12.Sınıf Öğrencilerinin Güçlü ve Zayıf Etkileşimler ... - DergiPark

hakkındaki kavramsal bilgilerinin belirlenmesi ve bu kavramlar arasındaki ... Anahtar Kelimeler: Güçlü etkileşimler, Zayıf etkileşimler, Kimyasal bağlar, Kavramsal bilgi. ... Kimyasal bağlar konusu öğrencilerin genellikle soyut buldukları bir konu olduğu için ... Bu tür moleküller arasında kırık doğru şeklinde bağlar olur (Ö18).

12.Sınıf Öğrencilerinin Güçlü ve Zayıf Etkileşimler ... - DergiPark- İlgili Belgeler

12.Sınıf Öğrencilerinin Güçlü ve Zayıf Etkileşimler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181459

hakkındaki kavramsal bilgilerinin belirlenmesi ve bu kavramlar arasındaki ... Anahtar Kelimeler: Güçlü etkileşimler, Zayıf etkileşimler, Kimyasal bağlar, Kavramsal bilgi. ... Kimyasal bağlar konusu öğrencilerin genellikle soyut buldukları bir konu olduğu için ... Bu tür moleküller arasında kırık doğru şeklinde bağlar olur (Ö18).

12.Sınıf Öğrencilerinin Güçlü ve Zayıf Etkileşimler Hakkındaki ...

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/181459

etkileşimlerin bazı örnekler üzerinde çizimi istenmiştir. Testin birinci ... Polar kovalent bağ yapan moleküller arasında dipol dipol bağ oluşur. (Ö18). Her ikisi de ...

Kılavuzların Güçlü ve Zayıf Yönleri

http://www.turkhipertansiyon.org/pdf/14_KONGRE_Sunular/19052012/Kilavuzlarin_Guclu_ve_Zayif_Yonleri_Gokhan_Nergizoglu.pdf

''Kılavuz''. •Nedir ? •Niçin yapılır ? •Nasıl yapılır ? •İşe yarıyor mu ? •Sorunlar neler ? ... Eldeki en iyi bilimsel kanıtlar ... yararlı olduğunu gösteren kanıt ve/veya.

Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Sınıf İçi Güven Algılarının ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/197982

Bu araştırmanın temel amacı, lise birinci sınıf öğrencilerinin sınıf içi güven algılarını bilgisayar oyunu oynama durumlarına göre incelemektir. Bu amaçla.

Sınıf Öğretmenlerinin ve 5. Sınıf Öğrencilerinin El Yazısı ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/317292

Sevil Filiz*, Canan Ece Büyükkaya**, Tuba Turan Özçelik***. Makale Geliş Tarihi: ... Küçüktepe ve Gürültü, 2014; Tortop, 2013; Zembat, Tunçeli ve Akşin, 2015).

SINIF ÖGRETMENLiGi 1. SINIF ÖGRENCiLERiNiN FEN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/87934

Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Fen Bilgisi Öğretimine Yönelik Tutwnları. 2. YÖNTEM ... kasaba konumundaki yerleşim yerlerinde yaşa- yan öğrencilerin fen ...

4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN FEN BİLİMLERİ ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/498762

İlkokul 4.sınıf öğrencilerinin basit elektrik devresine ilişkin sahip oldukları zihinsel ... yaptığı etkinlikler, kullandıkları yöntem-teknikler ve ölçme araçlarının etkisi ...

ORTAOKUL 5. VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/580767

VE 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME. STİLLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN. İNCELENMESİ ... Bu çalışmanın amacı ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerini ... Öğretim İlke ve Yöntemleri Eğitim Programları ve.

38 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel tutumları ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17653

sözlük anlamı ise, “kişinin kendine güvenme duygusu”dur. Lindenfield (1997), özgüveni iç özgüven ve dış özgüven olmak üzere ikiye ayırmaktadır. İç özgüven ...

8.Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konusundaki ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/23888

18 Nis 2019 ... Questionnaire ” and “Heat and Temperature Teacher Concept Test” were used as ... Öğrencilere, Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık Kavram Testi.

İLKÖĞRETİM SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/155348

KULLANMA YETERLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ... çalışma yaprağındaki 6 boşluk doldurma, 2 çoktan seçmeli test soru ve ... İki dirhem bir çekirdek (8),.

