Kur'an'da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku'l- Vukû ... - DergiPark

25 Haz 2019 ... incelenecek ve Kur'an'da yer alan mâzî bir fiilin hangi esaslara göre ... mâzî fiil, muzâri fiil formundaymış gibi tevil edilir ve anlam bu şekilde ...

Kur'an'da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku'l- Vukû ... - DergiPark- İlgili Belgeler

Kur'an'da Bir Anlatım Sanatı Olarak Muhakkaku'l- Vukû ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/749124

25 Haz 2019 ... incelenecek ve Kur'an'da yer alan mâzî bir fiilin hangi esaslara göre ... mâzî fiil, muzâri fiil formundaymış gibi tevil edilir ve anlam bu şekilde ...

REKLAMDA BİR ANLATIM BİÇİMİ OLARAK METAFOR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/753498

26 Haz 2019 ... İkinci “Ayşe Teyze'li. Lay's reklamı”nda verilmek istenen mesajı incelediğimizde Ege'nin marka gözünde ne kadar değerli olduğu, doğal zeytin ...

TÜRK HALK EDEBİYATINDA ANLATIM ARACI OLARAK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/794842

Bu sırada etraflarını it gibi uluyan bir çok canavarlar sarar. Asced ve adamları silahlı olsalar da ... Hepsi maymun suratlı54. Elma addım nar geldi. Dar sokakdan ...

Yeni Medya Sanatı Olarak Glitch' İleti Sürecinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/765699

Glitch süreci gürültü/gariplik/ bozulmuş olmanın bölgesine geçiş demek. ... fikrini “Glitch sanatımın bilgi çağının kırık duygularını, saykodelik şablonlar ve stiller ile.

ebrû sanatı ve bir ritüel deneyimi olarak ebrû yapımı - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/653509

Ritüeller, uygulayanlara disiplin veren rutinlerdir. ... Boyalar ve fırçalar hazırlanırken, ön hazırlık safhasının son adımı olarak, sıra kitrenin eri- ... (Görsel-11) Fırçanın kıllarının etrâfa boya sıçratmamasına dikkat edilir. ... 3.1.3.1 Ebrû Duâsı.

YOL FİLMLERİNDE BİR ANLATIM ÖĞESİ OLARAK YOL VE ...

http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Melis%20OKTUG%CC%86%20ZENGI%CC%87N%20-%20I%CC%87brahim%20ZENGI%CC%87N.pdf

Anahtar Sözcükler: Easy Rider, yol filmleri, Amerikan sineması ... Goldman (1985), Errance Dans le Cinema Contemporain'de (Çağdaş Sinemada Göçebelik) ... izleme sürecini çökertir ve yeni temsil biçimleri, alternatif ve görüngüsel toplumsal.

yol filmlerinde bir anlatım öğesi olarak yol ve yolculuk kavramları

http://globalmediajournaltr.yeditepe.edu.tr/sites/default/files/Melis%20OKTUG%CC%86%20ZENGI%CC%87N%20-%20I%CC%87brahim%20ZENGI%CC%87N.pdf

değildir: “Amerika bir yol destanıdır; bir yol sanatı bile geliştirmişliğimiz var. ... 2 Kovacks, önce, motosikletli gençlerle ilgili birçok film çekildiğini söyleyerek teknik ...

DİL VE ANLATIM DERSİNDE BİR ÖLÇME ARACI OLARAK YAZILI ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt9Sayi3/JKEF_9_3_2008_1_14.pdf

1. Dil ve Anlatım Dersinde Bir Ölçme Aracı Olarak Yazılı Sınavların. Kullanımı ... etmedikleri ve soru sorarken de sınıf genelinin cevaplayabileceği kolay, orta, zor ... 1-5 yıl. 3. 7,9. 6-10 yıl. 24. 63,2. 11-15 yıl. 7. 18,4. 16-20 yıl. 2. 5,3. 21-25 yıl. 2.

performans sanatları ve sanatçının anlatım aracı olarak beden

http://www.idildergisi.com/makale/pdf/1430253549.pdf

New York'ta Allan Kaprow, George. Brecht, Al Hansen, Dick Higgins, Claes Oldenburg, Jim Dine ve Yoko Ono gibi bazı sanatçılar, Cage'in, düşüncelerinden yola ...

dil ve anlatım dersinde bir ölçme aracı olarak yazılı sınavların ...

http://kefad.ahievran.edu.tr/InstitutionArchiveFiles/f44778c7-ad4a-e711-80ef-00224d68272d/d1a3a581-af4a-e711-80ef-00224d68272d/Cilt9Sayi3/JKEF_9_3_2008_1_14.pdf

1. 2,6. 3,921. 5. Dil ve Anlatım dersinde yazılı sınavları kullanarak öğrencilerin düşüncelerini yazılı olarak ifade etme becerilerini ölçerim. 11 28,9 15 39,5. 8. 21,1.

