'luk artış 10 milyar dolarlık da ... başlayıp Uzak Doğu'ya kadar devam eden bu coğrafyada 8 ülkenin toplam nüfusu dünya nüfusunun ... biliyoruz, bunu Sayın Bakanımız da biliyor, sanki onların biraz daha kontenjanı var gibi.

9 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/09-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

9 Kas 2016 ... 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/774) ile 2015. Yılı Merkezi ... OSB'lerin altyapı çalışmalarına, sanayi sitelerinin ise alt ve üst yapı projelerine çok uygun şartlarda kredi veriyor. ... Taşerona kadro konusunda açıklamalar yapılmıştı, ... “Özellikle dinlemeler ortadan kalktı mı? dediniz. Elbette ...

10 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/10-Kas%C4%B1m-2017_PBK_Gorusmeler.pdf

10 Kas 2017 ... Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç'in, 13 Kasım 2017 Pazartesi ... Sizden talep geliyordur: “Benim yarın başka bir işim ... Buradan şunu kaydetmek istiyorum ki evladı olduğum coğrafya, artık geçmiş yıllarda olduğu gibi ... Sevgili Bekaroğlu Hocam, çok samimi söylüyorum, olayın tam orijin noktasındayım, ...

16 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/16-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

16 Kas 2016 ... 2016. Sayfa. 2 d) Türkiye Su Enstitüsü e) Kültür ve Turizm Bakanlığı ... Onun ötesinde asıl bu küçük küçük derelerin yağmurlarla beraber ... Şanlıurfa'da turizm işletmeleri var ve bunların çok büyük bir kısmı da özellikle umre turizmiyle ... O fiyat düştüğü zaman bir daha ikinci sene çıkmıyor Sayın Bakanım, ...

7 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/07-Kas%C4%B1m-2017_PBK_Gorusmeler.pdf

7 Kas 2017 ... Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe ... 2002 yılında ek ders ücretinin saati net 2,75 liraydı, 2017 yılında net 12,11 liraya yükseldi. Bu ... çıkarılarak konular arasında sadeleştirmenin yapılması, uluslararası ve. ... Geçiş Sistemi yani TEOG uygulamasına devam edilecektir.” 2017 ...

13 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/13-Kas%C4%B1m-2017_PBK_Gorusmeler.pdf

13 Kas 2017 ... 13 . 11 . 2017. T: 23. O: 1. Plan ve Bütçe Komisyonu. 13 Kasım 2017 Pazartesi. BİRİNCİ ... Onlara kalmamış, AB projesini bizimkiler yaparlar.

7 Kasım 2018 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/07-Kasim-2018_PBK_Gorusmeler.pdf

7 Kas 2018 ... MEB daha sonra çıkan yasalarla da MEB'le ilgili kurul olduğunu gösteriyor ... 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında resmî ve özel 11.649 okul ... Yalnızca basılı materyallerle sınıf içinde ya da dışında günümüz ... Ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz ders kitabı dağıtılması amacıyla 2019 yılı bakanlık bütçesine.

22 Kasım 2018 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/22-Kasim-2017_PBK_GenelGorusmeler.pdf

22 Kas 2018 ... T: 22. O: 1. Plan ve Bütçe Komisyonu. 22 Kasım 2018 Perşembe. BİRİNCİ ... Ve 5'incisi özellikle iç kontrol sistemiyle ilgili. “İç ... Sarayı'nın resmi.

18 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/18-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

18 Kas 2016 ... Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından ... 2016. T: 14. O: 1. Plan ve Bütçe Komisyonu. 18 Kasım 2016 Cuma ... Bakanlığınızın herkesten ve diğer bakanlıklardan bir adım önde olmasına rağmen…

23 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/23-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

23 Kas 2016 ... 20 Mart 2016 sonrası Yunan adalarına günlük geçiş ortalaması 1.869'dan -bu ... uzman erbaşların astsubaylığa geçişi için on yıllık hizmete kadar çıktı ama ... kurumlar yani birlikte adım atıyorlar ve yine uzman erbaşlıktan sivil ...

16 Kasım 2018 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/16-Kasim-2018_PBK_Gorusmeler.pdf

16 Kas 2018 ... VEDAT DEMİRÖZ (İstanbul) – Önce, hoş geldin demeyi öğrenin. ... ve bu doğrultuda, su ve rüzgâr kaynaklı erozyonları izleme sistemleri ... Yapacağı tek bir şey var: Toptancılarla ticari faaliyetini sürdürecek, uluslararası tarım ... KOP illerinden Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'ın büyük bölümü ile ...