69 İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/304141

günlük hayatla ilgisi çok önemlidir (Yıldız ve Uyanık, 200: Akt: Yenilmez ve Uysal, ... 904'e düşmüş olup 4 faktör toplam varyansın %59.35'ini açıklamaktadır.

Sınıf Öğretmenlerinin Kaynaştırma Öğrencilerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/331551

1 Tem 2017 ... Barış ESMER, Eyüp YILMAZ, A.Melih GÜNEŞ, Kürşat TARIM, Burak DELİCAN... 1602. Temmuz 2017 Cilt:25 No:4 Kastamonu Eğitim Dergisi.

İLKÖĞRETİM 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GERÇEK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786943

Araştırma Trabzon ilindeki bir ilköğretim okulunda 6. sınıfta öğrenim görmekte olan ... problemlere verdikleri doğru cevap oranlarının (%67), gerçek yaşam ... Anahtar Kelimeler: rutin problemler, gerçek yaşam problemleri, problem çözme ... matematik ve problem çözme yadsınamaz derecede bir öneme sahiptir (Baki,. 2008 ...

5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/517339

27 Tem 2018 ... Malatya merkezde 164 ilköğretim okulu ve 73.950 öğrenci bulunurken, Elazığ merkezde ise, 153. Page 9. İ. Y. Kazu & S. Koç-Akran. 70. Curr Res ...

5.Sınıf Öğrencilerinin Sorumluluk Değerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/209786

Anahtar Sözcükler: Sorumluluk değeri, performans görevi, değerler eğitimi. ... Öğrencilerin Okuldaki Sorumluluklarının Neler Olduğu ve Bu Sorumlulukları-.

4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Dua Algıları Perceptions of ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/634344

yorumlar, niçin ve nasıl dua edilmesi gerektiğini açıklar, Kur'an'dan ve Hz. Muhammed'in sözlerinden dua örnekleri verir ve kültürümüzden dua örnekleri verir.

BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KESİR ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/787095

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim beşinci sınıfta okuyan öğrencilerin kesir problemlerinde ... Rasyonel sayılar dolayısıyla da kesir sayıları, günlük hayatta önemli ... yanlış kurallar kullanma, sürçmeler ve dikkatsiz işlem yapma gibi yetersizlikleri ...

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786706

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK KAYGI. DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN ... sayısı, anne ve baba eğitim düzeyleri arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmazken, ... Bu nedenle aileler çocuklarını bir bütün olarak değerlendirmeli,.

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARI İLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/360934

Öğrencilerin öğrendikleri temel bilgi ve becerileri kendilerinin ... Belirleme Sınavı (SBS) puanı ile yılsonu başarı puanından elde edilen sınıf puanının ... Bu öğrencilerin 2012 yılı 8.sınıf yıl sonu notları (notlar 100'lük sistemdedir) ve SBS alt test.

143 ç.ü. sınıf öğretmenliği öğrencilerinin otomatik ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50057

algısı ile; umutsuzluk, yaşamı olumsuz etkileyen stres kaynakları ve intihar ... Meslekler açısından değerlendirildiğinde annelerin %87.70'i işsiz (ev kadını), ...

6- 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ONDALIK KESİRLERLE ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/786734

Anahtar Kelimeler:Ondalık kesirler, kavram yanılgısı, sınıf seviyesi. Abstract ... küçük/büyük olduğunu düşünme, sıfırı bir basamak değeri olarak görmeme ...

7. sınıf öğrencilerinin geliştirdikleri matematiksel ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/626379

27 Kas 2018 ... arasındaki paralellikler yoluyla bilinmeyeni anlama araçları (Gentner, 1983), insanların ... Analojiler öğrenme sürecindeki kişinin eski bilgisi ile yeni ... 3-Merdiven Analojisi: “Rasyonel sayıların basamaklı işlemler konusunda ...

On İkinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/733470

18 Haz 2019 ... 2. Ailelerindenden kaynaklanan faktörlerin yükseköğretim programı ... menliği'ni bitirdi ve KPSS'den doksan üzerinde bir puan aldı ancak atanamadı ve şu an ... “Parayı hiç düşünmüyorum, isterse ayda on bin lira versinler, önemli ... sınavdaki (TYT) soru sayılarının) artırılması gerektiği (14/100) yer almak-.