çağdaş gösteri sanatlarında bir anlatım aracı olarak kukla* puppet ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/726617

örnekleri açısından değişimi beraberinde getirmiştir. Avant-garde ... İpli kukla sahnesinin çerçevesi de kuklaların boyuna göre ayarlanmalıdır. Özellikle Avrupa ...

görsel anlatım dili olarak taşbaskı eğitimi ve uygulama olanakları

http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/7496/189784.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Resim 37 - Atilla Atar, isimsiz, 62x77 cm. Resim 38 - Atilla Atar, isimsiz, 61x79,5 cm. ... Atar (1995)'ın “Başlangıcından günümüze taşbaskı” isimli kitabı temel.

sinema yapımlarında görsel eğretileme ve anlatım aracı olarak ışık

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/969/354828.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Aracı Olarak Işık: Kara Film Örneği ... Film Örneği başlıklı bu tez üç bölümden oluşmaktadır. ... Bir resmin iki farklı kopyasının ışıklı ve aydınlatılmış bir ortamda ... kaynağından çıkan ışınlar etrafımızdaki cisimlere çarparak gözümüze ulaşırlar; ...

GELENEKSEL PERFORMANS SANATI OLARAK MANASÇILIK ve ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/5222/10202602.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Türel Ezici'nin benzer kültürlerin buluşma noktası niteliğinde Manas Destanı'nın birinci bölümünden ... Kırgız Destanlarında Türlere Göre Destan Örnekleri . ... doğal çevre gibi, Kırgız otantik kültürüne ait başka imgeler vb)… Sinevizyon.

Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_imgeler_sanat_siir.pdf

Öğrenciliğinden beri resimle uğraşan Fikret, resimle şiirin ve musikinin yakınlığını ... Garip'in usta şairlerince örnekleri verilen bu görünüşteki “kolay anlaşılan” şiirin, aslında ... basitlik, bu alelâdelik şiirin bir tarifi, bir şartı oldu (Orhan Veli, 1949). ... İmgenin şiirde hak ettiği yere tekrar getirilmesinde Attila İlhan, Oktay Rifat, ...

Ricoeur'ün Zaman Felsefesi Bağlamında Yaşama Sanatı Olarak ...

http://www.posseible.com/uploads/dergi/89.pdf

15 Haz 2017 ... bases on mimesis can be interpreted as 'the art of life'. While doing ... yapan şey nedir? ... Öyle ki Ricoeur felsefesinde mimesis, üçlü bir şekilde.

Bir “Yakın Dövüş Sanatı” Olarak” Avukatlık - Ankara Barosu

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2018-4/18.pdf

Dr. Orhan Gazi ERTEKİN*. “Ben, mahkemeye iki şey ... içinde hep kenarda köşede kalan çeşitli makaleler ve avukatlık biyografileri dışında avukatlığa ilişkin ...

EBRÛ SANATI VE BİR RİTÜEL DENEYİMİ OLARAK EBRÛ YAPIMI

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/653509

Son dönemde öne çıkan klâsik sanat dallarından biri olan ebrû, ilgi gören bir sanat ... safhasında tedârik edilmesi gereken malzemeler arasında bolca gazete ...

Bir Görüntü (İmgeler) Sanatı Olarak Şiir - TURKOLOJİ-turkoloji.cu ...

http://turkoloji.cu.edu.tr/YENI%20TURK%20EDEBIYATI/hulusi_gecgel_imgeler_sanat_siir.pdf

Şiirde görüntü, betimleme yanında imgelerle de elde edilir. Şiiri kuran öğelerin başında “hayal / imge” gelmektedir. Sanatçının hayal unsurlarını kullanmada ...

Tasviri Anlatım… - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/929748

Anahtar kelimeler: Tasvirî anlatım, kompozisyon, Küçük Paşa, Ebubekir Hazım ... adlı eserinde tavsîf yahut tasviri, bir şeyin sâde olduğu gibi değil, biraz da şâirce ... bazıları köyün arkasına düşmüş olan çok büyük taşlar gibi kim bilir, ne kadar ...

masal ve destansı anlatım - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683105

Pertev Naili Boratav, Halk Hikâyeleri ve Halk Hikâyeciliği (Folk Stories and the Art ofStory. Telling) (Ankara, 1946). Bu çalışmanın 5-24 sayfalarında hikâye türüyle ...

AFİŞTE İLLÜSTRASYONUN ANLATIM BİÇİMLERİ - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/621124

Anahtar kelimeler: Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Grafik Dil, Afiş Tasarımı, İllüstrasyon, ... Görsel 5. Andy Altmann, Sensation sergisi için afiş tasarımı, 1997.

