ortaokul 5. sınıf matematđk öğretđmđnde karşılaşılan ... - DergiPark

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org ... Bu çalışmadaortaokul 5. sınıf matematik derslerinden sorumlu olan öğretmenlerin matematik öğretiminde.

ortaokul 5. sınıf matematđk öğretđmđnde karşılaşılan ... - DergiPark- İlgili Belgeler

ortaokul 5. sınıf matematđk öğretđmđnde karşılaşılan ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/229711

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org ... Bu çalışmadaortaokul 5. sınıf matematik derslerinden sorumlu olan öğretmenlerin matematik öğretiminde.

ĐLKOKUL (4. SINIF) TÜRKÇE DERSĐ ÖĞRETĐMĐNDE ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/383031

Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf Türkçe dersi öğretiminde karşılaşılan sorunları belirlemek ve ... Şekil 3. Öğrencilerin Dinleme Becerilerini Geliştirmede Karşılaşılan Sorunlara Đlişkin ... öğrencilerin az kitap okumalarına bağlamaktadırlar.

ortaokul matematik uygulamaları dersinde karşılaşılan zorluklar

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt11/sayi55_pdf/5egitim/boyraz_hilal.pdf

ORTAOKUL MATEMATİK UYGULAMALARI DERSİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ... Araştırmanın örneklemini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Kayseri'de Milli Eğitim ... Ö7: “Zümre öğretmenlerin de kararıyla programı ortak uyguluyoruz.

ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580767

VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME. STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN. İNCELENMESİ ... Bu çalışmanın amacı ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini ... Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve.

922 Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/286853

etme ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ile ilgili ciddi sıkıntılara sahip ... Örneğin bir sayının sıfıra bölümü ile ilgili iki adet soru: 3. 0. =?; −. 7. 0.

5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/604308

30 Kas 2018 ... 6- Peygamber günümüzde yaşasaydı toplumsal bunalımların ... Görüldüğü gibi ders kitabı konusunda lise öğrencilere yöneltilen sorudan ... araştırmada “sizce öğrencileriniz için en uygun siyer (Peygamberimizin Hayatı) kitabı.

Ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri Öğretim Programının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/320788

Sınıf Fen Bilimleri ders kitaplarındaki içeriğin, ortaokul 5. ve 6. Sınıf Fen Bilimleri dersi öğretim programındaki kazanımlara uygunluk düzeyini değerlendirmeyi ...

ORTAOKUL 5.,6. ve 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/265924

22 Nis 2016 ... nasıl verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada ... etkiler mi? Ülkelerin ... yerler ve çevreler. 5.3.2.Yaşadığı bölgede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük ... Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin coğrafî özelliklerini ... İçerikte ithalat ve ihracat yaptığımız ülkeler verilerek bu.

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Atom Ve Molekül ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/299154

ayrıca N-Vivo 9 programı da analize tabi tutulmuştur. ... genel olarak konularına bakıldığında; alt alanı olan kimya dersinde atomun, biyoloji ... çevresinde veya sınıf ortamında öğretmenler, ders kitapları ve çoğu görsel ... dönük samimi cevaplarını doğrudan alıntı yapabilmek için, video kaydı ... Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Sınıf ve Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kavram ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/377931

5 Tem 2017 ... görev yapan 4 sınıf ve 4 ortaokul matematik öğretmeni olmak üzere toplam ... bu kuralı genelleyerek (1/2) x (1/5) ifadesinde sonucun daha büyük olduğunu ... öğrencilerin (Akkaya & Durmuş, 2006; Bilgin & Akbayır, 2002; Küçük & Demir,. 2009 ... Diğer katılımcıların cevapları incelendiğinde, beş öğretmenin.

Ortaokul 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/786669

Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersine yönelik bilimsel süreç ... MEB (2004) Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı'nda bilimsel süreç ... sınıflara yönelik ve 7. sınıfların öğretim programında bulunan tüm konuları içeren ...

Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/914841

20 Eki 2019 ... formu ve açık uçlu sorulardan oluşan yazılı form kullanılmıştır. ... “Benim geçen sene TÜBİTAK projesinde uyguladığım “My English Class” ...

ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715442

Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını ... Yeni öğrendiği kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullanır. ... Ödev ve projeler.

Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/963648

As a data collection tool, a 28-item multiple-choice algebra test consisting of ... 8. sınıf. 90. 2.44. 1.12. 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem çözümü. 7. sınıf. 90.

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebirsel İfadeleri ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/450548

13 Eki 2015 ... Cebirde ise öncelik cebirsel ifadeler arasındaki ilişki ve işlemlerdir. Bu sebeple ... Toplama işlemi yerine çıkarma işlemini, çıkarma işlemi yerine.

Ortaokul Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/356574

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi'nde (2016) sözlü bildiri olarak sunulmuştur. ... öğrencilerinin ders çalışma alışkanlıkları ile fen bilimleri akademik başarısı arasındaki ilişkiyi ... [t(320)=3.00], yaz tatilinde kitap okuma [t(320)=4.59], okuma alışkanlığı ... İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin ders çalışma.

Ortaokul 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Zihin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/149900

Süreç sonunda deney grubu ve kontrol grubu öğrencilerine Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Ülkemizin. Kaynakları Ünitesi Ülkemiz Ekonomi Konusuyla ilgili başarı testi ...

5. sınıf öğrencilerinin sözlük ihtiyacı ve ortaokul sözlükleri - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360865

21 Nis 2016 ... Türkçe Sözlük. Sonra maksimum çeşitliliği sağlayabilmek için amaçlı bir ... Kelimelerin zıt anlamlılarını bularak bulmacaya yerleştirme x 1.

Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin cebir bilgileri ve cebirsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/463655

20 Nis 2018 ... Cebir testi dört cebirsel düşünme düzeylerini ölçen 27 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Öğrencilerin cebirsel ifadeleri anlama düzeylerini ortaya ...

ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin türkçe ders ve çalışma ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/757331

29 Nis 2019 ... Bu araştırma öğrencilerin, 8. sınıf Türkçe ders ve çalışma kitaplarında geçen ... Erdal, N. (2017) İlköğretim Türkçe 8 Ders Kitabı, Ankara: Dörtel ...

Ortaokul 8.Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Şiirlerde Yer ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/192374

Bu araştırmanın amacı ortaokul bünyesinde okutulan 2012-2013 yılı 8.sınıf Türkçe ders kitapların- daki şiir metinlerinin hangi değerlere sahip olduğunu ortaya koymaktır. ... Yüksek değerler: Sevgi, bilgi, doğruluk, masumluk, saflık, dürüstlük ...

ters düz sinifin ortaokul 5. sinif i̇ngi̇li̇zce dersi̇nde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/715137

The subject of the fourth week was present continuous tense. ... researchers (the teachers) prepared 3 presentations about simple past tense but they did not ...

Ortaokul 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Görsel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/331465

1 Tem 2017 ... teknoloji okuryazarlığının genel tanımına İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim. Programında (4 ve 5. sınıflar ) (MEB, 2005, s. 5) bireylerin ...

ortaokul 5. sınıf türkçe ders kitabındaki resimlerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405996

17 Oca 2018 ... Resim konusunda yeteneği orta derecede olan bir kişi bile güzel olan resimleri kötü olanlardan kolay bir şekilde ayırt edebilmektedir (Ceyhun ve ...

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Öğrenme Alanında ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/492030

yaşandığını göstermektedir (Davidenko, 1997; English & Warren, 1998; Küchemann, ... Alanyazın taraması sonucunda 7.sınıf matematik kazanımları ile uyumlu ... Öğrencilerin verdikleri cevaplar yine araştırmacı tarafından hazırlanan ve aynı ... students not only to learn through entertainment but also to reach knowledge ...

ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin bitki ve hayvan türleri ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/844386

16 Ağu 2019 ... sevilmeyen bitki türleri sevilmeyen hayvanlardan azdır. Öğrenciler kasabaya has ... nasıl korunacağını bize en iyi anlatan deyişlerdir. İnsanın tabiatı, tabiatta ... Hoşlanma nedeni olarak dış görünüşünü güzel bulma, kokusundan ... kurbağa, tavşan, kertenkele ve leylek yabani; papağan, at ve muhabbet kuşu ...

ortaokul 8. sınıf inkılâp tarihi ve atatürkçülük konularının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/321375

1980' li yıllara kadar dersin konuları ilköğretim kademesinde, Tarih, Hayat Bilgisi, Yurttaşlık Bilgi ve Sosyal Bilgiler dersleri içerisinde yer almıştır (Tangülü, 2011).

ortaokul beşinci ve altıncı sınıf öğrencilerinin din kültürü ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/441989

Yapılan çalışma sonucunda öğrencilerin, din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ... Bu araştırmanın amacı, ortaokul 5 ve 6. öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgi- ... sunda orta düzeyde ve sınıfta ders kitabı dışındaki etkinliklerin kendilerince yapıl-.

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/908720

Matematik Dersi Öğretim Programının Stake'in Uygunluk-Olasılık Modeline göre ... Dr. Öğr. Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, [email protected] ... programın getirmiş olduğu felsefenin temel alındığı vurgulanmıştır (EBA, 2013). ... Ünite No. Varyansın Kaynağı. KT sd. KO. F p. 1. Ön Test. 807,522. 1. 807,522.

ortaokul 6. sınıf matematik ders kitabındaki etkinliklerin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/455464

22 Oca 2018 ... Talim ve Terbiye Kurulu'nca 2016 yılından itibaren beş yıl süreyle ders kitabı olarak okutulmasına onay verilmiş bir ortaokul 6. sınıf matematik ...

TÜRKÇENĐN ÖĞRETĐMĐNDE ÜNSÜZLERĐN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/217175

Makalede, tonlu ve tonsuz ünsüzlerin oluşum safhaları anlatılmış olup, ünsüzlerin ... Standart Türkçede diş-dudak ünsüzleri, v ve f ünsüzleridir. 2.3. Diş eti ...

Ortaokul Matematik Dersi Beşinci Sınıf Öğretim Programı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/180097

Matematiksel model ise herhangi bir durumun özelliklerini formül, eşitlik, grafik, tablo ve şekil gibi matematiksel bir form ile ifade edilmesidir (Kapur,1998).

Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Eşit İşaretine İlişkin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/898910

[email protected] ORCID ID: ... [email protected] ORCID ID: ... Keywords: Middle school students, algebra, equal sign, equality. Giriş. Öğrenciler ...

ortaokul 6. sınıf anlam bilgisi konularıyla ilgili öğretmen ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/407722

Öğrencilerin sözcükleri, atasözlerini, deyimleri, özdeyişleri, zıt anlam ilişkisini, ... İşsiz. 6. K itap. K ız. 44 51,7. İlko ku l. 39 45,3. İlko ku l. 22 26,2. İşçi. 35 44,3. 5.

Ortaokul Beşinci Sınıf Matematik Dersi Bölme İşlemi ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/791041

23 Ağu 2019 ... Öğretmen, üzerinde sistemde tanımlanmış numara bulunan ve her biri farklı olan Plickers kartlarını çıktı almıştır. Bu kartlar beyaz kağıdın üzerinde ...

TÜRKÇE'NĐN EĞĐTĐMĐ VE ÖĞRETĐMĐNDE OYUN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/217171

Çocukların oyunlarında yer alan tekerlemeler, çocuklar tarafından oluşturulmuş ilk edebi ... tekerlemelerin dil işlevleri, tekerleme ve eğitim-öğrenme ilişkileri ele.