922 Ortaokul 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Kesirler ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/286853

etme ve rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterme ile ilgili ciddi sıkıntılara sahip ... Örneğin bir sayının sıfıra bölümü ile ilgili iki adet soru: 3. 0. =?; −. 7. 0.

İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Öz ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/181349

26 Nis 2013 ... Verilerin çözümlenmesinde t-testi, Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ... geometri öz-yeterlikleri ile akademik başarı not ortalamaları arasındaki ...

35 LİSE 3. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ARKADAŞLIK ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/50436

Bu araştırmanın amacı, lise 3. sınıf öğrencilerinin arkadaşlık ilişkilerini bazı değişkenlere göre ... göstermediğini incelemek amacıyla kay kare testi yapılmıştır. ... sınıf öğrencilerinin arkadaşı, iyi, dürüst ve çalışkan kişi olarak tanımladıklarını, sınıf.

74 BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/269017

İlkokul 1. sınıf öğrencilerinin aldıkları puanların annelerinin eğitim düzeyine göre Metropolitan. Okul Olgunluğu Testi Genel Hazırlık puan aralıklarına göre dağılımı ...

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/382665

Çalışmaya katılan öğrencilerden, “Kaç yıldır internet kullanıcısısınız” sorusuna yanıt verenlerin %15.60'ı interneti kullanmadıkları % 47,04'ü bir ile üç yıl arasında ...

4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ondalık Gösterim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/324870

olarak görmeme, sıfırın bir anlamı olmadığını düşünme, ondalık sayının kesir ... işlemimdeki etkisi, ondalık sayıların basamak değerini anlama, günlük hayatta ... sayıları sayı doğrusunda gösterme konusunda öğrencilerin %65'inin kavram ... Tablo 2. Ondalık Gösterim Konusundaki Kavram Yanılgılarını Ölçen Sorular. Kavram ...

8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/148779

VE 11. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİKSEL DÜŞÜNME ... uygulama sırasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar; sekizinci sınıf ... Matematik, düşünmeyi geliştirdiği bilinen en önemli araçlardan biridir. ... Verilerin analizine başlamadan önce verilmesi beklenen muhtemel cevapları ... Fakültesi Yayınları.

5. ve 9. Sınıf Öğrencilerinin Ortaokul ve Liselerde ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/604308

30 Kas 2018 ... 6- Peygamber günümüzde yaşasaydı toplumsal bunalımların ... Görüldüğü gibi ders kitabı konusunda lise öğrencilere yöneltilen sorudan ... araştırmada “sizce öğrencileriniz için en uygun siyer (Peygamberimizin Hayatı) kitabı.

6. Sınıf Öğrencilerinin Çizimlerinde Bitkilerin Büyüme ve ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/download/article-file/402780

12 Ara 2017 ... büyüme ve gelişmesine etki eden faktörler hakkındaki bilgilerini ve varsa ... Anahtar Kelimeler: Bitkilerde büyüme ve gelişme, çizim tekniği, fen ...

6. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişim ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/209806

Bu çalışmanın amacı, fiziksel ve kimyasal değişim konusundaki kavram ... Kavram Testi ve kavramlar hakkında yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. ... ve Çoruhlu, 2009), 7. sınıf öğrencileri (Atasoy vd., 2007), 8. sınıf öğrencileri (Coştu ... belirtke tablosu eşliğinde 1 kimya eğitimcisi, 1 fen eğitimcisi ve 4 fen ve teknoloji öğ-.

8. sınıf öğrencilerinin geometrik düşünme düzeyleri ile ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70385

şekillerin köşeli olmayan geometrik şekillerden ayrılabildiği düzey-0 seviyesinde ... İlişkisel tarama modeli ise, iki veya daha çok sayıdaki değişken arasında.

(9. sınıf) öğrencilerinin harita okuryazarlık düzeylerinin ... - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/263455

Ortaöğretim öğrencilerinin harita okuryazarlık düzeylerini belirlemek için harita bilgi ve beceri testi ile haritalarla işlem yapabilme, haritaları okuma ve yorumlama, ...