İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS ...

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 16-28. 16 ... Ayrıca araştırmaya katılan 5. sınıf öğretmenlerinin, matematik ders kitabını.

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS ...- İlgili Belgeler

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİK DERS ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786958

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 16-28. 16 ... Ayrıca araştırmaya katılan 5. sınıf öğretmenlerinin, matematik ders kitabını.

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEKTRONİK DERS ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/256488

Araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir kısmı ders kitapların yakın gelecekte ... that transportation of textbooks to digital media in the near future is not ... Özellikle ilköğretim öğrencileri için ders kitapları, defterler ve eğitim materyalleri.

ilköğretim 4.- 5. sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji ders kitabının ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/6821/249820.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bir kitabın ders kitabı olarak nitelendirilmesi, ilgili dersin programıyla örtüştüğü anlamına gelmektedir. Bu nedenle ders kitapları, programın hedef ve.

İlköğretim 5. Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Ders Kitapları Hakkındaki ...

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/132716-20120428161432-kabadayi-2.pdf

İlköğretim 5. sınıf okutan sınıf öğretmenlerinin; eski ve yenilenen 5. sınıf ... Anahtar Kelimeler: 5. sınıf öğretmenleri, Türkçe ders kitabı, Türkçe öğretmen ... 6. Hem öğrenci çalışma kitaplarındaki etkinlikler hem de kılavuz kitabındaki etkinlikleri yapmaya (uygulamaya) ... Öğretmen Kılavuz Kitabı 5, İstanbul: Zambak Yayınevi.

ilköğretim 7. sınıf matematik ders kitaplarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/67141

Değerlendirme esnasında Konu Alanı Ders Kitabı İncelenmesi ile ilgili bir Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Elde edilen puanların ortalamaları alınarak. Varyans analizi ...

ilköğretim 8. sınıf matematik ders kitabının eğitimsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/442316

sınıf matematik dersi kitap setinin (ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı) “örüntüler, cebirsel ifadeler, denklemler ve olasılık” ünitesinin ...

İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki Soruların PISA ...

https://pdfs.semanticscholar.org/e049/dd3b6c462a4ca5dd90f5fdb9b9d975b4ed47.pdf

amacı ise, kullanımda olan 8. sınıf ders kitaplarından birinde yer alan soruları ... değil, gerçek ve disiplinlerarası durumlar için çözüm yolu hemen belli ... dik silindir şeklinde başka bir kaba boşaltıldığında suyun yüksekliği kaç santimetre olur?”.

İlköğretim 8. Sınıf Matematik Ders Kitabındaki ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/e049/dd3b6c462a4ca5dd90f5fdb9b9d975b4ed47.pdf

amacı ise, kullanımda olan 8. sınıf ders kitaplarından birinde yer alan soruları PISA ... yaptığı çalışmada, ilköğretim 5. sınıf matematik ders kitabında öğrencilerin üst ... [Online] http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224.pdf adresinden ...

özet yüksek lisans tezi 7. sınıf ilköğretim matematik ders kitabının

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/35/Abdurrahman_Sefa_Tez.pdf?sequence=1&isAllowed=y

iii). Konuların işlenişinde; öğrenciyi sürekli aktif halde tutacak etkinlikler olması öğrencinin kalıcı öğrenimini sağlaması gerekir. iv). Kitapta verilen ders işleme ...

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Matematik Kaygısı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/477751

30 Nis 2018 ... matematiğe verilen değer, öğrenme stilleri, tutum, özgüven şeklinde ... “Ne, nasıl ve ne için” gibi soruların sorulduğu, bir durumun detaylı bir şekilde ele alındığı ... araştırma yapmadan ve düşünmeden oluşturulmuş bir yargıdır (Yenilmez ve Dereli, 2009). ... Öğrencileri bire-bir alarak eksikliklerini giderme…

matematik öğretmenlerinin 5. sınıf matematik dersi öğretim ...

https://birimler.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/41/317-328.pdf

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University ... ilde görev yapmakta olan 13 ortaokul 5. sınıf matematik dersi öğretmeni oluşturmuştur.

İlköğretim 1., 2. ve 3. Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/399494

aşılayabilmeli, şarkı söylemeyi çocukta zevk ve eğlence kaynağına dönüştürebilmelidir. İlköğretim okullarında müzik derslerinin “1., 2. ve 3. sınıflarda sınıf ... şekilde raporlaştırılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2005: 241). ... İlköğretim 2. sınıf öğretmenlerinin müzik dersi öğretim programında yer alan “Dinleme- - Söyleme. - Çalma” ...

