oluşturulan bilmece, bazı kaynaklarda dörtlük ... - Milli Folklor

Mavi atlas,. Arşın yetmez,. İğne batmaz,. Makas kesmez,. Terzi biçmez (gökyüzü) (Elçin 5). Dörtlük olan bilmeceye bir mısra eklenerek, soru bölümünün beşlik yapıl ...

oluşturulan bilmece, bazı kaynaklarda dörtlük ... - Milli Folklor- İlgili Belgeler

oluşturulan bilmece, bazı kaynaklarda dörtlük ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=76&Sayfa=153

Mavi atlas,. Arşın yetmez,. İğne batmaz,. Makas kesmez,. Terzi biçmez (gökyüzü) (Elçin 5). Dörtlük olan bilmeceye bir mısra eklenerek, soru bölümünün beşlik yapıl ...

türkçe ve yunanca kaynaklarda karakoncolos ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=120&Sayfa=184

25 Kas 2018 ... tuğu varsayılan, yeni yıl (Kalandar) zamanı ortaya ... gerektiğine inanılır: “Adın nedir?” “Kara Mahmut” ... de Ocak ayına Kalandar denmektedir).

yazılı kaynaklarda, kültürel hafıza cönkler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=111&Sayfa=75

bir cönkün Mecmua-i Ali olarak adlan- dırıldığı görülür (Sül. ... 28) cönk ve mecmua isimlendirmesi de kesin ... ci anlamı mecmua demek olan sipâre kavramını ...

alp er tonga'ya ait bâzı sözler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=16&Sayfa=10

Türklerin en eski destan kahrama nı olan Alp Er Tonga'nm târihî şahsi yeti hakkında maalesef kat'i bir bilgi ye sâhip değiliz. Merhum Prof. Dr. Zeki Velidi Togan'a ...

B‹R MAKALE VE BAZI KÜÇÜKBAfi HAYVANCILIK TER‹ - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=48&Sayfa=52

koyun otu (TBAS - 107, 183). Koyun sarmafl›¤› ... kuzu otu (TBAS - 80,115,193,210,. 283). kuzu p›tra¤› (TBAS ... otlak ayr›¤› (TBAS - 297). Tekecen (Der.S.-3863).

trabzon yöresinde bazı inanmalar - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=39&Sayfa=34

Büyü, sihir, fal ile ilgili inanma lar: Dert tutma: ... ölü suyu bekler. Dişi köpek yavrusu sacayağından ... Gece köpek uluması, dişi (bardı) . 2 Trabzon-Merkez ...

oğuz kağan üzerine bazı düşünceler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=11&Sayfa=5

Destanların ve bilhassa Oğuz Ka ğan destanının, Türk-Moğol münase betleri bakımından hususî bir ehem miyeti vardır. Devâdârî'nin verdiği bilgi, bu bakımdan ...

zeynep türküsü üzerine bazı mülahazalar - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=95&Sayfa=296

bent Mehmet Kızılgöz'den derlenmiş;. 8. ve 9. bentler de Cahit Öztelli'nin. Halk Türküleri-Evlerinin Önü kita- bı (Öztelli 1983: 109) ile Salahaddin. Bekki'nin Baş ...

âşık kemter baba ve bazı düzeltmeler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=43&Sayfa=66

ki; Âşık Kemter Baba'nm doğum yeri hâ lâ belirsizliğini ... ayrım budur. Yusuf Kemterî'nin Âşık Veli'ye usta ... Benden edna daha bir kul görmedim. Kulluk benim ...

anadolu arkeolojisinde bazı seramik oyuncaklar - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=101&Sayfa=249

Oyuncak, Anadolu, Seramik, Figürin, Düdük, Hasankeyf, İznik. ABSTRACT. Archaeological studies that ... yüzyıl ilk çeyreği) kalıp baskı tekni! ğinde sırsız seramik ...

bazı modern kazak yazarlarınca sembollerin ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=121&Sayfa=97

avlanabilen, eti lezzetli olan ve etinin dışında da yünü ... taklit etmiş ve antropomorfik olarak insanî değerlerle ... teganni etmek” anlamıyla “Devlet için ses, söz” ...

