Erişkin bir Heck hastalığı olgusu - JournalAgent

Heck hastalığı - fokal epiteliyal hiperplazi (FEH), human papilloma virüslerin (HPV) yol açtığı esas olarak oral mukozayı, nadiren de genital ve anal mukozayı ...

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu - JournalAgent- İlgili Belgeler

Erişkin bir Heck hastalığı olgusu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/ptd/pdfs/PTD_4_3_158_162.pdf

Heck hastalığı - fokal epiteliyal hiperplazi (FEH), human papilloma virüslerin (HPV) yol açtığı esas olarak oral mukozayı, nadiren de genital ve anal mukozayı ...

Sepsis Sendromu Olgusu: Weil Hastalığı Yakınımızda - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=okmeydanitip&plng=eng&un=OTD-98608

Leptospiroz, bir spiroket olan Leptospira interro- gans tarafından meydana gelen ve tüm dünya- da yaygın olarak görülen bir zoonoz hastalığıdır. Bu bakterinin ...

fokal epıtelyal hıperplazı (heck hastalığı) - DergiPark

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/93742

FOKAL EPITELYAL HIPERPLAZI (HECK HASTALIĞI). OLGU BİLDİRİSİ. Elvan Efeoğlu1. Peker Sandallı2. Canan Alatlı3. Yayın kuruluna teslim tarihi: 16.1.1996.

Erişkin Still Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_20036/BTD-14-120.pdf

göre, sınıflandırılmış hemşirelik tanılarının belirlenmesi ve hemşirelik bakım ... Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2018 / Medical Journal of Bakırköy, Volume 14, Number 1, 2018 ... lenen tüm öz bakım gereksinimleri NANDA sınıflandırma.

223-230 eriskin.qxp - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=kpd&plng=tur&un=KPD-42800

223. Erişkinlerde Asperger Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme. Dilşad Foto ... Garip, teknik bir konuşma, tuhaf ses özellikleri ... Volkmar F (1999) Ask the editor.

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu

http://cms.galenos.com.tr/Uploads/Article_9934/44-47.pdf

İyatrojenik (KS) organ nakli alıcılarında ve başka nedenlerle immunsupresif tedavi alan hastalarda görülen vasküler malin bir tümör olan. Kaposi sarkomunun alt ...

İki Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu: Nadir Görülen ... - Klimik Dergisi

https://www.klimikdergisi.org/sayilar/93/buyuk/78-81.pdf

Kedi tırmığı hastalığı, Bartonella henselae'nin neden olduğu zoonotik ... evinde kedi beslediği ve iki ay önce kedi tarafından sağ tibia ... mizdeki olguların büyük bir kısmının tanı almadığı şeklinde ... 9. van der Veer-Meerkerk M, van Zaanen HC.

Nadir Bir Kedi Tırmığı Hastalığı Olgusu - Çocuk Enfeksiyon Dergisi

http://www.cocukenfeksiyondergisi.org/upload/documents/201203/109-111.pdf

HIV ile enfekte kişilerde KTH basiller anjiomatozis ve hepatik peliozis gibi komplikasyonlarla seyredebilir. İnguinal lenfadenopati ile başvuran hastalarda ...

Erişkin hipertansiyonunda ekokardiyografi kullanımı ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tkd/pdfs/TKDA_44_50_23_51.pdf

Normal değerler. Tablo 1 M-mod ekokardiyografi ile rapor edilmiş SlVK normal değer aralıklarını özetlemektedir.3,37-45 Bu değerler erkek ve kadın-.

Erişkin Hipokampal Nörogenezin Öğrenme ve Hafıza ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tjn&plng=tur&un=TJN-68889

hipokampusta oluşan uzun süreli potansiyasyon (LTP) ile açıklanmaktadır. LTP, presinaptik bir nöron veya sinir yoluna gelen nöral aktivite frekansının artışına ...

Erişkin gömük penis rekonstrüksiyonunda yeni ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND-26214-CLINICAL_ORIGINAL_ARTICLE-CULHA.pdf

29 Mar 2017 ... Gömük penis, normal korporal yapısı ile normal uzunlu- ğu olan penisin suprapubik yağ içinde gizli kalmasına denir. Gömük penis, sıklıkla ...

