ortaokul öğrencilerinin matematiksel oyun geliştirme süreçlerinin ...

Bu çalışmanın amacı Ortaokul öğrencilerinin eğitsel matematik oyunu geliştirme ... 5. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri eğitsel matematik oyunları ... Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1) , 43-59. Baki, A. ve Birgin, ...

ortaokul öğrencilerinin matematiksel oyun geliştirme süreçlerinin ...- İlgili Belgeler

ortaokul öğrencilerinin matematiksel oyun geliştirme süreçlerinin ...

https://acikerisim.erbakan.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/20.500.12452/550/10116272.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bu çalışmanın amacı Ortaokul öğrencilerinin eğitsel matematik oyunu geliştirme ... 5. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri eğitsel matematik oyunları ... Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 23 (1) , 43-59. Baki, A. ve Birgin, ...

Ortaokul Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılığı ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271785

Veri toplama araçlarından ilki, öğrencilerin oyun bağımlılıklarının belirlenmesi için ... olan çocuklarda yalnızlık duygusunun daha düşük olduğu, sınıf düzeyleri ile oyun ... Bu faktörün iç tutarlık katsayısı .85' tir ve toplam varyansın % 45' ini ...

ortaokul öğrencilerinin yazılı anlatımda düşünceyi geliştirme ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/926255

düşünceyi geliştirme yollarını kullanım durumlarını sınıf, cinsiyet, bir odaya sa- hip olma ... çalışma kâğıtları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Doküman ... olarak anlatım biçimi ya da tarzları olarak ifade edilen bu aktarım şekilleri duruma.

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/226819

14 Haz 2016 ... Örneğin “ayrıt ve yan yüzeyler olmadığı için prizma değil” kritik olmayan özelliklere ilişkin referans olup özellik nedenli gerekçedir. Bu araştırmada ...

Matematiksel İspatların Ortaokul Matematik Ders Kitaplarındaki ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2473/2348

amacı matematiksel ispat etkinliklerinin ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf matematik ders ... Seçilen ders kitapları en az iki kodlayıcı tarafından iki aşamada kodlanmıştır. ... Retrieved from http://corestandards.org/asserts/ CCSSI_Math%20Standards.pdf.

62 ilköğretim 1 kademe öğrencilerinin matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/115611

Yuvarlama: İşlemdeki sayıların uygun değerlere (ileriye veya geriye) yuvarlanarak sonucun ... olan ilköğretim okulları arasından seçilen birer tane 3.4. ve 5. sınıf.

7. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626379

27 Kas 2018 ... arasındaki paralellikler yoluyla bilinmeyeni anlama araçları (Gentner, 1983), insanların ... Analojiler öğrenme sürecindeki kişinin eski bilgisi ile yeni ... 3-Merdiven Analojisi: “Rasyonel sayıların basamaklı işlemler konusunda ...

8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/148779

VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME ... uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf ... Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. ... Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları ... Fakültesi Yayınları.

11. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Düşünmenin ... - Eğitim ve Bilim

http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/download/40/8

altıgenin kenar sayısının ve bir köşesinden çizilen köşegenlerin üçgeni kaç bölgeye ayırdığı ... Her ispatın cebirsel bir parçası vardır; ancak ek olarak aritmetik.

Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel İletişim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/501640

5 Tem 2018 ... Bu çalışmada 7. sınıf öğrencilerinin matematiksel iletişim düzeyleri incelenerek bu farkındalığın ... Nisan. 2 ders saati. Daire ve daire diliminin alanı ile ilgili problemleri ... Bayrağı çizer ve kâğıt kullanarak Türk Bayrağı yapar.

ilköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük ...

https://arastirmax.com/en/system/files/1066/uvt_77521.pdf

Araştırma, ilköğretim öğrencilerinin matematik öğrenirken kullandıkları matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ... “Matematiğin Gizli Dünyası” Çeviri:.

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problem Kurma ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869279.pdf

Bu ürünlerden biri de problem çözme sürecidir. Matematik eğitimi için geleneksel yaklaşımın bilim ve teknolojinin geliştiği milenyum çağına ayak uyduramadığı.