kazak ve kırgız türklerinde defin sonrası bazı ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=43&Sayfa=23

malar arasında yer alan aş verme (ölü aşı,) geleneği ... lar kesilip halka yemek verme geleneği doğmuştur ... şini, kırkım ve yılını geçirme ve aş verme ya da aş ...

türk kültüründe ölümle ilgili bazı terimler - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=100&Sayfa=131

rafından Harezm Türkçesiyle yazılmış. Firdevsü'l-İkbâl isimli ... “Kuylamak”. Türkçede definle ilgili bir başka söz “kuy/guylamak”tır. “TDK Tür- ... buna karşılık olarak “hoş bulduk” de- mektedirler. ... nasıl ifade ettiğine dair bakıldığında manzum ve ...

Irak Türkmenleri Arasında Bazı Hayvanlar Etrafında ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=119&Sayfa=152

Rüyada karga görmek, gaddar bir adama, karganın avlaması haram paranın yemesine; karganın sesinin duyulması üzüntü ve sorun yaşanılacağına işaret olarak ...

Mani Tarzı ve Bu Tarzın Menşe'i Hakkında Bazı ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=2&Sayfa=29

12. asırda kaleme alınan Atabet'ül-. Hakayık'taki ruhilerle mâniler arasında bir benzerlik kurarak bu asra kadar iner. Hicri 713 (M. 1313/1214)'te kaleme alınan " ...

yozgat yöresinde bazı şamanik ve kozmogonik inançlar - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=60&Sayfa=84

Şaman; mistik bir yolculuğa çıkarak ... Şaman; şamanlık inancında din davi yapan büyücü rahip (Büyük Larousse ... tanımlar: “Yağmur duası daha çok yapay.

vâki'at-» sultan cem'de bati kulturu hakkında bazı ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=52&Sayfa=69

1495) sürgün hayatının sonunda 39 ya- ât-ı Sultan Cem adlı esere ... 1213), Sait Paşa Kütüphanesi ve Şevket. Rado'nun şahsi kütüphanesinde olmak.

âşık sümmanî hakkında yazılan son kitap üzerine bazı ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=44&Sayfa=67

Sümmani mah lasının anlamı ile eş manalarda bir çok koş ması vardjr. Aşk kaydına geçti bunca âşıklar. Sümmani'yi bir kenara yazdılar” (Erkal. 1998a: 22). Oysa ...

Türk Halk Şiiri İcralarında Görülen Bazı Söz Yanlışları ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=74&Sayfa=72

Türk halk şiiri sahasında eser verecek olan halk şairleri ya da bu ... “Sarı yazma yakışmaz mı güzele. Saradı gül ... Kim Kiziroğlu Mustafa Bey Bir beyin oğlu.

dedem korkut kitabı'nda geçen bazı kelimelere kültür ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=107&Sayfa=11

bu tür metinler, kelimeler takip edildikçe varılan yeni kültür durakları ile âdeta genişler; ... Dedem Korkut Kitabı, kelime çözümlemesi, kültür, dil, dil incelemesi.

kayseri'de yaşayan uygur ve kazak türklerinin bazı âdet ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=14&Sayfa=6

Uygurlar'da çjcuk doğduğu zaman ona, ilk olarak aile ... bah hatim yapıldıktan sonra, bir imam ta rafından asıl ... mak» tabirini kullanırlar. ... ğu için, ata ne kadar para verilirse de atı satmaz. ... ölmüş olanların mezarlarına çaput ve bez bağlanır.

Millî Folklor Dergisi'nin Bibliyometrik Profili - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=85&Sayfa=202

En çok atıf yapılan dergi Milli Fol- lklor Dergisi olup (81 atıf) bunu Türk. Folklor Araştırmaları Dergisi (19), Türk. Kültürü Dergisi (10), Cogito ve Hece. Dergileri (7'şer ...

