SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN TEZAHÜR ... - Core

Sezai Karakoç'un Şiirinde Metafiziğe Dayalı Bir Bilginin İmkânı ve ... 53 Özdemir İnce, Şiir ve Gerçeklik, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ... Kaan H. Ökten,.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN TEZAHÜR ... - Core- İlgili Belgeler

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRLERİNDE GELENEĞİN TEZAHÜR ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/156953296.pdf

Sezai Karakoç'un Şiirinde Metafiziğe Dayalı Bir Bilginin İmkânı ve ... 53 Özdemir İnce, Şiir ve Gerçeklik, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, ... Kaan H. Ökten,.

sezai karakoç'un şiirlerinde geleneğin tezahür odakları olarak ... - Core

https://core.ac.uk/download/pdf/156953296.pdf

Karakoç'un, insan, zaman ve mekânı modern şiirin imkânları içinde nasıl algıladığı ... olarak geniş anlamda İslam uygarlığının hayat bulduğu bütün bir coğrafya, dar ... Aynı şey canlılar için de geçerlidir; her varlık, bir varoluş ... Taha'nın Kitabı'nda ise peygamberler merkezi bir rol oynar. Hem düşünce hem sosyal hayat hem ...

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Kur(t)

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/sezai_karakocun_siirlerinde_kurulus_degerleri_ve_dirilis_estetigi.pdf

Sairin “Hızırla Kırk Saat, Leylâ ile Mecnûn, Gül Muştusu,. Monna Rosa ve Zamana Adanmış Sözler” adlı eserleri, Türk kültürü, İslâm medeniyeti ve bütün ilahî ...

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİRLERİNDE TASAVVUF

http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/YILDIZ-Ali-SEZA%C4%B0-KARAKO%C3%87%E2%80%99UN-%C5%9E%C4%B0%C4%B0RLER%C4%B0NDE-TASAVVUF.pdf

Hızırla Kırk. Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Muştusu başlıklı uzun şiirler, tasavvvufi kavramların, büyük mutasavvıfların ve eserlerinin birlikte zikredildi- ği (Mevlana- ...

sezai karakoç'un şiirlerinde peygamber kıssaları

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2299/Altunta%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ÖZET. Bu çalışmada, Karakoç'un düşünce ve sanat anlayışının temel dinamiği ... itibariyle Yitik Cennet eserinden hareketle oluşturulan ikinci bölümde “Sezai.

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Güzel Adlandırmalar - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/406982

Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Güzel Adlandırma, Ölüm, Şiir. ... İnsanoğlu yeryüzüne gelişinden bugüne kadar doğrudan söylendiğinde sıkıntı oluşturabile-.

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Yaratıcı Değerler - TURKOLOJİ ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/veysel_sahin_sezai_karakoc_yaratici_degerler.pdf

aynadaki yansıması, gül ile bülbül söylencesi, yol- yolculukta Hızır'ın iştiyakı ve dirilişin sancılı doğumu” gibi ... ( Hızırla Kırk Saat, 2012: 74). Karakoç eserlerinde ...

sezai karakoç'un şiirlerinde peygamber kıssaları - FSM Vakıf ...

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2299/Altunta%C5%9F.pdf?sequence=1&isAllowed=y

“Ey yeşil sarıklı ulu hocalar bunu bana öğretmediniz. (…) Hükümdarın hükümdarlığı için halka yalvardığı. Ama yine de eşsiz zulümler işlediği vakitlere erdim.

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/206147

yazının amacı, Sezai Karakoç'un şiirlerinde diriliş düşüncesi çerçevesinde önemli bir ko- ... ki, bana olan vâdinizden döndünüz? ... davranış kodlarını çözüp, kendi batıl kültürü içinde asimile etme mücadelesine ... Annem o kadına şeytan diyor ... üzere, küfür medeniyetini temsil eden yılanlaşıp etrafını ve kendini karartan Ba-.

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Geçen “Yılan” - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/1621-1452868981.pdf

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Okumak. Hüseyin Yılmaz*. Özet. Türk edebiyatında sanatıyla ...

Veysel Şahin- Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Yaratıcı Değerler

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/veysel_sahin_sezai_karakoc_yaratici_degerler.pdf

'Monna Rosa' şiirinde kanadı kırık kuşu anlatıcı yani bülbül, gülü de sevgili ... Ey sevgili”. (Zamana Adanmış Sözler, 2012: 55). Karakoç sevgi(li)yi “yoktan da ...