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel ... - ACAR Index

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423869279.pdf

Bu çalışmanın amacı, 2. sınıf öğrencilerinin problem kurma etkinliğini ve öğrencilerin ... peşinden ders kitaplarında yer alan problem kurma etkinliğinden bir soruyu yapmışlardır. ... Verilen probleme yeni veri ekleme, problemde verileri ve koşulları değiştirme, farklı ... işlemi için “katı” ifadesinin kullanılmadığı, çarpma işlemine.

altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmede matematiksel ...

http://openaccess.ogu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11684/1662/401580.pdf.pdf?sequence=1

... yer verdikleri görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Düşünme, Matematiksel düşünme, Problem Çözme ... sorusunun cevabını insanların matematiğe başvurmadaki ...

İlköğretim Öğrencilerinin Sunum Biçimlerine Göre Matematiksel ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/87150

Tablo 1. Sınıf Seviyesi ve Sunum Biçimlerine Göre Matematiksel Örüntü Başarı Testi Puanları. Sınıf Seviyeleri. Tablo. Sayı Dizisi. Şekil. Sözel Problem. 3. (n=69).

Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Matematiksel Alan ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/275048

1- Birleşim kümesi, kapalılık, birim eleman ve yutan eleman kavramlarını tanımlayınız. 2-. {= A. :k. ,3. ≥ ... bulma veya sonuca ulaşamama. Boş. Soruya dair ...

üniversite öğrencilerinin matematiksel ispat yapmaya yönelik ...

http://jret.org/FileUpload/ks281142/File/07a.gokkurt.pdf

Matematiksel ispat, matematiğin temel yapı taşlarından biridir. ... üçüncü faktörün öğrencilerin ispatın teoremi anlamaya etkisine yönelik görüşlerini, dördüncü ...

ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kullandıkları matematiksel dilin ...

http://earsiv.odu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11489/1017/1/10229826.pdf

problem adım adım çözülmeye çalışılır, çözülemez ise strateji değiştirilir. Aritmetik işlemler bu safhada kullanılır (Altun, 2015; s.94). 4. Çözümün tartışılması: ...

Özel İlkokul ve Ortaokul Bünyesinde Bulunan Program Geliştirme ...

http://www.eds.yildiz.edu.tr/AjaxTool/GetArticleByPublishedArticleId?PublishedArticleId=2780

Yıldız Journal of Educational Research, 2018, 3(2), 14-43. 2. Öz. Araştırmada ... Bu araştırmanın amacı İstanbul'da özel ilkokul ve ortaokul bünyesindeki PGS'lerde çalışanların görüşleri ... yapılabilir konusunda çok emin değilim. Çünkü mevcut ...

Ortaokul Öğrencileri İçin Geometriye Yönelik İnanç Ölçeği Geliştirme ...

https://pdfs.semanticscholar.org/f53f/29b01bed1e5584681a8440a38b701d8f693b.pdf

bNecmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Matematik ... ilgili inançların, matematik başarısını etkilediği belirtilmektedir (Aksu, Engin-Demir ve ... gov.tr/wp-content/uploads/Timss_2015_ulusal_fen_mat_raporu.pdf ...

ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında ...

http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/21b.karabak.pdf

Nesneye dayalı (Object Based / Oriented) Diller (Ada, Smalltalk, C , Java, C#....) ▫ Fonksiyonel ... Orta seviyeli programlama dilleri (C, ADA) ... A'dan Z'ye C Kılavuzu. ... teknolojileri-ve-yazilim-dersi-yillik-plani-indir adresinden alınmıştır.

1 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TEKNOLOJİYE YÖNELİK ...

http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423870830.pdf

çalışmanın amacı ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin teknolojiye yönelik tutumlarını ... Yapmış olduğu görüşmeler sonucunda öğrencilerin teknolojiyi insan yapımı bir icat, ... ve seçilen katılımcı grubunun ilgili fen ve teknoloji, teknoloji tasarım ... hayatımızı kolaylaştıran önemli buluşlar.'' (Ö8, 8. Sınıf). ''Teknoloji gelişmiş bir ...

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN “MATEMATİK ...

https://arastirmax.com/en/system/files/dergiler/79201/makaleler/25/1/arastirmax-ortaokul-lise-ogrencilerinin-matematik-kavramina-iliskin-sahip-olduklari-metaforlarin-karsilastirilmasi.pdf

Anahtar Sözcükler: Matematik, metafor, ortaokul öğrencileri, lise öğrencileri ... Matematik yapmak problem çözme için yöntem geliştirme, bu ... arasında ders esnasında kullanılan yöntem ve teknikler, ders kitaplarının öğrencilerin ... görmeleri, matematik dersine bakış açılarının sadece YGS/LYS odaklı olması matematiğin.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN FEN EĞİTİMİNDE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/386332

aşaması dahil iki hafta sürmüş ve toplam 9 robo-bilim atölye uygulaması yapılmıştır. Bu uygulamaların isimleri;. 1. Diş fırçasından pırpır robot. 2. Ressam robot. 3.