Folklor ve Halk Terimleri Üzerine Türker Eroğlu - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=5&Sayfa=31

Türker EROĞLU. Dergimizin üçüncü sayısında folk lor terimi ve tarifi ile ilgili olarak. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'm bir maka lesini' yayınlayarak konuyu ilim adam.

folklor ürünlerinin tarih araştırmalarında kaynak olarak ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=77&Sayfa=47

Halk müziği ve isimler bile araştırıcılara yardımcı ... Karadeniz'in kuzey ve güney kıyıla- rında Türklerden önce ... yutup vokali uzatıyorlar.(kendîyi, babâ- yı).

kazak türklerinin folklor kaynaklarına göre efsanevi ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=117&Sayfa=57

Uçan halılar, cadıların süpürgeleri, kanatlı ejderha dünya halklarında ... olmuştur ve bu sembolü yansıtan görüntülere Yedisu ile Doğu Kazakistan'da yapılan arkeolojik ka- ... as flying carpets, brooms of witches, a winged dragon are the property of the ... Töstük'e “Şimdi ikimizin canı bir, başımıza nasıl bir bela gelirse beraber ...

folklor kaynaklarında er esim han dönemi kazak hanlığı - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=119&Sayfa=60

15 Eyl 2018 ... rıları aralıksız devam eden Kazak halkının huzurunu kaçıran Kalmuklar (Cungar, Oyrat) ve sonunda. Sırderya kıyılarında yağmalayıcı siyasetini ...

süleyman sûdî'nin türk folklor tarihindeki yeri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=123&Sayfa=126

5 Eyl 2019 ... halk hikâyesi başta olmak üzere halk bilimi çalışmaları fıkra, masal ve ... Kanber” adlı halk hikâyesinin H. 1332 ... Derdiyok ile Zülfüsiyah: 1332.

Türkiye'de Folklor Araştırmalarının Gelişme Devreleri ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=21&Sayfa=1

Özeğe Kitapları Kataloğu ile Millî Kütüp- hane'nin hazırladığı geçici Eski Harfli. Türkçe Basma eserler kataloguna alınmış tır. ilgilenenler, bu eserlerden istifade ...

remil aliyev: mif ve folklor genezisi ve poetikası - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=80&Sayfa=82

Bölümü uzmanlardan Remil Eliyev'in,. Mif ve Folklor Genezisi ve Poetikası adlı eseri tanıtılacaktır. Hüseyin İsmailov esere yazdığı tak- dim yazısında, folklor ...

Folklor-Reklam İlişkisi Bağlamında Yerellik ve ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=71&Sayfa=55

FOLKLOR-REKLAM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA YERELLİK ... Reklam sektörü sürekli kendim yenileyen ve ulaşabileceği bütün kodları kullanan bir ... Nefm Dinç.

alman folklor çalışmalarının özellikleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=20&Sayfa=14

rek, gelenekleri, batıl inanç ve hurafeleri geçmişin ... daşlan için kaleme aldığı Almanya'nın anlatımıdır. ... olarak Almanya ile ilgilenen Wiltbuch. (1534) tur.

Yakutistan'da Folklor Faaliyetleri Doç. Dr. Yuriy ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=23&Sayfa=37

Yakutistan, Rusya Cumhuriyeti'ne ... Yakut. Tûrkleri kendilerine Saha (Saka) adım verirler. Yakut kelimesi dilimize Rus ... dini ve kültürünün birçok unsurunu.

Folklor ve Turizm Türker Eroğlu - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=9&Sayfa=36

FOLKLOR ve TURİZM. Türker EROGLU. Patladı, patlayacak diye milletçe bek lediğimiz turizm, gerçekten patladı ve geç tiğimiz yıllarda turizm gelirlerimiz milyar -.

SÖZLÜ KÜLTÜR ve FOLKLOR KAVRAMLARI ... - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=3&Sayfa=17

topluluğu veya milleti meydana getiren fertler üzerinde maddî ve manevî faaliyetlerin bütünü millf kültürü veya her iki gelenekte yer alan unsurların tesir gücü ve ...

folklor ve internet: netlore - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=97&Sayfa=243

“Folklor”,. “söylenti”, “mit” ve “efsane” terimleri ile ilgili hızlı bir internet araması so! ... lik paylaşımlarında, folkloru kültürel ... Millî Folklor Dergisi Editörlüğü.

özbekistan'da folklor faaliyetleri - Milli Folklor

http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=24&Sayfa=9

iri, bilmece ve bulmaca, atasözü ve des tan geleneğinin bununla ilk ... gularından, kahramanlık hisselerinden ... lu'nun kahramanlık, yiğitlik ve cesareti esas alan ...