Erişkin Tibia Cisim Kırıklarında Kilitli İntrameduller ... - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=vtd&plng=tur&un=VTD-37536

hattında, 10 (%13,3) hastanın tibia 1/3 proksimalinde kırık tespit edildi. Ameliyat kararı, kırığın şekli, yeri, diğer kemiklerdeki kırıkların durumu ve hastanın diğer.

Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Manide Aile Yüklülüğü - JournalAgent

https://www.journalagent.com/kpd/pdfs/KPD_6_3_129_134.pdf

Murat ERKIRAN*, Erdem KAHRAMAN**, Cüneyt EVREN*, Nesrin TOMRUK*,. Nesrin KARAMUSTAFALIOĞLU***, Nihat ALPAY*. * Uz. Dr., *** Doç. Dr., Bakırköy ...

covıd-19 erişkin hasta yönetimi ve tedavisi kesin tanı almış erişkin ...

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/algoritmalar/ALGORITMA3.pdf

COVID-19 ön tanısı le başvuran pnömon ve ağır pnömon s olan hastalarda, bakter ... Hasta v tal bulguları (kalp hızı, r tm , solunum sayısı, kan basıncı, vücut ısısı, ...

alzheimer hastalıgı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_5_1_11_20.pdf

"Sinarizin" ve "vinvamin" yaygın ~ekilde va- zodilatatör olarak kullanılmı~lardır. Yarar- ları sınırlıdır. "Tirotropin serbestle~tirici hor- mon" (TRH). "E- vitamini" ...

Hirschsprung Hastalığı - JournalAgent

https://www.journalagent.com/vtd/pdfs/VTD-02170-CLINICAL_RESEARCH-AVCI.pdf

13 Şub 2018 ... Hirschsprung Hastalığı: Duhamel-Martin. Deneyimlerimiz. Hirschsprung Disease: Duhamel-Martin Experiences. Veli Avci*, Burhan Beger.

canavan hastalığı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP_21_1_27_31.pdf

Metakromatik lökodistrofi, Krabbe hastalığı, Pelizaeus- Merzbacher hastalığı, Alexander hastalığı ve. Canavan hastalığı bu grup içinde yer almaktadır. Canavan ...

Darier hastalığı - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=turkderm&plng=eng&un=TURKDERM-59002

özellikle baş-boyun ve gövdeyi tutan keratotik papüller mevcuttu. Dört hastada el tutulumu, beş hastada tırnak lezyonları mevcuttu. Sonuç: Darier hastalığı nadir ...

Wilson Hastalığı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tjn/pdfs/TJN-60566-REVIEWS-HANAGASI.pdf

Wilson hastalığı bakır metabolizmasının otozomal resesif geçişli bir hastalığıdır. Klinik fenotipler ... Wilson hastalığına ATP7B genindeki mutasyonlar neden olur. ATP7B ... edilmezse öldürücüdür. Bu gözden ... Gut 2000;46:415-419. 15. Martins ...

mikroskopik polianjiitis olgusu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=scie&plng=eng&un=KEAH-73644

2 Ara 2008 ... Hastanın tedavisi devam ederken, hematoşezi tar- zında yaklaşık 500 cc kadar rektal ... miye neden olur. DLCO'da artış görülmesi ve ar-.

foetus papyracea olgusu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=scie&plng=eng&un=KEAH-88609

Böyle bir tablonun, olguların Illo 75'inde bir gebeliğin ilk trimestinde ... gebelik sonunda ikiz gebelik insidensini de dikkate değer ... (Resim-3) Edamnioıik kese.

Pakionikia Kongenita Olgusu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_14_2_129_132.pdf

*Dermatoloji Anabilim Dalı, **Pediatri Anabilim Dalı, ;"**Göz Hastalıkları Anabilim Dalı. ÖZET. Pakionikia ... İris kolo- bomu, gözün renkli bölümü olan irisin konje-.

ki Waardenburg Sendromu Olgusu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/turkderm/pdfs/TURKDERM_40_SUP_B_64_67.pdf

(saçta beyaz perçem), heterokromik iris, hipomelanotik maküler lezyonlar, lakrimal ... ve saç›ndaki beyaz leke nedeniyle poliklini¤imize bafl- vurdu. Öyküsünde ...

Valproik Aside Ba¤l› Üç Ensefalopati Olgusu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tjn/pdfs/TJN_16_4_203_207.pdf

Hiperamonemi bu tabloya efllik edebilir. Bazen de ensefalopati hiperamonemi olmadan ortaya ç›kar. Bu yaz›da valproata ba¤l› üç ensefalopati olgusu ...