ORTAOKUL 7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEMBER ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/419785

Dağlı ve Peker (2012) beşinci sınıf öğrencilerinin geometrik şekillerde çevre uzunluğunun hesaplanması hakkındaki bilgi düzeyleri ile bu konuda sahip oldukları ...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ...

https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/0L7Bs.pdf

Eğitimde teknolojik araç gereçlerin kullanılmasının ne gibi yararları ya da zararları olabilir? 3. Teknoloji ve eğitim kavramlarını birlikte ele alarak düşündüğünde ...

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEDİKLERİ MÜZİK ...

http://acikerisim.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12395/545/mehmet%20demirel.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Form" to a total of 300 students studying at 5 th ... Tablo-5: En Çok Dinlenilen Müzik Eserleri . ... Yemek yerken ve içki içerken kullanılan kalıp sözler (ilişki sözleri).

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SÖZLÜK KULLANMA ...

http://www.tekedergisi.com/Makaleler/38201901_14melanl%C4%B1o%C4%9Flu.pdf

titreşim, seda, ün. 2. ... özellikler, okul sözlüklerinin nasıl hazırlanması gerektiği, sözlükte bulunan tanımlamalar, ... 2011; Okur, 2011; Göçer, 2010; Gülseren ve Batur, 2009; Karadüz, 2009; Mutlu, 2009; Sayan, ... anlamına bu şekilde ulaşırım.

ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580767

VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME. STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN. İNCELENMESİ ... Bu çalışmanın amacı ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini ... Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve.

92 7.SINIF ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ... - ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Meric_Ozgeldi2/publication/330183203_7SINIF_ORTAOKUL_OGRENCILERININ_GEOGEBRA_ILE_OTELEME_VE_YANSIMA_KONUSUNDAKI_DENEYIMLERININ_INCELEMESI/links/5c325801299bf12be3b3e8dc/7SINIF-ORTAOKU

Bu çalışmanın amacı, dinamik geometri programlarından GeoGebra ile 7.sınıf ortaokul ... araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışma kağıtları kullanılmış, süreçte öğrencilerin ses kaydı ... bilgisayarlar bir seçenek olarak görülmemekte bununla beraber sistemi ... grid ve koordinat ekseni sayesinde noktayı, doğru parçasını.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK EROZYONU ...

http://www.ekevakademi.org/DergiPdfDetay.aspx?ID=999

tırmada veri toplama aracı olarak toprak erozyonu konusu ile ilgili dört adet açık uçlu ... gili yazılı ve görsel medya organlarında yapılan toplumu bilinçlendirme ...

Ortaokul Öğrencilerinin Sonsuzluğu Kavrayışları1 - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/201394

Anahtar Kelimeler: Sonsuzluk, en büyük sayı, ortaokul öğrencileri ... doğal sayıdan sonra bir doğal sayı geldiğini anlayabileceğimizi ifade etmiştir. ... alan öğrencilerin bir kısmı, on binlerce ya da katrilyon gibi büyük sayı miktarlarında kesir.

ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ADİL DÜNYA ...

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11655/4803/doktora%20tezim-son%20hali.pdf?sequence=1&isAllowed=y

kullanılarak katılımcıların adil dünya inançları demografik değişkenler, denetim ... Batıl İnanç İçin Denetim Odağı puanları ile Genel Adil Dünya İnancı, Kişisel.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265084

... 5(4), 1958-1970. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 5/4 2016 s. ... Ölçek,. “dinlemeyi değerlendirme”, “dinleme sürecini izleme”, “dinlemede bireysel farklılıklar”, ... Yenilmez ve Özbey (2006) de araştırmalarında anne ve.

443 Ortaokul Öğrencilerinin Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarının ...

http://efdergi.yyu.edu.tr/uploads/sboabdyyuefd21012016-y-1542230000.pdf

21 Oca 2016 ... bazen etrafındaki kişilerin dikkatlerini çekmek için olumsuz davranışlar ... beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak, her çocuğu ilgi ve ... sınıftan 2 kız, 21 erkek ve 8. sınıftan ise 2 kız, 10 erkek öğrenci sınıf ortamında.