24 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/24-Kas%C4%B1m-2017_PBK_GenelGorusmeler.pdf

24 Kas 2017 ... Şimdi, Sayın Bakan Maliye Bakanlığının bütçesini getirmiş. ... Her ne kadar kamu mali yönetim sistematiği içindeki yasal düzenlemeleri yapmış olsanız da, idari ... BAŞKAN – Sayın Çam, lütfen son sözlerinizi alayım. ... Emekli Maaşı Alan İşçi, Dul ve Yetimlere yılda iki defa Asgari Geçim Desteği İkramiyesi ...

16 Kasım 2017 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/16-Kas%C4%B1m-2017_PBK_Gorusmeler.pdf

16 Kas 2017 ... 16 . 11 . 2017. T: 26. O: 1. Plan ve Bütçe Komisyonu. 16 Kasım 2017 ... Şimdi, bir haftayı geçmiyor randevu da geçmiyor, işlem süresi de geçmiyor. ... Yine, yöremiz Alevi-Türkmen kültürü, Bektaşi kültürü, Sıraç kültürü, Balkan ...

24 Kasım 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/24-Kas%C4%B1m-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

24 Kas 2016 ... ve tarım kredi kooperatifleri tarafından 2016 yılının ilk on ayında toplam 26,1 milyar TL tarımsal ... -gördük, Twitter'da resimleri de var- kayalar döşenmiş. ... zaman da böyle bir dondurma tehdidi dile getirilmişti- hem de dün bu ...

14 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/14-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

14 Şub 2016 ... 800 bin Türk liralık suç gelirine, 2.443 araç ve 8 gayrimenkul değere el konulmuĢtur. ... devleti, 7 gün 24 saat esasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber ... olmayacaktı; yataklarında uyuyan o polislere karĢı o kalleĢçe saldırı ... lafı olarak söylüyorum: “Ancak aptallar aynı Ģeyleri defalarca yapıp farklı bir ...

8 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/08-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

8 Şub 2016 ... Bursa-Balıkesir istikametinde çalıĢmalar tüm hızıyla devam ediyor. ... haber kanalı olan TRT‟de bir haber düĢtü, son dakika haberi düĢtü,.

15 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/15-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

15 Şub 2016 ... Stenograf : Uzman : ………………. Sayfa: 3. 15 Şubat 2016 Pazartesi ... Eğer yargı iktidara kendini beğendirmek uğruna anayasal yetkilerini ve ...

25 Ocak 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/25-Ocak-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

25 Oca 2016 ... Ülkemizde bütçe açığı pek konuşulmadı ama dış ticaret açığı ve cari açık dillerden düşmedi. ... 2015 yılında 467 milyar lira vergi ... büyüme ivmesi yüksekti fakat, evet, şu anda küresel birtakım sıkıntılar da var ama ... yatırım harcamalarına 17 milyar lira vermeseydik sizin önünüze getirmiş olduğumuz bütçe ...

13 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/13-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

13 Şub 2016 ... Komisyonumuzun 21‟inci BirleĢimini açıyorum. ... GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, her gün on dört saat, on altı saat ... politikalarının ana hedefine sadece fiyat istikrarını oturtmuĢ, diğer bir ... 3 milyondan fazla Suriyeli içeride, Halep‟ten 300 bin daha geliyor, ... BAġKAN – Kandil‟i kastetti Sayın Ayar.

29 Ocak 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/29-Ocak-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

29 Oca 2016 ... Bu paketi Ģekillendirmek amacıyla geniĢ katılımlı bir çalıĢtayı ... cevap vermek için de bu bütçenin biraz daha olgunlaĢtırılması ve bu ... gerçekten o mesleğe gönül verenlerle doldurulup ister ara eleman ... Eğer adam liyakatlıysa, iĢini yapıyorsa onunla bir Ģekilde ... Hani din çipe girer mi bilmiyorum?

16 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/16-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

16 Şub 2016 ... Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Suat Evcimen'in, 2016 Yılı. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı ...

9 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/09-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

9 Şub 2016 ... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe ... ifade etmek lazım: AK PARTİ iktidarı olarak biz bugün iktidara gelmedik, 2002 yılında ... bekliyor, hâlâ “Yılbaşı geçmesine rağmen. ... destek veriyoruz, sokak aydınlatmalarından tutun, park ve bahçelerle ilgili bütçemizin.

10 Şubat 2016 Tarihli Görüşme - TC Cumhurbaşkanlığı Strateji ve ...

http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/02/10-Subat-2016_PBK_Gorusmeler.pdf

10 Şub 2016 ... bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak ... olan Mekteb-i Tıbbiyeyi ġahane adıyla uzun yıllar tıp fakültesi olarak hizmet ... Eğer evde ekmek yapan analarınızı hatırlayanlar var ... ne de ayakları üzerinde artık durabilen bir demokrasimiz var. ... dediler, ülkemizde düzen bozuldu.