BİR NÖROBRUSELLOZ OLGUSU E. Esra ... - JournalAgent

http://www.journalagent.com/tbdhd/pdfs/TBDHD_17_2_73_76.pdf

1 Ağu 2011 ... dismetri, disdiadokinezi saptandı. Desteksiz ayakta duramamaktaydı. Derin tendon refleksleri tüm odaklarda bilateral hiperaktifti. Patolojik.

BİR ARNOLD CHIARI TİP il OLGUSU - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=sislietfaltip&plng=tur&un=SETB-98215

BT kesitinde hidrosefali, şant kanülü kolposefali, anteriorda interhemisferik fissürde interdigitasyon izlenmektedir. Chiari malformasyonları, 4 ayrı grupta incelenir ...

Peyronie hastalığı ve mekanotransdüksiyon - JournalAgent

http://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_2013_54_172.pdf

(PH) penis eğriliği ve boyunu iyileştirmek için non – inva- ziv bir tedavi seçeneği ... ramlanabilir farklı süre, amplitüd, germe frekansı ve sıkış- tırma rejimleri ...

Ergenlikte Kawasaki hastalığı - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tpa&plng=tur&un=TPA-79664

Anahtar sözcükler: Akciğer tutulumu, erişkin Kawasaki hastalığı, koroner arter ... Hara ve ark. (4) çalışmasında, Kawasaki hastalığı tanısı alan. 486 olgudan 10 ...

Penil mondor hastalığı - JournalAgent

http://www.journalagent.com/androloji/pdfs/AND_2013_55_239_242.pdf

guların daha az tanı almasına neden olmaktadır (6). Penil. Mondor hastalığı genellikle 21–70 yaş arasındaki cinsel olarak aktif erkeklerde görülmektedir (5).

Peyronie hastalığı patofizyolojisi - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=androloji&plng=tur&un=AND-94468

12 Haz 2019 ... Peyronie hastalığı (PH) peniste tunika albuginea'nın (TA) progresif lo- kalize fibrotik ... Louis'nin baş cerrahı olan Francois Gigot de La Peyronie tarafından ... Normal boyutunu %150 oranında büyütme yeteneğine sahiptir.

Hirschsprung hastalığı varyantları - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=cocukcerrahisi&plng=tur&un=CCD-95867

27 Kas 2018 ... Hirschsprung hastalığı varyantları dediğimiz zaman, rektal biyopsi sonuçları normal olduğu halde, klinikleri Hirsch- sprung hastalığının kliniğine ...

iki ölüm olgusu to hymenoptera stıngs - JournalAgent

http://www.journalagent.com/adlitip/pdfs/ADLITIP_25_3_223_228.pdf

ğu alerjik reaksiyonlar yaygındır ve sıklıkla ciddi tıbbi sorunlar oluştururlar. En sık karşılaşı- lan böcek sokmaları ise arı ne- denli olanlardır. Böcek sokması.

TÜBEl{KÜLOZ SALPİNJİT OLGUSU - JournalAgent

http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_5_1_100_103.pdf

Eşref DEMİR. A seven~year married infertile pati~mt was admiUed to 600-bed-Military Hospital, Depart- ment of Obstetrics and Gynecology. In routine physical ...

ASFiKSiYAN TORASiK DiSPLAZi OLGUSU - JournalAgent

http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_5_1_83_87.pdf

pelvik falangeal distrofi" ve "Jeune sendromu" olarak ta adlandırılmaktadır. Yakla~ık 60 olgu yayınlanmı~tır (1). Otozornal resesiv geçi~li olan bu sendro-.

Kearns-Sayre Sendromu Olgusu - JournalAgent

https://www.journalagent.com/z4/download_fulltext.asp?pdir=tkd&plng=eng&un=TKDA-33680

Kearns-. Sayre Sendromunda (KSS) kardiyak tutulurnun spe- sifik olarak ileti yollarında olduğu bildirilmektedir. (4,5,6). Ancak literatürde bazı olgularda ...

sarsılmış bebek sendromu olgusu - JournalAgent

http://www.journalagent.com/terh/pdfs/TERH_24_3_207_210.pdf

Sarsılmış bebek sendromu (SBS), bebeğin ilk aylarda sık olan ağlama ... nesinde bilateral üst ana kaviste preretinal hemoraji alanı saptanması üzerine sarsılmış ...