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ANLATIM TARZLARI Arş. Gör ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/156759

Türkçe eğitimi açısından bakıldığında yazma / yazılı anlatım dört temel dil ... çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, biçim, anlatım biçimi. (Sekizinci ...

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖZLÜ ANLATIM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/408560

adaylarının Sözlü Anlatım dersine ve sözlü anlatıma olan tutumları saptanmaya ... Bölüm, cinsiyet, mezun olunan lise türü, anne baba eğitim durumları, kitap ... şekilde artan bir nitelikte öğrencilerden daha formel konuşma ve sunum yapmaları.

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786784

36'sının kişisel sorumluluklar, 45'inin evdeki sorumluluklar, 102'sinin okuldaki sorumluluklar, 45'inin ise toplumsal sorumluluklar ile ilgili olduğu belirlenmiştir.

DİL VE ANLATIM İLE TÜRK EDEBİYATI DERSLERİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355968

çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Dil ve anlatım programı, Türk edebiyatı programı, ders kitap- ları ... 9. sınıfta “Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Coşku ve Heyecanı Dile Getiren. Metinler (Şiir), Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler, Öğretici Metinler” ... rılacak konu ya da olayı doğal ortamında incelediği ve araştırılan bireyin bu.

Yazılı Anlatım Performansı İle Anlatımda Kullanılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209835

çalışmada bir dil birimi olarak cümlenin yazılı anlatımla ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Araştırmanın amacı, ortaokul 8. sınıf ve lise 11. sınıf düzeyindeki ...

6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım becerilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/683935

yöntemle gerçekleştirilen bu çalışmaya, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde olmak ... telekinezi. 1 akıl. 1 esrarengiz. 1 kopar-. 1 telepati. 1. Amerikan futbolu. 1 eşlik. 1.

Almanca Hazırlık Öğrencilerinin Yazılı Anlatım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/55074

Söz konusu yanlışlar: • Fonetik (konuşma dili) yanlışı mı, yazım yanlışı (yazı dili) mı? • Dil bilgisel yanlışlar mı? Sözcüksel ...

12. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabındaki Dil Bilgisi Etkinlikleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/190699

Araştırmanın konusu olan dil bilgisi öğretimi; ortaokul ve liselerde bir program dâhilinde ... kullanılan Dil ve Anlatım kitabı ve YGS Türkçe soruları üzerinde yapılmıştır. Araştırma tarama ... cümle, paragraf ve metin düzeylerinde sezdirerek.

dil ve anlatım ile türk edebiyatı derslerinde karşılaşılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/355968

2005 yılında Türk Dili ve Edebiyatı dersi ile ilgili iki yeni öğretim programı hazır- lanmıştır. ... 9. sınıfta “Güzel Sanatlar ve Edebiyat, Coşku ve Heyecanı Dile Getiren. Metinler ... bir türü olduğu fark ettirilmek, sözlü ve yazılı anlatım türleri öğretilmek, ... 1. Tablo 2'de görüldüğü gibi 44 öğretmen, Türk Dili ve Edebiyatı dersinin, iki.

Sinematografinin Görsel Anlatım Kodları ve Mekân ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/611985

28 Ara 2018 ... sinema filmi hazzı yaşatmaktadır (Imdb Top Charts, çevrimiçi: 26.09.2016). ... Kuşkusuz dizinin başarısının temel sırrı Kolombiyalı ... kuran Pablo Escobar, Devlet Başkanının uçağına suikast yapmak istemiş ve başarısız.

Mesnevî'de Temsîlî Anlatım ve Hikâye ve Temsîllerle ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/671636

Bilindiği gibi Kurânî ilimlerden biri de Kurân'daki kıssalardır. Kurân'da büyük bir yekun ... "Ruh hanesi" satranç için bir benzetmedir. O, ev kimden ona geçti.".

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Romanında 'Ben Anlatım ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/669738

Bu incelemede, Peyami Safa'nın Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı otobiyografik yöntem açısından incelenmiş; bu bağlamda yöntemin roman açısından ...

hiçbiryer romanında dil, üslup ve anlatım özellikleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/378438

Hamdi Tanpınar tarafından Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde mizahi bir kurguyla eleştirilmiştir. Tanpınar'dan sonra modern hayatta yaşamanın zorluğu, hatta ...

Orhan Peker'in Resimlerinde Lekeci Anlatım - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/192501

Anahtar Kelimeler: Orhan Peker, Resim, Leke, On'lar Grubu, Halk Sanatı. Doç. Şemsettin ... Anadolu insanı sanatın temel konusu olmuştur (Ersoy, 1998: 30).