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Hazırladıkları Testlerin ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/571716

Öncelikle matematik öğretmenlerinin 2015-2016 öğretim yılında 8. sınıflar ... yapılacak zümre öğretmenler kurullarında belirtke tablolarına yönelik olarak ortak ...

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Sınav Soruları İle SBS ...

https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/138274-2013122593028-3.pdf

Bu seviyedeki sorular açıkla, karşılaştır, benzerlik, zıtlıklarını bul, sonuçlandır, tahmin et, yeniden düzenle, örnekle ve ilişkilendir gibi soru kelimeleri ile ...

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Proje ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201330

değerlendirirken, öğrencilerin yazılı sınav sonuçlarının ve sınıf içi durumlarının ... Anahtar Kelimeler: Proje/performans görevleri, ilköğretim matematik dersi, ... 9,37. Çocuklar en çok hangi konuda sorun yaşıyorlarsa bu konuda vermeye özen.

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Proje ve Performans ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/201330

öğretim yılında Giresun ilinde görev yapan 32 ilköğretim matematik öğretmeni ile mülakat yapılarak gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerin proje ve performans.

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Mesleki Gelişimi - Elementary ...

http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2345/2480

Buna ek olarak, öğretmenler matematik koçluğunu diğer mesleki gelişim ... bulundurulduğunda matematik koçluğunun Türkiye'de yaygın bir şekilde ... şükür aramızda sosyal anlamda bir problem de yok … biz sürekli zümre halindeyizdir.

İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersi ile İlgili ...

http://efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/2502-published.pdf

28 Nis 2017 ... geometrik-mekanik oyunlar, hafıza oyunları, strateji oyunları ve zekâ sorularıdır. Bu oyun türleri aynı zamanda programın öğrenme alanlarını ...

İlköğretim 2.Sınıf Sınıf Matematik Dersi Sayılar Ünitesinin ...

http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/download/article-file/77228

örüntüsü uygun olmayan bir davranışlar kümesi için hangi öğretme-öğrenme ... çalışma yaprakları ile izleme testi araştırmacı tarafından hazırlanmış ve bu alanda ... 3. Bulgular. Problem 1: İköğretim 2.sınıf öğrencilerinin İlköğretim Matematik ...

30 İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK ...

https://archives.un-pub.eu/index.php/cjes/article/viewPDFInterstitial/6/4

Öğretmen demokrasiyi yaşam biçimi olarak benimsemeli ve tüm ... verilecek en uygun cevap, okulda ortak karar verme, sınıf veya okul dışında belirli çalışma ... Tablo 3: Demokratik Tutum Ölçeği Puanlarının Öğretmenlerin Mezun Oldukları ...

1 İLKÖĞRETİM I. AŞAMA SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SINIFTA ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50105

Öğretmenlerin problem davranış olarak tanımladıkları öğrenci davranışları ... “En sık” gözlenen problem davranışlar; verilen görevleri yapmamak, sınıfta bir şeyler ... ortamda bir öğrenciye bireysel olarak özel ders vermek, alan bilgisi, öğretim ... olduklarına bağlı olması, sınıf yönetiminin daha çok önem verilmesi gereken bir ...

İlköğretim 1. Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Öğretmenlerinden ...

https://pegem.net/dosyalar/dokuman/131971-20120419155449-yapici-3.pdf

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, 1. sınıf, Öğretmen ... Okuma yazmaya hazırlık becerileri (okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, dikkatini ... İlköğretime başlayan bir çocuğun kolay ve çabuk öğrenebilmesi ... tekniği ile elde edilen nitel veriler sayısallaştırılarak frekans ve yüzdelikleri elde edilmiştir.

İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi ... - Semantic Scholar

https://pdfs.semanticscholar.org/0821/777ec38e2e8aa4deda219254e3c3ded5561b.pdf

Bu amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 1. Öğretmenlerin sınıf yönetimi beceri algılarına ilişkin düzeyleri nedir? Page 3. YILMAZ & AYDIN.

ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/8762/234780.pdf?sequence=1&isAllowed=y

ezin Adı ürkiye'de akılmaksız. Ancak, acab nlamda ilk macı, ilköğ okula hazı espit etmek ... çocuklar, sonunda bunu başardıkları zaman da, artık sınıf arkadaşları öğrenme sürecinin ... “Benim çocuğumu örnek verecek olursak, o hazırdır. Okulda ...

ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin aktif öğretim metodunu ...

http://acikerisimarsiv.selcuk.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/7854/189231.pdf?sequence=1&isAllowed=y

bulunan, Barbaros lköğretim Okulu, Mareşal Mustafa Kemal lköğretim okulu ve Yunus. Emre lköğretim Okulu'ndan toplam 20 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerle ...

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İlköğretim 4.-5. Sınıf Öğretim ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/92201

yapan beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin 4. ve 5. sınıf beden eğitimi dersi öğretim ... Gelişmiş tüm ülkeler, özellikle son yıllarda yoğun bir şekilde ... 6-10 yıl. 39. 31.0. 11-15. 17. 13.5. Toplam. 126. 100,0. Eğitim. Lisans. 111. 88,1 ... ölçek yedi alt boyuttan oluşmuştur; birinci boyut program kazanımlarına yönelik 17, ikinci.

ilköğretim birinci kademedeki sınıf öğretmenlerinin rehberlik ...

http://apbs.mersin.edu.tr/files/aysegulaat/Publications_007.pdf

göre öğrencilere kazandırılması hedeflenen kazanımları içeren beş ayrı ... 8. sınıflar için belirlenen 120 kazanımın gerçekleĢtirilmesi için rehberlik saatinde.

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Tarzları ile ...

https://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-21-makale-6.pdf

öğretmenlerin sınıf yönetimi tarzları etkili bir öğrenme ortamı oluşturulmasında önemli bir etkiye ... versity. www.msu.edu/~dunbarc/dunbar3.pdf. İndirme Tarihi: ...

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili Görüşlerinin ...

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/260254

In the analysis, the data are classified and presented under ... Türkçe Programının yazı yazmaya etkisi; bitişik eğik yazı ve etkileri, defter kullanımı olmak üzere iki.

Sınıf Öğretmenlerinin İlköğretim Programları İle İlgili ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/260254

Sınıf öğretmenlerinin ilköğretim programı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla ... 4. Tekbıyık ve Akdeniz (2008), yapmış oldukları araştırmada öğretmenlerin, ... kitapta,kitaplarımız düz yazı ama yazarken biz hep el yazısı ” orda biraz sorun ... bakıyorum bir hafta çalışıp tekrar geliyorum çünkü ben sınıf öğretmeniyim 30 ...

Matematik Öğretmenlerinin 9. ve 10. Sınıf Programını ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/484838

31 May 2018 ... Anahtar Kelimeler: Matematik öğretmeni,. 9. ve 10. Sınıf programı,. Sorunlar. ... Sonuçta program değerlendirme ile de kazanımlara ne kadar ulaşıldığı tespit edilecektir. ... (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları. TTKB.

Fen ve Teknoloji, Matematik ve Sınıf Öğretmenlerinin Sahip ...

http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-16-makale-4.pdf

Soner Durmuş* Bayram Bıçak** Salih Çakır***. Özet - Sosyal bilimlerin tersine, matematik birçok kişi tarafından değer içermeyen bir alan olarak görülmektedir.

sınıf öğretmenlerinin, beden eğitimi ders programı ve ders

http://www.sbd.hacettepe.edu.tr/fulltext/2008_2_1.pdf

ülkemizde ilköğretim 1-5 sınıflarında be- den eğitimi dersi gereken düzeyde işlene- memekte; sınıf öğretmeni diğer derslere hazırlanmaktan kendisini beden ...

sınıf öğretmenlerinin 1998 ve 2004 yılı ilköğretim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1683

Olumlu görüş bildiren öğretmenler, eski ders kitaplarının ezbere dayalı olduğu, doğruyu dikte ettiği ve tanımlar bilgisiyle dolu olduğunu; yeni ders kitapları ...

Sınıf Öğretmenlerinin Öğrencilerin Matematik Dersindeki Başarı ya ...

http://www.fppc.com.tr/download/article-file/181787

Ankette başarısızlık nedenlerinin fazla olmasının nedeni öğretmenlerle yapılan görüşmelerde daha çok bu tür nedenlerin ön plana çıkmış olmasıdır. Ayrıca bir ...

matematik öğretmenlerinin sınıf geçmeye ilişkin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/269243

İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 1 ... 2009 yılında Seviye Belirleme Sınavı (SBS)'na giren öğrenci sayısı 8. ... İlköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek veya mezun olabilmek için öğrencinin iki yarıyıl notunun ... durumun öğrencinin karnesinde de belirtilmesi gerekmektedir (İlköğretim ...