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Geçen “Yılan” - FSM Vakıf Üniversitesi

http://acikerisim.fsm.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11352/2291/Y%C4%B1lmaz.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kudretin ve korkunun sembolü olarak, adeta Çin mitolojisinin etrafında döndüğü en büyük hayvandır. Çin kozmografyasında yılan beşinci burcun adıdır. Astrolo-.

Sezai Karakoç Şiirlerinde Tabiat ve Kültür Unsurları ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/107163

Images such as mother, wind and nightingale employed in his poems that are familiar to everyone can be discussed in terms of psychoanalysis. Sezai Karakoç ...

Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini ... - OAJI

http://oaji.net/articles/2016/1621-1452868981.pdf

Şamanın koruyucusu ve yardımcısı olan ruhlar arasında yılanların ruhu da mevcuttur. Geleneksel rüya tabirlerimizde ise yılan düşmanlık ve tehlikeyi gösterir. Rü-.

Sezai Karakoç Şiirlerinde Tabiat ve Kültür Unsurları Natural and ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/107163

Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Sezai Karakoç, Đkinci Yeni akımı içinde yerini alarak ... öztürkçeden, çeşitli yabancı dillerden alıntılara kadar zengin, fakat.

Zekeriya Başkal-Sezai Karakoç'un Şiirlerinde Modernlik Eleştirisi

http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/zekeriya_baskal_sezai_karakoc_modernlik_elestirisi.pdf

ısrarın bir yanlış olmasının ötesinde anlamı vardır. Bu, daha çok söz konusu şairlerin ... işlendiği ikinci bir şiir de “Ötesini Söylemeyeceğim” adlı şiirdir. Birinci.

sezai karakoç'un şiirlerinde akrep sembolü - Atatürk Üniversitesi ...

http://www.turkiyatjournal.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=789

Doğu mitolojilerinde akrep-adam yahut akrep-kadın şeklinde de yer bulan akrep sembolü ... sembolünün yer aldığı bu burca, “Akrep Burcu” adı da verilmektedir.7 ... Ay, akrep burcundayken tehlikelerle karşılaşılabileceği ve yolculuğa çıkmanın ...

Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç ' un Şiiri Hüzün Yılında Sezai ...

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/20131232.pdf

Sezai Karakoç'ta anne imgesinin özel bir yeri bulunuyor. Fakat bunu çok da belirginleştirmiyor. Şöyle diyelim, annesini şiiri özelinde çok da öne çıkarmıyor. Page 2 ...

islâmcılık ve sezai karakoç

http://akmb.gov.tr/userfiles/files/Muhittin%20B%C4%B0LGE%20%C4%B0SL%C3%82MCILIK%20VE%20SEZA%C4%B0%20KARAKO%C3%87.pdf

Peygamberin otoritesi dinî konulara değindiği kadar siyasî konu- lara da değiniyordu. Peygamberin işlevi ... (Vedâ Hutbesi).4. Görüldüğü üzere İslâm, hem temel ...

sezai karakoç'un - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158382

çıkışı ve estetik yönü edebiyat dünyasının ilgisini çekmiştir. Edebiyatımızda bir ... Sezai Karakoç'un, “Edebiyat Yazıları” üst başlığını taşıyan üç ayrı kitabı vardır. ... sözü estetikten açmışsa bu konudaki görüşleri ile tanınan Schelling, Hegel,.

SEZAİ KARAKOÇ ve “KAR ŞİİRİ”

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/selami_ece_sezai_karakoc_kar_siiri.pdf

senin, şükür senin, mülk de senindir. ... Sezai Karakoç'la birlikte Cemal Süreya ve Turgut Uyar ... kadar ifadesi tercih edilmediği gibi25 çokluk ifade eden.

SEZAİ KARAKOÇ ve - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158362

Anahtar Kelimeler: Sezai Karakoç, Necip Fazıl Kısakürek, “Hatıralar”, Diriliş dergisi ... Sezai Karakoç, “Hâtıralar-LIV”, Diriliş, S.54, 28 Temmuz 1989, s.6. 25.

Sezai Karakoç Şiirinde Telmih

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/12/20151252Bahtiyar%20Aslan%20-%20Sezai%20Karako%C3%A7%20%C5%9Eiirinde%20%C3%9C%C3%A7%20B%C3%BCy%C3%BCk%20Peygambere%20Dair%20G%C3%B6ndermeler.pdf

Ahmet Kartal, tenkidî bir çalışmasında telmihin tarifiyle ilgili şunları söyler: “Bedî tabirlerinden olan “telmîh”, lügatte “parıl parıl parlatmak” manasına gelir. Konu ile ...

sezai karakoç'un “edebiyat yazıları”

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/158382

Karakoç'un etkilendiği, şiirleri üzerinde düşündüğü ve son derece önem verdiği ... canlı işlenmediği gibi bizde de Cahit Sıtkı, Fazıl Hüsnü Dağlarca gibi şairlere.

Sezai Karakoç'u Okuma Denemesi

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2017/08/19_Beytullah%20%C3%87INAR%20_%20Sezai%20Karako%C3%A7u%20Okuma%20Denemesi.pdf

Bir kadını yontup anne yapmaktır, anne: şiirde en ... neliğe açılan kadın penceresi ona farklı görünür çünkü “Ben ölümden sonrasına ... “Atlar kişnedi katır tepindi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN MEDENİYET ... - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/125840968_Ya%C5%9FarH%C3%BCseyin_S-3215-3234.pdf

doğurganlığın ve besleyip büyütmenin ötesinde bir görev üstlenmelidir. ... yabancının kendi eĢini aldattığını gören çocuk, ötesini söylemeyeceğim diyerek bay ...

sezai karakoç'un eserlerinde sosyal konular

http://akmb.gov.tr/userfiles/files/Dr_%C5%9Eakir%20D%C4%B0CLEHAN%20SEZA%C4%B0%20KARAKO%C3%87%E2%80%99UN%20ESERLER%C4%B0NDE%20SOSYAL%20KONULAR.pdf

önemli sosyal konuları şiirinin merkezine alır ve bunları kendine özgü bir biçimde işler. ... ele alan Karakoç, insanı bu kader içinde yorumlamaya çalışır. ... gelmelerine sebep olmakla cinayet işledikleri için babalarına karşı, kin ve öfke ... Sezai Karakoç, ilk şiirlerinden başlayarak son şiirlerine kadar hem önceki kuşak.

SEZAİ KARAKOÇ'UN SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/364329

Çalışmamızda Sezai Karakoç'un “Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine” adlı şiirinde geleneğin izleri, dolayısıyla İslami gelenek ve Divan şiiri unsurları.

Doğumunun 80. Yılında Sezai Karakoç ' un Şiiri

http://tdk.gov.tr/wp-content/uploads/2013/12/20131207.pdf

7 Ara 2013 ... Ve insanı çıldırtan kuş sesleri işitildiğinde. Birden bire ... Leyla ve Mecnun hikâyesi, bilindiği gibi bir Arap hikâyesi olup geç- mişi oldukça ...

SEZAİ KARAKOÇ ve “KAR ŞİİRİ” - Turkish Studies

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/1337343633_7selamiece.pdf

senin, şükür senin, mülk de senindir. ... Sezai Karakoç'la birlikte Cemal Süreya ve Turgut Uyar ... kadar ifadesi tercih edilmediği gibi25 çokluk ifade eden.

Sezai Karakoç - Muhafazakar Düşünce Dergisi

http://www.muhafazakar.com/makaleler/oku/308

İkinci Yeni'nin Sezai Karakoç dışında ge- leneğin sesini kendi şiirine taşıyan bir diğer şairi Turgut Uyar'dır. Uyar,. Divan şiirinin gazel, kaside gibi formlarını kendi ...

SEZAİ KARAKOÇ'UN MEDENİYET TASAVVURUNDA ANNE ...

http://www.turkishstudies.net/files/turkishstudies/125840968_Ya%C5%9FarH%C3%BCseyin_S-3215-3234.pdf

... varlığından yoksun olmaları, anne eksenli duygu yoğunluğu yaĢamalarına yol açmıĢtır. ... Çölün içinden yükselen bal ve çekirge karıĢımı. Deve duyarlığıyla ...

Sezai Karakoç'un, “Gül Muştusu-XUV.” Şiiri Üzerine…

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/rifat_araz_sezai_karakoc_gul_mustusu.pdf

“Nâ't” ve “Bayrak” şiirleri gibi serbest tarzda okunsun, ister Fuzûlî'nin “Su Kasidesi” gibi aruzla yazılsın, isterse “Yûnus'un şiiri gibi hece vezniyle terennüm edilsin ...

“Le Voci” viaggio nella poesia di Sezai Karakoç

http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/2077/815660-1165676.pdf?sequence=2

İstanbul'u dinliyorum. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı ... in Turkish Republican Period up to 1980, Indiana University, Bloomington, Indi, 1988, s. 69.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ŞİİR POETİKASINDA ÇOCUK HALLERİ ...

https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/8/1/arastrmx_79199_8_pp_2817-2836.pdf

Karakoç'un “Ötesini Söylemeyeceğim” şiirinde yer alan çocukta ahlaksal değerler ön plandadır. Doğu ve Batı'nın bir mücadelesini sergileyen şiirde şair, Bay ...